Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

   hexdump — ascii, decimális, hexadecimális, oktális dump

ÁTTEKINTÉS

   hexdump [-bcdovx] [-e format_string] [-f format_file] [-n length] [-s skip] file ...

LEÍRÁS

   A hexdump segédprogram egy szűrő, ami megjeleníti a megadott fájlokat vagy a szabványos
   bemenetet, ha nem adunk meg fájlokat egy a felhasználó által megadott formátumban.

   Az opciók a következők:

   -b     Egybájtos oktális megjelenítő. Minden sor elején megjeleníti a bemeneti offsetet
         hexadecimálisan, majd ezt követik 16 oszlopban a szóközzel elválasztott három
         jegyű, nullával kiegészített bemeneti adatbájtok oktális formában.

   -c     Egybájtos karakteres megjelenítő. Minden sor elején megjeleníti a bemeneti
         offsetet hexadecimálisan, majd ezt követik 16 oszlopban a szóközzel elválasztott
         három jegyű, szóközzel kiegészített bemeneti adatbájtok karakteres formában.

   -d     Kétbájtos decimális megjelenítő. Minden sor elején megjeleníti a bemeneti
         offsetet hexadecimálisan, majd ezt követik 8 oszlopban a szóközzel elválasztott
         öt jegyű, nullával kiegészített két bájtos adat egységek előjel nélküli,
         decimális formában.

   -e format_string
         Egy adatok megjelenítéséhez használt format_string formátum stringet ad meg.

   -f format_file
         Megad egy fájlt, ami egy vagy több új sorral elválasztott formátumu stringet
         tartalmaz. Az üres sorokat és azokat a sorokat, amelyek első nem szóköz
         karaktere egy kettőskereszt (#) nem veszi figyelembe.

   -n length  Csak length bájt hosszú bemenetet vesz figyelembe.

   -o     Két bájtos oktális megjelenítő. Minden sor elején megjeleníti a bemeneti
         offsetet hexadecimálisan, majd ezt követik 8 oszlopban a szóközzel elválasztott
         hatjegyű, nullával kiegészített bemeneti adatok kétbájtos oktális formában.

   -s offset  Elhagy offset bájtot a bemenet kezdetéről. Alapértelmezésben az offset
         decimális számként értelmezett. Bevezető 0x vagy 0X, hatására az offset
         hexadecimális számként értelmezett, különben bevezető 0 hatására az offset
         oktális számként értelmezett. A b, k, vagy m karakter hozzáadásával az offset
         rendre 512, 1024, illetve 1048576, szorzójaként értelmezett.

   -v     A -v opció hatására a hexdump minden bemeneti adatot megjelenít. A -v opció
         nélkül bármely kimeneti sorcsoport, ami azonos lenne a közvetlenül előtte lévő
         kimeneti sor csoporttal (a bemeneti offsetek kivételével) egy egy csillagból
         álló sorra cserélődne.

   -x     Kétbájtos hexadecimális megjelenítő Minden sor elején megjeleníti a bemeneti
         offsetet hexadecimálisan, majd ezt követik 8 oszlopban a szóközzel elválasztott
         négyjegyű, nullával kiegészített bemeneti adatok kétbájtos hexadecimális
         formában.

   A hexdump minden bemeneti fájlnál a bemenetről a szabványos kimenetre másol, átalakítva az
   adatokat az -e és -f opciókban megadott opcióknak megfelelően, abban a sorrendben, amiben
   azok meg voltak adva.

  Formátumok
   Egy formátumstring több formátum egységet tartalmazhat, amiket szóközzel kell elválasztani.
   Egy formátum egység legfeljebb három elemet tartalmazhat: egy iteráció számot, egy bájt
   számot, és egy formátumot.

   Az iteráció szám egy opcionális pozitív egész szám (integer), ami alapértelmezésben 1. A
   formátumok az iterációs számszor ismétlődnek.

   A bájt szám egy opcionális pozitív egész szám (integer). Ha specifikálva van, akkor a
   formátum iterációk által értelmezett bájtok számát határozza meg.

   Ha meg van adva egy iterációs szám és/vagy egy bájt szám, akkor egy / jelet kell tennni az
   iterációs szám és/vagy a bájt szám elé az egyértelműség érdekében. A szóközök a / jel
   előtt, vagy után figyelmen kívül maradnak.

   A formátum megadása kötelező és dupla idézőjelek (" ") közé kell tenni. A formátum fprint
   stílusú formátum stringetként lesz értelmezve (lásd fprintf(3)), a következő kivételekkel:

      ·  A csillag (*) alkalmazható mint mező szélesség vagy pontosság.

      ·  A bájt szám vagy mező pontosság kötelező minden ``s'' konverzió karakterhez (nem
        úgy mint az fprintf(3) alapértelmezése, ami ez egész stringre mutat, ha a
        pontosság nincs megadva.)

      ·  A ``h'', ``l'', ``n'', ``p'' és ``q'' konverziós karakterek nem támogatottak.

      ·  A következő C szabványbann leírt egyszeres escape szekvenciák támogatottak:

           NUL         \0
           <alert character>  \a
           <backspace>     \b
           <form-feed>     \f
           <newline>      \n
           <carriage return>  \r
           <tab>        \t
           <vertical tab>    \v

   A Hexdump támogatja továbbá a következő kiegészítő konverziós stringeket:

   _a[dox]   Megjeleníti a következő bájt bemeneti offsetét, a fájlok összességére
         vonatkoztatva. A kapcsolódó karakterek d, o, és x határozzák meg a megjelenítés
         alapját rendre decimális, oktális vagy hexadecimális formában.

   _A[dox]   Azonosítja a _a konverziós stringet, kivéve ha az csak egyszer fordul elő,
         amikor az összes bemenő adatot feldolgozta.

   _c     Kimeneti karakterek az alapértelmezett karakterkészletben. A nem nyomtatható
         karakterek három karakteren jelennek meg, nullával kiegészített oktális
         formában, kivéve azokat amelyek szabványos escape jelzésekkel ábrázolhatók,
         (lásd fentebb), ezeket két karakter stringként ábrázolja.

   _p     Kimeneti karakterek az alapértelmezett karakterkészletben. A nem nyomtatható
         karaktereket egyszeres “.” -tal jelöli.

   _u     Kimeneti US ASCII karakterek, a vezérlőkarakterek kivételével, amiket a
         következő kisbetűs nevek jelölnek. A hexa 0xff-nél nagyobb karakterek hexa
         stringként jelennek meg.

         000 nul 001 soh 002 stx 003 etx 004 eot 005 enq
         006 ack 007 bel 008 bs  009 ht  00A lf  00B vt
         00C ff  00D cr  00E so  00F si  010 dle 011 dc1
         012 dc2 013 dc3 014 dc4 015 nak 016 syn 017 etb
         018 can 019 em  01A sub 01B esc 01C fs  01D gs
         01E rs  01F us  0FF del

   A konverziós karakterek alapértelmezett és támogatott bájt számlálói a következők:

      %_c, %_p, %_u, %c    Csak egy bájtos számláló.

      %d, %i, %o, %u, %X, %x Négy bájt alapértelmezett, egy, kettő és négy bájtos számláló
                  támogatott.

      %E, %e, %f, %G, %g   Nyolc bájtos számláló alapértelmezett, négy bájtos számláló
                  támogatott.

   Minden formátum string esetében az értelmezett adatok mennyisége a formátum adatok által
   külön-külön igényelt adatok összességével egyenlő, ami a bájt számláló iterációinak száma,
   vagy formátum által megkövetelt több bájt iterációinak száma amennyiben a bájt számláló
   nincs megadva.

   A bemenetet ``blokkokban'' manipulálja, ahol egy blokk a formátumstringek által
   meghatározott legnagyobb adat mennyisége.

   Format strings interpreting less than an input block's worth of data, whose last format unit
   both interprets some number of bytes and does not have a specified iteration count, have the
   iteration count incremented until the entire input block has been processed or there is not
   enough data remaining in the block to satisfy the format string.

   If, either as a result of user specification or hexdump modifying the iteration count as
   described above, an iteration count is greater than one, no trailing whitespace characters
   are output during the last iteration.

   It is an error to specify a byte count as well as multiple conversion characters or strings
   unless all but one of the conversion characters or strings is _a or _A.

   If, as a result of the specification of the -n option or end-of-file being reached, input
   data only partially satisfies a format string, the input block is zero-padded sufficiently
   to display all available data (i.e. any format units overlapping the end of data will
   display some number of the zero bytes).

   Further output by such format strings is replaced by an equivalent number of spaces. An
   equivalent number of spaces is defined as the number of spaces output by an s conversion
   character with the same field width and precision as the original conversion character or
   conversion string but with any “+”, “ ”, “#” conversion flag characters removed, and
   referencing a NULL string.

   Ha nincs formátumstring megadva, akkor az alapértelmezett megjelenítés azonos az -x opció
   megadásával.

   A hexdump sikeres végrehajtás esetén 0, hiba esetén >0 értékkel tér vissza.

PÉLDÁK

   A bemenetet átolvasás formában jeleníti meg:

      "%06.6_ao " 12/1 "%3_u "
      "\t\t" "%_p "
      "\n"

   Az -x opció végrehajtása:

      "%07.7_Ax\n"
      "%07.7_ax " 8/2 "%04x " "\n"

LÁSD MÉG

   adb(1)

MAGYAR FORDÍTÁS

   Horneczki Gábor <arthur@freemail.c3.hu>