Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    kill - megállít egy processzt

ÁTTEKINTÉS

    kill [ -s signal | -p ] [ -a ] pid ...
    kill -l [ signal ]

LEÍRÁS

    A kill program a megadott jelzést (signal) küldi a megadott processznek. Amennyiben nem
    adunk meg jelzést, a TERM-jelet küldi el. Ez megöli azokat a processzeket, amelyek nem
    kapják el ezt a jelzést. Szükség esetén használható a KILL (9) jelzés, amely nem kapható
    el, így feltétlenül megállítja a processzt.

    A legtöbb modern buroknak (shell) van beépített kill parancsa is.

OPCIÓK

    pid ...
       Megadja azon processzek listáját, amelyeknek a kill elküldi a jelzést. Mindegyik
       pid elem a következő négy típusból kerülhet ki. Egy processz név amely esetén az
       ilyen néven meghívott processzekre vonatkozik a művelet. Egy n pozitív egész szám,
       amely a processz azonosítóját (process ID, PID) adja meg. A -1 érték, amely esetén
       minden processz, melynek PID-je 2 és MAX_INT közt van megkapja a jelet (ha az
       indító felhasználó jogosultságai ezt engedik).  Egy negatív, -n szám, melynek
       esetében az n processz-csoporthoz tartozó processzek kapják a jelzést. Ezen
       változat használata esetén feltétlenül meg kell adnunk a jelzés fajtáját a
       processzek megadása előtt, különben ezt a formát veszi a jelzés megadásának.

    -s   Megadja a küldendő jelzést. A jelzés névvel vagy számmal is megadható.

    -p   Azt eredményezi, hogy a kill csak kiírja az érintett PID értékeket, de nem küldi el
       a jelzést.

    -l   Listát készít a lehetséges jelzésnevekről. Ezeket a /usr/include/linux/signal.h
       -ban találhatjuk meg egyébként.

LÁSD MÉG

    bash(1), tcsh(1), kill(2), sigvec(2)

SZERZŐ

    A BSD 4.4-ből átvéve. A processz nevek PID-re való fordításának lehetőségét Salvatore
    Valente <svalente@mit.edu> csatolta a programhoz.

MAGYAR FORDÍTÁS

    Horváth András <horvatha@rs1.szif.hu>