Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    touch - fájl időbélyegének megváltoztatása

ÁTTEKINTÉS

    touch [-acm][-r ref_fájl|-t idő] [--] fájl...

    Elavulófélben levő verzió:
    touch [-acm][ronda_idő] fájl...

    GNU verzió:
    touch [-acfm] [-r fájl] [-t decim_idő] [-d idő] [--time={atime,access,use,mtime,modify}]
    [--date=idő] [--reference=fájl] [--no-create] [--help] [--version] [--] fájl...

LEÍRÁS

    A touch megváltoztatja minden megadott fájl utolsó elérésének és/vagy utolsó módosításának
    idejét.  Ezek az időbélyegek az aktuális időre változnak, hacsak nem adtuk meg az -r
    opciót, ez esetben ugyanis a megadott ref_fájl időbélyegét kapja meg a fájl, illetve ha a
    -t opciót adtuk meg, akkor az időbélyeg a időben megadott időre változik. Mindkét idő
    változik, ha az -a és a -m opciókat egyaránt megadtuk, vagy egyiket sem adtuk meg.  Csak
    az utolsó elérés illetve az utolsó módosítás ideje változik, ha az -a illetve a -m
    opciókat egymagukban adjuk meg. Ha a fájl nem létezik, a touch létrehozza (üres fájlként,
    0666 jogusultságokkal, amelyeket az umask módosíthat), kivéve ha a -c opciót is megadtuk.

POSIX OPCIÓK

    -a   A fájl utolsó elérésének idejét változtatja.

    -c   Nem hozza létre a fájlt.

    -m   A fájl utolsó módosításának idejét változtatja.

    -r ref_fájl
       A ref_fájl időbélyegeit használja az időbélyegek új értékeinek beállításához.

    -t idő A  megadott időt használja az időbélyegek új értékeinek beállításához.  Az
       argumentum egy decimális szám, a következő formában:
         [[CC]YY]MMDDhhmm[.SS]
       ahol CC a századot, YY az évet, MM a hónapot, DD a napot, hh az órát, mm a percet
       és SS a másodpercet jelenti. Ha nem adjuk meg a századot, akkor a CCYY évet veszi a
       program figyelembe, ahol 1969 < CCYY < 2068. Ha nem adjuk meg a YY évet, akkor az
       aktuális év lesz az idő év része. Ha nem adjuk meg az SS-t, akkor az értéke 0
       lesz. Az SS értékét a 0-61 tartományból választhatjuk, így lehetőség van a
       szökőmásodpercek megadására. A program TZ környezeti változóban megadott időzónában
       fogja a megadott időt venni. Hibát okoz, ha az idő 1970. január 1. előtti.

    --   Lezárja az opciók listáját.

POSIX RÉSZLETEK

    A hívás második formájának megvan az a hátránya, hogy van némi értelmezési probléma
    akörül, hogy az ronda_idő idő- vagy fájlargumentum. A program akkor tekinteni időnek, ha
    sem az -r sem a -t opciók nincsenek megadva, legalább két argumentum van, és az első
    argumentum nyolc- vagy tízjegyű decimális szám. Az ronda_idő formátuma MMDDhhmm[yy], ahol
    az yy 69 és 99 közé eshet, és az 1969-1999 éveket jelöli. Ha nem adjuk meg a yy-t, akkor
    az aktuális évet veszi a program. Ez a formátum elavult.

GNU RÉSZLETEK

    Ha az első fájl érvényes argumentuma lehet a -t opciónak, és nem adtunk meg időbélyeget a
    -d, az -r illetve a -t opciók egyikéhez sem, és a `--' argumentumot sem adtuk meg, akkor
    ezt az argumentumot időnek fogja értelmezni a program, nem fájlnévnek.

    Ha valaki az utolsó elérés és az utolsó módosítás idejét egyaránt az aktuális időre
    szeretné változtatni, a touch olyan fájlok időbélyegét is képes megváltoztatni, amelyek
    nincsenek  az  adott  felhasználó birtokában, de van rá írási joga. Egyébként a
    felhasználónak kell birtokolnia a fájlokat.

GNU OPCIÓK

    -a, --time=atime, --time=access, --time=use
       Csak az utolsó elérés idejét változtatja meg.

    -c, --no-create
       Nem hozza létre a fájlokat, ha nem léteznek.

    -d, --date=idő
       Az idő argumentumot használja az aktuális idő helyett. Ebben lehetnek hónapnevek,
       időzóna, `am= vagy `pm', stb.

    -f   Figyelmen kívül hagyja, csak a touch(1) BSD verziójával való kompatibilitás miatt
       van implementálva.

    -m, --time=mtime, --time=modify
       Csak az utolsó módosítás idejét változtatja meg.

    -r fájl, --reference=fájl
       Az megadott fájl időbélyegeit használja az aktuális idő helyett.

    -t decim_idő
       Itt a decim_idő formátuma MMDDhhmm[[CC]YY][.ss] Az argumentumban megadott időt
       (hónap, nap, óra, perc, elhagyható század és év, elhagyható másodperc) használja az
       aktuális idő helyett. Jegyezzük meg, hogy ez a formátum megsérti a POSIX
       előírásait.

SZABVÁNYOS GNU OPCIÓK

    --help Használati útmutatót ír a szabványos kimenetre, majd sikeres visszatérési értékkel
       kilép.

    --version
       A program verziójáról ír ki információt a szabványos kimenetre, majd sikeres
       visszatérési értékkel kilép.

    --   Lezárja az opciók listáját.

KÖRNYEZET

    A program TZ környezeti változó segítségével értelmezi az expliciten megadott időket. A
    LANG, az LC_ALL, az LC_CTYPE és az LC_MESSAGES környezeti változókat a szokásos módon
    veszi figyelembe.

MEGFELELÉS

    A POSIX 1003.2 eltérően írja le a -t opció argumentumának szintaxisát, mint ahogy a GNU
    implementációban használatos.

PÉLDA A HASZNÁLATRA

    A `touch foo' parancs létrehozza a foo fájlt, ha az még nem létezett, és az utolsó
    módosítás idejét az aktuális időre állítja. Ez gyakran használatos a make program
    tevékenységének irányítására.

MEGJEGYZÉS

    Ez a kézikönyvoldal azt az touch programot dokumentálja, amelyik a fileutils-4.0 csomagban
    található. Más verziók működése kissé különbözhet.  A javításokat és kiegészítéseket
    elküldhetjük a aeb@cwi.nl címre (angolul). A programban felfedezett hibákat a fileutils-
    bugs@gnu.ai.mit.edu címen lehet bejelenteni (angolul).

MAGYAR FORDÍTÁS

    Tímár András <timar_a@freemail.hu>