Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    dumpkeys - kiírja a billentyűzet megfeleltetési táblázatát

ÁTTEKINTÉS

    dumpkeys [ -hilfn -cjelkészlet --help --short-info --long-info --numeric --full-table
    --funcs-only --keys-only --compose-only --charset=jelkészlet ]

LEÍRÁS

    dumpkeys a szabványos kimenetre írja billentyűzet meghajtó megfeleltetési táblázatainak
    aktuális tartalmát, a keymaps(5)-ben megadott formátum szerint.

    A különböző kapcsolók használatával lehet a kimenet formátumát változtatni, és egyéb
    információk is szerezhetők a kernelről és a dumpkeys(1) és a loadkeys(1) programról.

OPCIÓK

    -h --help
       Kiírja a program verziószámát és egy rövid ismertetőt a szabványos hibakimenetre,
       majd kilép.

    -i --short-info
       Kiírja  a  kernel billentyűzet meghajtónak néhány tulajdonságát. A megadott
       tulajdonságok az alábbiak:

       A kernel által támogatott billentyűkódok skálája

           Azt közli, hogy mely értékek használhatók keycode kulcsszó  után  a
           billentyűtáblázat  definiáló  fájlokban.  Lásd  keymaps(5)-öta  további
           információkért és ezen fájlok szintaktikájához.

       Az egy billentyűhöz köthető műveletek száma

           Megadja, hogy hány különböző műveletet végezhet egyetlen billentyű különböző
           módosító billentyűk használata révén. Például, ha ez az érték 16, akkor a
           módosító billentyűkkel kombinálva akár 16 különböző műveletet definiálhat
           egy billentyűköz. Ha az érték 16, akkor a kernel valószínűleg négy módosító
           billentyűről tud, amelyeket több féle  képpen  kombinálva  az  adott
           billentyűvel elérheti az összes kötött műveletet.

       A kernel által támogatott műveletek skálája

           Ez a cikk a műveleti kódok skáláját hexadecimális formában tartalmazza egy
           táblázat formájában. Ezek az értékek azok,  amelyek  a  billentyűkód
           definálásakor a jobb oldalon szerepelhetnek, azaz a vv-k az alábbi sorban:

              keycode xx = vv vv vv vv

           (Lásd keymaps(5)-öt a billentyűzet definíciós sorok formátumát illetően). A
           dumpkeys(1) és a loadkeys(1) szimbolikus jelölést is támogat, aminek
           használata  javasoltabb  a  numerikusnál, mert amíg a műveleti kódok
           változhatnak kernelről kernelre, addig a szimbólikus nevek  általában
           azonosak. Ennek ellenére, a műveleti kódok listája használható arra, hogy
           megállapitsa, hogy a kernel ismeri-e az összes szimbólumot,  amelyet
           loadkeys(1) ismer, vagy azért, hogy lássa, van-e olyan kód, melyhez a
           loadkeys(1) nem rendel szimbólikus nevet. Ahhoz hogy ezt megtehesse,
           hasonlítsa össze a kódok skáláját a szimbólumok listájával, lásd alább a
           --long-info parmétert.

       A kernel által támogatott funkció billentyűk száma

           Megadja azon műveleti kódok számát, melyekhez karakterfűzérek küldése
           köthető.  Ezek a kódok, hagyományosan különböző funkció, és szerkesztő
           billentyűkhöz vannak rendelve, és szabványos Escape sorozatok küldésére
           szolgálnak. Ez, persze, úgy is átdefiniálható, hogy gyakran használt
           parancssorokat, E-mail címeket, vagy bármi mást küldjön. Főleg, ha ez a szám
           nagyobb, mint a billentyűzetén található funkció billentyűk száma, akkor a
           "tartalék" műveleti kódokat AltGr-billentyű kombinációkhoz kötheti, például
           hasznos szófűzérek küldésére. Lásd a loadkeys(1)-t. további részletekért.

       Funkció-karakterláncok

           Az  aktuális  funkcióbillentyű  definíciókat,  a dumpkeys --funcs-only
           paranccsal láthatja.

    -l --long-info
       Ez a kapcsoló a dumpkeys -t arra utasítja, hogy hosszú információs listát
       nyomtasson. A kimenet azonos a --short-info -éval, azzal, a különbséggel, hogy a
       végéhez csatolja a loadkeys(1) és a dumpkeys(1) által támogatott  műveleti
       szimbólumok listáját, a műveleti kódokkal együtt.

    -n --numeric
       Ez a kapcsoló azt okozza, hogy a dumpkeys átlépi a műveleti kódok szimbólummá való
       alakítását, és csak hexadecimális formában írja ki őket.

    -f --full-table
       Arra utasítja a dumpkeys -t, hogy lépje át az összes rövidítési heurisztikát, (lásd
       keymaps(5)) és a billentyű kötéseket kanonikus alakban közölje. Minden egyes
       billentyűhöz nyomtat egy sort, minden egyes módosító kombinációhoz egy oszlopot
       rendelve.  Például, ha a kernel 16 módosító kombinációt témogat, akkor minden
       sornak 16 műveleti kód oszlopa van. Ez a kimeneti formátum hasznos lehet, például,
       olyan programoknak, amelyek feldolgozzák a dumpkeys kimenetét.

    --funcs-only
       Ha ezt a kapcsolót kapja, a dumpkeys csak a funkció billentyű karakterláncok
       definícióját írja ki. Rendesen, a dumpkeys a billentyű kötéseket és a karakterlánc
       definíciókat is kiírja.

    --keys-only
       Ha ezt a kapcsolot kapja, a dumpkeys csak a billentyűzet kötéseket írja ki.
       Rendesen, a dumpkeys a billentyű kötéseket és a karakterlánc definíciókat is
       kiírja.

    --compose-only
       Ha ezt a kapcsolot kapja, a dumpkeys csak a kompozíció billentyűk kombinációit írja
       ki. Ez a kapcsoló csak akkor használható, ha a kernelje támogatja a kompozíció
       billentyűket.

    -cjelkészlet --charset=jelkészlet
       Ezzel arra utasítja a dumpkeys -t, hogy a jelkód értékeket a megadott jelkészlet
       szerint értelmezze. Ez csak a jelkódról szimbolikus névvé való átalakítását
       befolyásolja. A jelkészlet jelenleg elfogadott értékei iso-8859-X, ahol az X
       számjegy 1-9. Ha nincs megadva jelkészlet , akkor iso-8859-1 -t használ. Ez a
       kapcsoló egy `charset "iso-8859-x"', sort produkál, így közölve a loadkeys-zel,
       hogy hogyan értelmezze a billentyűtérképet. (Például "division" 0xf7 az iso-8859-1
       kódban, de 0xba az iso-8859-8-ban.)

FÁJLOK

    /usr/share/keymaps javasolt könyvtár a billentyűtáblázat fájloknak.

LÁSD MÉG

    dumpkeys(1), keymaps(5)

MAGYAR FORDÍTÁS

    Gábris Aurél <gabrisa@valerie.inf.elte.hu>

                     1993 Szept. 1                DUMPKEYS(1)