Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

   cmp — két fájl összehasonlítása

ÁTTEKINTÉS

   cmp [-l | -s] file1 file2 [eltolás1 [eltolás2]]

LEÍRÁS

   A cmp program összehasonlít két tetszőleges típusú fájlt és kiírja az eredményt a szabványos
   kimenetre. Alapértelmezés szerint a cmp nem ír ki semmit, ha a két fájl megegyezik. Ha
   különböznek, akkor kiírja a byte-pozíció és a sor számát, ahol az első különbség előfordult.

   A byte-pozíciók és a sorszámok számozása egytől kezdődik.

   A következő kapcsolók használhatók:

   -l  Minden előforduló különbségnél kiírja a byte-pozíciót (decimális) és a különböző
      byte-értékeket (oktális).

   -s  Nem ír ki semmit különböző fájlok esetén, csak a kilépési kódot adja vissza.

   Az eltolás1 és eltolás2 opcionális argumentumok azt a byte-pozíciót adják meg a file1 és
   file2 elejéhez képest, ahonnan az összehasonlítást kezdeni kell. Az eltolás alapértelmezés
   szerint decimális, de megadható hexadecimális vagy oktális értékként is, ha a számot ``0x''
   vagy ``0'' előzi meg.

   A cmp program a következő értékek valamelyikét adja vissza:

   0   A fájlok megegyeznek.

   1   A fájlok különböznek; ide tartozik az az eset is, amikor az egyik file megegyezik a
      másik fájl elejével. Ilyenkor ha az -s kapcsoló nem volt megadva, a cmp program kiírja
      a szabványos kimenetre, hogy elérte a fájl végét a rövidebb fájlban (mielőtt
      különbséget talált volna).

   >1  Hiba történt.

LÁSD MÉG

   diff(1), diff3(1)

SZABVÁNYOK

   A cmp program feltehetően IEEE Std 1003.2 (“POSIX.2”) kompatíbilis.

MAGYAR FORDÍTÁS

   Dénes Pál <denespal@valerie.inf.elte.hu>