Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    mkdir - könyvtár létrehozása

ÁTTEKINTÉS

    mkdir [opciók] könyvtár...

    POSIX opciók: [-p] [-m jog] [--]

    GNU opciók (legrövidebb forma): [-p] [-m jog] [--verbose] [--help] [--version] [--]

LEÍRÁS

    Az mkdir létrehozza a megadott nevű könyvtárakat.

    Alapértelmezés szerint a létrehozott könyvtárak hozzáférési jogai úgy alakulnak, hogy a
    0777 (`a+rwx') beállításból kivonódnak az umask-ban beállított jogosultságbitek.

OPCIÓK

    -m jog, --mode=jog
       A létrehozott könyvtárak hozzáférési jogai a jog paraméterben megadottak lesznek.
       Ezeket megadhatjuk szimbolikusan is chmod(1) programmal megegyező módon, ekkor az
       alapértelmezett jogosultság lesz a kiindulópont.

    -p, --parents
       Létrehoz minden hiányzó szülőkönyvtárat a könyvtár argumentumhoz. A szülőkönyvtárak
       alapértelmezés szerint az umask-ot kapják `u+wx'-szel módosítva. Nem tekinti
       hibának, ha egy már létező könyvtár neve szerepel argumentumban. (Tehát ha a /a
       könyvtár létezik, akkor az `mkdir /a' hibát jelez, de az `mkdir -p /a' nem.)

    --verbose
       Minden egyes könyvtár létrehozása után üzenetet ír ki. Ez leginkább a --parents
       opcióval együtt hasznos.

    --   Lezárja az opciók listáját.

SZABVÁNYOS GNU OPCIÓK

    --help Használati útmutatót ír a szabványos kimenetre, majd sikeres visszatérési értékkel
       kilép.

    --version
       A program verziójáról ír ki információt a szabványos kimenetre, majd sikeres
       visszatérési értékkel kilép.

    --   Lezárja az opciók listáját.

KÖRNYEZET

    A LANG, az LC_ALL, az LC_CTYPE és az LC_MESSAGES környezeti változókat a szokásos módon
    veszi figyelembe.

MEGFELELÉS

    POSIX 1003.2

MEGJEGYZÉS

    Ez a kézikönyvoldal azt az mkdir programot dokumentálja, amelyik a fileutils-4.0 csomagban
    található. Más verziók működése kissé különbözhet.  A javításokat és kiegészítéseket
    elküldhetjük a aeb@cwi.nl címre (angolul). A programban felfedezett hibákat a fileutils-
    bugs@gnu.ai.mit.edu címen lehet bejelenteni (angolul).

MAGYAR FORDÍTÁS

    Tímár András <timar_a@freemail.hu>