Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    pr - Szövegfájlokat konvertál nyomtatáshoz

ÁTTEKINTÉS

    pr [+OLDAL] [-HASÁB] [-abcdfFmrtv] [-e[tabkarakter[tabszélesség]]] [-h fejléc] [-i[tab‐
    karakter[tabszélesség]]] [-l oldalhossz] [-n[számhatároló[számjegyek]]] [-o bal_margó]
    [-s[hasábhatároló]] [-w oldalszélesség] [--help] [--version] [fájl...]

LEÍRÁS

    Ez a dokumentáció a továbbiakban nincs karbantartva, és pontatlan vagy hiányos lehet. A
    Texinfo dokumentáció a hiteles forrás.

    Ez a kézikönyvoldal a pr GNU változatát dokumentálja. A pr parancs kiírja a szabványos
    kimenetre az oldalakra és választhatóan hasábokra tördelt változatát a parancssorban
    megadott szövegfájloknak; vagy a szabványos bemenetnek, ha nem adtál meg fájlt, vagy ha a
    '-' fájlnév szerepel a parancssorban. A bemeneti lapdobás oldaltörést eredményez a
    kimeneten.

  OPCIÓK
    +OLDAL Az OLDAL-adik oldaltól kezdi a nyomtatást.

    -HASÁB HASÁB darab hasábos kimenetet hoz létre, és lefelé nyomtatja a hasábokat. A
       hasábszélesség automatikusan csökken, ahogy a HASÁB nő; amennyiben nem állítod be a
       -w opcióval a megfelelő oldalszélességet, ezen opció következtében a program
       levághat bizonyos hasábokat.

    -a   Nem lefelé, hanem keresztben nyomtatja a hasábokat.

    -b   Kiegyenlíti a hasábokat az utolsó oldalon.

    -c   A vezérlő karaktereket kalapos jelöléssel (pl. '^G'); az egyéb, nem nyomtatható
       karaktereket oktális backslash-jelöléssel nyomtatja.

    -d   Megduplázza a kimenet hosszát üres sorok beszúrásával.

    -e[tabkarakter[tabszélesség]]
       A bemeneti tabulátort szóközökkel oldja fel. A tabkarakter választható paraméter a
       bemenő tabulátorkaraktert adja meg, ez alapállapotban a tab. A tabszélesség
       választható paraméter a bemenő tabulátorkarakter szélességét adja  meg,  ez
       alapállapotban 8.

    -F, -f Újsor helyett lapdobás karakterrel választja szét a kimenet oldalait.

    -h fejléc
       A fájlnevet a fejléc szövegre cseréli a fejlécben.

    --help Használati útmutatót ír ki, és sikert jelentő állapottal kilép.

    -i[tabkarakter[tabszélesség]]
       A szóközöket tabulátorokra cseréli a kimeneten. A tabkarakter választható paraméter
       a kimenő tabulátorkaraktert adja meg, ez alapállapotban a tab. A tabszélesség
       választható  paraméter  a kimenő tabulátorkarakter szélességét adja meg, ez
       alapállapotban 8.

    -l oldalhossz
       Az oldal hosszát oldalhossz sorra állítja. Ez alapállapotban 66. Ha az oldalhossz
       10-nél kevesebb, a program elhagyja a fejléceket és a lábjegyzeteket, ahogy a -t
       opció esetében.

    -m   Az összes fájlt párhuzamosan nyomtatja, mindegyiket külön hasábban.

    -n[számhatároló[számjegyek]]
       Mindegyik hasábot, párhuzamos nyomtatáskor mindegyik sort megelőzi a sor száma. A
       számhatároló választható paraméter a számok után nyomtatandó karaktert adja meg, ez
       alapállapotban a tab. A sorszámokat a számjegyek választható paraméter által
       megadott számú számjegyen ábrázolja. Ez alapállapotban 5.

    -o bal_margó
       Minden sort eltol bal_margó széles margóval. A teljes oldalszélesség az eltolás
       plusz a -w opcióval beállított szélesség.

    -r   Nem ad figyelmeztetést, ha a paraméterül adott fájlok egyikét nem tudja megnyitni.
       Fájlmegnyitási hibánál azonban nem nulla állapottal fog visszatérni.

    -s[hasábhatároló]
       A hasábhatároló karakterrel választja el a hasábokat. Ez alapállapotban nem szóköz,
       hanem tab.

    -t   Nem nyomtatja ki a szokásos oldalankénti 5 soros fejlécet és 5 soros záradékot, és
       nem tölti ki az utolsó oldalt (üres sorokkal vagy lapdobással).

    -v   A nem nyomtatható karaktereket oktális backslash-jelöléssel nyomtatja.

    --version
       A program verziójáról ír ki információt a szabványos kimenetre, majd kilép.

    -w oldalszélesség
       Az oldal szélességét oldalszélesség oszlopra állítja. Ez alapállapotban 72.

MAGYAR FORDÍTÁS

    Nagy Viktor <chaos@inf.elte.hu>