Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    stty - a terminál vonal beállításait változtatja meg, illetve írja ki

ÁTTEKINTÉS

    stty [beállítás...]
    stty {-a,--all,-g,--help,--save,--version}

LEÍRÁS

    Ez a dokumentáció a továbbiakban nincs karbantartva és pontatlan vagy hiányos lehet. A
    Texinfo dokumentáció a hiteles forrás.

    Ez a kézikönyv lap az stty GNU változatát dokumentálja.

    Argumentum nélkül az stty a baud rátát, a vonal discipline számát (ha a rendszer ezt
    támogatja) és azon vonalbeállításokat írja ki, melyek az `stty sane' beállítás óta
    megváltoztak. A mód olvasása és beállítása a szabványos bemenethez kapcsolt tty-on
    keresztül történik.

    Az stty a kövekező nem-opció argumentumokat fogadja el, melyek a terminál vonal
    működésének jellemzőit változtatják meg. (A lehetőségek előtti `[-]' azt jelenti, hogy ez
    kikapcsolható, ha egy `-'-t teszünk eléje. Néhány argumentum nem elérhető minden
    rendszeren, mivel nem-POSIX bővítéseket használnak. Ezeket az argumentumokat `(np)'-vel
    jelöljük.)

    Vezérlő beállítások (control settings):

    [-]parenb
       Paritásbit generálása a kimeneten és elfogadása a bemeneten.

    [-]parodd
       Páratlan (odd) paritás beállítása. (Még `-'-szal is.)

    cs5 cs6 cs7 cs8
       A karakterméret 5, 6, 7, illetve 8 bitre állítása.

    [-]hupcl [-]hup
       Felfüggesztő jel (hangup signal) küldése, amikor az utolsó processz lezárja a tty-
       t.

    [-]cstopb
       Két stopbit használata karakterenként. (`-'-szal csak egy stopbit lesz.)

    [-]cread
       Megengedi a bemenet fogadását.

    [-]clocal
       Nem engedélyezi a modem vezérlő jeleit.

    [-]crtscts (np)
       Megengedi az RTS/CTS handshaking-et.

    Bemeneti beállítások (input settings):

    [-]ignbrk
       A break karakterek figyelmen kívül hagyása.

    [-]brkint
       A break-ek megszakadás jelet (interrupt signal) eredményeznek.

    [-]ignpar
       A paritáshibás karakterek figyelmen kívül hagyása.

    [-]parmrk
       A paritáshibák megjelölése (255-0 karaktersorozattal).

    [-]inpck
       A bemeneti paritásellenőrzés engedélyezése.

    [-]istrip
       A bemeneti karakterek magas (8.) bitjének törlése.

    [-]inlcr
       Az újsort (newline) kocsivisszára (carriage return) fordítja.

    [-]igncr
       A kocsivisszát (carriage return) figyelmen kívül hagyja.

    [-]icrnl
       A kocsivisszát újsorra fordítja.

    [-]ixon
       Engedélyezi a XON/XOFF vezérlést (flow control).

    [-]ixoff [-]tandem
       Engedélyezi a stop karakter küldését ha a rendszer bemeneti puffere majdnem
       megtelt, illetve a start karaktert, ha ez újra majdnem üres lesz.

    [-]iuclc (np)
       A nagybetűket kisbetűre cseréli.

    [-]ixany (np)
       Engedélyezi, hogy bármely karakter újrakezdje a kimenetet. (`-' esetén csak a start
       karakterre kezdi újra.)

    [-]imaxbel (np)
       Megengedi a "dudálást" (beeping) és azt, hogy a bemeneti puffer ne ürüljön, ha
       megtelt.

    Kimeneti beállítások (output settings):

    [-]opost
       A kimenet utófeldolgozása.

    [-]olcuc (np)
       A kisbetűs karaktereket nagybetűssé alakítja.

    [-]ocrnl (np)
       A kocsivisszát újsorra fordítja.

    [-]onlcr (np)
       Az újsort kocsivissza-újsorra fordítja.

    [-]onocr (np)
       Az első oszlopban nem nyomtat kocsivisszát.

    [-]onlret (np)
       Az újsor kocsivisszaként viselkedik.

    [-]ofill (np)
       Kitöltő (padding) karaktereket használ a késleltetéshez az időzítés helyett.

    [-]ofdel (np)
       Törlő (delete) karaktereket használ a feltöltéshez a `null' karakterek helyett.

    nl1 nl0 (np)
       Újsor késleltetési stílus.

    cr3 cr2 cr1 cr0 (np)
       Kocsivissza késleltetési stílus.

    tab3 tab2 tab1 tab0 (np)
       Vízszintes tabulátor késleltetési stílus.

    bs1 bs0 (np)
       Visszatörlés (backspace) késleltetési stílus.

    vt1 vt0 (np)
       Függőleges tabulátor késleltetési stílus.

    ff1 ff0 (np)
       Lapdobás késleltetési stílus.

    Helyi beállítások (local settings):

    [-]isig
       Megengedi az `interrupt', `quit' és `suspend' speciális karaktereket.

    [-]icanon
       Megengedi az `erase', `kill', `werase', és `rprnt' speciális karaktereket.

    [-]iexten
       Megengedi a nem-POSIX speciális karaktereket.

    [-]echo
       Visszhangozza a bemeneti karaktereket.

    [-]echoe, [-]crterase
       A törlőkaraktert (erase) backspace-space-backspace-ként visszhangozza.

    [-]echok
       Újsort visszhangoz `kill' karakter után.

    [-]echonl
       Az újsor visszhangozása még akkor is, ha más karaktert nem visszhangoz.

    [-]noflsh
       Az ürítés (flush) letiltása az `interrupt' és `quit' speciális karakterek után.

    [-]xcase (np)
       Megengedi  a be- és kimeneti nagybetűs karaktereket ha előttük a kisbetűs
       megfelelőjük áll egy `\' kíséretében, ha `icanon' is be van kapcsolva.

    [-]tostop (np)
       A terminálra írni próbáló háttérbeli processzek megállítása.

    [-]echoprt [-]prterase (np)
       A `\' és `/' közti törölt karakterek visszafele visszhangozása.

    [-]echoctl [-]ctlecho (np)
       A vezérlőkarakterek `^c' formában való megjelenítése a betű szerinti helyett.

    [-]echoke [-]crtkill (np)
       A `kill' speciális karaktert úgy visszhangozza, hogy a sorban minden karaktert
       töröl az `echoprt' és `echoe' beállítások szerint, és nem az `echoctl' illetve
       `echok' szerint.

    Kombinációs beállítások (combination settings):

    [-]evenp [-]parity
       Ugyanaz, mint `parenb -parodd cs7'. `-' jellel ugyanaz, mint `-parenb cs8'.

    [-]oddp
       Ugyanaz, mint `parenb parodd cs7'. `-' jellel ugyanaz, mint `-parenb cs8'.

    [-]nl Ugyanaz, mint `-icrnl -onlcr'. `-' jellel ugyanaz, mint `icrnl -inlcr -igncr onlcr
       -ocrnl -onlret'.

    ek   Az `erase' és `kill' speciális karaktereket az alapértelmezettre állítja vissza.

    sane  Ugyanaz, mint `cread -ignbrk brkint -inlcr -igncr icrnl -ixoff -iuclc -ixany
       imaxbel opost -olcuc -ocrnl onlcr -onocr -onlret -ofill -ofdel nl0 cr0 tab0 bs0 vt0
       ff0 isig icanon iexten echo echoe echok -echonl -noflsh -xcase -tostop -echoprt
       echoctl echoke', továbbá a speciális karaktereket is az alapértelmezettre állítja
       vissza.

    [-]cooked
       Ugyanaz, mint `brkint ignpar istrip icrnl ixon opost isig icanon', továbbá az `eof'
       és `eol' speciális karaktereket az alapértelmezettre állítja vissza, ha azonosak a
       `min' és `time' karakterekkel. `-' jellel ugyanaz, mint `raw'.

    [-]raw Ugyanaz, mint `-ignbrk -brkint -ignpar -parmrk -inpck -istrip -inlcr -igncr -icrnl
       -ixon -ixoff -iuclc -ixany -imaxbel -opost -isig -icanon -xcase min 1 time 0'. `-'
       jellel ugyanaz, mint `cooked'.

    [-]cbreak
       Ugyanaz, mint `-icanon'.

    [-]pass8
       Ugyanaz, mint `-parenb -istrip cs8'. `-' jellel ugyanaz, mint `parenb istrip cs7'.

    [-]litout
       Ugyanaz, mint `-parenb -istrip -opost cs8'.  `-' jellel ugyanaz, mint `parenb
       istrip opost cs7'.

    [-]decctlq (np)
       Ugyanaz, mint `-ixany'.

    [-]tabs (np)
       Ugyanaz, mint `tab0'. `-' jellel ugyanaz, mint `tab3'.

    [-]lcase [-]LCASE (np)
       Ugyanaz, mint `xcase iuclc olcuc'.

    crt  Ugyanaz, mint `echoe echoctl echoke'.

    dec  Ugyanaz, mint `echoe echoctl echoke -ixany', továbbá az `interrupt' speciális
       karaktert `Ctrl-C'-re, az `erase'-t `Del'-re a `kill'-t `Ctrl-U'-ra állítja be.

    Speciális karakterek:

    A  speciális karakterek alapértelmezett beállítása rendszerről rendszerre változik.
    Beállításuk a `név érték' szintaxissal lehetséges, ahol a `név' lehetséges állapotait
    lentebb felsoroljuk, és az `érték' betű szerint, `^c' jelöléssel, vagy egy `0x'-szel
    kezdődő hexadecimális, `0'-val kezdődő oktális, vagy más számjeggyel kezdődő decimális
    számmal is megadható. A `^-' illetve az `undef' érték kikapcsolja az adott speciális
    karaktert.

    intr  Megszakító jelet (interrupt signal) küld.

    quit  Kilépés jelet (quit signal) küld.

    erase Törli az utoljára bevitt karaktert.

    kill  Törli az aktuális sort.

    eof  Fájlvégjelet küld. (Megszakítja a bemenetet.)

    eol  Befejezi a sort.

    eol2 (np)
       Egy másik karakter a sor befejezésére.

    swtch (np)
       Másik burokrétegre (shell layer) vált.

    start A kimenetet újraindítja a megállítása után.

    stop  Megállítja a kimenetet.

    susp  Terminálmegállító jelet (terminal stop signal) küld.

    dsusp (np)
       Terminálmegállító jelet (terminal stop signal) küld a bemenet ürítése (flush) után.

    rprnt (np)
       Az aktuális sort újrarajzolja.

    werase (np)
       Törli az utolsó begépelt szót.

    lnext (np)
       A következő karaktert betű szerint viszi be, még akkor is, ha az speciális
       karakter.

    Speciális beállítások:

    min N A karakterek minimális számát állítja be, mely kielégít egy olvasást az időérték
       elévülési idején (time out) belül, ha `-icanon' van használatban. (Lásd még a
       következő opciót.)

    time N Tizedmásodpercekben megadja az olvasás elévülését (time out), ha `min' mennyiségű
       karaktert nem olvasott be, amennyiben `-icanon' használatban van.

    ispeed N
       A bemeneti sebességet N-re állítja.

    ospeed N
       A kimeneti sebességet N-re állítja.

    rows N (np)
       Megmondja a kernelnek, hogy a terminálnak N sora van.

    cols N columns N (np)
       Megmondja a kernelnek, hogy a terminálnak N oszlopa van.

    size (np)
       Kinyomtatja a sorok és oszlopok számát, ahogy azt a kernel gondolja. (Azok a
       rendszerek,  melyek  kernelszinten  nem  támogatják  a  sorok  és  oszlopok
       nyilvántartását, általában a LINES és COLUMNS környezeti változókat használják,
       habár a GNU stty nem ismeri ezeket.)

    line N (np)
       Az N vonal discipline-t használja.

    speed Kinyomtatja a terminál sebességét.

    N   A be- és kimeneti sebességet N-re állítja. N lehetséges értékei: 0 50 75 110 134
       134.5 150 200 300 600 1200 1800 2400 4800 9600 19200 38400 exta extb.  `exta'
       ugyanaz, mint 19200; `extb' ugyanaz, mint 38400. 0 felfüggeszti a vonalat, ha a
       `-clocal' használatban van.

OPCIÓK

    -a, --all
       Minden pillanatnyi beállítást ember által olvasható formában kiír.

    --help Használati útmutatót ír a szabványos kimenetre és kilép.

    -g, --save
       Minden pillanatnyi beállítást olyan formában ír ki, mely egy másik stty híváshoz
       használható, hogy visszakapjuk a jelenlegi állapotot.

    --version
       A verziószámot írja ki a szabványos kimenetre és kilép.

MAGYAR FORDÍTÁS

    Horváth András <horvatha@rs1.szif.hu>