Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    dc - tetszőleges pontosságú számológép

ÁTTEKINTÉS

    dc

LEÍRÁS

    A dc egy korlátlan pontosságú számítások elvégzésére alkalmas fordított-lengyel (postfix)
    asztali számológép, amely lehetőséget ad makrók definiálására és végrehajtására. A
    bemenetet a szabványos bemenetről veszi; ha argumentumot adsz meg neki, azt fájlnévként
    értelmezi és azon fájlok tartalmát veszi és hajtja végre, majd ezután olvas a szabványos
    bemenetről. A kimenet a szabványos kimenet, a hibák a szabványos hibakimenetre íródnak.

    A fordított-lengyel számológép a számokat egy veremben tárolja. Új szám bevitele esetén a
    szám a verem tetejére kerül. A műveletek az argumentumukat a verem tetejéről veszik, majd
    az eredményt visszateszik a verembe.

    A  bevitelhez  a számot egyszerűen beírod, követheti opcionálisan tizedespont.  A
    hatványalak használata nem támogatott. Negatív számok beviteléhez a számot  ``_''
    karakterrel kezdd. Az előjel nem lehet ``-'', mivel ez a kivonás műveleti operátora. Több
    számot egymástól szóközzel vagy új sorral elválasztva lehet bevinni, ezen karakterek nem
    parancsok.

KIÍRÓ PARANCSOK

    p   Kiírja a verem tetején levő számot a verem megváltoztatása nélkül. A szám után egy
       újsor karakter is kiíródik.

    P   Kiveszi a verem tetejéről a számot, kiírja, és nem ír utána újsor karaktert.

    f   Kiírja a verem teljes tartalmát anélkül, hogy bármit változtatna.  Akkor jó, ha
       teljesen eltévedtél, vagy ki akarod találni, hogy egy parancs vajon mit csinált.

SZÁMÍTÁSOK

    +   Leveszi a verem két felső elemét, összeadja őket, és az eredményt a verembe
       helyezi. A pontosságot kizárólag az argumentumok értéke határozza meg.

    -   Leveszi a verem két felső elemét, az elsőt (ami eredetileg felül volt) kivonja a
       másodikból, majd az eredményt a verembe helyezi.

    *   Leveszi a verem két felső elemét, összeszorozza őket, majd az eredményt a verembe
       helyezi. A tizedesjegyek számát az aktuális pontosságérték (l. lentebb) határozza
       meg, és nem függ a szorzandóktól.

    /   Leveszi a verem két felső elemét, az elsőt elosztja a másodikkal, majd az eredményt
       a verembe helyezi. A tizedesjegyek számát a pontosságérték határozza meg.

    %   Leveszi a verem két felső elemét, a / által végzett osztás maradékát a verembe
       helyezi. Az osztás a pontosságérték által meghatározott pontossággal végződik el,
       és a maradék is ennek megfelelő számú jegyre számolódik ki.

    ~   Leveszi a verem két felső elemét, az elsőt elosztja a másodikkal. Először a
       hányadost, aztán a maradékot helyezi a verembe. Az osztásban használt tizedesjegyek
       értéke a pontosságértéktől függ. (A SdSn lnld/ LnLd% hatása hasonló, a hibakezelése
       más egy kicsit.)

    ^   Leveszi a verem két felső elemét, az elsőt (ami eredetilg felül volt) kitevőként, a
       másodikat alapként használva elvégzi a hatványozást. Ha a kitevőnek van törtrésze,
       azt figyelmen kívül hagyja. A pontosságérték határozza meg, hogy az eredmény hány
       tizedesjegyre számítódik ki.

    |   Törtkitevős hatványozást végez. Leveszi a verem felső három elemét. Az első (ami
       eredetileg felül volt) lesz a kitevő nevezője, ez nem lehet nulla, és egésznek kell
       lennie. A második a kitevő számlálója, ez nem lehet negatív. Ha van tizedesjegye,
       azt figyelmen kívül hagyja.  A harmadik szám lesz a hatványozás alapja. A
       pontosságérték határozza meg, hogy az eredmény hány tizedesjegyre számítódik ki.
       Kis számok esetén hasonlít hozzá a Sm lble^ Lm% szekvencia, de a ^-tól eltérően ez
       a parancs nem alkalmazható tetszőlegesen nagy kitevőkre.

    v   Levesz egy elemet a veremről, kiszámítja a négyzetgyökét, majd az eredményt a
       verembe helyezi. A pontosságérték határozza meg, hogy hány tizedesjegyre végződik
       el a számítás.

    A legtöbb számítás eredményét befolyásolja a k paranccsal beállítható pontosságérték. Ez
    alapértelmezésben nulla, ami azt jelenti, hogy az összeadás és a kivonás kivételével
    minden művelet erdménye egész lesz.

    A % maradék-művelet kis magyarázatra szorul. Ha az argumentumai ``a'' és ``b'', akkor a
    művelet eredménye ``a - (b * (a / b))'', ahol ``a / b'' az aktuális pontosságérték szerint
    számítódik.

VEREMKARBANTARTÁS

    c   Kitörli a verem minden elemét, a verem üres lesz.

    d   A verem tetején levő elemet megduplázza és a verem tetejére helyezi, így a ``4d*p''
       eredménye 16.

    r   Megfordítja (kicseréli) a verem két felső elemét.

REGISZTEREK

    A  dc 256 memóriaregisztert képes kezelni, mindegyikük neve egyetlen karakter. A
    regiszterben tárolható és később újrafelhasználható egy szám vagy egy karakterlánc.

    sr   A verem tetején levő értéket leveszi és az r regiszterben eltárolja.

    lr   Az r regiszter tartalmát a verembe helyezi. Ez a művelet nem változtatja meg az r
       regiszter tartalmát.

    Minden regiszternek megvan a saját verme, az aktuális regiszterérték van a verem tetején.

    Sr   A (fő) verem tetején levő értéket leveszi és az r regiszter vermébe helyezi. A
       regiszter előző értéke így elérhetetlen.

    Lr   Az r regiszter verméből leveszi az elemet és a fő verembe helyezi. Ha az r
       regiszter vermében volt régebben valami érték, akkor az most a lr paranccsal
       elérhetővé válik.

PARAMÉTEREK

    A dc működését három paraméter befolyásolja: a pontosság, a beviteli alap és a kimeneti
    alap. A pontosság határozza meg, hogy a műveletek eredményéből hány tizedesjegy maradjon
    meg. A beviteli alap mutatja meg, hogy a begépelt számok hányas számrendszerben vannak;
    minden begépelt szám ebben a számrendszerben értelmeződik. Számok kiírásakor a számok a
    kimeneti alap szerinti számrendszerben íródnak ki.

    A beviteli és a kimeneti alapok különböző paraméterek, nem kell feltétlenül egyenlőnek
    lenniük; ez lehet hasznos és zavaró is. A bemeneti alap legalább 2, legfeljebb 36 lehet.
    A kimeneti alapnak legalább 2-nek kell lennie. A pontosságnak nullának vagy nagyobbnak
    kell lennie. A pontosság a beviteli és kimeneti alaptól függetlenül mindig tizedesjegyeket
    jelent.

    i   Leveszi a verem tetején levő számot és erre állítja a beviteli alapot.

    o   Leveszi a verem tetején levő számot és erre állítja a kimeneti alapot.

    k   Leveszi a verem tetején levő számot és erre állítja a pontosságot.

    I   Az aktuális beviteli alapot a verem tetejére helyezi.

    O   Az aktuális kimeneti alapot a verem tetejére helyezi.

    K   A pontosság aktuális értékét a verem tetejére helyezi.

KARAKTERLÁNCOK

    A dc képes karakterláncokat is kezelni. A karakterláncokat csak tárolni vagy makróként
    végrehajtani  (azaz a tartalmuk dc parancsként értelmeződik) lehet. Karakterláncok
    tárolására minden regiszter és a verem is képes. Néhány parancs, mint például az
    aritmetikai műveletek számokat várnak argumentumként, és hibát jeleznek, ha karakterláncot
    találnak helyette. Más parancsok számot és karakterláncot is elfogadnak; ilyen például a p
    parancs, ami mindegyiket elfogadja és a típusának megfelelő módon írja ki.

    [karakterek]
       A karakterek -et tartalmazó karakterláncot (azokat a karaktereket, amik [ és ]
       karakterek között vannak) tartalmazó karakterláncot képez és a veremre helyezi.
       Például a [foo]P kiírja a foo szöveget és nem ír utána újsor karaktert.

    a   Leveszi a verem legfelső elemét. Ha ez szám, akkor az alacsony helyiértékű bájtját
       karakterré konvertálja és a verembe helyezi. Ha ez karakterlánc, akkor ennek első
       karakterét helyezi vissza a verembe.

    x   Leveszi a verem legfelső elemét és makróként végrehajtja. Normális esetben ez az
       elem egy karakterlánc; ha szám, akkor visszahelyezi a verembe. Például a [1p]x
       végrhajtja a 1p makrót, ami egy 1 -est tesz a verembe és új sorban kiírja az 1 -et.

    A makrókat leggyakrabban regiszterekben tároljuk; a [1p]sa az a regiszterbe tesz egy olyan
    makrót, ami egy 1 -est ír ki. A lax parancs hajtja végre ezt a makrót.

    >r   Leveszi a verem két felső elemét, feltételezi, hogy ezek számok, összehasonlítja
       őket, és végrehajtja az r regiszterben lévő makrót, ha az eredetileg a verem
       tetején levő szám nagyobb. Az 1 2>a parancs végrehajtja az a regiszterben tárolt
       makrót, míg a 2 1>a parancs nem.

    <r   Hasonló, de akkor hajtja végre a makrót, ha az eredetileg a verem tetején levő szám
       kisebb.

    =r   Hasonló, de akkor hajtja végre a makrót, ha a két levett elem egyenlő.

    ?   Beolvas egy sort a terminálról és végrehajtja. Ezzel a  paranccsal  lehet
       felhasználói bevitelt kérni.

    q   Kilép a makróból és az azt hívó makróból is. Ha a legfelső szinten hajtod végre, a
       q parancs kilép a dc -ből.

    Q   Leveszi a verem legfelső elemét és ennyi szintet lép ki a makrókból. A Q parancs
       soha nem lép ki a dc -ből.

ÁLLAPOTLEKÉRDEZÉS

    Z   Leveszi a verem tetején levő elemet, megszámolja hány jegyű (ha szám) vagy hány
       karakterből áll (ha karakterlánc), és ezt a számot teszi a verembe.

    X   Leveszi a verem tetején levő elemet, megszámolja, hány tizedesjegye van, majd ezt a
       számot teszi a verembe. Ha a levett elem karakterlánc, akkor 0 -t tesz a verembe.

    z   A verembe teszi a verem aktuális mélységét; azt, hogy a z parancs végrehajtása
       előtt hány elem volt a veremben.

EGYÉB

    !   A sor többi részét mint rendszerparancsot futtatja.

    #   A sor többi részét megjegyzésként kezeli.

    :r   A verem két felső elemét leveszi. A második elemet az r tömbbe helyezi, amit az
       első elemmel indexel.

    ;r   Leveszi a verem felső elemét és az r tömb indexeként használja. A kiválasztott elem
       a verembe kerül.

MEGJEGYZÉSEK

    A : és a ; tömbműveteket általában csak a bc hagyományos implementációi használják. (A GNU
    bc ezt tartalmazza, nem szükséges a futásához a dc. )

HIBÁK

    A hibákat e-mail-ben jelentsd a bug-gnu-utils@prep.ai.mit.edu címen. A levél tárgyában
    valahol legyen benne a ``dc'' szó.

MAGYAR FORDÍTÁS

    Tevesz Tamás <ice@rulez.org>