Provided by: kde-l10n-gl_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NOME

    kdeoptions - Opción comúns para a liña de comandos disponíbeis en todos
    os programas baseados nas bibliotecas de KDE

SINOPSE

    Programa de KDE [Opcións xerais de KDE]

OPCIÓNS

    As seguintes opcións son de aplicación para todos os programas de KDE:

    As seguintes opcións son de aplicación para todos os programas de KDE:

    --caption ttulo
      Usa ttulo como o nome na barra de título.

    --icon cone
      Usa cone como o ícone do programa.

    --miniicon cone
      Usa cone como o ícone da barra de título

    --nocrashhandler
      Deshabilita o xestor de peches inesperados, para obter emborcados.

    --waitforwm
      Espera un xestor de fiestras compatíbel con WM_NET.

    --style estilo
      Dálle ese estilo de GUI ao programa.

    --geometry xeometra
      Estabelece a xeometría do elemento ou fiestra principal do cliente.

CONSULTE TAMÉN

    qtoptions(7)

AUTORES

    Páxina de manual escrita por Lauri Watts lauri@kde.org

AUTOR

    Lauri Watts <lauri@kde.org>
      Autor.