Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    factor - számok prímtényezőkre bontása és az eredmény kiírása

ÁTTEKINTÉS

    factor [SZÁM...]

    factor [--help] [--version]

LEÍRÁS

    A factor növekvő sorrendben prímtényezőkre bontja a megadott SZÁMokat, majd az eredményt
    kiírja. Ha a parancssorban nem adtunk meg ilyet, akkor a szabványos bemenetről olvassa be
    őket lista formájában, melyeket újsorral, tabulátorral vagy szóközzel kell elválasztani.

    A factor 128 darab tényezőre van korlátozva, és a SZÁMok az architektúrán elérhető
    legnagyobb előjel nélküli egészek lehetnek (tipikus értékek a 4294967295 a 32 bites, és
    18446744073709551615 a 64 bites platformokon) vagy bármi, ami kisebb 2^128-nál.

KAPCSOLÓK

    --help Kiírja a használati útmutatót a szabványos kimenetre, és kilép.

    --version
       Kiírja a verziószámot a szabványos kimenetre, és kilép.

MEGJEGYZÉS

    Hibabejelentés a bug-sh-utils@gnu.org-on tehető.  Az oldalt Ragnar Hojland Espinosa
    <ragnar@macula.net> frissítette.

MAGYAR FORDÍTÁS

    Fehér -Aries- János <aries@vlug.vein.hu>