Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    bzip2, bunzip2 - 'block-sorting' eljárással dolgozó tömörítőprogram, v0.9.0
    bzcat - stdout-ra csomagolja ki az állományt
    bzip2recover - sérült bzip2 adatait próbálja megmenteni

ÁTTEKINTÉS

    bzip2 [ -cdfkstvzVL123456789 ] [ fájlnevek ... ]
    bunzip2 [ -fkvsVL ] [ fájlnevek ... ]
    bzcat [ -s ] [ fájlnevek ... ]
    bzip2recover fájlnév

LEÍRÁS

    A bzip2 Burrows-Wheeler-féle blokkrendező algoritmussal és Huffman-kódolással tömörít
    szöveges állományokat. A tömörítés mértéke általában lényegesen jobb, mint ami a legtöbb
    hagyományos LZ77/LZ78 alapú tömörítővel elérhető, és megközelíti a statisztikus módszerrel
    dolgozó PPM család teljesítményét.

    A parancssori opciók szándékosan igen hasonlóak a GNU Gzip opcióihoz, de nem azonosak
    azokkal.

    A bzip2 állománynevek listáját várja a hozzájuk tartozó parancssori kapcsolókkal. Minden
    fájlt azok "eredeti_név.bz2" nevű tömörített változatára cserél ki.  A tömörített
    fájlokhoz tartozó dátumok és jogok az eredetivel megegyeznek, így ezek a tulajdonságok
    kicsomagoláskor helyesen állíthatók vissza.  A fájlnevek kezelése egyszerű abban az
    értelemben, hogy nincs lehetőség az eredeti fájlnevek, jogok és dátumok megőrzésére az
    ezeket nem támogató, vagy a MS-DOS-hoz hasonlóan szigorúan kötött hosszúságú neveket
    kezelő fájlrendszerekben.

    A bzip2 és a bunzip2 alapértelmezés szerint nem írnak felül már létező fájlokat; erre a -f
    kapcsoló használatával lehet rávenni őket.

    Fájlnevek hiányában a bzip2 a szabványos bemenetről a szabványos kimenetre dolgozik.
    Ebben az esetben azonban a bzip2 nem fogja a tömörített adatokat a terminálra írni, mert
    az feldolgozhatatlan, így értelmetlen volna.

    A bunzip2 (vagy a bzip2 -d ) kicsomagolja és visszaállítja a felsorolt fájlok közül a
    ".bz2"-re végződő nevűket.  A nem erre végződő nevű fájlokat nem veszi figyelembe.
    Ismételten: ha nem adunk meg fájlnevet, a tömörítés standard inputról szabványos kimenetre
    történik.

    A bunzip2 helyesen fogja kicsomagolni azokat a fájlokat, melyek két vagy több tömörített
    fájl összevonásával (összemásolásával) keletkeznek. Az eredmény a kicsomagolt fájlok
    egybemásolt láncolata lesz. A fájlok sértetlenségének ellenőrzése (-t) az összeláncolt
    archívumokon is működik.

    A szabványos kimenetre is lehet be- illetve kicsomagolni fájlokat a -c kapcsoló
    megadásával. Egyszerre több fájllal is lehet így dolgozni. A keletkező kimenetek sorban a
    szabványos kimenetre kerülnek. Több fájl ily módon történő tömörítése egy  olyan
    adatfolyamot eredményez, melyben az egyes fájlok tömörítve szerepelnek. Egy ilyen állomány
    helyesen csak a bzip2 0.9.0-s vagy újabb verziójával csomagolható ki. A bzip2 régebbi
    verziói az első fájl kibontása után megállnak.

    A bzcat (vagy a bzip2 -dc ) a megadott fájlokat a szabványos kimenetre csomagolja ki.

    A tömörítés mindig megtörténik, még akkor is, ha a tömörített fájl esetleg valamivel
    nagyobb, mint az eredeti. A kb. 100 bájtnál kisebb fájlok hajlamosak erre, mivel a
    tömörítő mechanizmus maga is hozzáad úgy 50 bájtot az archívumhoz.

    Az olyan adathalmazra, melyben az egyes elemek előfordulása véletlenszerű (ilyen a legtöbb
    tömörítőprogram kimenete), a kódolás kb. 8.05  bit/bájt  aránnyal  történik,  ami
    megközelítőleg 0.5%-os méretnövekedést eredményez.

    Önellenőrzésként az adatok védelmére a bzip2 32 bites CRC-ket (ellenőrző összegeket)
    használ, így biztosítva, hogy a kitömörített állomány az eredetivel megegyezzen.  Ez
    egyrészt a tömörített adatok sérülése ellen, másrészt pedig a bzip2 eddig fel nem derített
    (és remélhetőleg igen valószínűtlen) hibái ellen véd. Annak az esélye, hogy a tömörített
    adatban előforduló hiba észrevétlen marad, igen kicsi, megközelítőleg egy a négybillióhoz
    minden egyes tömörített fájl  esetében.  Lényeges  azonban,  hogy  az  ellenőrzés
    kicsomagoláskor történik, és csak arra hívja fel a figyelmet, hogy valami nincs rendben,
    az eredeti adatot visszaállítani nem tudja. A bzip2recover -rel lehet megpróbálni az
    adatok visszaállítását a sérült fájlból.

    Visszatérési értékek: 0 ha a program futása rendesen befejeződött 1 ha környezeti
    problémába futott (nem találja a fájlt, rossz kapcsolót kapott, I/O hiba esetén, stb.)  2
    ha a tömörített fájl hibás 3 ha belső hiba (pl. bug) miatt a bzip2 azonnal felfüggesztette
    futását.

MEMÓRIAKEZELÉS

    A Bzip2 a nagy fájlokat blokkokban kezeli. A blokkméret meghatározza mind az elérhető
    tömörítési arányt, mind pedig a be- és kicsomagoláshoz szükséges memória mennyiségét. A -1
    ... -9 kapcsolók az egyes blokkméreteket 100,000 ... 900,000 bájt értékekre állítják.
    Kibontáskor  a  program az arhívum fejlécéből olvassa ki a tömörítéskor használt
    blokkméretet, és a bunzip2 ennek megfelelően éppen annyi memóriát foglal le magának,
    amennyi a kibontáshoz szükséges. Mivel a blokkméret a tömörített fájlban van, a -1 ... -9
    kapcsolóknak nincs jelentőségük és azokat a program kibontáskor figyelmen kívül hagyja.

    A be- és kicsomagolás memóriaigénye bájtban megközelítőleg a

       Tömörítés:   400k + ( 7 x blokkméret)

       Kibontás:   100k + ( 4 x blokkméret), vagy
              100k + ( 2.5 x blokkméret) képletekkel becsülhető meg,

    Nagyobb blokkméret gyorsan csökkenő mellékes nyereséget ad; a tömörítés jelentős részét a
    blokkméret első 2-300k-ja adja. Ezt érdemes fejben tartani a bzip2 kis gépeken történő
    használatakor.  Arról sem szabad megfeledkezni, hogy a kibontás memóriaigényét  a
    tömörítéskor választott blokkméret határozza meg.

    Az alapértelmezett 900k méretű blokkokkal tömörített fájlok esetében a bunzip2 a
    kibontáshoz kb. 3700k memóriát fog használni. Hogy minden fájl kibontható legyen még egy
    4 megabájtos gépen is, a bunzip2 lehetővé teszi a kibontást kb. feleennyi, megközelítőleg
    2300k memória felhasználásával is. Ezzel a kibontás sebessége is feleződik, így csak akkor
    érdemes használni ezt a lehetőséget, amikor valóban szükséges. Az idevonatkozó kapcsoló a
    -s.

    Általában, ha a rendelkezésre álló memória mennyisége engedi, érdemes megpróbálkozni a
    legnagyobb blokkméret használatával, mivel így érhető el a legjobb tömörítési arány. A
    tömörítés és kibontás sebességét a blokkméret gyakorlatilag nem befolyásolja.

    Másik lényeges pont azoknak a fájloknak az esete, melyek egyetlen blokkba beleférnek -
    nagy blokkméret használatakor ez a legtöbb fájlra fennáll. A ténylegesen felhasznált
    memória mennyisége a fájl méretével arányos, mivel a fájl kisebb, mint egy blokk. Egy
    20,000 bájt hosszú fájl -9 kapcsolóval történő tömörítésekor például kb. 6700k memóriát
    foglal le a tömörítőprogram, de csak 400k + 20000 * 7 = 540k-t használ belőle.
    Kibontáskor ehhez hasonlóan 3700k-t foglal le, de csak 100k + 20000 * 4 = 180k-t használ.

    A következő táblázat a különböző blokkméretekhez tartozó maximális memóriafelhasználást,
    valamint a Calgary Szövegtömörítés Dokumentáció összesen 3,141,622 bájtos 14 fájljának
    tömörített méretét tartalmazza. Ez az oszlop némi áttekintést ad arról, hogyan változik a
    tömörítés mértéke a blokkméret függvényében. Ezek a számok nem igazán mutatják a nagy
    blokkméret  előnyeit nagyobb fájlokra, mivel a Dokumentációban a kisméretű fájlok
    túlsúlyban vannak.

          Tömörítés  Kibontás  Kibontás  Dokumentáció
      Kapcsoló mem.haszn. mem.haszn.  -s -sel    mérete

      -1     1100k    500k    350k     914704
      -2     1800k    900k    600k     877703
      -3     2500k   1300k    850k     860338
      -4     3200k   1700k    1100k     846899
      -5     3900k   2100k    1350k     845160
      -6     4600k   2500k    1600k     838626
      -7     5400k   2900k    1850k     834096
      -8     6000k   3300k    2100k     828642
      -9     6700k   3700k    2350k     828642

OPCIÓK

    -c --stdout
       Tömörítés vagy kibontás a szabványos kimenetre. A -c -vel több fájl bontható ki
       egyszerre, de csak egyetlen fájl tömöríthető a stdout-ra.

    -d --decompress
       Kibontás. A bzip2, bunzip2 és a bzcat tulajdonképpen ugyanaz a program, ami annak
       alapján dönti el, hogy mit kell tennie, hogy melyik nevét használjuk. Ez a kapcsoló
       felülbírálja ezt a döntést, és a bzip2 kibontóként fog működni.

    -z --compress
       A -d ellentéte: a tömörítést erőlteti, függetlenül attól, hogy a programot melyik
       nevével indítottuk.

    -t --test
       A megadott fájlok sértetlenségét ellenőrzi, de nem bontja ki őket.  Valójában egy
       "próbakibontást" végez, és az eredményt eldobja.

    -f --force
       Felülírja a kimeneti állományokat. Rendes esetben a bzip2 nem ír felül már létező
       kimeneti fájlokat.

    -k --keep
       Megtartja (nem törli le) a bemenő állományokat be- és kitömörítéskor.

    -s --small
       Csökkenti a memóriahasználatot, tömörítéskor, kibontáskor, és teszteléskor.  A
       fájlok kibontása és tesztelése egy módosított algoritmussal történik, amelynek
       csupán 2.5 bájtra van szüksége bájtonként a blokkban.  Ez azt jelenti, hogy
       bármelyik fájl kibontható 2300k memóriában, igaz, a normál sebességnek csaknem
       felével.

       Tömörítéskor a -s 200k blokkméretet állít  be,  ami  a  memóriahasználatot
       megközelítőleg  ugyanezekre  az értékekre korlátozza, a tömörítés mértékének
       rovására. Röviden: kevés memóriával (8 megabájt vagy kevesebb) rendelkező gép
       esetében mindig használjuk a -s kapcsolót. (ld. még: MEMÓRIAKEZELÉS)

    -v --verbose
       Bőbeszédű mód -- megmutatja a tömörítés mértékét minden feldolgozott fájl esetében.
       További -v-k a "bőbeszédűség" mértékét növelik, rengeteg olyan információt adva,
       melyek főként diagnosztikai célból lehetnek érdekesek.

    -L --license -V --version
       A program verziószámát, felhasználói engedélyeket és feltételeket jeleníti meg.

    -1 to -9
       Tömörítéskor a blokkméretet állítja 100k, 200k ... 900k-ra. Kibontáskor semmilyen
       hatása nincs. Lásd még: MEMÓRIAKEZELÉS

    --repetitive-fast
       bzip2 Némi ál-véletlenszerű variációt visz az erősen ismétlődő jellegű blokkokba,
       hogy tömörítéskor csökkentse a "legrosszabb eset" esetén előálló teljesítményromlás
       valószínűségét.  Ha a rendezés nehézségekbe ütközik, a program  a  blokkot
       összekeveri, és a rendezést újraindítja. Durván, a bzip2 háromszor annyi ideig
       tart ki az újrarendezés előtt az összekeverésig, mint ameddig egy "jó" bemenet
       feldolgozása tartana. Ezzel a kapcsolóval sokkal hamarabb feladja.

    --repetitive-best
       A --repetitive-fast ellentéte; sokkal keményebben próbálkozik az összekeverésig a
       rendezés előtt.

ADATMENTÉS SÉRÜLT FÁJLOKBÓL

    A bzip2 a fájlokat rendszerint 900 kilobájtos blokkokban tömöríti. Minden blokkot külön
    kezel. Ha az adathordozó vagy az átvitel hibája miatt egy több blokkból álló .bz2 fájl
    megsérül, elképzelhető az adatok megmentése az állomány sértetlen blokkjaiból.

    Minden blokk tömörített megfelelőjét egy-egy 48 bites minta határolja, ami elég jó
    biztonsággal teszi lehetővé a blokkhatárok megállapítását. Minden blokk tartalmazza a
    saját 32 bites CRC-jét, így a sérült és a sértetlen blokkok egymástól megkülönböztethetők.

    A bzip2recover egy egyszerű program, aminek célja az egyes blokkok megtalálása a .bz2
    archívumban,  és különálló .bz2 fájlokként való kiírása. Ezek között a bzip2 -t
    segítségével megkereshetők és kibonthatók a sértetlen blokkok.

    A bzip2recover egyetlen, egyszerű argumentumot fogad el, ez pedig a sérült állomány neve,
    és  a  különálló  blokkokat  tartalmazó  fájlokat  hoz  létre  "rec0001file.bz2",
    "rec0002file.bz2", stb. néven. A keletkező fájlok nevei olyanok, hogy az egymást követő
    feldolgozásoknál a joker karakterek használatakor, például a "bzip2 -dc rec*file.bz2 >
    javított_adat" esetén a fájlok a helyes sorrendben jelennek meg.

    A bzip2recover nagy .bz2 fájlok esetén lehet hasznos, mivel ezek  több  blokkot
    tartalmaznak. Teljesen hiábavaló a használata az egy blokkot tartalmazó sérült fájloknál,
    mivel sérült blokk nem állítható helyre. Az adathordozó vagy az átvitel hibáiból adódó
    adatvesztés lehetőségének a lehető legkisebbre csökkentéséhez megfontolandó esetleg a
    kisebb blokkméret használata.

A TELJESÍTMÉNYRŐL

    A tömörítés rendezés fázisában a fájl hasonló részeinek összegyűjtése történik. Emiatt az
    ismétlődő szimbólumok igen hosszú láncolatát (mint pl. a több százszor ismétlődő
    "aabaabaabaab ...") tartalmazó fájl tömörítése szélsőségesen lassú lehet.  Ilyenkor a
    -vvvvv opcióval esetleg részletesen nyomon követhető a folyamat. A kibontás sebességét ez
    nem befolyásolja.

    Az ilyen beteges esetek a gyakorlatban ritkának tűnnek, főleg tesztcélokra mesterségesen
    összeállított fájlokban, és alacsony szintű disk image-ekben (egy hajlékony- vagy
    merevlemez tartalma fájlba írva) fordulnak elő. Ez utóbbiak bzip2 -vel történő tömörítése
    nem javasolt.

    Ha egy fájl tömörítésekor jelentős lassulás tapasztalható, érdemes megpróbálni a legkisebb
    blokkméret beállítását a -1 kapcsolóval.

    A bzip2 rendszerint pár megabájt memóriát foglal le magának, amiben dolgozhat, aztán az
    egészet eléggé össze-vissza módon töltögeti fel. Ez azt jelenti, hogy mind a tömörítés,
    mind pedig a kibontás esetén a teljesítményt nagyban az határozza meg, hogy a rendszer
    milyen gyorsan tudja kiszolgálni a cache-ben nem található adatokra irányuló kéréseket.
    Emiatt a programkód ilyen esetek arányának csökkentését célzó kis  változtatására
    aránytalanul nagy teljesítménynövekedés figyelhető meg. A bzip2
    így valószínűleg a nagyon nagy cache-sel rendelkező gépeken teljesít a legjobban.

FIGYELMEZTETÉS

    Az I/O hibajelzések nem olyan hasznosak, amilyenek lehetnének.  A bzip2 keményen
    próbálkozik, hogy az I/O hibákat észrevegye, és tisztán lépjen ki, de annak a részletei,
    hogy tulajdonképpen mi is volt a probléma, gyakran félrevezetőnek tűnnek.

    Ez a kézikönyvoldal a bzip2 0.9.0-ás verzióra vonatkozik. Az ezen verzióval készített
    tömörített adat teljes mértékben kompatíbilis az ezt megelőző, szabadon terjeszthető
    0.1pl2 verzióval készítettel, egyetlen kivétellel: 0.9.0 helyesen bontja ki a több
    archívumot tartalmazó összevont fájlokat. A 0.1pl2 ezt nem tudja megtenni: az első fájl
    kibontása után megáll.

    Windows 95 és NT alatt a joker karakterek használata nem tökéletes.

    A  bzip2recover  32 bites egészeket használ a tömörített fájlokban a bitpozíciók
    ábrázolására, így nem képes kezelni az 512 megabájtnál nagyobb archívumokat. Ez a probléma
    egyszerűen javítható.

SZERZŐ

    Julian Seward, jseward@acm.org.

    http://www.muraroa.demon.co.uk

    A bzip2 -ben megtestesült ötletek a következőknek tulajdoníthatók: Michael Burrows és
    David Wheeler (blokkrendező transzformáció) David Wheeler (Huffman kódoló) Peter Fenwick
    (strukturált programozási modell az eredeti bzip -ben és több finomítás) és Alistair
    Moffat, Radford Neal valamint Ian Witten (az eredeti bzip aritmetikai kódolója). Köszönet
    illeti őket segítségükért, támogatásukért és tanácsaikért.

    A program forráskódjához mellékelt dokumentációban találhatók még hivatkozások további
    dokumentációforrásokra.  Christian von Roques ösztökélt gyorsabb rendező algoritmus
    keresésére, és a tömörítés gyorsítására. Bela Lubkin biztatott a tömörítő "legrosszabb
    eset"-i teljesítményének növelésére.  Több ember küldött hibajavításokat,  segített
    hordozhatósági problémák megoldásában, adott kölcsön gépeket, adott tanácsot és volt
    általában segítségemre.

                                             bzip2(1)