Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    cpio - fájlokat másol achívumokba és archívumokból

ÁTTEKINTÉS

    cpio  {-o|--create}  [-0acvABLV]  [-C  bytes]  [-H  format]  [-M message] [-O [[
    user@]host:]archive]   [-F   [[user@]host:]archive]   [--file=[[user@]host:]archive]
    [--format=format] [--message=message] [--null] [--reset-access-time] [--verbose] [--dot]
    [--append]  [--block-size=blocks]  [--dereference]   [--io-size=bytes]   [--quiet]
    [--force-local] [--help] [--version] < name-list [> archive]

    cpio {-i|--extract} [-bcdfmnrtsuvBSV] [-C bytes] [-E file] [-H format] [-M message] [-R
    [user][  :.][group]]  [-I  [[user@]host:]archive]   [-F   [[user@]host:]archive]
    [--file=[[user@]host:]archive]   [--make-directories]  [--nonmatching]  [--preserve-
    modification-time] [--numeric-uid-gid] [--rename] [--list] [--swap-bytes] [--swap] [--dot]
    [--unconditional] [--verbose] [--block-size=blocks] [--swap-halfwords] [--io-size=bytes]
    [--pattern-file=file] [--format=format] [--owner=[user][:.][group]] [--no-preserve-owner]
    [--message=message]    [--force-local]    [--no-absolute-filenames]    [--sparse]
    [--only-verify-crc] [--quiet] [--help] [--version] [pattern...] [ < archive]

    cpio {-p|--pass-through} [-0adlmuvLV] [-R[user][:.][group]] [--null] [--reset-access-time]
    [--make-directories] [--link] [--quiet] [--preserve-modification-time] [--unconditional]
    [--verbose] [--dot] [ --dereference ] [--owner=[user][:.][group]] [--no-preserve-owner]
    [--sparse] [--help] [--version] destination-directory < name-list

LEÍRÁS

    Ez a dokumentum a cpio GNU változatának leírását tartalmazza. A cpio parancs fájlokat
    másol cpio vagy tar archívumokba vagy azokból.  Az archívum fájlokat és azokról
    információkat tartalmaz, úgy mint a fájlok mérete, neve, tulajdonosa, hozzáférési jogai,
    készültének dátuma. Archívum lehet egy fájl a merevlemezen, máneskazettán, és lehet
    csatorna (pipe). A cpio parancsnak három működési módja van.

    Kimásolás (Copy Out) módban a cpio fájlokat másol egy könyvtárstruktúrából egy archívumba.
    A fájlok neveit a szabványos bemenetről olvassa - soronkánt egyet -, az elkészült
    archívumot pedig a szabványos kimenetre továbbítja. Egy tipikus mód a fájlok listájának
    elkészítésére a find parancs alkalmazása; A find parancsot ilyenkor a -depth opcióval
    használjuk, elkerülendő  az írási vagy keresési jogosultságok esetleges hiánya miatti
    problémákat.

    Bemásolás (Copy In) módban a cpio fájlokat másol egy archívumból egy könyvtárstruktúrába,
    vagy listázza az archívum tartalmát. Az archívumot a szabványos bemenetről olvassa.
    Minden argumentum, ami nem parancssori opció, shell-formátumú keresési mintának számít;
    csak azok a fájlok kerülnek feldolgozásra, amik illeszkednek az egy vagy több megadott
    mintára. A shell-el (parancsfeldolgozóval) ellentétben minden kezdő `.' a fájlnevekben
    illeszkedik a kezdő metakarakterre (pl. `*') a minta elején. A `/' szintén illeszkedik a
    metakarakterekre. Ha nem adunk meg mintát, minden fájl kimásolásra kerül az archívumból.

    Átmásolás módban a cpio fájlokat másol egy könyvtárstruktúrából egy másikba, egymás után
    végrehajtva a kimásolás és bemásolás módot anélkül, hogy az archívumot ténylegesen
    létrehozná közben. A szabványos bemenetről olvassa a másolandó fájlok listáját; a
    célkönyvtár neve - ahová a fájlokat másolja - pedig nem opciónak számító parancssori
    argumentumként (non-option argument) adandó meg.

    A cpio a következő archívum-formátumokat támogatja: binary, old ASCII, new ASCII, crc,
    HPUX binary, HPUX old ASCII, old tar, és POSIX.1 tar. A binary formátum divatjamúlt és
    nem ajánlott, mivel a fájlokról szóló információkat olyan módon kódolja, ami nem átvihető
    (portable) a különböző számítógép-architektúrák között. Az old ASCII formátum átvihető
    különböző architektrúrák között, de ne használjuk abban  az  esetben,  ha  olyan
    fájlrendszerünk van, ami több, mint 65536 bejegyzést (i-node) tartalmaz. A new ASCII
    formátum  átvihető  különböző  architektrúrák  között,  és  használható  bármekkora
    fájlrendszeren, de pillanatnyilag csak a cpio GNU és Unix System V R4 verziói támogatják.
    A crc formátum hasonló a new ASCII formátumhoz, de ezen kívül tartalmaz minden fájlról egy
    ellenőrző összeget (checksum) is, amit a cpio az archívum létrehozásakor számol ki, és az
    archívumból való kibontáskor ellenőriz.  A HPUX formátumok kompatibilitási okokból
    léteznek, mivel a HP unixok eltérő módon tárolják a device fájlokat.

    A tar formátum a tar programmal való kompatibilitást szolgálja. Ez a formátum nem
    használható 100 karakternél hosszabb nevű fájlok archiválására, és nem használható
    speciális fájlok (block és character device) archiválására sem. A POSIX.1 tar formátum
    nem használható 255 karakternél hosszabb nevű fájlok archiválására (kivéve, ha a nevek a
    "/"-t pont jó helyen tartalmazzák).

    Alapértelmezésben a cpio a binary formátumot használja, hogy kompatíbilis maradjon a
    régebbi verziójú cpio programokkal.  Az archívumokból való kicsomagoláskor, a cpio
    automatikusan észleli az archívum típusát, és képes olvasni olyan archívumokat, melyek
    eltérő byte-sorrendet használó rendszerekről származnak.

    A cpio némely parancssori opciója csak bizonyos üzemmódokban használható.  Az ÁTTEKINTÉS
    fejezet tartalmazza mindazon opciókat melyek az egyes üzemmódokban használhatóak.

OPCIÓK

    -0, --null
       Átmásolás módban a fájlnevek listáját null-terminált módon várja (bináris nullát
       vár az újsor karakter helyett), lehetővé téve a nevükben újsor karaktert tartalmazó
       fájlok archiválását. A GNU find parancs az egyik lehetséges módja a null-terminált
       fájlnév-lista előállításának.

    -a, --reset-access-time
       Visszaállítja a fájlok hozzáférési-idejét (access time), így nem látszik, hogy
       archíváláskor a fájlok kiolvasásra kerültek.

    -A, --append
       Hozzáad egy meglévő arhívumhoz. Csak kimásolás módban működik. Az archívumnak
       lemezfájlnak kell lennie, melyet a -O vagy -F (--file) opciókkal definiálhatunk.

    -b, --swap
       Bemásolás módban megfordítja mind a szavak félszavait (halfwords of words), mind a
       félszavak bytejait (bytes of halfwords). Egyenértékű a -sS opcióval. Ezen opció
       használható a 32 bites egészek konvertálására az un. 'big-endian' és 'little-
       endian' rendszerek között.

    -B   Az I/O blokkméretet 5120 byte-ra állítja. Alapértelmezésben a blokkméret 512 byte.

    --block-size=BLOCK-SIZE
       Az I/O blokkméretet BLOCK-SIZE * 512 bytera állítja.

    -c   Használja az old portable (ASCII) archívum formátumot.

    -C IO-SIZE, --io-size=IO-SIZE
       Az I/O blokkméretet IO-SIZE bytera állítja.

    -d, --make-directories
       A cpio létrehozza a szükséges konyvtárakat, amennyiben azok nem léteznek.

    -E FILE, --pattern-file=FILE
       Bemásolás módban vegye a kicsomagolandó vagy listázandó fájlnevek mintáját a FILE
       fájlból. A FILE fájl sorai ugyanúgy kerülnek feldolgozásra, mintha azok a cpio nem-
       parancsori opciói lennének.

    -f, --nonmatching
       Csak a mintára nem illeszkedő fájlok kerülnek másolásra.

    -F, --file=archive
       Az archívumfájl neve, amennyiben az archívum nem a szabványos ki- vagy bemenetre
       kerül. Kazettás egység, mint archívum használata egy másik gépről a fájlnév előtti
       `HOSTNAME:' előtaggal történhet. A hostnevet megelőzheti egy felhasználónév és egy
       azt követő `@', amennyiben a távoli kazettás egységet felhasználóként (userként)
       szeretnénk elérni, feltéve, hogy erre jogunk van. (Általában ez egy bejegyzés a
       `~/.rhosts' fájlban).

    --force-local
       A -F, -I, vagy -O kapcsolókkal együtt, az archívumfájl helyi fájlként kezelendő,
       még akkor is, ha kettőspontot tartalmaz, ami általában azt jelentené, hogy a fájl
       egy távoli hoston található.

    -H FORMAT, --format=FORMAT
       Használja a FORMAT archívum formátumot. A használható formátumok listája alább
       olvasható; a formátum nevek nagybetűsként is megadhatók.  Az alapértelmezett
       formátum bemásoláskor az automatikusan felismert formátum, kimásoláskor pedig
       "bin".

       bin  Régimódi bináris formátum.

       odc  Old (POSIX.1) portolható formátum.

       newc  New (SVR4) portolható formátum, ami felkészült a 65536-nál több bejegyzést
           (i-node) tartalmazó fájlrendszerekre.

       crc  New (SVR4) portolható formátum, ellenőrző összeggel (checksum).

       tar  Régi tar formátum.

       ustar POSIX.1 tar formátum. Felismeri a GNU tar archivumokat, amik hasonlóak, bár
           nem egyenértékűek.

       hpbin Elavult bináris formátum, a HPUX cpio-k által használt (amik a device
           fájlokat eltérően tárolják).

       hpodc Portolható formátum, a HPUX cpio-k által használt (amik a device fájlokat
           eltérően tárolják).

    -i, --extract
       Bemásolás mód választása.

    -I archive
       Az archívumfájl neve, amit a cpio a szabványos bemenet helyett használ. Kazettás
       egység, mint archívum használata egy másik gépről a fájlnév előtti `HOSTNAME:'
       előtaggal történhet. A hostnevet megelőzheti egy felhasználónév és egy azt követő
       `@', amennyiben a távoli kazettás egységet felhasználóként (userként) szeretnénk
       elérni, feltéve, hogy erre jogunk van. (Általában ez egy bejegyzés a `~/.rhosts'
       fájlban).

    -k   Figyelmen kívül hagyott opció; a régi verziókkal való kompatibilitás miatt maradt
       meg.

    -l, --link
       A fájlok másolása helyett - ha lehetséges - használjon kapcsolást (link).

    -L, --dereference
       Fejtse vissza a szimbolikus kapcsolásokat (symbolic links), és másolja a link
       helyett az eredeti fájlt, amire a link mutat.

    -m, --preserve-modification-time
       Tartsa meg az előző fájlmódosulási dátumokat létrehozáskor.

    -M MESSAGE , --message=MESSAGE
       Írja ki a MESSAGE üzenetet, amennyiben az archiváló média (pl. floppy diszk,
       kazettás  egység)  végére  ért,  jelezve  a  felhasználónak, hogy cseréljen
       tárolóegységet. Amenyiben a MESSAGE a "%d" karaktereket tartalmazza, ezek helyére a
       cpio behelyettesíti az aktuális egység-sorszámot , 1-től kezdődően.

    -n, --numeric-uid-gid
       A részletes tartalomjegyék listázásakor mutassa a UID és GID azonosítókat mint
       számokat, és ne fordítsa őket nevekké.

    --no-absolute-filenames
       Bemásolás üzemmódban a fájlokat az aktuális könyvtárhoz viszonyítva másolja be, még
       akkor is, ha azok abszolút fájlneveikkel (teljes elérési úttal) lettek tárolva.

    --no-preserve-owner
       Bemásolás és bemásolás-kimásolás módban ne változtassa meg a fájl tulajdonosait;
       adja a tulajdonjogot a kicsomagoló/másoló felhasználónak.  Ez az alapértelmezett
       mód nem root felhasználók esetén, ami elkerüli fájlok saját tulajdonjogon történő
       akaratlan továbbadását.

    -o, --create
       Kimásolás üzemmód.

    -O archive
       Az archívumfájl neve, ami a szabványos kimenet helyett használandó.  Kazettás
       egység,  mint archívum  használata egy másik gépről a fájlnév előtti `HOSTNAME:'
       előtaggal történhet. A hostnevet megelőzheti egy felhasználónév és egy azt követő
       `@', amennyiben a távoli kazettás egységet felhasználóként (userként) szeretnénk
       elérni, feltéve, hogy erre jogunk van. (Általában ez egy bejegyzés a `~/.rhosts'
       fájlban).

    --only-verify-crc
       Bemásolás üzemmódban, CRC formátumú archívum esetén olvassa ki a fájlok ellenőrző
       összegét, de ne csomagolja ki a fájlokat.

    -p, --pass-through
       Átmásolás üzemmód.

    --quiet
       Ne írja ki a másolt blokkok számát.

    -r, --rename
       A fájlokat interaktívan nevezze át.

    -R [user][:.][group], --owner [user][:.][group]
       Kimásolás és Átmásolás üzemmódban a létrehozott fájloknak tulajdonjoga legyen
       megadott felhasználóé és csoporté. A felhasználó vagy csoportnév valamelyikét vagy
       mindkettőt meg kell adni. Ha a csoportot nem adjuk meg, de a ":" vagy "." szerepel,
       akkor a fájl tulajdonos csoportja az aktuális tulajdonos csoportja lesz. Csak a
       super-user változtathatja meg egy fájl tulajdonjogait.

    --sparse
       Kimásolás és Átmásolás módban a nagy blokkokban nullákat tartalmazó fájlokat, mint
       sparse-fájlokat másolja.

    -s, --swap-bytes
       Bemásolás módban felcseréli minden félszó (byte-pár) bytejait.

    -S, --swap-halfwords
       Bemásolás módban felcseréli minden szó (4 byte) félszavait (2 byte).

    -t, --list
       Kiírja a bemeneti archívum tartalomjegyzékét.

    -u, --unconditional
       Kérdés nélkül felülír minden fájlt, akkor is, ha a felülírandó fájl újabb.

    -v, --verbose
       Kiírja a feldolgozott fájlok listáját. Ha a -t, kapcsolóval használjuk, akkor a
       fájlokról egy `ls -l' -szerű tartalomjegyzéket ad. Az ustar archív részletes
       tartalomjegyzékében azok a felhasználó és csoportnevek, melyek nem szerepelnek a
       helyi rendszerben, felcserélődnek azon nevekkel, melyek UID és GID számuk alapján
       megfelelnek az archívumban lévőknek.

    -V --dot
       Kiír egy "." jelet minden feldolgozott fájl esetén.

    --version
       Kiírja a cpio program aktuális verziószámát, és kilép.

MAGYAR FORDÍTÁS

    Kővári Péter <pkovari@freemail.c3.hu>

                                             CPIO(1)