Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    GNU as - a portolható GNU assembler.

ÁTTEKINTÉS

    as [-a[dhlns] [=fájl ]] [-D] [--defsym SYM=ÉRTÉK] [-f] [--gstabs] [-I útvonal ] [-K] [-L]
    [-M | --mri] [-o objfájl ] [-R] [--traditional-format] [-v] [-w] [-- | fájlok ...]

    csak i960-on működő kapcsolók:
    [-ACA|-ACA_A|-ACB |-ACC|-AKA|-AKB |-AKC|-AMC] [-b] [-no-relax]

    csak m680x0-on működő kapcsolók:
    [-l] [-mc68000|-mc68010|-mc68020]

LEÍRÁS

    GNU as valójában nem egyetlen program, hanem egy assembler-család. Ha a GNU assemblert
    használja (vagy használta) egy architektúrán, hasonló fejlesztői környezetet kap akkor is,
    ha egy másikon használja. Minden verzió túlnyomórészt megegyezik a többivel, beleértve az
    object-fájlok formátumát, a legtöbb assembler-utasítást (amelyeket még pszeudo-opcióknak
    szokás nevezni) és az assembler szintakszist.

    A szintakszisokat és a pszeudo-opciókat illetően, nézze meg az ` as ' bejegyzést a info-
    ban (vagy a kézikönyv Using as: The GNU Assembler-részében).

    Az as elsősorban azért készült, hogy összerakja a GNU C-fordítójának, a gcc-nek a
    kimenetét, hogy az használható legyen a linker, az ld számára. Mindemellett megpróbáltuk
    úgy megalkotni az as-t, hogy kifogástalanul összeillessze mindazt, amit egy natív
    assemblernek össze kell tudni. Ez nem jelenti azt, hogy az as mindig ugyanazt a
    szintaktikát használja, amit az azonos architektúrán lévő többi assembler; például a 680x0
    assembly nyelvének szintaktikáját tekintve számos inkompatibílis változatról tudunk.

    Minden egyes alkalommal, amikor az as lefut, pontosan egy forrásprogramot rak össze. A
    forrásprogram egy vagy több fájlból áll. (A szabványos bemenet is egy fájl.)

    Ha az as-nek nem adott meg fájlt, akkor megkísérel beolvasni egy bemeneti fájlt az as
    szabványos bemenetéről, amely általában az Ön terminálja. Az as-nek a ctl-D-vel tudja
    megmondani, hogy nincs több összerakandó program.  Használja a ` -- '-t ha arra van
    szüksége, hogy a parancssorban meghatározza a szabványos bemenetfájl nevét.

    Az as figyelmeztetéseket és hibaüzeneteket írhat a szabványos hibafájlba (általában ez az
    Ön terminálja). Ez nem fordul elő, ha az as-t egy fordító futtatja. A figyelmeztetések egy
    feltevés lehetőségével számolnak be, de az as egy ingatag programot is össze tud rakni; a
    hibabejelentések komoly problémákat ecsetelnek, amelyek miatt az összeszerkesztés is
    leáll.

KAPCSOLÓK

    -a   Bekapcsolja az assembly-listázást. Számos alkapcsolója van. A d kihagyja a debug-
       utasításokat. A h befordítja a magas szintű forráskódot; ez csak akkor lehetséges,
       ha a forrásfájl megtalálható, és a programkód a -g -vel lett fordítva. Az l
       befordít egy assembly listát. Az n kihagyja a formák feldolgozását. Az s befordít
       egy szimbólumlistát. Az = fájl beállítja a listafájl nevét; ennek kell lennie az
       utolsó alkapcsolónak. Az alapértelmezett alkapcsolók: hls.

    -D   Ez az opció csak egy más assemblereket meghívó szkript kompatibilitásának érdekében
       elfogadott; nincs hatással az as-re.

    --defsym SYM=ÉRTÉK
       A bemeneti fájl összerakása előtt a SYM szimbólumot az ÉRTÉKre definiálja.  Az
       ÉRTÉKnek  egész  konstansnak  kell  lennie. Mint C-nyelvben, a 0x kezdődés
       hexadecimális értéket jelez, a 0 kezdés pedig oktálisat.

    -f   ``fast (gyors)''--skip (ugrás) előfeldolgozás (feltételezve, hogy a forrás egy
       fordító kimenete).

    -I útvonal
       Hozzáadja az útvonalat az .include direktíva keresési listájához.

    --gstabs
       Stabs (szimbólumtábla) debugolási információ generálása minden egyes assembler
       sorhoz. Ez segíthet az assembler kód debugolásában, feltéve, hogy a debugger ezt
       értelmezni tudja.

    -K   Figyelmeztetés, ha eltérő táblák változtak meg a hosszú áthelyezésekhez.

    -L   Meghagyja (a szimbólumtáblában) az ` L '-el kezdődő helyi szimbólumokat.

    -M, --mri
       MRI-kompatíbilis módú összeszerkesztés.

    -o objfájl
       Az as object-fájl kimenetének neve.

    -R   Az adat részt a szöveg részbe zárja.

    --traditional-format
       A natív assembler formátum használata, ha lehetséges.

    -v   Megjeleníti az as verziószámát.

    -W   Elhallgatja a figyelmeztető üzeneteket.

    -- | fájlok...
       Az összeszerkesztendő forrásfájlok, vagy a szabványos bemenet (--)

    -Avar (Ha Intel 960-asra van beállítva.) Meghatározza, hogy a 960-as architektúrának
       mely változata a cél.

    -b   (Ha Intel 960-asra van beállítva.) Kód hozzáadása az elágazások statisztikáinak
       begyűjtéséhez.

    -no-relax
       (Ha  Intel 960-asra van beállítva.)  Nem módosítja az összehasonlít-és-dönt
       utasításokat a hosszú átmozgatásokhoz; hibaüzenet, ha szükséges.

    -l   (Ha Motorola 68000-esre van beállítva).
       Rövid hivatkozások a meghatározatlan szimbólumokra, két szó helyett egyre.

    -mc68000|-mc68010|-mc68020
       (Ha Motorola 68000-esre van beállítva).
       Meghatározza a célprocesszort a 68000-es családon belül (az alapértelmezett a
       68020-as).

    A kapcsolók sorrendje tetszőleges, sőt a fájlnevek előtt, után és között is lehetnek,
    viszont a fájlnevek sorrendje fontos.

    ` -- ' (két elválasztójel) a szabványos bemenet fájl meghatározott nevei, mint egyike a
    fájloknak, amelyet as-nek össze kell szerkesztenie. Kivéve a ` -- ' kapcsolót, bármely
    parancssori argumentum, amely kötőjellel kezdődik (` - '), egy kapcsoló. Mindegyik
    módosítja az as viselkedését, de egyik sem változtatja meg egy másik hatását. Egy
    kapcsoló a ` - '-ből áll, melyet egy vagy több betű követ;  a  betűk  állása
    (kisbetű-nagybetű) fontos. Az összes kapcsoló opcionális. Az ` -o ' kapcsolót pontosan
    egy fájlnév követhet, amely közvetlenül a kapcsoló betűje után is kezdődhet (a régebbi
    assemblerekkel való kompatibilitás érdekében), de a következő parancssori argumentum is
    lehet (GNU szabvány).

    Az alábbi két parancssor ekvivalens:
    as -o az-object-fájl.o pusmog.s
    as -oaz-object-fájl.o pusmog.s

LÁSD MÉG

    Az `as' bejegyzést az info-ban: Using as: The GNU Assembler ; gcc(1), ld(1).

MÁSOLÁSI JOGOK

    Copyright ©) 1996 Free Software Foundation, Inc.

    Mindenki számára engedélyezzük, hogy teljes másolatot készítsenek és terjesszenek erről az
    iratról, azzal a kikötéssel, hogy a copyright megjegyzés és ez az engedély fel legyen
    tüntetve minden másolaton.

    Engedélyezzük, hogy ezen irat megváltoztatott verzióit másolják és terjesszék - a teljes
    másolatra vonatkozó kikötéssel - , feltéve, hogy a teljes leszármazott munka ezzel a
    copyright megjegyzéssel megegyező engedélyekkel bírjon.

    Engedélyezzük ennek az iratnak más nyelvre történt fordításának másolását és terjesztését
    a fenti feltételek szerint, azzal a különbséggel, hogy ezt az engedélyező megjegyzést - a
    Free Software Foundation által elfogadott - fordításban is lehet közölni.

MAGYAR FORDÍTÁS

    Fehér -Aries- János <aries@vlug.vein.hu>