Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    test - fájltípust ellenőriz és értékeket hasonlít össze

ÁTTEKINTÉS

    test [kifejezés]
    test {--help,--version}

LEÍRÁS

    Ez a dokumentáció a továbbiakban nincs karbantartva és pontatlan vagy hiányos lehet. A
    Texinfo dokumentáció a hiteles forrás.

    Ez a kézikönyvoldal a test GNU változatát dokumentálja.

    Megjegyzendő, hogy a legtöbb parancsértelmezőnek van beépített parancsa azonos névvel és
    hasonló funkciókkal.

    A test program egy állapottal (status) tér vissza, amely lehet 0 (igaz) vagy 1 (hamis) az
    kifejezés logikai értékétől függően.  A kifejezések lehetnek egy- vagy kétváltozósak
    (unary, binary). Az egyváltozós kifejezések többnyire egy fájl állapotát vizsgálják. De
    vannak ezen kívül string operátorok és numerikus összehasonlító operátorok is.

    -b fájl
       Igaz ha a fájl létezik és blokkos speciális fájl (block special).
    -c fájl
       Igaz ha a fájl létezik és karakteres speciális fájl (character special).
    -d fájl
       Igaz ha a fájl létezik és könyvtár.
    -e fájl
       Igaz ha a fájl létezik.
    -f fájl
       Igaz ha a fájl létezik és közönséges fájl.
    -g fájl
       Igaz ha a fájl létezik és set-group-id -s fájl.
    -k fájl
       Igaz ha a fájl ``sticky'' bitje be van állítva.
    -L fájl
       Igaz ha a fájl létezik és szimbolikus kötés (symbolic link).
    -p fájl
       Igaz ha a fájl létezik és nevesített csővezeték (named pipe).
    -r fájl
       Igaz ha a fájl létezik és olvasható.
    -s fájl
       Igaz ha a fájl létezik és 0-nál nagyobb méretű.
    -S fájl
       Igaz ha a fájl létezik, és egy socket.
    -t [fd]
       Igaz ha fd egy terminálon van nyitva. Ha fd -t elhagyjuk, alapértelmezésként az 1
       áll helyette, ami a szabványos kimenetre utal.
    -u fájl
       Igaz ha a fájl létezik és a set-user-id bitje be van állítva.
    -w fájl
       Igaz ha a fájl létezik és írható.
    -x fájl
       Igaz ha a fájl létezik és végrehajtható.
    -O fájl
       Igaz ha a fájl létezik és az aktuális felhasználó tulajdonában van.
    -G fájl
       Igaz ha a fájl létezik és az aktuális csoport tulajdonában van.
    file1 -nt file2
       Igaz ha file1 újabb (a módosítási időt tekintve), mint file2.
    file1 -ot file2
       Igaz ha file1 régebbi, mint file2.
    file1 -ef file2
       Igaz ha file1 és file2 -nek azonos eszköz- és inode-számuk van.
    -z string
       Igaz ha a string 0 hosszúságú.
    -n string
    string Igaz ha a string nem 0 hosszúságú.
    string1 = string2
       Igaz ha a stringek megegyeznek.
    string1 != string2
       Igaz ha a stringek nem egyeznek meg.
    ! expr Igaz ha expr hamis.
    expr1 -a expr2
       Igaz ha expr1 és expr2 is igaz. (Logikai `és'.)
    expr1 -o expr2
       Igaz ha expr1 vagy expr2 igaz. (Logikai `vagy'.)
    arg1 OP arg2
       OP valamelyik a következőkből: -eq, -ne, -lt, -le, -gt, -ge. Ezek az aritmetikai
       operátorok igaz értéket adnak, ha arg1 rendre egyenlő, nem egyenlő, kisebb mint,
       kisebb vagy egyenlő, nagyobb mint, nagyobb vagy egyenlő mint arg2. arg1 és arg2
       pozitív vagy negatív egész kell legyen, vagy pedig a -l string seciális kifejezés,
       amely a string hosszát jelenti.

OPCIÓK

    Amikor a GNU test pontosan egy argumentumot kap, a következő opciókat ismeri fel:
    --help Használati útmutatót ír a szabványos kimenetre, majd kilép.
    --version
       A program verziójáról ír ki információt a szabványos kimenetre, majd kilép.

MAGYAR FORDÍTÁS

    Horváth András <horvatha@rs1.szif.hu>