Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    gpm - kivágás és beillesztés segédprogram és egér szerver virtuális konzolokra

ÁTTEKINTÉS

    gpm [ options ]

LEÍRÁS

    Ez a csomag egy hasznos egérszerver próbál lenni Linux konzolon futó alkalmazások részére.
    A "selection" csomagon alapszik és a kód egy része is magából a selection-ből származik.
    Ez a csomag a "selection" kiváltására készült egyfajta kivág-és-beilleszt mechanizmusként
    de vannak további lehetőségei is.  A "selection" csomag valósította meg elsőként a
    kivág-és-beilleszt funkciót Linuxon két egérgomb használatával és a kivágás puffer (cut
    buffer) neve még most is "selection buffer" ("kiválasztás puffer") vagy csak egyszerűen
    "selection" ("kiválasztás") ebben a dokumentumban.  Az alábbi információk a texinfo
    fájlból származnak, ami az elsődleges információforrás.

    A gpm program egy démonnak tekinthető (ezért a gpmd jobb név lenne neki). Ez a fejezet
    szándékszik leírni a gpm parancssori opcióit, míg a belső tulajdonságok a következő
    részekben körvonalazódnak. Gpm belső tulajdonságok.

    Az  ioctl(TIOCLINUX)  redszerhívásban  lévő  szigorítások  miatt  a  gpm-et  a
    rendszeradminisztrátornak kell futtani. A szigorítások a legutóbbi 1.1-es kernelekbe
    kerültek be, egy a kiválasztással és a képernyő dump-pal kapcsolatban álló biztonsági rés
    javításaként.

    A szerver a felhasználó izlése szerint  konfigurálható és minden alkalmazás örökli a
    szerver viselkedését. Az 1.02 verziótól kezdődően az egér viselkedése újrakonfigurálható
    minden, konzolra történő felhasználói bejelentkezéskor. Lásd a ``-q'' Szerver Segélykérés
    leírását.

    A 0.97 verziótól a szerver program a háttérbe került. A gpm megállítható a -k parancssori
    paraméterrel történő ismételt meghívással, bár a killall gpm jobb választás lehet.

SPECIÁLIS PARANCSOK

    Az 1.10 verzió megadja a lehetőséget a speciális parancsok végrehajtására bizonyos
    körülmények között. A speciális parancsok alapértelmezésben a rendszer újraindítása és
    leállítása, de a felhasználó a személyes kívánságát is meghatározhatja. A programok
    egérrel való elindítása hasznos a programozók számára, mert lehetővé teszi a tiszta
    lekapcsolást, ha a rendszer billentyűzet zárolódott és nincs használható hálózat, amivel a
    normális állapotot vissza lehetne állítani.

    A speciális parancsok tripla jobb és bal gomb kattintással érhetőek el -- ami egy
    valószínűtlen  esemény  a normál egérhasználat mellett. A legegyszerűbb módszer a
    triplakattintásra az egyik gomb lenyomása és triplakattintás a másikon. Amikor speciális
    feldolgozás elindult, egy üzenet jelenik meg a konzolon (és kettőt sípol a hangszóró, ha
    van); ha a felhasználó elenged minden gombot és egyiket  három másodpercen belül
    ismételten megnyomja, akkor a gombnak megfelelő speciális parancs végrehajtódik.

    Az alapértelmezett speciális parancsok a következők:

    bal gomb
       Újraindítja a rendszert az init folyamat meghívásával.

    középső gomb (ha van)
       A következőt hajtja végre: `/sbin/shutdown -h now'

    jobb gomb
       A következőt hajtja végre: `/sbin/shutdown -r now'

    A -S parancssori kapcsoló engedélyezi a speciális parancs végrehajtást és engedi meg a
    három speciális parancs változtatását. Az alapértelmezések elfogadásához a `-S ""' (azaz
    üres argumentumot kell megadni). A saját parancsok meghatározásához egy kettősponttal
    elválasztott listát kell  megadni  a  bal,  középső  és  jobb  gombra  vonatkozó
    hozzárendelésekről. Ha valamelyik parancs üres, akkor úgy lesz értelmezve, mint `send a
    signal to the init process' (`jelzés küldése az init processzhez'). Ez a külön művelet
    azért támogatott a külső programok végrehajtásán kívül mert néha hibák (bug-ok) a
    rendszernek lehetetlenné teszik az elágazást; ezekben a ritka esetekben a programozónak
    mindenképpen le kell tudni állítania a rendszert, és az init leállítása egy futó
    processzből az egyetlen lehetséges megoldás erre.

    Például, `-S ":telinit 1:/sbin/halt"' hozzárendeli az init leállítását a bal gombhoz,
    egyfelhasználói módba kapcsolást a középsőhöz, és a rendszer leállítását a jobb gombhoz.

    A rendszer adminisztrátornak nyilvánvalóan óvatosnak kell lenni a speciális parancsokkal,
    mivel a gpm superuser jogokkal fut. A speciális parancsok leginkább  azoknál  a
    számítógépeknél használhatók, amelyek egeréhez csak megbízható emberek férnek hozzá.

OPCIÓK

    A rendelkezésre álló parancssori opciók a következők:

    -a accel
       Beállítja a használt gyorsítás értékét akkor, amikor egy egyszeres
        mozgatás esemény hosszabb, mint delta (lásd -d)

    -b baud
       Beállítja az átviteli sebességet (baud rate-et)

    -B sequence
       Beállítja a gombok sorrendjét. ``123'' a normál sorrend, ``321'' használható a
       balkezes embereknél és ``132'' használható kétgombos egér esetében (különösen az
       Emacs-nál). Minden gomb sorrend megengedett.

    -d delta
       Beállítja a delta értéket. Amikor az egyszeres mozgatás esemény hosszabb, mint
       delta, akkor a gyorsítás szorzótényezőként használatos.  (Legalább 2-nek kell
       lennie.)

    -g number
       Glidepoint eszközöknél koppintással emulálja a megadott gombot. A számnak 1, 2
       vagy 3-nak kell lennie, ami a -B gomb sorrendbeállítás előtti állapotra vonatkozik.
       Ez az opció a mman és a ps2 dekódolást használja. Alapértelmezésben nincs emulált
       gomb, mert a ps2 koppintás nem kompatíbilis néhány normál ps2 egérrel.

    -h   Összegzést nyomtat a parancssori opciókról.

    -i interval
       Az interval érték használható a többszörös kattintás felső időhatáraként.  Ha a
       gomb-felengedés és gomb-lenyomás események közötti idő kevesebb, mint a határ,
       akkor a folyamat dupla vagy  tripla  kattintásként  értelmezett.  Az  időt
       ezredmásodpercben kell megadni.

    -k   Leállítja a futó gpm-et. Ezt a busz egér felhasználói használhatják a gmp
       leállítására X indítása előtt (ha nem használják a -R opciót, vagy ha az egyszeres
       megnyitás korlátozás nincs kivéve a kernelből).

    -l charset
       Az inword() keresőtáblát választja ki. A charset argumentum egy karakterlista; egy
       tartomány megadására használható, a / használható a következő karakter tiltására,
       vagy  oktális kódok előállítására.  Csak látható karakterek szerepelhetnek a
       charset argumentumban, mert a vezérlőkarakterek nem jelennek meg a szöveges módú
       videomemóriában, ahonnan a kiválasztott terület ki lesz vágva.

    -m filename
       A  megnyitni kivánt filename egér fájlt nyitja meg.  Az alapértelmezett a
       /dev/mouse.

    -M   Engedélyezi a többszörös módot. A daemon két különböző egér eszközt fog olvasni.
       Minden ezutáni opció a második eszközre vonatkozik, míg minden ez előtti opció az
       első eszközre vonatkozik. Ez az opció automatikusan kényszeríti a ``ismétlő''
       (``repeater'') (-R) opció bekapcsolását.

    -o lines
       Modem vonal váltó. A lines argumentum lehet ``dtr'', ``rts'' vagy ``both'' (azaz
       mindkettő). Ez néhány különleges egérhez szükséges.

    -p   Kényszeríti a mutató megjelenítését kiválasztás alatt. Ez  a  selection-1.7
       viselkedése, ami néha zavaró lehet. Alapértelmezésben nem mutatja a mutatót, ami
       szintén lehet ugyanolyan zavaró.

    -q   Kilép az egér viselkedésének beállítása után.  Ez arra szolgál, hogy az egér
       beállításait (-a, -B, -d, -i, -l, -p, -r) anélkül változtathassuk meg, hogy a
       szervert újraindítanánk.  Mivel ez root jogokat követel  meg,  a  rendszer
       adminisztrátorok a `set-uid' biteket használhatják a lehetőség ki/be kapcsolására.
       Az egér paraméterek változtatása azonban csak valamelyik virtuális konzolról
       megengedett. Az opciók csak az első egérre vonatkoznak.

    -r number
       Beállítja az érzékenységet. Nagyobb szám gyorsabb kurzor mozgást eredményez.

    -R   A gpm egy ismétlőként (repeaterként) fog működni: minden grafikus módban vett egér
       adat a /dev/gpmdata fifo tárba kerül, mouse-systems módban. Ez azt jelenti, hogy
       konfigurálhatjuk az X szervert úgy, hogy a fifo tárat használja egér eszközként. Ez
       egy hasznos opció a busz egeret használóknak, amivel kikerülhetik az egyszeres-
       megnyitás (single-open) korlátozást. Szintén könnyen lehet vele azokat a buta
       kettős üzemmódú (dual-mode) egereket kezelni, amik arra kényszerítenek, hogy
       lenyomva tartsuk a középső gombot videomód váltáskor. Az opció bekapcsolását a -M
       opció kényszeríti.

    -s number
       A mintavételi sebességet (sample rate) állítja be az egér eszközre.

    -S commands
       Engedélyezi a speciális parancs feldolgozást és opcionálisan megadhat egyéni
       parancsokat egy kettőspontokkal elválasztott listában. Lásd fent a speciális
       parancsok részletes leírását.

    -t name
       Beállítja az egér típusát. A -t help listát ír ki a használható egér típusokról.
       Egér Típusok.

    -v   Verzió információt nyomtat, majd kilép.

    -2   Kényszeríti a két gomb használatát. Ez azt jelenti, hogy ha volna középső gomb, az
       akkor is jobbként lenne értelmezve.

    -3   Kényszeríti a három gomb használatát. Alapértelmezés szerint az egér kétgombosnak
       tekintett, amíg a harmadik gomb nincs megnyomva. Ha három gomb van, akkor a jobb
       használható a kijelölés bővítésére, és a középső a beillesztésre. Figyelem: a -3
       opció használatakor egy kétgombos egérnél nem lehet használni a beillesztést.

MŰKÖDÉS

    Szöveget kiválasztani a bal egérgomb lenyomásával és húzásával (bemeszeléssel) lehet.
    Szöveget ugyanarra vagy egy másik konzolra beilleszteni a középső gombbal lehet.  A jobb
    gombbal bővíteni lehet a kijelölést, úgy mint az `xterm'-nél.

    Kétgombos egér a jobb gombot használja beillesztésre.

    Dupla és tripla kattintás egész szavakat és egész sorokat jelöl ki. A legjobb vizuális
    eredmény eléréséhez a `-P' opció használata javasolt.

    Ha egy a sor tartalma után álló szóköz be van meszelve, és nincs más szöveg a sorban,
    akkor az egész sor automatikusan kijelölődik. Ha több sor van kijelölve, akkor a sorvégi
    szóközök törlődnek a kiválasztás pufferből minden sor végén.

    A virtuális konzolra kerülő bármilyen kimenet törli a képernyőről a bemeszelést a
    képernyőtartalom sértetlensége érdekében, de a beillesztés puffer tartalma nem fog
    változni.

    A kiválasztás mechanizmus le van tiltva, ha az irányító virtuális konzol grafikus módban
    van, például amikor az X11 fut, és újra engedélyezett, amikor szöveges módba visszatérünk.
    (Lásd az alábbi HIBÁK részt.)

HIBÁK

    A gpm szervernek problémái adódhatnak az X-el való együttműködés során: ha az egered egy
    egyszeres-megnyitású (single-open) eszköz (Pl. busz egér), akkor le kell állítanod a gpm-
    et az X indítása előtt, vagy használd a ``-R'' opciót (lásd fent). A gpm leállításához a
    gpm -k parancs használható. Ez a probléma nem fordulhat elő soros egérnél.

    Két gpm nem futhat ugyanazon a rendszeren. Ha két egered van, akkor használd a ``-M''
    opciót (lásd fent).

    Ha az aktuális konzol grafikus módban van, akkor a gpm inaktív, amíg szöveges módba vissza
    nem áll (ha a -R nem használt), tehát nem válaszol a klienseknek. Mindenesetre nem
    valószínű, hogy az egérre vágyó kliensek kitörtetnének a rejtett konzolokra.

    A pre-1.0 verziszámú gpm-nek problémái vannak a 1.2.9 vagy magasabb verziójú kernellel,
    mert a klienseknek írási jog kell a /var/run/gpmctl i-bögre (i-node-ra). Vagy a chmoddal
    kell irási jogot adni a bögnek (node-nak) vagy telepítenni kell a gpm 1.0  vagy későbbi
    verzióját (mivel neked meg van ez a dokumentum, neked meg van a frissített szoftver).

SZERZŐK

    Andrew Haylett <ajh@gec-mrc.co.uk> (eredeti selection kód)
    Alessandro Rubini <rubini@ipvvis.unipv.it> (minden új szolgáltatás)
    A selection és a gpm sok-sok munkatársa.

FÁJLOK

    /dev/mouse   Az alapértelmezett egér eszköz
    /var/run/gpmpid A futó gpm folyamatazonosítója (PID)
    /var/run/gpmctl Egy control socket klienseknek.
    /dev/gpmdata  Az `ismétlő' (`repeater') (-R) démon által írt fifo.

LÁSD MÉG

    mev(1)   Minta kliens gpm démonhoz.
    gpm-root(1) A Control-Mouse események kezelője.

    A `gpm' -ről szóló infó fájl több, teljes információt ad és elmagyarázza hogyan lehet gpm
    klienst írni.

MAGYAR FORDÍTÁS

    Horneczki Gábor <arthur@freemail.c3.hu>