Provided by: login_4.1.4.2+svn3283-3ubuntu5_amd64 bug

NÉV

    su - indít egy shellt más felhasználó- és csoportazonosítóval

ÁTTEKINTÉS

    su [-] [-flmp] [-c parancs] [-s shell] [--fast] [--login] [--preserve-environment]
    [--command=parancs] [--shell=shell] [felhasználó [argumentum...]]

    su [--help] [--version]

LEÍRÁS

    Az su parancs lehetővé teszi, hogy ideiglenesen más felhasználóvá válhassunk úgy, hogy egy
    új shell-t indít a kért felhasználó valós és effektív felhasználói azonosítójával,
    csoportazonosítójával és másodlagos csoportjaival. Ha nem adunk meg felhasználó-t, az
    alapértelmezett érték a root (super-user). Az a shell indul el, ami a felhasználó passwd
    bejegyzésében szerepel, ha ott nincs semmi, akkor a /bin/sh. Ha a felhasználó-nak van
    jelszava, akkor az su meg fogja azt kérdezni, kivéve ha root-ként (a felhasználói
    azonosító 0) futtatjuk.

    Alapértelmezésben az su nem változtatja meg az aktuális könyvtárat. Átállítja a HOME és a
    SHELL környezeti változókat a felhasználó password bejegyzéséből kinézett értékekre, és ha
    a felhasználó nem a root (a super-user) a USERésLOGNAME változókat a felhasználó nevére
    állítja. Az alapértelmezés az, hogy az elinduló shell nem lesz bejelentkezési shell.

    Ha megadunk argumentum-ként valamit, az is átadódik az induló shellnek.

    Az su se a /bin/sh-t, se más shell-eket nem kezel speciálisan. (ilyen az argv[0] "-su"-ra
    állítása, vagy a -c paraméter csak bizonyos shelleknek való átadása, stb.)

    Azokon a rendszereken, ahol van syslog(3), az su fordítható úgy is, hogy a sikertelen,
    vagy opcionálisan a sikeres próbálkozásokat is naplóztassa a sysloggal.

OPCIÓK

    -c parancs, --command=parancs
       Csak a parancs parancsot hajtatja végre a shell-lel a -c opció segítségével, így a
       shell nem interaktívan indul el.

    -f, --fast
       Beállítja a -f opciót az induló shellnél. Ennek talán csak a csh(1) és a tcsh(1),
       shelleknél van értelme ahol -f opció megakadályozza, hogy a startup fájlt (.cshrc)
       a shell beolvassa. A Bourne-hoz hasonló shelleknél a -f opció letiltja a fájlnév
       minták kiterjesztését (filename pattern expansion), ami általában nem kívánatos
       dolog.

    -, -l, --login
       A shellt bejelentkezési shellként indítja. Ez a következőket jelenti: törli az
       összes környezeti változót, kivéve a TERM-et, HOME-ot, és a SHELL-t (amiket a fent
       leírt módon állít át), és a USER-t és LOGNAME-t (amiket szintén a fent leírt módon
       állít át a rootnak), továbbá a PATH-t, amit a fordításkor meghatározott alapértékre
       állít. Az aktuális könyvtárat a felhasználó home-könyvtárára állítja. A shell neve
       elé egy - -t szúr be, így eléri azt, hogy az beolvassa a startup fájlját illetve
       fájljait.

    -m, -p, --preserve-environment
       Nem állítja át a HOME, USER, LOGNAME, és SHELL környezeti változókat. Azt a shellt
       indítja, ami a SHELL változóban van a passwd fájlban lévő helyett, de csak akkor,
       ha az su parancsot vagy a superuser futtatja, vagy nem egy korlátozott (restricted)
       shellt akar futtatni. Az a shell korlátozott, ami nem szerepel a /etc/shells
       fájlban, vagy az su belső listájában, ha ez a fájl nem létezik. Az opció hatásainak
       egy részét a --login és a --shell opciók hatástalanítják.

    -s, --shell shell
       A shell-t indítja a felhasználó /etc/passwd fájlban szereplő shellje helyett, ha
       parancsot vagy a superuser futtatja, vagy ha nem korlátozott shellt akar futtatni.
       (Korlátozott shell-t lásd fentebb.)

    --help Használati útmutatót ír a standard kimenetre, majd sikeres visszatérési értékkel
       kilép.

    --version
       A program verziójáról ír ki információt a standard kimenetre, majd sikeres
       visszatérési értékkel kilép.

Miért nem támogatja a GNU su a wheel csoportot? (Richard Stallman)

    Néha a rendszer fölötti teljes ellenőrzést egy néhány emberből álló csoport akarja kézbe
    venni. Például 1984-ben pár user a MIT AI laborban úgy döntött, hogy átveszik az
    irányítást a Twenex rendszer operátori jelszavának megváltoztatásával, és annak titokban
    tartásával. (A puccsot sikerült leverni, és a felhasználókat jogaikba visszahelyezni egy
    kernel patch segítségével, de Unix alatt ezt nem tudtam volna megcsinálni.) (A fordító
    megj.: a wheel csoportot ezzel a módszerrel könnyen önkényesen is leszűkíthetik a
    csoporttagok , így tulajdonképpen nincs sok értelme.)

    Néha az uralmon levők elárulják a root jelszót. A szokásos su mechanizmus szerint, ha
    valaki megtudja a root jelszót, és szimpatizál a többi közönséges felhasználóval,
    elárulhatja nekik is. A wheel csoport ezt lehetetlenné tenné, és így bebetonozná az
    uralmon levő hatalmát.

    Én a tömegek oldalán állok, nem az uralkodókén. Ha te mindig a főnökök és a rendszergazdák
    oldalán állsz, bármit is tesznek, akkor valószínűleg furcsálni fogod ezt a hozzáállást.

    A fordító megjegyzése: Valami jó azért mégis lenne a wheel csoportban: az, hogy ha a root
    jelszó kitudódna azzal nem tudna bármelyik felhasználó közvetlenül visszaélni. A wheel
    csoporthoz hasonló dolgot lehet elérni a sudo csomaggal.

MEGJEGYZÉS

    A hibákat a bug-sh-utils@gnu.org címen lehet jelenteni. Az oldalt Ragnar Hojland Espinosa
    <ragnar@macula.net> frissítette.

MAGYAR FORDÍTÁS

    Havasi Ferenc <hafy@prins.externet.hu> és Tímár András <timar_a@freemail.hu>