Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    date - kiírja vagy beállítja a rendszerdátumot és -időt

ÁTTEKINTÉS

    date [-u] [-d datestr] [-s datestr] [--utc] [--universal] [--date=datestr] [--set=datestr]
    [--help] [--version] [+FORMAT] [MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]]

LEÍRÁS

    Ez a dokumentáció a továbbiakban nincs karbantartva és pontatlan vagy hiányos lehet. A
    Texinfo dokumentáció a hiteles forrás.

    Ez a kézikönyv lap a date parancs GNU verzióját dokumentálja. Az argumentumok nélküli date
    kiírja az aktuális dátumot és időt (az alább leírt `%c' direktívának  megfelelő
    formátumban).  Ha egy `+' jellel kezdődő argumentum meg van adva, az argumentum által
    megszabott formátumban írja ki az aktuális időt és dátumot. Az argumentum ugyanolyan
    formájú, mint az `strftime' függvénynek átadott formázó karakterlánc. A direktívák
    kivételével, amik `%' jellel kezdődnek, a karakterláncban lévő karakterek módosítatlanul
    kerülnek kiírásra.

    A direktívák:

    %   literális %

    n   újsor

    t   vízszintes tabulátor

    Időmezők:

    %H   óra (00..23)

    %I   óra (01..12)

    %k   óra ( 0..23)

    %l   óra ( 1..12)

    %M   perc (00..59)

    %p   a helyi AM vagy PM

    %r   12-órás idő (hh:mm:ss [AP]M)

    %s   az Koordinált Világidő (UTC) szerinti 1970-01-01 00:00:00 óta eltelt másodpercek
       (nem szabványos bővítés)

    %S   másodperc (00..61)

    %T   24-órás idő (hh:mm:ss)

    %X   a helyi idő ábrázolása (%H:%M:%S)

    %Z   időzóna (pl. EDT), vagy semmi, ha nem határozható meg időzóna

    Dátummezők:

    %a   a helyi nap rövidített neve (Sun..Sat)

    %A   a helyi nap teljes neve, változó hosszal (Sunday..Saturday)

    %b   a helyi hónap rövidített neve (Jan..Dec)

    %B   a helyi hónap teljes neve, változó hosszal (January..December)

    %c   a helyi dátum és idő (Sat Nov 04 12:02:33 EST 1989)

    %d   a hónap napja (01..31)

    %D   dátum (mm/dd/yy)

    %h   ugyanaz, mint a %b

    %j   az év napja (001..366)

    %m   hónap (01..12)

    %U   a hét sorszáma az évben úgy, hogy vasárnap a hét első napja (00..53)

    %w   a hét napja (0..6) úgy, hogy 0 vasárnapnak felel meg

    %W   a hét sorszáma az évben úgy, hogy hétfő a hét első napja (00..53)

    %x   a helyi dátum ábrázolása (mm/dd/yy)

    %y   az év utolsó két számjegye (00..99)

    %Y   év (1970...)

    Alapértelmezésben a date nullákkal vezeti be a numerikus mezőket. A GNU date a következő,
    nem szabványos, numerikus módosítókat ismeri fel:

    -   (kötőjel) nem vezeti be a mezőket

    _   (aláhúzás) szóközökkel vezeti be a mezőket

    Ha nem `+' jellel kezdődő argumentumot kap, a date az argumentum által meghatározott időre
    és dátumra állítja be a rendszerórát. Az argumentumnak teljes egészében számokból kell
    állnia. Ezek jelentése a következő:

    MM   hónap

    DD   a hónapon belüli nap

       óra

    mm   perc

    CC   az év első két jegye (opcionális)

    YY   az év utolsó két jegye (opcionális)

    ss   másodperc (opcionális)

    Csak a superuser állíthatja be a rendszerórát.

OPCIÓK

    -d datestr, --date datestr
       Megjeleníti a, szinte bármely használatos formában megadható, datestr -rel,
       meghatározott időt és dátumot. A megjelenítés az  alapértelmezett  kimeneti
       formátumban történik, vagy ha `+' jellel kezdődő argumentumot kap a date , az
       argumentum által meghatározott formátumban.

    --help Üzenetet  nyomtat a szabványos kimenetre a felhasználás módjáról, és sikeresen
       befejeződik.

    -s datestr, --set datestr
       Beállítja az időt és dátumot datestr -re, amely szinte bármely használatos formában
       megadható. Tartalmazhat hónapneveket, időzónákat, `am' -et és `pm' -et stb.

    -u, --universal
       Koordinált Világidő (más néven Greenwichi Középidő) szerinti időt és dátumot írja
       ki vagy állítja be a lokális (wall clock) helyett.

    --version
       Üzenetet nyomtat  a szabványos kimenetre a verzió információval, és sikeresen
       befejeződik.

PÉLDÁK

    A tegnapelőtti dátumérték kiírása:

       date --date ´2 days ago´

    A maihoz képest 3 hónap és 1 nap múlva következő nap dátumértékének kiírása:

       date --date ´3 months 1 day´

    Annak kírása, hogy az aktuális év karácsonya az év hányadik napja:

       date --date ´25 Dec´ +%j

    Az aktuális dátum teljes hónapnevet és a hónap napját tartalmazó formában történő kiírása:

       date ´+%B %d´

    De meglehet, hogy a szándék nem ez, mert a hónap első kilenc napján a `%d´ értéke nullával
    bevezetett, kétjegyű mező lesz. Például a `date -d 1-may ´+%B %d´´ ezt fogja kiírni: `May
    01´.

    Ugyanennek a dátumnak az egyjegyű napok előtt szereplő bevezető nullák nélküli kiírásához
    mindent összevetve a nem szabványos `-´ használható, amely elnyomja a kitöltést.

       date -d 1-may ´+%B %-d´

MAGYAR FORDÍTÁS

    Gombai Sándor <sgombai@hotmail.com>