Provided by: amule-daemon_2.3.1-1_amd64 bug

NÉV

    amuleweb - aMule web kiszolgáló

ÁTTEKINTÉS

    amuleweb [-h <gép>] [-p <port>] [-P <jelszó>] [-f <fájl>] [-q] [-v] [-l <nyelv>] [-w] [-t
    <sablon>] [-s <port>] [-u] [-U <port>] [-z] [-Z] [-A <jelszó>] [-G <jelszó>] [-a | -d]
    [-L] [--no-php] [-N]

    amuleweb [--create-config-from=<fájl>]

    amuleweb [--help]

    amuleweb [--version]

    amuleweb [--amule-config-file=<fájl>]

LEÍRÁS

    Az amuleweb programmal egy web-böngésző segítségével vezérelhetjük az amule(d)-t. Az
    amuleweb-et az amule(1)-vel együtt is lehet indítani, vagy külön, kézzel. A beállításait
    konfigurációs fájlban vagy parancssorban is megadhatjuk. A parancssori opciók elsőbbséget
    élveznek a konfigurácós fájlban találtakkal szemben.

    [ -h <gép>, --host=<gép> ]
       A gép, amelyen az aMule fut (alapértelmezés: localhost). A <gép> lehet egy IP cím
       vagy egy DNS név.

    [ -p <port>, --port=<port> ]
       Az aMule távoli elérés portja, amint az a Beállítások->Távoli Elérés panelen
       beállítható (alapértelemzés: 4712).

    [ -P <jelszó>, --password=<jelszó> ]
       A távoli elérés jelszava.

    [ -f <fájl>, --config-file=<fájl> ]
       A megadott konfigurációs fájl használata. Az alapértelmezett konfigurációs fájl:
       ~/.aMule/remote.conf

    [ -q, --quiet ]
       Ne írjon semmit a szabvány kimenetre.

    [ -v, --verbose ]
       Bőbeszédű mód - a hibakeresési üzenetek megjelenítése.

    [ -l <nyelv>, --locale=<nyelv> ]
       Beállítja a program nyelvét. Lásd a MEGJEGYZÉSEK fejezetet a <nyelv> paraméter
       bővebb leírásához.

    [ -w, --write-config ]
       A parancssori paramétereket beírja a konfigurációs fájlba és kilép.

    [ -t <sablon>, --template=<sablon> ]
       Betölti a <név> nevű sablont. Bővebb részletekért lásd a SABLONOK fejezetet.

    [ -s <port>, --server-port=<port> ]
       Web kiszolgáló HTTP port. Erre a portra kell  irányítanod  a  böngésződet
       (alapértelmezés: 4711).

    [ -u ]
       UPnP engedélyezése.

    [ -U <port>, --upnp-port <port> ]
       UPnP port.

    [ -z, --enable-gzip ]
       Engedélyezi  a  gzip  tömörítést a HTTP adatátvitelnél a sávszélesség jobb
       kihasználása érdekében.

    [ -Z, --disable-gzip ]
       gzip tömörítés tiltása (alapértelmezett).

    [ -A <jelszó>, --admin-pass=<jelszó> ]
       Teljes hozzáférésű jelszó a web kiszolgálóhoz.

    [ -G <jelszó>, --guest-pass=<jelszó> ]
       Web kiszolgáló vendég felhasználó jelszava.

    [ -a, --allow-guest ]
       Vendég felhasználó engedélyezése.

    [ -d, --deny-guest ]
       Vendég felhasználó tiltása (alapértelmezett).

    [ -L, --load-settings ]
       Beállítások töltése/mentése a távoli aMule-ról/ra. Ebben az esetben az amuleweb
       figyelmen  kívül  hagyja  azokat  a  parancssori  és konfigurációs fájlbeli
       beállításokat, amelyeket az aMule-tól is be tud szerezni (ezek beállíthatók a
       Beállítások->Távoli Elérés pontban). A beállítások mentésekor sem írja azokat
       fájlba (mint egyébként), hanem az aMule-t értesíti a beállítások megváltozásáról.
       Azon beállítások, melyek az aMule Beállítások párbeszédpaneljén nem szerepelnek,
       nem kerülnek mentésre.

    [ --no-php ]
       PHP értelmező letiltása (elavult, ne használd)

    [ -N, --no-script-cache ]
       PHP oldalak újrafordítása minden kérésnél.

    [ --create-config-from=<fájl> ]
       Konfigurációs fájl készítése a <fájl> alapján,  amely  az  aMule  érvényes
       konfigurációs fájlja kell legyen, majd utána kilép.

    [ --help ]
       Egy rövid használati leírást jelenít meg.

    [ --version ]
       Megjeleníti a verziószámot.

    [ --amule-config-file=<fájl> ]
       aMule konfigurációs fájl. NE HASZNÁLD! Az aMule használja ezt a paramétert amikor
       automatikusan indítja az amuleweb-et. Ezen paraméter  hatására  minden  más
       parancssori  és  konfigurációs fájl-béli beállítást figyelmen kívül hagy, a
       beállításait a megadott <fájl>-ból olvassa, illetve bekapcsolja a -q -L opciókat.

MEGJEGYZÉSEK

  Elérési utak
    Minden olyan opciónál amely <fájl> paramétert kér, ha a megadott fájl nem tartalmaz
    könyvtár komponenst (vagyis tisztán csak egy fájlnév), akkor azt az aMule konfigurációs
    könyvtárában (~/.aMule) fogja keresni.

  Nyelvek
    A  -l   opció   <nyelv>   paramétere   a   következőképpen   adható   meg:
    nyelv[_TERÜLET][.kódolás][@módosító],  ahol  nyelv az elsődleges nyelv, TERÜLET egy
    nyelvváltozat/terület kódja, kódolás a karakterkészlet kódja és a módosító „lehetővé
    teszi, hogy a felhasználó kiválasszon egy meghatározott esetet a helyi jellemzők adataiból
    egyetlen kategórián belül”.

    Például a következő értékek mind érvényesek:
       de
       de_DE
       de_DE.iso88591
       de_DE@euro
       de_DE.iso88591@euro

    Habár a fentieket mind elfogadja a program, mint érvényes nyelvmeghatározást, a kódolás és
    módosító még nem használt.

    Ráadásként a fenti formátumhoz, megadható akár egy nyelv teljes angol megnevezése is, így
    például a -l german szintén érvényes és egyenértékű a -l de_DE megadással.

    Ha sem a konfigurációs fájlban, sem a parancssorban nincs megadva a nyelv, akkor a
    rendszer alapértelmezett nyelvét fogja használni.

SABLONOK

    Az amuleweb képes az információ különböző felületekkel történő megjelenítésére. Ezeket
    hívjuk sablonoknak, és az amuleweb a -t parancssori opcióval vehető rá egy adott sablon
    használatára. A sablonokat a következő helyeken keresi: először a ~/.aMule/webserver/
    könyvtárban, majd utána a /usr/share/amule/webserver/ könyvtárban.

    Minden sablonnak a sablon nevével megegyező alkönyvtárban kell lennie, és ez a könyvtár
    kell tartalmazzon minden fájlt, amelyre a sablonnak szüksége van.

FÁJLOK

    ~/.aMule/remote.conf
    ~/.aMule/webserver/
    $(pkgdatadir)/webserver/

PÉLDA

    Tipikusan az amuleweb-et először a következőképpen indítjuk:

    amuleweb -h gépnév -p EC-port -P EC-jelszó -s HTTP-port -A admin-jelszó -w

    vagy

    amuleweb --create-config-from=/home/felhasználónév/.aMule/amule.conf

    Ez elmenti a beállításokat a $HOME/.aMule/remote.conf fájlba, hogy később már csak ezt
    kelljen írni:

    amuleweb

    Természetesen más paraméterek is megadhatók az első példában, illetve teljesen el is
    hagyhatóak.

HIBÁK JELENTÉSE

    A  hibákat  kérjük vagy a fórumon (http://forum.amule.org/), vagy a hibakövetőben
    (http://bugs.amule.org/) jelentsék. Hibákról kérjük ne írjanak levelet (e-mail-t) se a
    levelezési listára, se közvetlenül valamelyik fejlesztőnek.

COPYRIGHT

    Az aMule és az összes hozzá tartozó segédprogram a GNU General Public License védelme
    alatt áll.

LÁSD MÉG

    amule(1), amulecmd(1)

SZERZŐ

    Ezt a kézikönyv lapot Vollstrecker <amule@vollstreckernet.de> írta.

MAGYAR FORDÍTÁS

    Dévai Tamás <gonosztopi@amule.org>