Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    sdiff - két állomány összehasonlítása és tartalmuk interaktív egyesítése

ÁTTEKINTÉS

    sdiff  [-abdilstBHW]  [-o  OUTFILE]  [-w  COLUMNS]  [-I  REGEXP]  [--expand-tabs]
    [-ignore-all-space] [-ignore-blank-lines] [--ignore-case] [--ignore-matching-lines=REGEXP]
    [--ignore-space-change]    [--left-column]    [--minimal]    [--output=OUTFILE]
    [--supress-common-lines] [--speed-large-files] [--text] [--width=COLUMNS] FROMFILE TOFILE

    sdiff [-v] [--help] [--version]

LEÍRÁS

    sdiff egyesít két állományt és az eredményt interaktívan az OUTFILE-ba írja -o esetén,
    vagy részletezi a különbségeket oldalanként ha nincs -o .

    Ha a FROMFILE egy könyvtár és a TOFILE egy állomány, az sdiff a FROMFILE alatti TOFILE-lal
    egyező nevű állományt hasonlítja. Ugyanez fordítva is igaz.  A FROMFILE és TOFILE
    egyszerre nem jelölhet könyvtárat. Nem használhatsz `-' értéket bemenő állományként.

    Általában sdiff a diff(1) bevonásával dolgozik, szükség esetén megváltoztathatod ezt a
    működést a  DIFF  környezeti  változó  értékeként  más  programra  hivatkozol.  A
    szövegszerkesztőt a EDITOR környezeti változónál szintén beállíthatod.

OPCIÓK

    -a, --text
       Az állományokat szövegként kezeli az összehasonlítást soronként végzi, ez akkor is
       így történik ha az állományok valójában nem szöveges formátumúak.

    -b, --ignore-space-change
       Nem változtat ha csak fehér szóköz (white space) különbözőséget tal ál.

    -d, --minimal
       Alaposabb módszerrel a legkisebb eltéréseket is felderíti. Ez lassítja feldolgozást
       (bizonyos esetekben komoly mértékben).

    -i, --ignore-case
       Nagy- és kisbetűs írásmód nem számít különbségnek.

    -l, --left-column
       Megegyező sorokból csak egyiket, a bal oszlopbelit írja ki.

    -o OUTFILE, --output=OUTFILE
       Az egyesített kimenet az OUTFILE-nál megadott állományba kerüljön. Az opció
       feltétele az egyesítésnek.

    -s, --suppress-common-lines
       Az egyező sorokat nem írja ki.

    -t, --expand-tabs
       A tab kódokat szóközökkel váltja fel, oly módon hogy az eredeti állomány
       elrendezése ne változzon.

    -w COLUMNS, --width=COLUMNS
       A kimenet a COLUMNS szélességét használja. Történelmi okokból diff(1)-nél a -W
       opció látja el ezt a szerepet.

    -B, --ignore-blank-lines
       Az üres sorok beszúrásával vagy eltávolításával kapcsolatos változásokat ne vegye
       figyelembe.

    -H, --speed-large-files
       Számos hasonló eltérést tartalmazó nagy méretű állomány esetén heurisztikus
       módszerrel javítja a vizsgálat sebességét

    -I REGEXP, --ignore-matching-lines=REGEXP
       Ne vizsgálja a sorokat melyekre a REGEXP teljesül, hanem automatikusan beszúrásra
       vagy törlésre kerüljenek.

    -W   Összehasonlításnál ne vegye figyelembe a vízszintes térközöket előidéző (white
       space) karaktereket. Történelmi okokból diff(1)-nél a -w opció látja el ezt a
       szerepet.

    --help Rövid használati utasítást ír a szabványos kimenetre, majd kilép.

    -v, --version
       Kiírja a diff3 verzióját a szabványos kimenetre, majd kilép.

EGYESÍTÉS

    A megegyező sorokat az első állományból az OUTPUT állományba másolja. Ezután az eltérő
    sorokból képzett csoportokat jeleníti meg `%' jellel majd várja az alábbi parancsok
    valamelyikére:

    e   Elvetendő  mindkét változat. Meghívja a szövegszerkesztőt egy üres átmeneti
       állománnyal, és a szövegszerkesztés eredményét fogja a kimenő állományhoz írni.

    eb   Összefűzi a két változatot, átmeneti állományba szerkeszthetővé teszi, és ennek
       eredményét fogja a kimenő állományhoz írni.

    ed   Mint `eb', azonban minden változatnak fejléce van amely jelöli az állományok és
       sorok melyik változatból valók

    el   Szerkesztésre a bal oldali változat kerüljön, majd a kimenő állomány ebből
       származzon.

    er   Szerkesztésre a jobb oldali változat kerüljön, majd a kimenő állomány ebből
       származzon.

    l   A bal oldali változatot másolja a kimenő állományba.

    q   Kilépés.

    p   A jobb oldali változatot másolja a kimenő állományba.

    s   Csendesen másolja az egyező sorokat.

    v   Az egyező sorokat bőbeszédűen másolja. Ez az alapértelmezés.

DIAGNOSZTIKA

    A diff3 program zárásakor a következő értékeket adja vissza:

    0   Az sdiff hibátlanul lefutott, az állományok között nem talált különbséget.

    1   Az állományok között néhány eltérést talált.

    2   Futás közben egy vagy több hiba történt.

LÁSD MÉG

    cmp(1), comm(1), diff(1), diff3(1).

MEGJEGYZÉS

    Hiba a bug-gnu-utils@gnu.org címre jelezhető.  Az oldal karbantartója: Ragnar Hojland
    Espinosa <ragnar@macula.net>

MAGYAR FORDÍTÁS

    Bendes László <bendes@eposta.hu>