Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

   telnet — felhasználói felület a TELNET protokollhoz

ÁTTEKINTÉS

   telnet [-8ELadr] [-S tos] [-e escapekar] [-l felhasználó] [-n tracefile] [host [port]]

LEÍRÁS

   A telnet parancs egy másik számítógéppel történő interktív kommunikációra használatos a
   TELNET protokoll felhasználásával. A telnet parancs módban indul, ahol kiír egy telnet
   promptot ("telnet> "). Ha a telnet host argumentum megadásával lett indítva, értelemszerűen
   végrehajt egy open parancsot; lásd az alábbi leírásban.

   Opciók:

   -8   8-bites üzemelést kér. Ez azt eredméyezi, hogy a TELNET BINARY opciót próbálja
       használni kimeneten és bemeneten is. Alapétrelmezésben a telnet nem tiszta 8-bites.

   -E   Letíltja az escape karakter működését; azaz ``no character''-re állítja az escape
       karaktert.

   -L   A kimeneten 8-bites adatforgalmat határoz meg. Ez azt okozza, hogy a TELNET BINARY
       lehetőség csak a kimeneten fog működni.

   -a   Megpróbál automatikusan bejelentkezni. Jelenleg, ha a távoli rendszer támogatja
       elküldi a felhasználó nevet az ENVIRON opció USER változóján keresztül. A
       felhasználónév megszerzése a getlogin(3). segítségével történik.

   -d   Beállitja a debug kapcsoló kezdeti értékét IGAZ-ra. (TRUE)

   -r   Rlogin(1) -t emulál. Ebben a módban, az alapértelmezett escape karaktar egy tilde.
       Az escape karakter értelmezése is magváltozik: a ponttal követett escape karakter
       azt eredményezi, hogy a telnet megszakítja kapcsolatát a távoli géppel. A pont
       helyett egy ^Z felfüggeszti a telnet-et, és egy ^] (az alapértelmezett telnet escape
       karakter) normál telnet promptot eredményez. Ezen kódok csak a sor elején kerülnek
       elfogadásra.

   -S tos Beállítja az IP type-of-service (IP szolgáltatás típusa) opciót a telnet
       kapcsolathoz a tos értéknek megfelelően.

   -e escapechar
       Beállítja az escape karaktert az escapechar értékre. Ha nincs megadva karakter,
       akkor nem lesz használva escape karakter. Az escape karakter bevitele kapcsolat
       alatt azt eredményezi, hogy a telnet parancsmódba vált.

   -l felhasználó
       Ahhoz, hogy az általad meghatározott felhasználói néven jelentkezz be a távoli
       számítógépre add meg a felhasználó opciót. Ez úgy kerül végrehajtásra, hogy a
       megadott felhasználó nevet küldi el mint USER környezeti változót, így ehhez
       szükséges, hogy a távoli rendszer támogasa a TELNET ENVIRON opciót. Ez az opció
       magába foglalja az -a opciót, és az open paranccsal együtt is használható.

   -n tracefile
       Megnyitja a tracefile állományt, hogy rögzítse a trace (nyomkövetési) információkat.
       Lásd a set tracefile parancsot alább.

   host  Itt adhatod meg azt a host nevet (számítógépet) melyhez a hálózaton keresztül
       kapcsolódni kívánsz.

   port  Itt adhatod meg azt a port számot, vagy szolgáltatás nevet, melyhez kapcsolódni
       akarsz. Ha nem adsz meg semmit, akkor a telnet port (23) kerül felhasználásra.

   Protokoll:

   Ahányszor egy kapcsolat megnyitásra kerül a telnet meg fogja próbálni engedélyezni a TELNET
   LINEMODE opciót. Ha ez nem sikerül, akkor a telnet vissza fog térni a két beviteli mód
   egyikébe: vagy a “character at a time” vagy a “old line by line” módba. Attól függően, hogy
   a távoli rendszer melyiket támogatja.

   Amikor a LINEMODE engedélyezett akkor a karakterek feldolgozása a helyi rendszeren történik,
   a távoli rendszer vezérlése alatt. Amikor a bemenet szerkesztés vagy a helyi visszhang le
   van tiltva, a távoli rendszer fogja továbbítani az információt. A távoli gép továbbítani
   fogja bármely speciális karakter változását is, így az a helyi rendszerre is képes hatni.

   “character at a time” módban, a legtöbb begépelt szöveg azonnal elküldődik a távoli géphez
   feldolgozásra.

   Az “old line by line” módban, az összes szöveg helyileg lesz visszhangozva, és
   (természetszerűen) csak a befejezett sorokat küldi a távoli gépnek. A “local echo
   character” (kezdetben “^E”) használható a helyi visszhang ki illetve be kapcsolására (ez
   főleg arra használatos, hogy a beírt jelszó ne kerüljön visszhangozásra).

   Ha a LINEMODE opció engedélyezve van, vagy ha a localchars kapcsoló értéke TRUE (IGAZ) (az
   “old line by line“-hoz tartózó alapértelmezés; lásd később), a felhasználó quit, intr, és
   flush karakterjei helyileg lesznek elfogva (feldolgozva), és TELNET protokoll szekvenciaként
   kerülnek elküldésre a távoli gépnek. Ha a LINEMODE valaha is engedélyzve volt, akkor a
   felhasználó susp és eof szintén TELNET protokoll szekvenciaként lesznek elküldve, és a quit
   mint TELNET ABORT (TELNET MEGSZAKÍTÁS) kerül elküldésre a BREAK helyett. Vannak opciók
   (lásd toggle autoflush és toggle autosynch alatt) melyek azt okozzák, hogy ez a tevékenység
   kiteszi a következő kimentetet a terminálra (amíg a távoli gép nyugtázza a TELNET
   szekvenciát) és kiüríti az előző terminál benenetet (a quit és az intr esetében) .

   Parancsok:

   A következő telnet parancsok állnak rendelkezésre. Az egyedi prefixek rövidítésként
   értendők.

   auth argumentum ...
        Az auth parancs vezérli a TELNET AUTHENTICATE (TELNET HITELESITÉS) protokollt. Ha
        a telnet hitelesítés nélkül lett lefordítva, akkor az auth parancs nincs
        támogatva. Az érvényes argumentumok a következők:

        disable típus Letiltja a meghatározott típusú hitelesítést. A rendelkezésre álló
                típusok listáját az auth disable ? parancs használatával kaphatod
                meg.

        enable típus  Engedélyezi a meghatározott típusú hitelesítést. A rendelkezésre
                álló típusok listáját a auth enable ? parancs kidásával kaphatod
                meg.

        status     Kilistázza a különböző tíusú hitelesítések aktuális állapotát.

        Figyelem! A telnet jelenlegi verziója nem támogatja a hitelesítést.

   close   Bezárja a távoli géppel való kapcsolatot, ha van, és visszatér parancs módba.

   display argumentum ...
        Kijelzi az összes, vagy néhány set és toggle (vagyis a kapcsolók) értékét (lásd
        alább).

   encrypt argumentum ...
        Az encrypt parancs vezérli a TELNET ENCRYPT (TELNET TITKOSÍTÁS) protokollt. Ha a
        telnet titkosítás nélkül került lefordításra, az encrypt parancs nincs támogatva.

        Az érvényes argumentumok a következők:

        disable típus [input|output]
               Letiltja a titkosítás meghatározott típusát. Ha nem határozol meg
               input-ot vagy outputot, akkor mindkét titkosítás letiltásra kerül.
               A rendelkezésre álló típusok listáját a ``encrypt disable ?''
               parancs használatával kaphatod meg.

        enable típus [input|output]
               Engedélyezi a meghatározott típusú titkosítást. Ha nem határozol
               meg inputot, vagy outputot, akkor mindkét típus engedélyezésre
               kerül. A rendelekzésre álló típusok listáját a ``encrypt enable
               ?'' parancs kiadásával kaphatod meg.

        input     Ez ugyanaz, mint a ``encrypt start input''.

        -input    Ez ugyanaz, mint a ``encrypt stop input''.

        output    Ez ugyanaz, mint a ``encrypt start output''.

        -output    Ez ugyanaz, mint a ``encrypt stop output''.

        start [input|output]
               Megpróbálja elkezdeni a titkosítást. Ha nem adsz meg input-ot, vagy
               output-ot akkor mindkét irányba megkezdődik a titkosítás.

        status    A titkosító modul aktuális állapotát mutatja.

        stop [input|output]
               A titkosítás megállítása. Ha nem adsz meg input-ot (bementet), vagy
               output-ot (kimenetet) akkor mindkét irányba megszakítja a
               titkosítást.

        type típus  Beállítja a titkosítás alapértelmezett típusát, amik a ``encrypt
               start'', vagy az ``encrypt stop'' parancsokkal használhatók.

        Figyelem! A telnet jelenlegi verziója nem támogatja a titkosítást.

   environ argumentumok...
        Az environ parancs a környezeti változók terjesztésére alkalmas a telnet
        kapcsolaton keresztül a TELNET ENVIRON protokoll opció használatával. Az összes
        shellből exportált változó definiált, de alapértelmezés szerint csak a DISPLAY és
        a PRINTER kerül elköldésre. A USER változó az -a vagy a -l parancssori opció
        használata esetén kerül átküldésre.

        Az environ parancs érvényes argumantumai:

        define változó érték
              Meghatározza a változó változót, melyek értéke az érték. Bármely
              változó melynek ezzel a paranccsal adunk értéket automatikusan
              terjesztésre kerül (``exported''). Az érték szimpla vagy dupla
              idézőjelek közé zárható, így tab és space karaktereket is
              tartalmazhat.

        undefine változó
              Megszünteti a változó maglévő meghatározását.

        export változó
              Terjesztésre jelöli a meghatározott változót a távoli számítógép
              felé.

        unexport változó
              Nem jelöli ki terjesztésre a mehgatározott változót a távoli gép
              felé. Ennek ellenére a távoli gép explicit módón rákérdezhet a nem
              exportált változókra.

        list    Kilistázza az aktuális környezeti változókat. Ami * -gal jelölt az
              terjesztésre kerül a távoli gép felé. A távoli számítógép a többi
              változóra expliciten rákérdezhet.

        ?      Segítő információkat ír ki az environ parancsról.

   logout   A távoli gépnek TELNET LOGOUT protokoll opciót küld. Ez a parancs hasonló a
        close parancshoz. Amennyiben a távoli gép nem támogatja a LOGOUT opciót semmi sem
        történik. De ha támogatja ez a parancs a kapcsolat lezárását okozza. Ha a távoli
        oldal a "felfüggesztett kapcsolat későbbi újra csatlakozáshoz" elvet is
        támogatja, a logout parancs jelzi, hogy a kapcsolatnak azonnal be kell
        fejeződnie.

   mode típus
        Típus egy a különféle opciók közül, a kapcsolat állapotától függően. A telnet
        kéri a távoli gépet, hogy lépjen a kívánt módba. Amennyiben a távoli számítógép
        ezt meg tudja csinálni a kívánt mód azonnal életbe lép.

        character   Letiltja a TELNET LINEMODE opciót, vagy, ha a távoli oldal nem érti
               a LINEMODE opciót, akkor “character at a time“ módba lép.

        line     Lehetővé teszi a TELNET LINEMODE opciót, vagy, ha a távoli oldal
               nem érti a LINEMODE opciót akkor megkísérel “old-line-by-line“
               módba lépni.

        isig (-isig) Megkísérli engedélyezni (vagy letiltani) a LINEMODE opció TRAPSIG
               módját. Ami szükséges, ha a LINEMODE opció engedélyezett.

        edit (-edit) Megkísérli engedélyezni (vagy letiltani) a LINEMODE opció EDIT
               módját. Ami szükséges, ha a LINEMODE opció engedélyezve van.

        softtabs (-softtabs)
               Megkísérli engedélyezni (vagy letiltani) a LINEMODE opció SOFT_TAB
               módját. Ami szükséges, ha a LINEMODE opció engedélyezve van.

        litecho (-litecho)
               Megkísérli engedélyezni (vagy letiltani) a LINEMODE opció LIT_ECHO
               módját. Ami szükséges, ha a LINEMODE opció engedélyezve van.

        ?       Segítő információkat ir ki a mode parancsról.

   open host [[-l] felhasználó][- port]
        Megnyit egy kapcsolatot a megnevezett hosthoz (gazda számítógéphez). Ha nincs
        port szám megadva, a telnet megprobál a telnet démon szabványos portjára (23)
        kapcsolódni. A host megadása történhet gépnévvel, vagy IP címmel. A -l opció a
        felhasználó név megadására használható, amely átadásra kerül a távoli
        rendszernek, hasonlóan -l parancssori opcióhoz.

        Amikor a telnet porttól eltérő portra kapcsolódik a telnet nem próbálkozik a
        telnet protokoll "tárgyalásokkal". Ez lehetővé teszi, hogy azokhoz a
        szolgálatásokhoz is probléma mentesen kapcsolódjon, melyek nem támogatják a
        telnet protokollt. A protokoll "tárgyalás" kikényszeríthető ha egy kötőjelet
        teszel a port szám elé.

        A kapcsolat létrejötte után, bármely parancs ami a felhasználó távoli gépen levő
        .telnetrc állományában van végrehajtásra kerül.

        A .telnetrc állomány formátuma a következő: A #-gal kezdődő és az üres sorok
        ignorálva lesznek. Az állomány többi része gépnevekből és telnet parancsok
        sorozatából áll. Soronként egy parancs lehet, whitespace-szel kezdve; azon sorok,
        melyeknek nem whitespace van az elején gépnévként lesznek értelmezve. Egyedi
        gépre csatlakozáskor a géphez társított parancsok végrehajtásra kerülnek.

   quit    Lezárja a megnyitott kapcsolatot és kilép a telnet -ből. Parancs módban egy
        állomány vége jel inputként szintén kiváltja ezt a műveletet.

   send argumentumok
        Egy vagy több speciális telnet protokoll karakter sorozatot küld a távoli gépnek.
        A következő kódok adhatók meg (egy parancsban több is használható):

        abort  TELNET ABORT (Abort Processes; Folyamatok Megszakítása) szekvenciát küld.

        ao   TELNET AO (Abort Output; Kimenet Megszakítása) szekvenciát küld, melynek
            eredményeképpen
             a távoli rendszer "kiüríti" az összes kimenetet, mely a távoli géptől a
            felhasználó termináljához megy.

        ayt   TELNET AYT (Are You There?; Ott vagy?) szekvenciát küld, hogy eldöntse,
            hogy a távoli gép válaszol-e?

        brk   TELNET BRK (Break; Megszakítás) szekvenciát küld, melynek a távoli
            rendszeren van jelentősége.

        ec   TELNET EC (Erase Character; Karakter Törlés) szekvenciát küld, melynek
            eredményeképpen a távoli rendszer törli az utolsóként bevitt karaktert.

        el   TELNET EL (Erase Line; Sor Törlés) szekvenciát küld, melynek
            eredményeképpen a távoli rendszer törli az éppen bevitel alatt lévő sort.

        eof   TELNET EOF (End Of File; File Vége) szekvenciát küld.

        eor   TELNET EOR (End of Record; Rekord Vége) szekvenciát küld.

        escape Elküldi az aktuális telnet escape karaktert.

        ga   TELNET GA (Go Ahead; Menj Előre) szekvenciát küld, melynek valószÍnűleg
            nincs jelentősége a távoli rendszeren.

        getstatus
            Ha a távoli oldal támogatja a TELNET STATUS parancsot, akkor a getstatus
            elküldi a "subnegotiation"-t hogy kérje a szervert küldje el az aktuális
            opció állapotát.

        ip   TELNET IP (Interrupt Process Folyamat Megszakítás) szekvenciát küld,
            melynek eredményeképpen a távoli rendszer megszakítja az éppen futó
            folyamatokat.

        nop   TELNET NOP (No Operation, Nincs Művelet) Szekvenciát küld.

        susp  TELNET SUSP (Suspend Process, Folyamat Felfüggesztése) szekvenciát küld.

        synch  TELNET SYNCH szekvenciát küld. Ennek eredményeképpen a távoli rendszer
            eldobja az összes előzőleg begépelt, de még be nem olvasott bevitelt. Ez
            a szekvencia TCP sürgős adatként kerül elküldésre (és lehet, hogy nem
            működik, ha a távoli rendszer 4.2BSD -- ha ez nem működik egy kis “r”
            kerülhet visszhangozásra a terminálon).

        do cmd

        dont cmd

        will cmd

        wont cmd
            TELNET DO cmd Szekvenciát küld. cmd vagy egy decimális szám 0 és 255
            között, vagy az adott TELNET parancs szimbolikus neve. cmd lehet help
            vagy ? is, mely segítő információkat ír ki, beleértve egy listát az
            ismert szimbolikus nevekről.

        ?    Segítő információkat ír ki a send parancsról.

   set argumentum érték

   unset argumentum érték
        A set parancs a számos telnet változó egyikét beállítja egy meghatározott
        értékre, például TRUE-ra (IGAZ-ra). Az off érték kikapcsolja a változóhoz
        társított funkciót. Ez egyenértékű az unset parancs használatával. Az unset
        parancs letiltja, vagy FALSE (HAMIS) értékre állítja a meghatározott változót A
        változók értéke lekérdezhető a display parancs segítségével. Itt azon változók
        kerülnek listázásra melyek be vannak állítva, vagy nincsenek beállítva (törölve
        vannak), de nincsenek megjelölve. Továbbá bármely változó a toggle paranccsal
        explicit módon beállítható, vagy törölhető.

        ayt   Ha a telnet localchars módban van, vagy a LINEMODE engedélyezett és a
            státusz karakter került begépelésre, egy TELNET AYT szekvencia kerül
            elküldésre a távoli gazda gépnek. Az "Are You There" karakter kezdő
            értéke a terminál státus karaktere.

        echo  Ez az az érték (kezdetben “^E”), amely “line by line” módban megjelöli,
            hogy a bevitt karakterek legyenek-e helyileg visszhangozva, vagy a helyi
            visszhangozás el legyen nyomva (jelszó bevitelkor).

        eof   Ha a telnet LINEMODE módban, vagy “old line by line” módban működik ezen
            karakter elsőként történő bevitele a vonalon azt eredményezi, hogy ezen
            karakter elküldésre kerül a távoli rendszernek. Az eof változó kezdeti
            értéke a terminál eof karaktere.

        erase  Ha a telnet localchars módban van (lásd toggle localchars lentebb) és ha
            a telnet “character at a time” módban működik, akkor mikor ezen karakter
            begépelésre kerül egy TELNET EC szekvencia (lásd send ec fentebb) kerül
            elküldésre a távoli gép felé. Az erase karakter kezdő értéke a terminál
            erase karaktere.

        escape Ez a telnet escape karakter (kezdetben “^[”) melynek hatására a telnet
            parancs módba lép (amikor egy távoli rendszerhez kapcsolódott)

        flushoutput
            Ha a telnet localchars módban van (lásd toggle localchars lentebb) és a
            flushoutput karakter begépelésre kerül egy TELNET AO szekvencia (lásd
            send ao fentebb) küldődik a távoli gépnek. A flush karakter kezdő értéke
            a terminál flush karaktere.

        forw1

        forw2  Ha a TELNET LINEMODE-ban működik, ezen karakter begépelésének hatására a
            rész sorok továbbításra kerülnek a távoli rendszerhez. A forwarding
            karakter kezdő értéke a terminál eol és eol2 karakterének értéke.

        interrupt
            Ha a telnet localchars módban van (lásd toggle localchars lentebb) és az
            interrupt karakter begépelésre kerül, egy TELNET IP szekvencia (lásd send
            ip fentebb) kerül elküldésre a távoli gazda gépnek. Az interrupt
            karakter kezdő értéke a terminál intr karaktere.

        kill  Ha a telnet localchars módban van (lásd toggle localchars alább), és ha a
            telnet “character at a time” módban működik, akkor amikor ezen karakter
            begépelésre kerül egy TELNET EL szekvencia (lásd send el lentebb)
            küldődik a távoli rendszernek. A kill karakter kezdeti értéke a terminál
            kill karaktere.

        lnext  Ha a telnet LINEMODE -ban, vagy “old line by line “ módban működik, akkor
            ez a karakter lesz a terminál lnext karaktere. Az lnext karakter
            kezdeti értékét veszi fel a terminál lnext karaktere.

        quit  Ha a telnet localchars módban van (lásd a toggle localchars részt alább)
            és a quit karakter begépelésre kerül akkor egy TELNET BRK szekvencia
            (lásd send brk fentebb) lesz a távoli számítógépnek elküldve. A quit
            karkter kezdeti értékét veszi fel a terminál quit karaktere.

        reprint
            Ha a telnet LINEMODE -ban vagy “régi sorról sorra “ módban működik, akkor
            ez a karakter lesz terminál reprint karaktere. A reprint karakter
            kezdeti értékét veszi fel a terminál reprint karaktere.

        rlogin Ez az rlogin módú escape karakter. Alkalmazásával használhatod az rlogin
            módot, hasonlón a r parancssori opcióhoz. (q.v.)

        start  Ha a TELNET TOGGLE-FLOW-CONTROL opció engedélyezve van, akkor ez a
            karakter lesz a terminál start karaktere. A kill karakter kezdeti
            értékét veszi fel a terminál start karaktere.

        stop  Ha a TELNET TOGGLE-FLOW-CONTROL opció engedélyezve van, akkor ez a
            karakter lesz a terminál stop karaktere. A kill karakter kezdeti értékét
            veszi fel a terminál stop karaktere.

        susp  Ha a telnet localchars módban van, vagy LINEMODE engedélyezett, és a
            suspend kerül begépelésre, egy TELNET SUSP szekvencia (lásd send susp
            fentebb) kerül elküldésre a távoli gépnek. A kill karakter kezdeti
            értékét veszi fel a terminál suspend karaktere.

        tracefile
            Ez az az állomány, melybe a netdata vagy a option trace (követés)
            kimenete fog íródni. Amennyiben a trace (követés) TRUE (IGAZ).
             Ha ez “-”, -re van állítva akkor a követési (tracing) információk a
            szabványos kimenetre fognak íródni.

        worderase
            Ha a telnet LINEMODE-ban vagy “old line by line “ módban működik, akkor
            ez a karakter lesz a terminál worderase karaktere. A worderase karakter
            kezdeti értékét veszi fel a terminál worderase (szó törlő) karaktere.

        ?    Kiírja a megengedett set (unset) parancsokat.

   slc state Az slc parancs (Set Local Characters) használható a speciális karakterek
        állapotának beállítására vagy megváltoztatására, amikor a TELNET LINEMODE
        engedélyezett. A speciális karakterek azok a karakterek amik TELNET parancs
        szekvenciákhoz lettek hozzárendelve (mint az ip vagy a quit) vagy sor szerkesztő
        karakterek (mint az erase és a kill). Alapértelmezésben a helyi különleges
        karakterek exportálva vannak.

        check    Ellenőrzi a pillanatnyi speciális karakterek pillanatnyi
              beállításait. A helyi számítógép kérésére a távoli oldal elküldi a
              speciális karakterek összes aktuális beállítását, és ha bármilyen
              eltérés van a helyi gép beállításaihoz képest, akkor a helyi gép
              átkapcsol a távoli gépen beállított értékekre.

        export   A speciális karakterek helyi alapértelmezésére kapcsol. A helyi
              alapértelmezett speciális karakterek azok amik a telnet elindításakor
              be voltak állítva.

        import   A speciális karakterek távoli alapbeállításaira kapcsol. A távoli
              alapértelmezett speciális karakterek azok, amik a TELNET kapcsolat
              létrejöttekor be voltak állítva a távoli rendszeren.

        ?      Megjeleníti a slc parancs súgó (help) információit.

   status   telnet aktuális állapotát mutatja. Az magában foglalja a távoli gép nevét, ha
        van, valamint az aktuális módot.

   toggle argumentumok ...
        A telnet külnböző eseményekre adott válaszát vezérlő jelzőbeállításokat váltja (
        TRUE (IGAZ) és FALSE (HAMIS) értékek között). Ezek a jelzőbeállítások (flag-ek)
        egyértelműen beállíthatók TRUE (IGAZ) vagy FALSE (HAMIS) értékre a set és unset
        parancsok használatával. Egyszerre több jelzőbeállítás is változtatható. A
        jelzőbeállítások állapota a display paranccsal vizsgálható. Az érvényes
        jelzőbeállítások:

        authdebug   Az autentikációs kód hibakeresését kapcsolja be. Az a
               jelzőbeálllítás csak akkor létezik ha az autentikáció támogatás
               működik.

        autoflush   Ha az autoflush és a localchars közül mindkettő TRUE (IGAZ), akkor
               amikor ao, vagy quit karaktert ismer fel a telnet (és TELNET
               szekvenciáká alakítja set leírásánal találod fentebb), a telnet
               visszautasítja bármely adat megjelenítését a felhasználó
               terminálján amíg a távoli rendszer nem nyugtázza (egy TELNET TIMING
               MARK lehetőségen keresztül) hogy feldolgozta azt a TELNET
               szekvenciát. Ennek a jelzőbeállításnak a kezdő értéke TRUE (IGAZ)
               ha a terminál felhasználó nem csinált egy "stty noflsh"-t ,
               egyébként FALSE (HAMIS) (lásd stty(1)).

        autodecrypt  Amikor az TELNET ENCRYPT opciót tárgyalja a két gép, akkor
               alapesetbben a adatfolyam nem titkosított. Az autoencrypt
               (autodecrypt) parancs csak azt mondja, hogy kimeneti vagy bemeneti
               adatfolyam titkosítását a lehetô leghamarabb el kell kezdeni.

               Ez a jelzô csak akkor létezik ha a titkosítást támogatja a telnet.

        autologin   Ha a távoli oldal támogatja a TELNET AUTHENTICATION opciót, akkor a
               telnet megkísérli használni az automatikus autentikáció
               végrehajtásához. Ha a TELNET AUTHENTICATION opció nem támogatott,
               akkor a felhasználó azonosítója (login name) a TELNET ENVIRON opció
               használatával kerül továbbadásra Ennek a jelzőbeállításnak a
               használata, ugyanaz, mint az a opció meghatározása az open
               parancsnál, vagy a parancssorban.

        autosynch   Ha az autosynch és a localchars közül mindkettő TRUE (IGAZ), akkor
               amikor az intr vagy a quit karakter kerül begéplelésre (az intr és
               a quit karakterek leírását lásd fentebb a set -nél), akkor az
               eredmény telnet szekvencia küldődik el, a TELNET SYNCH
               szekvenciával követve. Ennek a folyamatnak azt kell okoznia, hogy
               a távoli oldal elkezdi eldobni magatól az összes előzőleg begépelt
               inputot amíg mindkét telnet szekvencia nem kerül olvasásra és
               hatással van. Ennek a beállításnak a kezdő értéke FALSE (HAMIS).

        binary    Lehetővé teszi, vagy letiltja a TELNET BINARY opciót a bementetre
               és a kimenetre.

        inbinary   Lehetővé teszi vagy letiltja a TELNET BINARY opciót a bemeneten.

        outbinary   Lehetővé teszi vagy letiltja a TELNET BINARY opciót a kimeneten.

        crlf     Ha TRUE (IGAZ), akkor a kocsivissza <CR><LF> karaktersorozatként
               lesz elküldve. Ha FALSE (HAMIS), akkor a kocsi vissza <CR><NUL>
               karaktersorozatként lesz elküldve. Ennek a beállításnak a kezdő
               értéke FALSE (HAMIS).

        crmod     Kiválasztja a kocsi vissza módot. Amikor ez a mód engedélyezve van
               a távoli géptől fogadott kocsi vissza karakterek nagy része
               soremeléssel követett kocsi visszaként lesz értelmezve. Ezen mód
               nincs hatással a felhasználó által begépelt karakterekre, csak a
               távoli géptől fogadottakra. Ez a mód nem igazán hasznos ha a
               távoli gép kizárólag csak kocsi vissza karaktereket küld, és
               soremelést sosem. Ezen beállítás kezdő értéke FALSE (HAMIS).

        debug     Bekapcsolja a socket szintű hibakeresés támogatását (csak a super
               user -nek hasznos) . Ezen beállítás kezdő értéke FALSE (HAMIS).

        encdebug   Bekapcsolja a hibakeresést a titkosítási kódra. Ez a beállítás
               csak akkor létezik ha a titkosítás támogatása rendelkezésre áll.

        localchars  Ha ez TRUE (IGAZ), akkor a flush, interrupt, quit, erase, és kill
               karakterek (lásd set fentebb) helyileg lesznek felismerve, és
               megfelelő TELNET vezérlő szekvenviákká lesznek alakítva
               (remélhetőleg). (illetőleg ao, ip, brk, ec, és el; lásd send
               fentebb). Ezen beállítás kezdő értéke TRUE (IGAZ) a “old line by
               line” módban, és FALSE (HAMIS) a “character at a time” módban.
               Amikor a LINEMODE opció engedélyezve van, a localchars értéke
               figyelmen kívül hagyódik és mindig TRUE érték lesz feltételezve
               helyette. Ha a LINEMODE valaha is engedélyezve volt, akkor a quit
               abort-ként küldődik, és eof és eof és susp -ként küldődik. lásd
               send fentebb).

        netdata    Bekapcsolja az összes hálózati adat megjelenítését (hexadecimális
               formában). A kezdő értéke FALSE (HAMIS).

        options    Bekapcsolja néhány belső telnet protokoll folyamat megjelenítését.
               A kezdő értéke FALSE (HAMIS).

        prettydump  Amikor a netdata be van kapcsolva és a prettydump engedélyezett a
               netdata parancs kimenete a felhasználó által jobban olvashatóan
               lesz formázva. Szóköz kerül minden egyes karakter közé a
               kimenetben és a telnet escape szekvenciák kezdete elé '*' kerül,
               hogy segítse megtalálásukat.

        skiprc    Amikor a skpirc beállítás TRUE (IGAZ), akkor a telnet nem olvassa
               el a .telnetrc állományt. Az alapértelmezése FALSE (HAMIS).

        termdata   Bekapcsolja az összes terminál adat megjelenítését (hexadecimális
               formában) A kezdő értéke FALSE (HAMIS).

        verbose_encrypt
               Amikor a verbose_encrypt értéke TRUE (IGAZ), akkor a TELNET kiír
               egy üzenetet valahányszor a titkosítás be ill. kikapcsolásra kerül.
               A kezdő értéke FALSE (HAMIS). Ez a beállítás csak akkor létezik ha
               a titkosítás támogatása rendelkezésre áll.

        ?       Megjeleníti a valós beállító (toggle) parancsokat.

   z     Suspend telnet. Ez a parancs csak akkor működik ha a felhasználó a csh(1).

   ! [parancsot használja]
        Végrehajt egy alburokban egy egyszerű parancsot a helyi rendszeren. Ha a parancs
        mellőződik, akkor egy interaktív alburok hívódik meg.

   ? [parancs]
        Segítség kérése. Argumentumok nélkül a telnet kiírja a segítség összefoglalóját.
        Ha egy parancsot is megadunk mellé akkor a telnet csak a megadott parancsról írja
        ki a segítő információkat .

KÖRNYEZET

   A telnet legalább a HOME, SHELL, DISPLAY, és TERM környezeti változókat használja. Más
   környezeti változók is propagálhatók a másik oldalra a TELNET ENVIRON opción keresztül.

ÁLLOMÁNYOK

   ~/.telnetrc felhasználó által testre szabott indulási beállítások.

TÖRTÉNET

   A Telnet parancs a 4.2BSD -ben jelent meg.

MEGJEGYZÉSEK

   Néhány távoli rendszeren, az echo-t manuálisan kell kikapcsolni mikor “old line by line”
   módban vagyunk.

   Az “old line by line” módben vagy LINEMODE -ban a terminál eof karaktere csak akkor lesz
   felismerve (és elküldve a távoli rendszernek) mikor az a sor első karaktere.

HIBÁK

   A forráskód nem átfogó.

MAGYAR FORDÍTÁS

   Fejős Tamás <tms@rt.dunaferr.hu>