Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    mknod - blokk- vagy karakter-specifikus fájlok készítése

ÁTTEKINTÉS

    mknod [kapcsolók] név {bc} nagyobb kisebb
    mknod [kapcsolók] név p

    GNU kapcsolók (legrövidebb forma): [-m mód] [--help] [--version] [--]

LEÍRÁS

    Az mknod létrehoz egy FIFO-t (elnevezett cső), egy karakter- vagy blokkspecifikus fájlt a
    megadott névvel.

    A különleges fájl háromszorosan (boole-logikai, egész, egész) tárolja a fájlrendszer. A
    boole-logikai választ a karakterspecifikus és blokkspecifikus fájl között. A két egész a
    nagyobb és a kisebb eszköz száma.

    Így egy különleges fájl szinte semmit sem foglal a lemezen, és csak az operációs
    rendszerrel  való kapcsolatra használatos, nem pedig adatok tárolására. Gyakran a
    különleges fájlokat az hardvereszközökkel (mint például lemez, szalagos egység, tty,
    nyomtató) vagy az operációs rendszer szolgáltatásaival (pl. /dev/null, /dev/random) hozzák
    összefüggésbe.

    Blokkspecifikus fájlok általában lemezszerű eszközök (ahol az adat adott blokkszámként
    érhető el és jelentős, hogy rendelkezik blokk-gyorsítással (cache)). Minden egyébb eszköz
    karakterspecifikus fájl.  (Réges régen csak egy eltérés volt a  kettő  közt:  a
    karakterspecifikus I/O fájlok nem voltak bufferelve, míg a blokkspecifikus fájlok igen.)

    Az mknod parancs az, amellyel ilyen típusú fájlok készíthetők.

    A nevet követő argumentum határozza meg a fájl típusát:

       p   FIFO

       b   blokkspecifikus (bufferelt) fájl

       c   karakterspecifikus (nem bufferelt) fájl

    Az mknod GNU változata engedélyezi az u (`unbuffered': magyarul nem bufferelt) kapcsolót,
    mint a c szinonímáját.

    Blokk- vagy karakterspecifikus fájl készítésekor a fájltípus után a nagyobb és kisebb
    eszközszám megadása kötelező (decimálisan, vagy 0-val kezdve oktálisan; a GNU változat
    szintén engedélyezi a hexadecimális értékadást, amelynek  0x-el  kell  kezdődnie).
    Alapértelmezésként az elkészült fájlok módja 0666 (`a+rw') mínusz a umask-kal megadott
    bitek.

KAPCSOLÓK

    -m mód, --mode=mód
       beállítja az elkészített fájlok módját mód-ra, amely jellegzetesen which can be
       symbolic as in chmod(1)-os formátumú és az alapértelmezett módot használja
       kiindulási pontként.

GNU SZABVÁNYOS KAPCSOLÓK

    --help Kiírja a használati útmutatót a szabványos kimenetre, és kilép.

    --version
       Kiírja a verziószámot a szabványos kimenetre, és kilép.

    --   Lezárja az opciók listáját.

MEGFELELÉS

    A POSIX nem írja azt, hogy ez a parancs nem portolható, de a FIFO-k létrehozásához az
    mkfifo(1) használata ajánlott. Az SVID rendelkezik /etc/mknod paranccsal, amely a fenti
    szintaxist használja, de nem rendelkezik mód kapcsolóval.

MEGJEGYZÉSEK

    Az   (1.3.22-es   vagy   újabb   verziójú)   Linux   rendszereken   a
    /usr/src/linux/Documentation/devices.tex  tartalmaz egy eszközlistát az eszköznévről,
    típusról, nagyobb és kisebb számokról.

    Ez a kézikönyvoldal a fileutils-4.0 csomagban található mknod használatát írja le; más
    változatok kissé különbözhetnek ettől.  Javítások és hozzáfűzések az aeb@cwi.nl címre
    küldhetők. A programmal kapcsolatos hibabejelentést a fileutils-bugs@gnu.ai.mit.edu címen
    lehet tenni.

LÁSD MÉG

    chmod(1), mkfifo(1), mknod(2)

MAGYAR FORDÍTÁS

    Fehér -Aries- János <aries@vlug.vein.hu>