Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    du - összegzi a lemezfoglalást

ÁTTEKINTÉS

    du [-abcklsxDLS] [--all] [--total] [--count-links] [--summarize] [--bytes] [--kilobytes]
    [--one-file-system] [--separate-dirs]  [--dereference]  [--dereference-args]  [--help]
    [--version] [filename...]

LEÍRÁS

    Ez a dokumentáció a továbbiakban nincs karbantartva és pontatlan vagy hiányos lehet. A
    Texinfo dokumentáció a hiteles forrás.

    Ez a kézikönyv lap a du GNU változatát dokumentálja.

    A du parancs kijelzi minden argumentumának lemezfoglalását, illetve ha az argumentum
    könytár, akkor az alkönytárak lemezfoglalását is. Alapértelmezés szerint a terület 1K
    egységekben értendő, hacsak nem a POSIXLY_CORRECT környezeti változónak értéket adtunk.
    Ekkor 512 bájtos blokkok számítanak egységnek.

OPCIÓK

    -a, --all
       Minden fájlt számol, nem csak a könyvtárakat

    -b, --bytes
       A méretek bájtban adottak.

    -c, --total
       Minden argumentumáról egy nagy összesítést ír ki, miután minden argumentumot
       feldolgozott. Arra használható, hogy egy könyvtár lemezfoglalását megállapíthassuk
       néhány fájl kizárásával.

    -k, --kilobytes
       Kilobájtokban (1024 bájt) adja meg az eredményt. Felülbírálja a POSIXLY_CORRECT
       környezeti változót.

    -l, --count-links
       Minden fájl méretét számolja, még akkor is, ha már egy másik kemény kötésben (hard
       link) szerepelt.

    -s, --summarize
       Csak egy összegzést ír ki minden argumentumáról.

    -x, --one-file-system
       Átlépi azokat az alkönyvtárakat, amelyek más fájlrendszerekben vannak, mint ahol a
       feldolgozás kezdődött.

    -D, --dereference-args
       Nem a parancssorban megadott szimbolikus kötésekre, hanem az általuk mutatott
       fájlra vagy könyvtárra hivatkozik.  Nem befolyásolja a többi szimbolikus kötés
       feldolgozását. Hasznos olyan könyvtárak lemezfoglalásának meghatározására, ahol
       szimbolikus kötések vannak.

    -L, --dereference
       Nem a szimbolikus kötésekre hivatkozik. Azaz a kötés által mutatott fájl vagy
       könyvtár helyfoglalását mutatja a kötés helyfoglalása helyett.

    -S, --separate-dirs
       Minden könyvtár méretét külön számolja, tehát nem számolja bele alkönyvtárainak
       méretét.

    --help Használati útmutatót ír a szabványos kimenetre, majd kilép.

    --version
       A program verziójáról ír ki információt a szabványos kimenetre, majd kilép.

HIBÁK

    BSD rendszereken a du a pontos értékek felét adja azokra a fájlokra, melyek NFS-en
    keresztül HP-UX rendszerről vannak beépítve (mount-olva). HP-UX rendszereken a pontos
    értékek kétszeresét adja az NFS-en keresztül beépített BSD rendszerekről. Ez a HP-UX
    hiányossága miatt van, amely a HP-UX saját du programját is befolyásolja.

MAGYAR FORDÍTÁS

    Horváth András <horvatha@rs1.szif.hu>