Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    ls, dir, vdir - könyvtárak tartalmának listázása

ÁTTEKINTÉS

    ls [OPCIÓ]... [NÉV]...

LEÍRÁS

    Ez a dokumentáció a továbbiakban nincs karbantartva és pontatlan vagy hiányos lehet. A
    Texinfo dokumentáció a hiteles forrás.

    Ez a kézikönyv lap az ls GNU változatát dokumentálja. dir és vdir az ls változatai más
    alapértelmezett kimeneti formátummal. Ezek a programok a megadott fájlokat és könyvtárakat
    listázzák. A könyvtárak tartalma ABC szerint lesz rendezve. Az ls alapértelmezés szerint
    oszlopokba rendezett listát ad, függőleges rendezéssel ha a kimenet egy terminál. Más
    esetben soronként egy nevet ír ki.  A dir és a vdir alapértelmezés szerint hosszú
    formátumú listát adnak.

OPCIÓK

    -a, --all
       Minden könyvtárbeli fájlt listáz, beleértve a `.'-tal kezdődő nevűeket is.

    -b, --escape
       A fájlnevekben előforduló nemgrafikus karaktereket \xxx formában jeleníti meg, ahol
       xxx helyén állhat betű vagy oktális szám. Ez a jelölés a nemgrafikus karakterek C-
       beli jelölösövel egyezik meg.

    -c, --time=ctime, --time=status
       A könyvtár tartalmát a fájlok státuszának megváltoztatási ideje szerint rendezi a
       módosítási idő helyett. Hosszú listázási forma esetén a státusz megváltoztatásának
       idejét írja ki a módosítási idő helyett.

    -d, --directory
       A könyvtárakat a többi fájlhoz hasonlóan listázza ahelyett, hogy a tartalmukat
       listázná.

    -f   Nem rendezi a könytárak tartalmát, hanem a lemezen való tárolási sorrendjükben
       jeleníti meg. Ugyanaz, mint -a és -U megengedése és -l, -s, és -t kikapcsolása.

    --full-time
       Az időket teljes formában jeleníti meg a szokásos rövidítési szokások szerint.

    -g   Nincs funkciója, csak a Unix kompatibilitás miatt szerepel.

    -i, --inode
       A fájlnevek mellett bal oldalon megjeleníti a fájl indexének számát.

    -k, --kilobytes
       A  fájlméreteket  (ha  egyátalán listázásra kerülnek) kilobájtban adja meg.
       Felülbírálja a POSIXLY_CORRECT környezeti változó hatását.

    -l, --format=long, --format=verbose
       A fájlnevek mellett megadja a fájl típusát, engedélyeit a kemény kötések (hard
       link) számát, a tulajdonos- és a csoportnevet, a méretet bájtokban és az
       időbélyeget, azaz a módosítási időt, hacsak nem más időt választottunk egy másik
       opcióval. Hat hónapnál régebbi, vagy a jelenleginél több mint egy órával későbbi
       idővel rendelkező fájlok esetén az időbélyeg az évet tartalmazza a napon belüli
       időpont helyett.

    -m, --format=commas
       A fájlneveket sorfolytonosan, vesszőkkel elválasztva listázza.

    -n, --numeric-uid-gid
       Az UID és GID értékeket numerikusan listázza a nevek helyett.

    -p   A fájlnevekhez egy típusát jelző karaktert fűz. (A könyvtárak nev után /-jelet.)

    -q, --hide-control-chars
       A nemgrafikus karakterek helyett kérdőjeleket ír a fájlnevekbe.

    -r, --reverse
       A rendezést megfordítja.

    -s, --size
       A fájlok méretét is kijelzi. Alapértelmezés szerint ez 1 kilobájtos egységekben
       értendő, hacsak nem a értéket adtunk a POSIXLY_CORRECT környezeti változónak. Ekkor
       512 bájtos blokkok számítanak egységnek.

    -t, --sort=time
       A könyvtár tartalmát az időbélyeg szerint rendezi; az újabb fájlok kerülnek
       előbbre.

    -u, --time=atime, --time=access, --time=use
       A könyvtár tartalmát a fájlok utolsó elérési ideje szerint rendezi a módosítási idő
       helyett. Hosszú listázási forma esetén az utolsó elérés ideje kerül kiírásra a
       módosítási idő helyett.

    -x, --format=across, --format=horizontal
       Oszlopokba rendezetten dolgozik, vízszintes irányban rendez.

    -A, --almost-all
       A `.' és `..' könyvtárakon kívül minden fájlt listáz.

    -B, --ignore-backups
       Nem listázza a `~'-re végződő fájlokat, hacsak nem a parancssorban adottak.

    -C, --format=vertical
       Oszlopokba rendezetten dolgozik, függőleges irányban rendez.

    -F, --classify
       A fájlnevekhez egy, a fájl típusát jelző karaktert fűz. Szabályos végrehajtható
       fájl esetén ez egy `*'-jel, könyvtár esetén `/', szimbolikus kötés esetén `@', FIFO
       esetén `|', socketek esetén `=', más esetekben semmi.

    -G, --no-group
       Elhagyja a csoportra vonatkozó információk kijelzését hosszú listázáskor.

    -L, --dereference
       A szimbolikus kötések által mutatott fájlokat listázza a kötés listázása helyett.

    -N, --literal
       A fájlneveket pontosan adja vissza. (Ellentéte -b -nek.)

    -Q, --quote-name
       A fájlneveket idézőjelek közé teszi és a nemgrafikus karaktereket a C nyelvnek
       megfelelően írja ki.

    -R, --recursive
       Minden könyvtár tartalmát rekurzívan listázza.

    -S, --sort=size
       A könyvtár tartalmát fájlméret szerint rendezi; a nagyobb fájlok kerülnek előre.

    -U, --sort=none
       Nem rendezi a könyvtár tartalmát, hanem a lemezen való tárolás sorrendjében
       listázza őket. Ezt az opciót azért nem -f -nek nevezik, mert a Unix ls -f opció
       szintén megengedi a -a -t és nem engedi -l, -s, és -t. Az eredeti Unix -f -je
       haszontalannak és azon csúnya dolgok csoportjába tartozónak tűnik, melyek olyan
       dolgokat kapcsolnak össze egy opcióban, melyeknek nincs közük egymáshoz. Mivel -U
       nem csinálja ezt, ezért más nevet kapott kompatibilitási okokból.

    -X, --sort=extension
       A könyvtárat a fájlok kiterjesztése alapján rendezi. (Kiterjesztés = az utolsó `.'
       utáni része a fájlnévnek.) A kiterjesztés nélküli fájlokat előre teszi.

    -1, --format=single-column
       Soronként egy fájlt listáz.

    -w, --width cols
       A képernyőt cols oszlopszélességűnek tételezi fel. Az alapértelmezett értéket a
       terminál meghajtóprogramjából próbálja venni, ha nem sikerül, akkor a COLUMNS
       környezeti változó értékét használja, ha ez sincs beállítva, akkor 80-nak veszi.

    -T, --tabsize cols
       A tabulátorjeleket cols oszlopszélességűnek tételezi fel. Alapértelmezés: 8.

    -I, --ignore pattern
       Nem  listázza a pattern mintának megfelelő fájlokat, hacsak nem adottak a
       parancssorban.

    --color, --colour, --color=yes, --colour=yes
       Fájltípustól függően színezi a fájlok nevét. Lásd az A KIMENET SZÍNEZÉSE fejezetet
       lentebb.

    --color=tty, --colour=tty
       Ugyanaz, mint --color de csak ha a szabványos kimenet egy terminál. Nagyon hasznos
       shell szkriptekben és `alias' parancsoknál, különösen ha a kedvenc tördelőd (pager)
       nem támogatja a színvezérlő kódokat.

    --color=no, --colour=no
       Kikapcsolja a színezést. Ez az alapértelmezett. Előző színező opció kikapcsolására
       szolgál.

    --help Használati útmutatót ír a szabványos kimenetre, majd kilép.

    --version
       A program verziójáról ír ki információt a szabványos kimenetre, majd kilép.

A KIMENET SZÍNEZÉSE

    A --color opció használatakor az ls jelen változata a kiírt fájlneveket kiszínezi a fájl
    típusának megfelelően.  Alapértelmezés szerint ez a színezés csak a típustól függ, és a
    használt kódok megfelelnek az ISO 6429 (ANSI) szabványnak.

    Az alapértelmezett színezést felülbírálhatjuk a LS_COLORS (vagy LS_COLOURS) környezeti
    változóval.  Ezen változó tartalmának formátuma emlékeztet a termcap(5) fájlformátumra:
    kettősponttal elválaszott kifejezések listája, ahol a kifejezések "xx=string" formátumúak.
    Itt  "xx"  egy  kétkarakteres változónév, melyeket a következő táblázat tartalmaz
    alapértelmezett értékükkel együtt.

     no    0    Normális (nem fájlnév) szöveg
     fi    0    Szabályos fájl
     di    32   Könyvtár
     ln    36   Szimbolikus kötés
     pi    31   Cső (Named pipe, FIFO)
     so    33   Socket
     bd    44;37  Blokkos egység (Block device)
     cd    44;37  Karakteres egység (Character device)
     ex    35   Végrehajtható fájl
     mi    (none) hiányzó fájl (fi alapértelmezettje)
     or    (none) Árva szimbolikus kötés (ln alapértelmezettje)
     lc    \e[  Bal kód
     rc    m    Jobb kód
     ec    (none) Vég kód (lc+no+rc -t helyettesíti)

    Csak azokat a változókat kell csatolni, melyek eltérnek az alapértelmezettől.

    A fájlnevek kiterjesztésük alapján is színezhetőek. Ez az LS_COLORS változóban állíthatjuk
    be "*ext=string" formában. Például ISO 6429 kódokat használva a "*.c=34" taggal a C
    forrásfájlokat kékkel jeleníthetjük meg. Ez tehát minden .c-re végződő fájlt kékre (34-es
    kód) színez.

    A vezérlőkarakterek C-stílusban (\-escaped jelöléssel) vagy stty -szerűen (a ^-jelöléssel)
    is írhatók. A C-stílusban \e az Escape-t, \_ normális szóközt, \? a törlést jelenti.
    Továbbá a \ escpace-karakter használható a \, ^, : és = alapértelmezett értelmezésének
    felülbírálására.

    Mindegyik fájl az alábbi formában íródik ki: "<lc> <color code> <rc> <fájlnév> <ec>".
    Amennyiben <ec> nem definiált, akkor az "<lc> <no> <rc>" sorozat helyettesíti. Ezt
    általában kényelmesebb használni, de kevésbé általános. A bal- jobb- és végkódok olyan
    módon állnak rendelkezésre, hogy ne kelljen újr és újra azonos ismétlődő részeket
    begépelni különleges terminálok esetén. Általában nem is kell őket megváltoztatni, csak
    akkor, ha a terminál nem használja az ISO 6429 színsorozatokat.

    Ha a terminál az ISO 6429 színkódokat használja, a típuskódok összeállíthatók (az lc, rc,
    és ec kódok kivételével) pontosvesszőkkel elválasztoyy numerikus  parancsokból.  A
    leggyakoribb parancsoka:

     0   alapértelmezett szín visszaállítása
     1   világosabb szín
     4   aláhúzott szöveg
     5   villogó szöveg
     30   fekete előtér
     31   vörös előtér
     32   zöld előtér
     33   sárga (vagy barna) előtér
     34   kék előtér
     35   bíbor előtér
     36   világoskék (cyan) előtér
     37   fehér (vagy szürke) előtér
     40   fekete háttér
     41   vörös háttér
     42   zöld háttér
     43   sárga (vagy barna) háttér
     44   kék háttér
     45   bíbor háttér
     46   világoskék (cyan) háttér
     47   fehér (vagy szürke) háttér

    Nem minden parancs működik minden rendszeren és kijelző eszközön.

    Néhány terminálprogram nem értlemezi az alapértelmezett végkódot tökéletesen. Ha minden
    szöveg szines lesz egy könyvtárlistázás után, próbáld meg kicserélni a no és fi kódokat
    0-ról a saját standard elő- és háttérszíneidre.

HIBÁK

    BSD rendszereken a -s opció a pontos értékek felét adja azokra a fájlokra, melyek NFS-en
    keresztül HP-UX rendszerről vannak beépítve (mount-olva). HP-UX rendszereken a pontos
    értékek kétszeresét adja az NFS-en keresztül beépített BSD rendszerekről. Ez a HP-UX
    hiányossága miatt van, amely a HP-UX saját ls programját is befolyásolja.

    Ha volna egyetlen standard az angol nyelvre, nem lenne szükség redundáns betűzés
    támogatására. (color, colour)

MAGYAR FORDÍTÁS

    Horváth András <horvatha@rs1.szif.hu>