Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    procmail - automatikus levélfeldolgozó/kezelő program

VÁZLAT

    procmail [-ptoY] [-f fromwhom]
      [paraméter=érték|konfigállomány] ...
    procmail [-toY] [-f fromwhom] [-a érték]
      -d címzett ...
    procmail [-ptY] -m [paraméter=érték] ... konfigállomány
      [érték] ...
    procmail -v

LEÍRÁS

    Rövid ismertető a súgó végén található a MEGJEGYZÉS részben.

    Alapesetben a procmail a .forward levélátirányításkor lép működésbe. Ettől eltérően, ha a
    rendszer üzemeltetője beállította, a levelezőprogrammal együtt is használható. Indításkor
    mindig az alapértékekkel tölt fel bizonyos környezeti változókat, a szabványos bemenetről
    olvassa be sorvége jelig a levelet, majd a fejléc alapján, ha nincs megadva semmilyen
    parancssori kapcsoló, akkor a $HOME/.procmailrc-ben található szűrést végzi el, ha
    szükséges. Ha nem található ilyen konfigurációs állomány, vagy feldolgozáskor hiba merül
    fel, akkor a levelet az alapértelmezett postafiókba (mailbox) továbbítja.

    Konfigurációs állomány (rcfile) és -p parancssori kapcsoló hiányában a procmail először a
    /etc/procmailrc állományt dolgozza fel (ha van ilyen). Az /etc/procmailrc állomány
    létrehozásakor figyelni kell arra, hogy a benne megadott műveletek root jogosultsággal
    hajtódnak végre, szemben a $HOME/.procmailrc -ben megadottakkal.

    Suid root vagy root jogokkal egy komplett levéltovábbító programként lehet használni a
    procmailt.

    Procmailt a levelek általános szűrésére is lehet használni, pl. a sendmailben speciális
    bejegyzéssel lehet futtatni.

    A konfigurációs állomány felépítéséről részletesen a procmailrc(5) súgóban lehet olvasni.

    A súlyozott pontozási módszerről a procmailsc(5) súgó ad bővebb felvilágosítást.

    Néhány konfigurációs példát pedig a procmailex(5) súgóban lehet megtalálni.

  Jelzések (Signals)
    TERMINATE (Befejezés)
          Idő előtt befejezi a működést, a levelet nem dolgozza fel.

    HANGUP (Megszakítás)
          Idő előtt befejezi a feldolgozást, a levelet visszaküldi (bounce the mail).

    INTERRUPT (Megszakítás)
          Idő előtt befejezi a feldolgozást, a levelet visszaküldi (bounce the mail).

    QUIT (Kilépés)
          Idő előtt befejezi a feldolgozást, a levelet törli (lose the mail).

    ALARM (Figyelmeztetés)
          Időtúllépést idéz elő (ld. IDŐTÚLLÉPÉS).

    USR1    Megfelel a VERBOSE=off-nak.

    USR2    Megfelel a VERBOSE=on-nak.

KAPCSOLÓK

    -v  A procmailt kiírja a verziószámát, valamint a fordításkor megadott beállításokat és
      kilép.

    -p  Megtartja az eredeti környezeti változókat. Alapesetben a procmail indulásakor a TZ
      változó kivételével törli a beállított környezeti változókat. Máshogy mondva a
      procmail  a  már  beállított környezeti változókat saját értékeivel felülírja
      indulásakor. A módosításra kerülő környezeti változókról bővebben a procmailrc(5)
      súgójában lehet olvasni. Ha a -p és -m kapcsolókat együtt használjuk, akkor csak a
      következő környezeti változókat írja felül a procmail: LOGNAME, HOME, SHELL, ORGMAIL
      és MAILDIR.

    -t  Csökkentett feldolgozás, pl. ha a procmail nem tudja a szűrési feltételben megadott
      parancs(oka)t végrehajtani, akkor nem törli a levelet, hanem meghagyja későbbi
      feldolgozásra.

    -f fromwhom
      A procmail a `From ' sort a fromwhom -ban megadottra cseréli, ezzel eléri, hogy
      mintha az lett volna az eredeti feladó (az -f kapcsoló helyett használható az -r
      kapcsoló is).  Ha fromwhom -nak csak egy `-' jelet adunk meg, akkor a procmail
      mindössze a `From ' sorban található idő értékét frissíti (ha nincs ilyen rész, akkor
      létrehozza azt).

    -o  Megakadályozza, hogy bárki módosíthassa a `From ' sor tartalmát.

    -Y  A hagyományos Berkeley postafiók formátumot használja, figyelmen kívül hagyva a
      Content-Length: mezőket.

    -a érték
      A $1 változó értékét az értékben megadottra állítja be. A procmail működése alatt
      bizonyos értékek tárolására, használatára alkalmazható. Ugyanígy történik a $@x -en
      keresztül információátadás a sendmail programból.

    -d címzett ...
      Közvetlen levéltovábbítás. Ebben  az  esetben  a  címzettben  megadott  helyi
      felhasználókhoz lesznek továbbítva a levelek. Ez természetesen csak akkor lehetséges,
      ha a procmail root jogokkal (vagy ha már a címzett euid és egid jogaival) fut. Ebben
      az esetben a -p kapcsolót nem lehet használni.

    -m  A procmail egy általános levélfeldolgozóként fog működni. Ebben az esetben egy
      konfigurációs állományt is meg kell adni a parancssorban. A konfigurációs állomány
      neve után bármilyen kapcsoló megadható. Ha a konfigfájl az /etc/procmailrcs/ résszel
      kezdődő abszolút elérési úttal lett megadva (vagy ennek alkönyvtárában van), akkor a
      megadott állomány vagy szimbolikus kötés (symbolic link) tulajdonjogával fog futni,
      hacsak nem az biztonsági problémát nem okozna.  A kapcsoló használatáról a súgó
      PÉLDÁK részében további információ található.

ÉRTÉKEK

    Minden és az alapértékek beállítása után, de még a konfigurációs állomány megnyitása előtt
    kiértékeli azokat.

    Minden más értéket konfigfájl megadásának minősít, legyen az abszolút vagy relatív útvonal
    hivatkozás (pl. ./) A relatív útvonalak esetén a kiindulási könyvtárnak a $HOME-ot veszi,
    hacsak nem az -m kapcsolót nem használtuk. Ebben az esetben az aktuális könyvtár a relatív
    hivatkozás kiindulási pontja. A procmail mindig az első megadott értékkel próbál meg
    dolgozni, de ha az nem ad meg alkalmas állománybejegyzést, akkor sorra veszi a többi
    értéket is, amíg szükséges.

    Konfigurációs fájl megadása nélkül a $HOME/.procmailrc állományt próbálja megnyitni. Ha ez
    nem lehetséges, akkor a környezeti változók és a parancssorban megadott értékek szerint
    fog futni.

PÉLDÁK

    Szűrési feltételekre minta példákat a procmailex(5) súgóban lehet találni. Egy egyszerű
    példa ezen súgó MEGJEGYZÉS részében is található.

    A következőkben a rendszer adminisztrátorok és a sendmail.cf szerkesztésében járatosak
    számára következnek hasznos tanácsok, akit nem érdekel az nyugodtan átugorhatja ezt a
    részt.

    Az -m kapcsolót leginkább akkor használhatjuk, ha a procmailt a sendmail.cf állomány egyik
    beállításaként hívjuk meg. Ehhez szükséges a sendmail.cf fájlban egy külön procmail-
    levélküldő részt megadni (hasonlót, mint a valószínűleg már létező `helyi' levélküldőhöz
    (local mailer)). Ehhez a következőt célszerű a fájlban elhelyezni.

    Mprocmail, P=/usr/bin/procmail, F=mSDFMhun, S=11, R=21,
        A=procmail -m $h $g $u

    Ezzel lehetséges különböző szűrési módokat elvégezni (hasonlókat, mint a 0-val kezdődően
    beállítottakkal) a procmail-el (a feltételben megadott tabulátorok fontosak, mind a
    feltétel előtt, mind a megjegyzések előtt):

    R$*<@some.where>$*
        $#procmail     $@/etc/procmailrcs/valami.rc     $:$1@vala.hol.procmail$2
    R$*<@$*.procmail>$*
        $1<@$2>$3    szűrt levelek továbbengedése

    Az /etc/procmailrcs/valami.rc tartalma pedig:

    :0            # levélszemét (junk mail) szűrése * ^Subject:.*junk /dev/null

    :0              # többi levél továbbengedése ! -oi -f "$@"

    Vigyázzunk arra, hogy csak olyan levelet küldjünk el, amely az elsőként megadott
    feltételnek NEM felel meg, mert különben a levél nem jutna el a címzetthez.

ÁLLOMÁNYOK

    /etc/passwd      a címzettek LOGNAME, HOME és SHELL változóinak megállapításához

    /var/spool/mail/$LOGNAME
               rendszerszintű postafiók; a rendszerszintű postafiók és a könyvtár
               létre hozásra kerül a procmail indításakor, ha valamelyik nem
               létezne

    /etc/procmailrc    rendszerszintű konfigurációs állomány

    /etc/procmailrcs/   speciális  könyvtár  az  eltérő  jogosultságú  konfigurációs
               állományoknak

    $HOME/.procmailrc   alapértelmezett konfigfájl

    /var/spool/mail/$LOGNAME.lock
               záróállomány a felhasználó  rendszerszintű  postafiókjához  (a
               procmail  csak  akkor  használja,  ha  a  $DEFAULT  értéke
               /var/spool/mail/$LOGNAME és a procmail a $DEFAULT-ba továbbítja a
               leveleket)

    /usr/sbin/sendmail   alapértelmezett levéltovábbító

    _????`hostname`    a procmail által átmenetileg létrehozott nullahosszúságú állomány

LÁSD MÉG

    procmailrc(5), procmailsc(5), procmailex(5), sh(1), csh(1), mail(1), mailx(1), binmail(1),
    uucp(1), aliases(5), sendmail(8), egrep(1), grep(1), biff(1), comsat(8), lockfile(1),
    formail(1), cron(1)

DIAGNOSZTIKA, HIBAELLENŐRZÉS

    (Fordító megjegyzése: A hibaüzenetek angolul olvashatók azok könnyebb azonosítása végett,
    de alattuk szögletes [] zárójelben magyar fordításuk is megtalálható.)

    Autoforwarding mailbox found
    [Automatikus levéltovábbküldés a postafiókból]
       A rendszeren található az adott suid és sgid-es postafiók, a procmail EX_NOUSER
       üzenettel leáll, a levelet nem továbbítja.

    Bad substitution of "x"
    ["x" hibás megadása]
       A környezeti változó hibásan lett megadva.

    Closing brace unexpected
    [Hiányzó záró idézőjel]
       Nem található nyitó idézőjel, az idézőjelek közötti szöveg nem azonosítható.

    Conflicting options
    [Ellentétes kapcsolók]
       Nem mindegyik kapcsolót lehet másikkal egyidejűleg megadni.

    Conflicting x suppressed
    [Ellentétes x figyelmen kívül hagyása]
       A szűrésnél megadottak egyikével ütközik az x.

    Couldn't create "x"
    [Nem hozható létre az "x"]
       A postafiók a rendszeren nem hozható létre.

    Couldn't create maildir part "x"
    [A postafiók könyvtárának "x" része nem hozható létre]
       A postafiókot tartalmazó könyvtár "x" része nem létezik, a procmail nem tudja
       létrehozni.

    Couldn't create or rename temp file "x"
    [Az "x" átmeneti állomány nem hozható létre, vagy nem nevezhető át]
       Az "x" könyvtárba történő továbbításkor hiba merült fel.

    Couldn't determine implicit lockfile from "x"
    [Nem határozható meg az "x" záróállomány közvetlenül]
       Hiányoznak a `>>' átirányítók, helyettük a `$LOCKEXT' záróállomány használata
       történik.

    Couldn't read "x"
    [Olvasási hiba "x"-nél]
       A procmail nem tudja megnyitni a konfigurációs állományt, vagy az nem a megfelelő
       formátumban van, vagy a procmail nem tudta MH könyvtár esetén a legnagyobb sorszámú
       levelet megtalálni.

    Couldn't unlock "x"
    [Hiba "x" zárolásának megszüntetésekor]
       A záróállomány vagy le lett törölve, vagy a jogosultságok a törlésre meg lettek
       szüntetve.

    Deadlock attempted on "x"
    [Létező zárolás "x"-en]
       A szűrésnél megadott záróállomány egy jelenleg működő záróállománnyal azonos nevű.

    Denying special privileges for "x"
    [Különleges jogosultságok figyelmen kívül hagyása "x"-en]
       A konfigfájl jogaival a procmail biztonsági okokból nem fog futni (okozhatja azt
       pl. a -p kapcsoló vagy adott környezeti változó); a jogok a működéséhez rosszul
       lettek megadva.

    Descriptor "x" was not open
    [Az azonosító "x"-et nem lehet megnyitni]
       A procmail indításakor a stdin, stdout vagy stderr -hoz nem tudott kapcsolódni
       (valószínű biztonsági beállítások következtében).

    Enforcing stricter permissions on "x"
    ["x" jogosultságai nem elég biztonságosak]
       A  felhasználó  rendszerszintű  postafiókja  nem  rendelkezik  a  megfelelő
       jogosultságokkal, a procmail kijavította a hibát.

    Error while writing to "x"
    [Hiba az "x" írásakor]
       Nem létező alkönyvtár, vagy írási jogosultság hiánya, esetleg megtelt a lemez.

    Exceeded LINEBUF
    [LINEBUF túllépése]
       Puffer túlcsordulás. A LINEBUF értéke túl kicsi, a PROCMAIL_OVERFLOW be lett
       állítva.

    Excessive output quenched from "x"
    [Túl sok kimenet "x"-nél]
       Az "x" program vagy szűrő túl sok kimenetet hozott létre az aktív LINEBUF-ba, a
       felesleges kimenet figyelmen kívül lett hagyva.

    Extraneous x ignored
    [Felesleges x]
       A szűrési feltételben lévő x felesleges.

    Failed forking "x"
    [Hiba "x" ágaztatásakor]
       A folyamattábla (process table) megtelt (és a NORESRETRY nem lett felhasználva).

    Failed to execute "x"
    [Hiba "x" futtatásakor]
       A program nem található, vagy nem futtatható.

    Forced unlock denied on "x"
    [Nem lehet a zárolást az "x"-en erőszakkal sem megszüntetni]
       Írási jogosultság hiánya az "x" záróállományt tartalmazó könyvtárra, vagy egyszerre
       több procmail próbálta megszüntetni a zárolást.

    Forcing lock on "x"
    ["x" zárolása erőszakkal]
       Az "x" záróállomány erőszakkal lett törölve időtúllépés miatt (ld. IDŐTÚLLÉPÉS
       részt).

    Incomplete recipe
    [Hiányos/nem teljes szűrési feltétel]
       A szűrési feltétel EOF-al végződik.

    Insufficient privileges
    [Nem megfelelő jogosultságok]
       A procmail működéséhez vagy root, vagy a szükséges (e)uid és (e)gid jogok
       szükségesek. A levelet nem lehet feldolgozni.

    Invalid regexp "x"
    [Érvénytelen "x" kifejezés]
       Hibás "x" kifejezés (legvalószínűbb hogy hiányzó vagy túl sok idézőjel van).

    Kernel-lock failed
    [Hiba a kernel-zárolásnál]
       A kernel által támogatott zárolások meghívásakor hiba lépett fel (általában OP
       hibát jelent ez), a procmail a hibát figyelmen kívül hagyva folytatja működését.

    Kernel-unlock failed
    [Hiba a kernel-zárolás megszüntetésekor]
       Ld. fent.

    Lock failure on "x"
    [Hiba az "x" zárolásakor]
       Nem megfelelő vagy nagyon furcsa záróállomány-név lett megadva, vagy hiányoznak a
       szükséges jogok, esetleg a záróállományt tartalmazó alkönyvtár.

    Lost "x"
    [Hiányzó "x"]
       A procmail másolatot indított volna magáról, de nem találja a szükséges "x"
       konfigurációs állományt (az vagy át lett helyezve, vagy a relatív útvonal megadása
       esetén könyvtárváltás történt).

    Missing action
    [Hiányzó cél]
       Az aktuális szűrés nem teljes, nem tartalmazza a célt.

    Missing closing brace
    [Hiányzó záró zárójel]
       A kifejezésből hiányzik a záró zárójel.

    Missing name
    [Hiányzó név]
       Az -f kapcsolóhoz nem lett megadva a szükséges érték.

    Missing argument
    [Hiányzó érték]
       Az -a kapcsoló után nem lett érték megadva.

    Missing rcfile
    [Hiányzó konfigfájl]
       Az -m kapcsoló után a konfigurációs állomány helyét kell megadni.

    Missing recipient
    [Hiányzó címzett]
       A -d kapcsolóval vagy másik felhasználó neve alatt lett elindítva a procmail, ekkor
       egy vagy több címzettet kell felsorolni a parancssorban.

    No space left to finish writing "x"
    [Nincs elég üres hely az "x" írásakor]
       Az "x"-et tartalmazó fájlrendszeren nincs elég üres hely a továbbküldéshez.

    Out of memory
    [Nincs elég memória]
       A lapozó (swap space) teljes mértékben fel lett használva (és a NORESRETRY nem lett
       felhasználva).

    Processing continued
    [Feldolgozás folytatása]
       A parancssorban megadott ismeretlen kapcsoló figyelmen kívül lett hagyva, a
       feldolgozás tovább folyik.

    Program failure (nnn) of "x"
    ["x" program hiba, hibakód (nnn)]
       A procmail-lel meghívott program az EXIT_SUCCESS (=0) helyett (nnn) értékkel tért
       vissza. Negatív nnn a program befejezését előidéző szignál értékét jelenti.

    Quota exceeded while writing "x"
    [Kvóta túllépése "x" írásakor]
       Az "x"-et tartalmazó fájlrendszeren a címzettnek megadott kvóta túl lett lépve, az
       üzenetet nem lehet továbbítani.

    Renaming bogus "x" into "x"
    [Hibás "x" átnevezése "x"-re]
       A címzett postafiókjának hibáját a procmail kijavította.

    Rescue of unfiltered data succeeded/failed
    [Sikerült/nem sikerült visszaállítani a nem vizsgált adatot]
       Sikertelen szűrés esetén a procmail az eredeti szövegből próbál meg újra kiindulni.

    Skipped: "x"
    ["x" kihagyása]
       A konfigállományban az "x" figyelmen kívül hagyva (szintaxis hiba).

    Suspicious rcfile "x"
    [Gyanú "x" konfigurációs fájl]
       A címzett, és a root sem tulajdonosa az állománynak, vagy az azt tartalmazó
       könyvtár mindenki számára írható, vagy az alapértelmezett konfigurációs állomány
       ($HOME/.procmailrc) vagy az azt tartalmazó könyvtár a csoport minden tagjának
       írható (a konfigfájl nem kerül felhasználásra).

    Terminating prematurely whilst waiting for ...
    [Kilépés ...-ra várva]
       A procmail kilépett a ... várása közben.

    Timeout, terminating "x"
    [Időtúllépés, "x" bezárása]
       "x" programnál vagy szűrőnél időtúllépés következett be.

    Timeout, was waiting for "x"
    [Időtúllépés az "x"-re várás közben]
       "x" program, szűrő vagy fájl esetén időtúllépés történt. Ha az egy program vagy
       szűrő volt, akkor valószínűleg már befejezte működését.

    Truncated file to former size
    [Állomány eredeti méretének visszaállítása]
       A fájlt nem lehetett sikeresen továbbküldeni, így vissza lett állítva eredeti
       állapotára.

    Truncating "x" and retrying lock
    ["x" elvetése és zárolás megszüntetése]
       "x" névvel nem található állomány, vagy az állomány üres.

    Unable to treat as directory "x"
    [Az "x" nem könyvtár]
       Az "x" után megadott résznek egy MH-ra vagy egy levélmappára, esetleg egy másik
       könyvtárra kéne mutatnia, de az nem egy könyvtár.

    Unexpected EOL
    [Nem várt EOL]
       Hiányzó záró aposztróf, vagy EOF.

    Unknown user "x"
    [Ismeretlen "x" felhasználó]
       A megadott címzett nem rendelkezik uid-val.

RÉSZLETES HIBAELLENŐRZÉS

    Részletes hibakereséshez a VERBOSE változót kell ki/bekapcsolni.

    [pid] idő & dátum   A procmail pid-je és működési ideje. Minden  olyan  esetben
               létrehozásra kerül, amikor a procmail naplózza az üzeneteket és
               legalább 1 másodperc eltelt a működési időből.

    Acquiring kernel-lock
    [Kernel-zárolás meghívása]
               A procmail a legutoljára megnyitott állományt (descriptor) próbálja
               meg kernel-zárolni.

    Assigning "x"
    ["x" megadása]     Környezeti változó megadása.

    Assuming identity of the recipient, VERBOSE=off
    [A címzett elfogadása, VERBOSE=off]
               Jogok (ha vannak) figyelmen kívül hagyása, részletes kijelezés
               kikapcsolása.

    Bypassed locking "x"
    [Hozzáférés "x"-hez annak zárolása nélkül]
               A leveleket tartalmazó könyvtár nem hozzáférhető a  procmail
               számára, kizárólag kernel-zárolással érhető el.

    Executing "x"
    ["x" futtatása]    "x" program elindítása. Ha közvetlenül a procmailből (nem egy
               átmeneti burokból) futtatjuk, akkor a procmail az  értékeket
               vesszővel elválasztva írja ki.

    HOST mismatched "x"
    [Eltérés "x" és HOST között]
               A rendszert "x"-nek hívják, azonban a HOST-ban más van megadva.

    Locking "x"
    ["x" zárolása]     "x" záróállomány létrehozása.

    Linking to "x"
    [Hivatkozás "x"-re]  Különböző mappák közötti keménykötés (hardlink) létrehozva.
    Match on "x"
    [Azonosság "x"-el]   A vizsgált feltétel igaz.

    Matched "x"
    [Megadott "x"]     Az "x" értéke hozzá lett rendelve a MATCH-hoz.

    No match on "x"
    [Nem azonos "x"-el]  A vizsgált feltétel nem igaz, szűrés átugorva.

    Non-zero exitcode (nnn) by "x"
    [Nem nulla kilépési kód "x"-nél]
               Feltételként vagy a szűrés egyik céljaként `W'-jelzéssel indított
               program az EXIT_SUCCESS =(0) kilépési kód helyett nnn-kóddal
               fejezete be működését, a futás nem várt eredményre vezetett.

    Notified comsat: "$LOGNAME@offset:file"
    [Comsat megjegyzés: "$LOGNAME@hely:fájl"]
               Comsat/biff  üzenet  küldése  levél  érkezéséről  a  $LOGNAME
               felhasználónak a "fájlba" a megadott "helyre".

    Opening "x"
    ["x" megnyitása]    "x" állomány megnyitása hozzáfűzésre.

    Rcfile: "x"
    [Konfigurációs állomány: "x"]
               A konfigurációs állomány neve "x".

    Reiterating kernel-lock
    [Visszatérő kernel-zárolás]
               Különböző zárolási módszerek közül az egyik nem volt sikeres. A
               procmail addig próbálja a zárolást újra, amíg mindegyik sikeres nem
               lesz.

    Score: added newtotal "x"
    [Pont hozzáadva, összesen: "x"]
               A megadott pontokat hozzáadja a már meglévőkhöz, majd kiírja az
               összeget.

    Unlocking "x"
    ["x" zárolásának megszüntetése]
               "x" záróállomány eltávolítása.

FIGYELMEZTETÉSEK

    A rendszeren lévő postafiókon történő módosítások előtt egy záróállományt létrehozó
    szkriptet célszerű elindítani (hacsaknem a levelező programok ugyanazt a záróállományt
    használják, mint amely a konfigurációs állományban meg lett adva.

    Ha valamilyen okból a procmail programot idő előtt be szeretnénk zárni, akkor először a
    kill parancsot (de nem a 'kill -9'-et, az eltérő értékű JELZÉS miatt) használjuk, különben
    néhány záróállomány nem kerül törlésre.

    Óvatosan használjuk a -t kapcsolót, mivel ebben az esetben a procmail hamar megtöltheti a
    postafiókot továbbküldési hiba (pl. rosszul beállított, hibás konfigurációs állomány)
    esetén. Ez gondot okozhat mind a postmaster-nél és a helyi felhasználóknál.

    Az /etc/procmailrc állomány root jogokkal is futhat, így jól gondoljuk meg, hogy mit
    helyezünk el benne, mit hajtatunk végre vele.  A SHELL a címzettével azonos, így ha
    szükséges a burok elindítása, akkor a hibalehetőségek csökkentéséért először valamilyen
    jól működő értékre állítsuk be azt. Lásd : DROPPRIVS kapcsolók.

    Ügyeljünk arra, hogy az /etc/procmailrcs/ állományok tulajdonosát meg lehet változtatni
    chown(1)-val root-ra vagy bármi másra. Biztonsági szempontból ezért célszerű, hogy ebbe a
    könyvtárba csak a root tudjon belépni

    A procmail nem a legjobb eszköz egy postafiók több felhasználó közötti megosztására, mint
    ahogy több felhasználót kiszolgáló egy darab POP3 -as levelesládák esetében néha
    előfordul. Az MTA beállításával egyéni fejlécekkel lehet ellátni a leveleket, amelyek
    segítségével a címzett később egyértelműen azonosítható, de ezt csak átmeneti megoldásként
    használjuk. Célszerűbb inkább az MTA-ban `virtuális felhasználó adattáblát' (`virtual user
    table') beállítani, vagy a Fetchmail `multidrop' képességét kihasználni.

HIBÁK

    A záróállomány erőszakkal történő törlése után a procmail a $SUSPEND-ben megadott
    másodpercig várakozik, mielőtt egy új záróállományt hoz létre, így egy másik program amely
    törölné a régi záróállományt nem fogja az újonnan létrehozott záróállományt törölni.

    A procmail hagyományos BEZÁR (TERMINATE) jelzéssel szakítja meg a nem-megfelelően működő
    szűrőket, azonban nem figyeli azok válaszát a jelzésre, és mindössze a szűrőnek küldi a
    jelzést el, a gyerek-folyamatoknak (filter's children).

    A folytatott Content-Length: mezőket nem kezeli megfelelően a procmail.

    A folytatott fejlécbe beszúrt újsorokat átlépi ahelyett, hogy egy egyszerű szóköznek
    tekintené.

EGYÉB

    Ha a levél fejlécében Content-Length: mező van, valamint az -Y kapcsoló nincs megadva, a
    procmail a mezőt figyelmen kívül hagyja. A mezőszélességét a procmail nem változtatja meg.

    Ha hiányzik a Content-Length: mező és az -Y kapcsoló meg lett adva, valamint a procmail a
    hagyományos postafiókba továbbítja a levelet, akkor a levél törzsében a postmarks-hoz
    hasonló sorok elé egy `>' jelet szúr be (a furcsa fejlécek megkülönböztetéséhez). Az
    ajánlott forma az ilyen postmark-ok kereséséhez az alábbi:
       `\nFrom '

    Ha közvetlen továbbításánál a címzett neve nem található az /etc/passwd állományban, akkor
    a procmail közvetett módon továbbítja a leveleket. Ha nem közvetlen módon és ismeretlen
    (az /etc/passwd -ban nem létező) uid alatt próbál meg a procmail futni, akkor a HOME
    alapesetben a / lesz, a LOGNAME pedig #uid értéket veszi fel, a SHELL pedig /bin/sh lesz.

    Közvetlen továbbításánál a hiányzó `From ' mezőt a procmail automatikusan létrehozza, ha
    már létezik, akkor azt nem változtatja meg. Ha a procmail nem a következő felhasználói
    vagy csoport nevek valamelyikével fut: root, daemon, uucp, mail, x400, network, list,
    slist, lists vagy news, és meg lett adva a `From ' mező újragenerálása akkor az `>From'
    -ként lesz létrehozva, ezzel segítve a levelek megkülönböztetését.

    Biztonsági megfontolásokból a procmail csak abszolútan vagy a HOME-hoz viszonyított
    relatívan, root vagy a címzett tulajdonában lévő konfigurációs állományokkal működik. A
    fájl  és/vagy  az  azt  tartalmazó könyvtár nem lehet mindenki által írható.  A
    $HOME/.procmailrc esetén fontos még, hogy az állomány vagy könyvtára nem lehet a csoport
    számára sem írható.

    Ha különböző hibák fordulnak elő a /var/spool/mail/$LOGNAME postafióknál (pl. nem a
    címzett annak a tulajdonosa, nem írható, szimbólikus vagy kemény kötés) ,akkor a procmail
    hozzáféréskor  megpróbálja `BOGUS.$LOGNAME'-re azt átnevezni, és külön node-számmal
    ellátni. Ha ez nem lehetséges, akkor az ORGMAIL változó nem kap megfelelő értéket, ezáltal
    még megfelelő konfigurációs állomány esetén sem történik levélfeldolgozás.

    Létező, de hibás jogosultságokkal rendelkező /var/spool/mail/$LOGNAME postafiók esetén a
    procmail megpróbálja a hibát kijavítani. Ha nem szeretnénk, hogy a procmail kijavítsa az
    ilyen hibát, akkor u+x jelzést kell az állományra helyezni.

    Könyvtárakba, MH-fiókokba vagy levélmappákba történő levélátirányításhoz nem szükséges az
    esetlegesen párhuzamosan futó procmail programoknak a várt/megfelelő működésük érdekében
    záróállományt megadni.

    MH-fiókba kicsit lassabban történik , mint egy sima könyvtárba vagy levélmappába a
    levéltovábbítás. A procmailnak ekkor meg kell keresni a legnagyobb sorszámú levelet a
    fiókban (a többi esetben nem kell ilyet elvégezni).

    Általános hibát a procmail az EX_CANTCREAT -el jelzi, kivéve ha a -t kapcsoló meg lett
    adva. Ebben az esetben EX_TEMPFAIL -el történik a hibajelzés.

    A fejlécek pontosabb kereséséhez (egrepping) a procmail összefűzi azokat a levélen belül.
    Továbbításkor azonban a fejléceket visszaállítja eredeti állapotukba.

    Ha a procmailt nem `procmail'-el kezdődő programnév alatt indítjuk el (pl. egy másiknévvel
    hivatkozunk rá kötéssel), akkor közvetlen módban fog működni. Ekkor/ehhez viszont a
    parancssorban a címzetteket fel kell sorolni (úgy mint a -d kapcsoló esetén).

    udp-vel történik a comsat/biff értesítés. A naplóállomány (logfile) lezárása után értesíti
    a programokat az új levélről a procmail. Az értesítés az alábbi részletes formátumban
    (vagy valami hasonlóban) történik:
       $LOGNAME@üzenet_helye_a_postafiókban:postafiók_abszolút_útvonala

    Procmail minden állományba történő levéltovábbításkor a következő kernel- zárolási
    metódust használja: fcntl(2).

    A procmail képes NFS-en és 8-bittel működni.

MEGJEGYZÉSEK

    A -h vagy -? kapcsolókkal indított procmail a parancssori súgót és a lehetséges
    szűrőfeltételek rövid leírását jeleníti meg.

    Kezdőknek a Nancy McGough <nancym@ii.com> által összeállított levélszűrőkről (így a
    procmailről is) szóló GYIK-ot (FAQ) ajánljuk.  Beszerezhető a mail-server@rtfm.mit.edu
    címre küldött
       send usenet/news.answers/mail/filtering-faq
    tartalmú levéllel.

    Nem csak a levelek érkezésekor a rendszeren beállított módon lehet a procmailt futtatni,
    hanem a felhasználó egyedi igényei alapján is. Ehhez a $HOME/.forward állományban kell
    elhelyezni a lentebb látható sort. Ügyeljünk arra, hogy ugyanúgy vigyük be a sort a fájlba
    (aminek mindenki számára olvashatónak kell lennie). A procmail helyét abszolút útvonallal
    adjuk meg.  A #YOUR_USERNAME valójában nem szükséges a procmail működéséhez, a burok nem
    is adja át ezt az értéket a procmail-nak, azonban a biztonság kedvéért a sendmail számára
    van ez megadva.

    "|exec /usr/bin/procmail"

    A procmailt egy már létező postafiók szűrésére is fel lehet használni. Ez akkor lehet
    hasznos, ha a $HOME/.forward -ot nem lehet/nem tudjuk használni (ekkor a következő
    szkriptet célszerű bizonyos időközönként elindítatni a cron(1) -al vagy a levelek
    olvasásának megkezdése előtt): #!/bin/sh

    ORGMAIL=/var/spool/mail/$LOGNAME

    if cd $HOME &&
    test -s $ORGMAIL &&
    lockfile -r0 -l1024 .newmail.lock 2>/dev/null then
     trap "rm -f .newmail.lock" 1 2 3 13 15
     umask 077
     lockfile -l1024 -ml
     cat $ORGMAIL >>.newmail &&
     cat /dev/null >$ORGMAIL
     lockfile -mu
     formail -s procmail <.newmail &&
     rm -f .newmail
     rm -f .newmail.lock fi exit 0

  Egy rövid $HOME/.procmailrc mintapélda:
    PATH=/bin:/usr/bin:/usr/bin
    MAILDIR=$HOME/Mail   #ellenőrizzük, hogy létezik-e
    DEFAULT=$MAILDIR/mbox  #nem kötelező megadni
    LOGFILE=$MAILDIR/from  #ajánlott megadni

    :0:
    * ^From.*miki
    from_miki

    :0
    * ^Subject:.*Flame
    /dev/null

    A  procmailex(5)  súgóban  további  példák  találhatók.   Ez  a  program  a
    http://www.procmail.org/ vagy a ftp.procmail.org/pub/procmail/ címen található procmail
    levélefeldolgozó-csomag (3.14-es verzió) része.  A procmail  csomaggal  kapcsolatos
    kérdéseidet/észrevételeidet a
       <procmail-users@procmail.org>
           címen működő levelezőlistán teheted fel.
       <procmail-users-request@procmail.org>
           címre kell írni a feliratkozáshoz.

    Ha érdekelnek a legfrissebb verziók, hibajavítások akkor a következő listára kell
    feliratkoznod:
       procmail-announce-request@procmail.org
    (a lista csak olvasható).

SZERZŐ

    Stephen R. van den Berg
       <srb@cuci.nl>

MAGYAR FORDÍTÁS

    Vizi Szilárd <vizisz@freemail.hu>

                       BuGless                 PROCMAIL(1)