Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    chmod - fájlok elérési jogainak megváltoztatása

ÁTTEKINTÉS

    chmod [opciók] mód fájl...

    POSIX opciók: [-R] [--]

    Austin draft opciók: [-R] GNU módjelölés: [--reference=rfile]

    GNU opciók (legrövidebb forma): [-cfvR] [--help] [--version] [--]

LEÍRÁS

    A chmod minden egyes megadott fájl elérési jogait megváltoztatja a megadott mód szerint,
    amely lehet a változtatások szimbolikus reprezentációja, vagy egy szám, amely az új jogok
    bitmintáját adja meg.

    A szimbolikus mód megadásának formátuma: `[ugoa...][[+-=][rwxXstugo...]...][,...]'. Ez a
    fajta argumentum szimbolikus módosító parancsok listája, vesszővel elválasztva.

    Minden módosító parancs nulla vagy több betűvel kezdődik, mely az `ugoa'  betűk
    valamelyike. A betűk kombinációja azt határozza meg, hogy mely felhasználók jogai fognak
    megváltozni a fájlt illetően: a fájl tulajdonosának jogai (u), a fájl csoportjában lévő
    felhasználók jogai (g), egyéb felhasználók jogai (o), illetve mindenkié (a). A fentiek
    alapján az `a' megegyezik az `ugo'-val.  Ha a betűk egyike sincs megadva, akkor az
    ugyanolyan, mintha az `a' lenne megadva, de az umask-ban beállított biteket nem érinti.

    A '+' operátor a megadott jogokat hozzáadja a már létezőkhöz, a '-' estén a megadott jogok
    törlődnek; '=' használata esetén a fájl kizárólag a felsorolt jogosultságokkal fog
    rendelkezni.

    A `rwxXstugo' betűk állítják be a jogokat az érintett felhasználóknak: olvasási (r), írási
    (w), futtatási (vagy könyvtár-hozzáférési) (x), futtatási (csak akkor, ha a fájl egy
    könyvtár, vagy már van más felhasználónak futtatási joga) (X), felhasználói vagy csoport
    azonosító beállítása futtatáskor (s), a sticky bit (t), a fájl tulajdonosának jelenlegi
    jogai (u), a csoport felhasználói által már birtokolt jogok (g), és bármely más
    felhasználóra vonatkozó jogok (o).

    A `sticky bit' nincsen a leírva a POSIX szabványban.  A név az eredeti jelentésből
    származik: a program text-szegmensének megőrzése a swap eszközön. Manapság, amennyiben
    könyvtárra van beállítva, egy fájlt csak a fájl illetve a könyvtár tulajdonosa törölhet a
    könyvtárból (ez általánosan használt a módszer a /tmp-hez hasonló könyvtárak esetén,
    amelyre általános írási jog van beállítva).

    A számmal megadott mód 1 - 4 darab oktális számjegyekből állhat (0-7), a megfelelő
    bit-értékek (4, 2 és 1) összeadásával. Bármely számjegy elhagyása a szám elejéről nulla
    számjeggyel egyenértékű. Az első számjegy a felhasználói azonosító beállítása (4),
    felhasználói  csoport  beállítása (2) és a text-szegmens elmentése [`sticky'] (1)
    attribútumokat állítja be. A második számjegy a fájlt tulajdonló felhasználóra vonatkozik:
    olvasás (4), írás (2), futtatás (1); a harmadik a fájl csoportjában lévőkre az előzővel
    azonos lehetséges értékekkel, míg a negyedik a többi, nem a fájl csoportjában lévő
    felhasználóra (szintén ugyanazokkal az értékekkel) érvényes.

    A chmod soha nem változtatja meg a szimbolikus linkek jogait, mivel a chmod rendszerhívás
    nem tudja a jogosultságaikat megváltoztatni. Ez azonban nem jelent problémát, mivel a
    szimbolikus linkek jogait nem használjuk. Ehelyett a szimbolikus link által mutatott fájl
    jogai változnak meg. Kivétel: a könyvtárakban rekurzívan megtalált szimbolikus link által
    mutatott fájl jogai nem változnak.

POSIX OPCIÓK

    -R   Rekurzívan megváltoztatja a könyvtárnak illetve tartalmának jogosultságait.

    --   Lezárja az opciók listáját.

TOVÁBBI GNU LEÍRÁS

    A  fileutils  4.0-ban megjelent új GNU kiterjesztés megengedi a --reference=rfile
    használatát jogosultságleíróként. A fájl jogosultságai ugyanazok lesznek, mint az rfile-é.

GNU OPCIÓK

    -c, --changes
       Bővebb információt ad minden olyan fájlon végzett műveletről, amelynek ténylegesen
       megváltoznak a jogosultságai.

    -f, --silent, --quiet
       Nem  ír  ki hibaüzenetet abban az esetben, ha egy fájl jogait nem tudja
       megváltoztatni.

    -v, --verbose
       Bővebb információt ír ki minden fájlról , akár végez rajta műveletet, akár nem.

    -R, --recursive
       Rekurzívan megváltoztatja a könyvtárnak illetve tartalmának jogosultságait.

SZABVÁNYOS GNU OPCIÓK

    --help Rövid használati utasítást ír a szabványos kimenetre, majd kilép.

    --version
       Kiírja a program verzióját a szabványos kimenetre, majd kilép.

    --   Lezárja az opciók listáját.

KÖRNYEZET

    A LANG, LC_ALL, LC_CTYPE és LC_MESSAGES változók a szokásos jelentéssel rendelkeznek. XSI-
    konform rendszerekben az NLSPATH változó a szokásos jelentéssel rendelkezik.

MEGFELELŐSÉG

    A POSIX 1003.2 csak a -R opciót követeli meg. Más opciók használata nem feltétlenül
    portábilis. A szabvány nem írja le a `t' jogosultsági bitet. A szabvány nem adja meg, hogy
    a chmod parancsnak meg kell-e őrizni a konzisztenciát a 'suid' illetve 'sgid' bitek
    törlésével vagy beállításának visszautasításával (pl. ha minden futtatási jog törlésre
    kerül), illetve azt, hogy elfogadja-e egyáltalán az `s' bitet.

NEM-STANDARD MÓDOK

    Fentebb leírtuk a `t' bit használatát könyvtárak esetén. Különféle rendszerek speciális
    jelentést rendelnek az egyébként jelentés nélküli bit-kombinációkhoz. Például a Linux, a
    System V-ot követve (lásd System V Interface Definition (SVID) Version 3), az olyan
    fájloknál, melyeken nincsen csoport végrehajtási jogosultság, az sgid bitet a kötelező
    zárolás     jelölésére     használja.     Részletekért     lásd     a
    /usr/src/linux/Documentation/mandatory.txt fájlt.

MEGJEGYZÉSEK

    Ez az oldal azt a chmod-ot írja le, ami a fileutils-4.0 csomagban található; más
    változatok némileg eltérhetnek.
    Javításokat és kiegészítéseket az aeb@cwi.nl címre lehet küldeni (angolul).
    A hibákat a fileutils-bugs@gnu.ai.mit.edu címen lehet jelenteni (angolul).

LÁSD MÉG

    chattr(1), chown(1), install(1), chmod(2), stat(2), umask(2)

MAGYAR FORDÍTÁS

    Kulcsár Gábor <medve@iku.omikk.hu>
    Magyari Miklós <magyari@freemail.hu>