Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    cat - fájlokat fűz össze és kiírja a szabványos kimenetre

ÁTTEKINTÉS

    cat [-benstuvABET] [--binary] [--number] [--number-nonblank] [--show-all] [--show-ends]
    [--show-nonprinting] [--show-tabs] [--squeeze-blank] [fájl...]

    cat [--help] [--version]

LEÍRÁS

    A cat program minden argumentumként megadott fájlt a szabványos kimenetre ír. Amennyiben
    nincs fájlnév megadva, vagy a megadott fájlnév a `-'-jel, a szabványos bemenetet olvassa.

OPCIÓK

    -b, --number-nonblank
       Minden nemüres kimeneti sort megszámoz 1-től kezdődően.

    -e   Azonos a -vE -vel

    -n, --number
       Minden kimeneti sort megszámoz 1-től kezdődően.

    -s, --squeeze-blank
       Az egymás után ismétlődő üres sorokat egyetlen üres sorral helyettesíti.

    -t   Azonos a -vT -vel

    -u   Nincs funkciója; csak Unix kompatibilitási okokból szerepel.

    -v, --show-nonprinting
       Az LFD-n és TAB-on kívül a vezérlőkaraktereket a `^'-jelöléssel írja ki a
       kimeneten. A 127-nél nagyobb kódú karakterek jele elé pedig `M-'-t ír.

    -A, --show-all
       Azonos a -vET -tel.

    -B, --binary
       Csak DOS platformon; a fájlokat bináris módban írja és olvassa. A bináris és
       szöveges módok részleteiről lásd a megjegyzéseket lejjebb.

    -E, --show-ends
       Minden sor végén egy `$'-jelet is kiír.

    -T, --show-tabs
       A TAB karaktereket `^I'-ként jeleníti meg.

    --help Használati útmutatót ír a szabványos kimenetre, majd kilép.

    --version
       A program verziójáról ír ki információt a szabványos kimenetre, majd kilép.

DOS SZÖVEGES/BINÁRIS MÓD

    A cat alapértelmezésben szöveges módot használ, illetve bináris módot akkor, ha a
    szabványos kimenet fájlba vagy pipe-ba van irányítva. Ez a működés megváltoztatható;
    --binary vagy --show-nonprinting megadása esetén bináris, --number-blank, --show-ends és
    --number esetén szöveges módra.

    A szöveges mód karakterkonverziót foglal magában (pl. a <CR>-rol <CR><LF>-re), így nem
    alkalmas a fájlok cat-tal való másolására, mivel az eredeti tartalmat nem őrzi meg.

MEGJEGYZÉS

    A hibajelentéseket a bug-textutils@gnu.org címre küldheted (angolul).
    A kézikönyv oldalt Ragnar Hojland Espinosa <ragnar@macula.net> készítette.

MAGYAR FORDÍTÁS

    Horváth András <horvatha@rs1.szif.hu>
    Magyari Miklós <magyari@freemail.hu>