Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    tail - kiírja a meghatározott fájl utolsó részét

ÁTTEKINTÉS

    tail [-c [+]N[bkm]] [-n [+]N] [-fqv] [--bytes=[+]N[bkm]] [--lines=[+]N] [--follow]
    [--quiet] [--silent] [--verbose] [--help] [--version] [fájl...]

    tail [{-,+}Nbcfklmqv] [fájl...]

LEÍRÁS

    Ez a dokumentum nem lesz a továbbiakban karbantartva, lehet, hogy elavulttá, vagy
    inkompletté válik. A Texinfo dokumentáció a hiteles forrás.

    Ez a kézikönyv oldal a tail parancs GNU verzióját írja le. A tail parancs a megadott
    fájl(ok) utolsó sorait (10 sor az alapértelmezett) írja ki; a szabványos bemenetről olvas,
    ha nincs fájl megadva, vagy, ha a fájl nevet `-' követi. Ha több, mint egy fájl van
    megadva, kiír egy fejlécet, ami tartalmazza a fájl nevét `==>' és `<==' jelek közé zárva,
    a többi fájl kimenetei előtt.

    A GNU tail bármilyen mennyiségű adatot ki tud írni, kivéve azokat a UNIX verziókat,
    amelyek meghatározott méretű buffert használnak.  A parancsnak nincs  -r  opciója
    (ellentétes írás).  A fájl megfordítása valójában egy teljesen más munka, mint a fájl
    utolsó sorainak kiírása; A BSD tail tudja egyedül a megfordított outputot ami olyan nagy
    lehet, mint a buffer, ami általánosan 32K. Egy megbízható és sok oldalú parancs a fájlok
    megfordítására a GNU tac parancs.

OPCIÓK

    A tail parancs két opció formátumot fogad el: az újat, amelyikben az opciók egy lehetséges
    betűhöz vannak csatolva és a régit, amelyikben a `+' vagy a `-' és egy lehetséges szám
    megelőz bármely lehetséges betűt.

    Ha a szám (`N') egy `+' jellel kezdődik, a tail a fájl elejétől viszonyítva az N-edik
    elemétől kezdi kiírni a fájlt egészen a végéig.

    -c N, --bytes N
       N byte-onként követ nyomon. N egy pozitív, egész szám, lehetőség szerint egy, az
       alább felsorolt és magyarázott karakterrel követve, amik meghatározzák, hogy milyen
       egységekre érted az N-t.

       b   512 byte-os blokkok.

       k   1 kilobyte-os blokkok.

       m   1 megabyte-os blokkok.

    -f, --follow
       Végtelen ciklusban köröz, és megpróbál minnél több karaktert olvasni a fájl
       végéről, feltételezve, hogy a fájl növekszik. Ezzel az opcióval letiltod a kimenet
       átadását (nem lehet átirányítani csővel). Ha több, mint egy fájl lett megadva,
       akkor a tail kiírja a fejlécet minden esetben, ha a másik fájlból kap új adatot,
       hogy meghatározza, honnét jött az új adat.

    -l, -n N, --lines N
       N soronként követi nyomon a fájlt. A -l opció csak akkor értelmeződik, ha a régi
       szintaktikát használod.

    -q, --quiet, --silent
       Soha sem ír ki fejlécet.

    -v, --verbose
       Mindig kiírja a fejlécet.

    --help Egy rövid tájékoztatást ad a parancs működéséről, majd kilép.

    --version
       Kiírja a verzió információkat, majd kilép.

MAGYAR FORDÍTÁS

    Kaiser László <titanic@hcbyte.hu>