Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    gzexe - végrehajtható fájlok tömörítése

ÁTTEKINTÉS

    gzexe [ név ... ]

LEÍRÁS

    A  gzexe  program  végrehajtható  fájlokat tömörít, amik futtatáskor automatikusan
    kitömörítődnek és végrehajtódnak. A futásidő megnő. Például a ``gzexe  /bin/cat''
    futtatásakor a következő két fájl jön létre:
      -r-xr-xr-x 1 root bin  9644 Feb 11 11:16 /bin/cat
      -r-xr-xr-x 1 bin  bin 24576 Nov 23 13:21 /bin/cat~
    A  /bin/cat~  az  eredeti,  a  /bin/cat az önkicsomagoló végrehajtható fájl.  Ha
    megbizonyosodtál arról, hogy a tömörített /bin/cat jól működik, a /bin/cat~ letörölhető.

    Használatának kevés hellyel rendelkező rendszereknél van értelme.

OPCIÓK

    -d   Kitömöríti az adott végrehajtható fájlt.

LÁSD MÉG

    gzip(1), znew(1), zmore(1), zcmp(1), zforce(1)

FIGYELMEZTETÉS

    A tömörített végrehajtható program egy shell script, ez maga után vonhatja néhány
    biztonsági rés kialakulását. A tömörített végrehajtható program futtatásához megfelelően
    beállított PATH környezeti változó szükséges, mivel ennek segítségével találja meg a gzip
    programot és néhány más segédprogramot (tail, chmod, ln, sleep).

HIBÁK

    A gzexe próbálja ugyanazokat az attribútumokat adni a tömörített fájlnak is, mint ami az
    erdetinek volt, de szükséges lehet a kézzel történő módosítás a chmod vagy a chown
    használatával.

MAGYAR FORDÍTÁS

    Tevesz Tamás <ice@rulez.org>

                                             GZEXE(1)