Provided by: aptitude_0.6.6-1ubuntu1_amd64 bug

NOME

    aptitude - interface a pantalla completa para o xestor de paquetes.

SINOPSE

    aptitude

DESCRICIÓN

    aptitude é unha interface en modo texto para o sistema de paquetes de Debian GNU/Linux.
    Permítelle ao usuario ve-la lista de paquetes e realizar tarefas de xestión de paquetes
    coma a instalación, actualización e eliminación de paquetes. Por defecto, aptitude deixa
    dispoñibles as seguintes teclas e comandos:

    q   Saír do contexto actual, gravando os cambios.

    x   Saír do contexto actual, abandonando os cambios.

    ?   Amosar unha pantalla de axuda en liña.

    Arriba, j
       Move-la barra de selección un elemento cara a arriba.

    Abaixo, k
       Move-la barra de selección un elemento cara a abaixo.

    ^   Move-la barra de selección cara ao pai do elemento actual.

    Intro Expandir ou contraer un grupo de paquetes.

    [   Expandir unha árbore de paquetes completa.

    ]   Contraer unha árbore de paquetes completa.

    Intro, i
       Amosar información acerca dun paquete.

    +   Cancela-lo borrado dun paquete, ou solicita-la súa instalación ou actualización.

    -   Cancela-la instalación dun paquete, ou solicita-la súa eliminación.

    =   Reter un paquete (ou quitalo da retención se é un paquete retido non actualizable).

    _   Solicita-la eliminación dun paquete e tódolos seus ficheiros de configuración
       ("purgar").

    u   Actualiza-las listas de paquetes dispoñibles.

    g   Realizar tódalas instalacións, eliminacións e actualizacións pendentes.

    Control-u
       Desface-la última acción ou conxunto de accións.

    /   Realizar unha busca.

       Repeti-la última busca.

    v   Amosar tódalas versións dun paquete dispoñibles.

OPCIÓNS

    A versión actual de aptitude non recoñece opcións de liña de comandos.

VER TAMÉN

    apt-get(1), apt(8), /usr/share/doc/aptitude/README.

AUTOR

    Esta páxina de manual escribiuna Daniel Burrows <Daniel_Burrows@brown.edu>.

TRADUCTOR

    Esta páxina de manual traduciuna Jacobo Tarrío Barreiro <jtarrio@trasno.net>.

                       9/8/00                 APTITUDE(8)