Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    comm - sorról sorra összehasonlít két sorbarendezett fájlt

ÁTTEKINTÉS

    comm [-123] fájl1 [fájl2]

    comm [--help] [--version]

LEÍRÁS

    A comm kiírja a szabványos kimenetre azokat a sorokat, amelyek megegyeznek, és amelyek
    különböznek a két fájlban. Ha egy fájl argumentumot elhagyunk, vagy az egy `-', akkor a
    szabványos bemenetet használja a program.  Opciók nélkül a comm három oszlopot ad
    kimenetként. Az első oszlop a file1 -ben lévő egyedi sorokat mutatja, a második oszlop a
    file2 -ben lévőket, a harmadik pedig azokat, amelyek mindkettőben egyformák. Az oszlopok
    <TAB>-bal vannak elválasztva.

OPTIONS

    -1   Nem írja ki az első oszlopot.

    -2   Nem írja ki a második oszlopot.

    -3   Nem írja ki a harmadik oszlopot.

    --help Használati útmutatót ír a szabványos kimenetre, majd sikeres visszatérési értékkel
       kilép.

    --version
       A program verziójáról ír ki információt a szabványos kimenetre, majd sikeres
       visszatérési értékkel kilép.

DIAGNOSZTIKA

    Más összehasonlító programokkal ellentétben a comm kilépési státusza nem függ az
    összehasonlítás eredményétől. Sikeres befejezés után a comm zéró értékkel lép ki. Ha hiba
    történt a végrehajtás során, akkor zérótól különböző értékkel lép ki.

NOTES

    A hibákat a bug-sh-utils@gnu.org címen lehet jelenteni.
    Az oldalt Ragnar Hojland Espinosa <ragnar@macula.net> írta.

MAGYAR FORDÍTÁS

    Ámon Tamás <sajt@erba.hu> és Tímár András <timar_a@freemail.hu>