Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    file - fájl típusának meghatározása

ÁTTEKINTÉS

    file [ -vczL ] [ -f fájlnévlista ] [ -m bűvösfájl ] fájlnév ...

LEÍRÁS

    Ez a kézikönyv oldal a file parancs 3.20.1-es verzióját dokumentálja. A file parancs
    teszteli minden argumentumát és megpróbálja kategorizálni ezeket. Három teszt sorozatot
    hajt végre, a következő sorrendben: fájlrendzer tesztek, bűvösszám (magic number) tesztek,
    és nyelv tesztek. Az első sikeres teszt eredménye határozza meg a program kimenetét.

    A kiírt eredmény általában a következő szavak egyikét fogja tartalmazni: text (a fájl csak
    ASCII karaktereket tartalmaz, és valószínüleg olvasható ASCII terminálon), executable (a
    fájl program fordítás eredményét tartalmazza, mely értelmes valamilyen UNIX kernel
    számára) vagy data, ami bármi mást jelenthet (a data típus általában `bináris' vagy nem-
    nyomtatható). Kivételt képeznek a jól ismert bináris fájl formátumok (pl. core fájlok,
    tar arhívumok).  Ha változtatsz a /etc/magic fájlon vagy magán a programon, tartsd meg
    ezeket a kulcsszavakat . A felhasználók számítanak arra, hogy ha egy fájl olvasható,
    akkor a típusában megjelenik a ``text'' karakterlánc.  Ne tedd azt, amit a Berkley
    Egyetemen tettek - megváltoztttak a ``shell commands text''-et ``shell script''-re.

    A fájlrendszer tesztek eredménye a stat(2) renszerhíváson alapul. A program megnézi, hogy
    a kérdéses fájl üres-e vagy esetleg valamilyen speciális fájl-e. Minden az operációs
    rendszer által ismert fájltípust felismer (socket-eket, szimbolikus kötéseket vagy "named
    pipe"-okat (FIFOkat), már ha a rendszerünk implementálja ezeket), ha az definiálva van a
    sys/stat.h rendszer fejléc fájlban.

    A bűvösszám tesztekkel a program adott állandó formátumú fájlokat próbál azonosítani.
    Erre a legkézenfekvőbb példa egy végrehajtható bináris (lefordított program) a.out
    állomány, aminek a formátumát az a.out.h tartalmazza, és esetleg az  exec.h  az
    alapértelmezett "include" könyvtárban. Ezek a fájlok tartalmaznak egy bűvös számot, egy
    adott helyen, valahol a fájl eleje táján, ami megmondja a UNIX operációs rendszernek, hogy
    egy bináris futtatható programról van szó, valamint hogy pontosan melyik fajtáról ezek
    közül. A `bűvös szám' elvét kiterjesztették más (bináris) adatokat tartalmazó fájlokra
    is. Általában bármilyen fájlt azonosíthatunk ezzel a módszerrel, ha tartalmaz egy állandó
    azonosítót egy meghatározott (a fájl elejéhez közel lévő) helyen.  Az ehhez szükséges
    adatokat a program a /etc/magic fájlból olvassa.

    Ha  az egyik tesztelt fájl ASCII szövegnek tűnik, a file megpróbálja a nyelvét
    megállapítani. A nyelv tesztek különleges, a nyelvekre jellemző karakterláncokra keresnek
    (lásd names.h) a fájl első néhány blokkjában.  Például a .br kulcsszó arra enged
    következtetni, hogy valószínüleg egy troff(1) bemeneti fájlról van szó, míg a struct
    kulcsszó C program forrásra utal. Ezek a tesztek kevésbé megbízhatóak mint az előző két
    csoportban ismertetettek, ezért ezeket próbálja ki a file utoljára.  A nyelvi tesztek
    egyébb  ellenőrzéseket  is  végeznek (mint pl.  tar(1) archívumok azonosítása) és
    megállapítják, hogy egy ismeretlen típusú fájl `ascii text' vagy `data' leírást kapjon-e.

OPCIÓK

    -v, --version
       Kiírja a program verzióját és kilép.

    -m, --magic-file lista
       Másik bűvös számokat tartalmazó fájl/fájlok megadása.  Több fájl esetén a fájl
       neveket kettős ponttal kell elválasztani.

    -z, --uncompress
       Megpróbál tömörített fájlokat is azonosítani.

    -c, --checking-printout
       Ellenőrző nyomtatás a bűvös számokat tartalmazó fájlról. Általában a -m kapcsolóval
       együtt használatos, új bűvös  számokat  tartalmazó  fájl  telepítés  előtti
       ellenőrzésekor.

    -f, --files-from fájlnévlista
       A megvizsgálandó fájlok nevét a fájlnévlista nevű fájlból olvassa (soronként egy
       fájlnév), majd az argumentum listából.  Vagy a fájlnévlista vagy legalább egy
       fájlnév argumentumnak jelen kell lennie. A szabványos bemenet olvasásához használd
       a ``-'' jelet a fájlnév argumentum helyén.

    -L, --dereference
        Ezzel a kapcsolóval elérhetjük, hogy a file kövesse a szimbólikus kötéseket,
        ahogyan azt az ls(1) azonos nevű kapcsolója is teszi. (azokon a rendszereken,
        amelyek támogatják a szimbólikus kötéseket).

FÁJLOK

    /etc/magic - bűvös számok alapértelmezett listája.

KÖRNYEZET

    A MAGIC környezeti változóval állíthatjuk be az alapértelmezett bűvös számokat tartalmazó
    fájlt.

LÁSD MÉG

    magic(5) - bűvös fájl formátumának leírása.
    strings(1), od(1) - nem szöveg fájlok elemzésere használt eszközök.

IGAZODÁS A SZABVÁNYHOZ

    Ez a program az általános nézet szerint felülmúlja a FILE(CMD)-ben szereplő "System V
    Interface Definition"-t, már amennyire ezt abból meg lehet határozni.  A viselkedése
    többnyire kompatíbilis az azonos nevű System V programéval. Ez a verzió "jobb bűvész",
    tehát más (értsd pontosabb) eredménnyel szolgál sok esetben.

    Egy fontos eltérés van ezen verzió és a System V verziója között. Ez a verzió bármilyen
    szóközt (white space) határoló karakterként értelmez, tehát a karakterláncokban előforduló
    szóközöket ki kell védeni. Például a
    >10 string  language impress  (imPRESS data)
    sort egy már létező bűvös fájlban a következőre kellene lecserélni:
    >10 string  language\ impress  (imPRESS data)
    Továbbá, ebben a változatban, ha egy minta "backslash" karaktert tartalmaz, azt ki kell
    védeni. Például
    0  string     \begindata   Andrew Toolkit document
    sort egy már létező bűvös fájlban a következőre kellene cserélni:
    0  string     \\begindata  Andrew Toolkit document

    A Sun Microsystems által készített SunOS 3.2-es és az azt követő kiadásai tartalmaznak egy
    file(1) parancsot, amely a System V parancs egy kibővített változata. Az én programom és
    a Sun változata között csak minimális az eltérés. Ebbe beletartozik az `&' operátor
    használata, mint például a következő esetben:
    >16 long&0x7fffffff   >0    not stripped

BŰVÖS SZÁMOK GYŰJTEMÉNYE

    A bűvös számokat kőlönböző forrásokból gyűjtöttem össze, főleg USENET-ről, és különböző
    szerzőktől származnak. Christos Zoulas (címét lasd lent) gyűjti a további, vagy javított
    bűvös fájl bejegyzéseket.  Rendszeresen frissítjük és közzé tesszük a bűvös fájl
    bejegyzésit.

    A bejegyzések sorrendje a bűvös fájlban fontos, és változhat az operációs renszer
    függvényében. Így egy régebbi file programhoz tartozó bűvös fájlt érdemes megtartani,
    összehasonlítási alapnak. (nevezd át pl. /etc/magic.orig-ra).

TÖRTÉNET

    Minden UNIX tartalmazza a file parancsot, legalábbis a Research Version 6 óta biztosan
    (kézikönyv oldal kelte: 1975. január).  A System V változata egy lényeges változást
    vonzott magával: a bűvös számok külső fájlban való tárolását. Ez egy kicsit lassított a
    programon, de sokkal rugalmasabbá tette.

    Ezt a programot a System V változat alapján Ian Darwin készítette, a nélkül, hogy bárkinek
    a forráskódját látta volna.

    John Gilmore tüzetesen átnézte a kódot, és javított rajta az első változathoz képest.
    Geoff Collyer talált benne több pontatlanságot, és néhány bejegyzéssel gyarapította a
    bűvös fájlt. A program azóta is folyamatos fejlesztés alatt áll.

SZERZŐK

    Írta Ian F. Darwin, UUCP címe {utzoo | ihnp4}!darwin!ian, e-mail címe ian@sq.com, postai
    címe: P.O. Box 603, Station F, Toronto, Ontario, CANADA M4Y 2L8.

    Változtatott rajta Rob McMahon, cudcv@warwick.ac.uk, 1989-ben. Kiterjesztette a `&'
    operátor használatát az egyszerű `x&y != 0'-rol `x&y op z'-ra.

    További változtatásokat csinált Guy Harris, guy@auspex.com, 1993-ban:

       visszaállította a ``régi fajta'' `&' operátort mert 1) Rob McMahon változtatása
       eltért a megszokott haszálattól, 2) a SunOS ``új fajta'' `&' operátora, amelyet ez
       a file verzió is támogat, szintén kezeli a `x&y op z' műveletet és 3) egyébkent is,
       Rob változtatása nem volt dokumentálva;

       beépített több `>' szintet;

       beépítette a ``beshort'', ``leshort'', stb. kulcsszavakat, hogy a program egy
       meghatározott byte sorrendben olvassa a számokat a fájlból és ez a sorrend ne a
       file-t futtató processz eredendő bájt sorrendjétől függjön.

    További változtatások Ian Darwin valamint különböző más szerzők által, beleértve Christos
    Zoulas-t (christos@ee.cornell.edu), 1990-1992-ben.

MÁSOLÁSI JOGOK

    Copyright (c) Ian F. Darwin, Toronto, Canada, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992,
    1993.

    Ezért a programért nem kérhetnek licensz díjat sem most, sem a jövőben a következő cégek:
    az American Telephone and Telegraph Company, a Sun Microsystems Inc., a Digital Equipment
    Inc., a Lotus Development Inc., a Kaliforniai Egyetem Vezetősége, az X Consortium vagy az
    MIT, és a Free Software Foundation.

    Erre a szoftverre nem vonatkoznak az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának export
    tilalmai, így szabadon exportálható bármelyik országba, vagy bármelyik bolygóra.

    Bárki használhatja  bármilyen  célra,  bármilyen  számítógépen  ezt  a  szoftvert,
    megváltoztathatja és továbbadhatja szabadon a következő korlátozásokkal:

    1. A szerző nem felelős a szoftver használatának következményeiért, bármilyen súlyosak
    legyenek is, akkor sem ha a programban lévő hibából erednek.

    2. E szoftver eredetét nem szabad hamisan feltüntetni, sem kifejezett állítással, sem az
    eredeti szerzők személyének elhallgatásával. Mivel nagyon kevés felhasználó olvas forrás
    kódot, a dokumentációnak tartalmaznia kell a szerzők adatait.

    3. Megváltoztatott verziókra világosan fel kell hívni a figyelmet, és nem szabad őket az
    eredeti szoftverrel azonosként feltüntetni. Mivel nagyon kevés felhasználó olvas forrás
    kódot, a dokumentációnak tartalmaznia kell a szerzők adatait.

    4. Ezt a közleményt nem szabad eltávolítani, vagy megváltoztatni.

    Néhany ezzel a csomaggal osztott szükséges fájlt
    (getopt, strtok) Henry Spencer írt, és a fenti szabályozások vonatkoznak rájuk.

    Néhany egyébb fájl (strtol, strchr) szintén ebből a csomagból "public domain" alá
    tartozik.

    A tar.h és is_tar.c fájlokat John Gilmore írta a saját "public-domain" alá tartozó tar
    programja alapján, így ezekre nem vonatkoznak a fenti korlátozások.

HIBÁK

    Kell legyen egy jobb módja a bűvös fájl automatikus előállításának. Hogy hogyan? Sőt, a
    bűvös fájlt le lehetne fordítani valamilyen bináris formátumba (mondjuk pl. ndbm(3) vagy
    , még jobb, állandó hosszúságú ASCII karakterláncok formájaba, hogy heterogén hálózati
    környezetben is lehessen használni) a program gyorsabb indulása végett. Ekkor a program
    olyan gyorsan futna mint a Version 7-es változat és mégis megőrízné a System V változat
    rugalmasságát.

    A file több olyan algoritmust használ, amik elönyben részesítik a gyorsaságot a
    pontossággal szemben, ezért a program eredménye néha pontatlan ASCII fájlok esetében.

    Az ASCII fájlok támogatottsága (főleg programozási nyelvek esetén) nagyon fapados, nem
    hatékony, és változtatás esetén újrafordítást igényel.

    Implementálni kellene az ``else'' ágakat.

    A bűvös fájlnak és a kulcsszavaknak támogatniuk kellene a szabályos kifejezéseket (regular
    expressions). Az ASCII TAB használata mezők elválasztásnál csúnya, és nehéz miatta a
    fájlok szerkesztése.

    Lehet, hogy tanácsos lenne a nagy betűk engedélyezése a kulcsszavakban, pl. troff(1)
    parancsok a kézikönyv oldal makrók helyett.  Szabályos kifejezések használata ezt
    egyszerűvé tenné.

    A program nem ismeri fel a FORTRAN fájlokat. Felismerhetné őket néhány kulcsszó alapján,
    amelyek a sor elején fordulnak elő. Szabályos kifejezések használata ezt is egyszerűvé
    tenné.

    Az ascmagic fájlban található kulcsszavak listája valószínűleg inkább a bűvös fájlba
    tartozik. Ezt meg lehetne csinálni pl. egy `*' kulcsszóval az offset érték helyén.

    Még egy optimalizálási lehetőség lenne a bűvös fájl rendezése. Így lefuttathatnánk minden
    tesztet az első bájtra, az első szóra, az első longra stb. amint azt egyszer beolvastuk.
    Panaszkodhatna a program ha összeférhetetlen bejegyzéseket talál a bűvös fájlban. A bűvös
    fájl bejegyzéseit a fájl offset szerint kellene rendezni?

    A programnak valahogy meg kellene mondania, hogy ``mennyire jó'' az eredmény. Végül
    figyelmen kívül hagyna bizonyos találgatásokat (pl. ``From:'' a fájl első 5 karaktere)
    mert nem olyan biztosak mint más találgatások (pl. ``Newsgroup:'' a ``Return-Path:''-al
    szemben.) Amennyiben a többi próba nem jön be, az első (kevésbé biztos) találat alapján
    meg lehet mondani milyen fájlról van szó.

    Ez a program lassabb mint a mások által forgalmazott file programok.

    Ez a kézikönyv oldal, főleg ez a része, túl hosszú.

ELÉRHTŐSÉG

    A   eredeti   program   legfrissebb   változata   elérhető   a   szerzőnél:
    ftp://tesla.ee.cornell.edu/pub/file/ , de ez lehet, hogy nem működik.  Megpróbálhatod az
    ftp://ftp.deshaw.com/pub/file/    -t    vagy    legvégső    esetben    az
    ftp://ftp.uu.net/pub/FreeBSD/FreeBSD-current/src/usr.bin/file/-t.

    Ez a Debian változat megérti a hosszú kapcsolókat, és néhany hibával kevesebb van benne.
    Elérhető minden Debian disztibúciót tartalmazó helyről (ftp.debian.org/mirrors).

MAGYAR FORDÍTÁS

    Kovács Emese <emese@eik.bme.hu>