Provided by: kde-l10n-gl_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NOME

    kdeoptions - Opcion comuns para a lina de comandos disponibeis en todos
    os programas baseados nas bibliotecas de KDE

SINOPSE

    Programa de KDE [Opcions xerais de KDE]

OPCI'ONS

    As seguintes opcions son de aplicacion para todos os programas de KDE:

    As seguintes opcions son de aplicacion para todos os programas de KDE:

    --caption t'itulo
      Usa t'itulo como o nome na barra de titulo.

    --icon 'icone
      Usa 'icone como o icone do programa.

    --miniicon 'icone
      Usa 'icone como o icone da barra de titulo

    --nocrashhandler
      Deshabilita o xestor de peches inesperados, para obter emborcados.

    --waitforwm
      Espera un xestor de fiestras compatibel con WM_NET.

    --style estilo
      Dalle ese estilo de GUI ao programa.

    --geometry xeometr'ia
      Estabelece a xeometria do elemento ou fiestra principal do cliente.

CONSULTE TAM'EN

    qtoptions(7)

AUTORES

    Paxina de manual escrita por Lauri Watts lauri@kde.org

AUTOR

    Lauri Watts <lauri@kde.org>
      Autor.