Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    tput - inicializál (beállít) egy terminált vagy lekérdezi a terminfo-t adatbázist

ÁTTEKINTÉS

    tput [-Ttípus] képleír [paraméterek ... ]
    tput [-Ttípus] init
    tput [-Ttípus] reset
    tput [-Ttípus] teljesnév
    tput -S <<

LEÍRÁS

    A tput segédprogram a terminfo-t (terminál adatbázis) használja arra, hogy az egyes
    terminálfüggő informácókat elérhetővé tegye a shell (ld.  sh(1)) számára a terminál
    beállításához. Képes továbbá visszaadni a kért terminál típus teljes nevét. A tput output-
    jaként egy karakterláncot ad vissza ha a kért jellemző (képesség leíró) string típusú vagy
    egy egész értéket ha az egész szám jellegű. Ha a kért jellemző logikai típusú, akkor a
    tput egyszerűen beállítja a visszatérési értéket (0-IGAZ ha a terminál rendelkezik a
    szóban forgó képességgel, 1-HAMIS ha nem) és nem generál kimenő adatot. A felhasználó
    mielőtt használná a szabványos kimeneten visszakapott értéket, ellenőrizni kell a kilépési
    értékét [$?, ld.  sh(1)], hogy az 0-e. (ld. ILÉPÉSI ÉRTÉK és DIAGNOSZTIKA részek). A
    képességek és a hozzájuk rendelt capname-ek teljes listáját ld.: terminfo(5).

    -Ttípus
       a terminál típusát jelzi. Rendes körülmények között ez az opció szükségtelen, mert
       az alapértelmezett érték a TERM környezeti változóban található. Ha a -T meg van
       adva, akkor a LINES és COLUMNS shell változók nem lesznek figyelembe véve és nem
       kerül lekérdezésre az aktuális képernyőméret az operációs rendszertől.

    képleíró
       a terminfo adatbázisból kért jellemző neve.

    paraméterek
       Ha a tulajdonság string típusú, ami paramétereket igényel, akkor a paraméterek
       argumentum átadásra kerül a string-nek. Minden numerikus argumentum mint szám kerül
       átadásra.

    -S   lehetővé teszi egynél több jellemző lekérését egy meghívás során. A jellemzők ekkor
       a szabványos bemenetről jönnek és nem a parancssorból (ld. példa). Egy sorban csak
       egy  képleíró engedélyezett. Az -S opció megváltoztatja a kilépési értékek
       jelentését (ld. KILÉPÉSI ÉRTÉKEK rész).

    init  Ha a terminfo adatbázis létezik és van a felhsználó termináljához tartozó bejegyzés
       (ld. -TtípusR, fent), akkor a következő történik: (1) a terminál inicializáló
       string-je (ha van ilyen) lesz az output (is1, is2, is3, if, iprog), (2) egyéb a
       bejegyzésben meghatározott késedelem (pl. új sor) a tty meghajtóban lesz beállítva,
       (3) a tabulátor beállítások az adatbázis bejegyzésnek megfelelően kerülnek ki- vagy
       bekapcsolásra és (4) ha nincsenek tabulátor beállítások, akkor az alapértelmezett
       tabulátorpozíciók kerülnek beállításra (minden 8. karakterpozíció). Ha a bejegyzés
       nem tartakmaz információt a fenti tevékenységek valamelyikéhez, akkor a tevékenység
       nem hajtódik végre.

    reset az inicializáló string kiadása helyett a terminál reset-stringje kerül a kimenetre
       (rs1, rs2, rs3, rf) ha az létezik. Ha reset-string nincs, de inicializáló van,
       akkor az kerül a kimenetre. Egyébként a reset azonos az init-tel.

    teljesnév
       Ha a terminfo adatbázis létezik és van a felhasználó termináljának megfelelő
       bejegyzés (ld. -Ttípus, fent), akkor a terminál neve fog megjelenni. A név az
       utolsó név a terminfo adatbázis terminált leíró első sorbában [ld. term(5)].

PÉLDÁK

    tput init
      Inicializálja a terminált a TERM környezeti változóban lévő  termináltípusnak
      megfelelően. Ez a sor nem árt ha szerepel a felhasználó ahogy az a profile(4) oldalon
      olvasható.

    tput -T5620 reset
      alapállapotba hoz egy AT&T 5620-as terminált és felülírja a terminál típusát a TERM
      változóban.

    tput cup 0 0
      egy olyan szekvenciát küld a terminálnak, amely 0. sor 0. oszlopába (a képernyő bal
      felső sarka, általában "home" pozíciónak nevezik) viszi a kurzort.

    tput clear
      egy képernyőtörlés szekvenciát küld a terminálnak.

    tput cols
      kiírja az aktuális terminál oszlopainak számát.

    tput -T450 cols
      Kiírja a 450-es terminál oszlopainak számát.

    tput bold=`tput smso` offbold=`tput rmso`
      a  bold  shell  változóba  a  terminálnak  megfelelő  "kiemelt-mód"  kezdete
      karaktersorozatot, az offbold shell változóba a "kiemelt-mód" vége szekvenciát teszi.
      Ezt esetleg követheti egy prompt: echo "${bold} Kérem írja be a nevét: ${offbold}\c"

    tput hc
      az kilépési kód jelzi, hogy a terminál hardcopy terminál-e

    tput cup 23 4
      egy olyan szekvenciát küld a terminálnak, ami a kurzort 23. sor, 4. pozíciójába
      mozgatja.

    tput longname
      a TERM környezeti változóban specifikált terminál típushoz tartozó teljes nevet írja
      ki a terminfo adatbázis bejegyzéséből.

    tput -S <<!
    > clear
    > cup 10 10
    > bold
    > !

      Ez egy példa arra, hogy hogyan lehet több műveletet elvégezni egy hívással. A példa
      letörli a képernyőt, a 10. sor 10. pozíciójába viszi a kurzort és bekapcsolja a
      félkövér (kiemelt fényesség) módot. A felsorolást a külön sorba írt felkiáltójel (!)
      zárja.

FÁJLOK

    /usr/share/terminfo
       lefordított terminál leíró adatbázis

    /usr/include/curses.h
       ncurses(3NCURSES) header fájl

    /usr/include/term.h
       terminfo header fájl

    /usr/share/tabset/*
       tabulátorbeállítások a terminálokhoz olyan formátumban, hogy az megfeleljen a
       terminálon való megjelenítésnek (escape szekvenciák, amelyek beállítják a margókat
       és a tabulátorpozíciókat); részletesen a "Tabulátorok és Inicializálás" terminfo(4)
       részében.

LÁSD MÉG

    clear(1),  stty(1),  tabs(5).  profile(5),  terminfo(4)  Rendszer  Adminisztrátorok
    kézikönyvében. A Programozók Segédlet-ének 10. fejezetében.

VISSZATÉRÉSI ÉRTÉK (EXIT CODE)

    Ha a capname logikai típusú, akkor az érték 0 TRUE esetén és 1 FALSE esetén kivéve, ha a
    az -S opció be van kapcsolva.

    Ha a capname karakterlánc típusú, akkor 0 jelzi, hogy ez a képesség definiálva van ennél a
    terminál típusnál (az értéke a szabványos kimeneten jelenik meg); 1 jelzi, hogy ez a
    képesség nincs definiálva ennél a terminál típusnál (a szabványos kimeneten 0 jelenik
    meg).

    Ha a capname logikai vagy karakteres típusú és a -S opciót használjuk, akkor 0 jelzi, hogy
    minden sor sikeres volt. Nem jelzi, hogy melyik sor végrehajtása volt sikertelen, így az
    1-es érték sohasem jelenik meg, a 2, 3 és 4 kódok jelentése a szokásos.

    Ha a capname egész típusú, akkor az érték mindig 0 akár definiálva van az adott képesség
    akár nem. A felhasználó úgy tudhatja ezt meg, hogy ellenőrzi a szabványos kimenetet. A -1
    azt jelzi, hogy a jellemző nincs definiálva az adott terminál típushoz.

    Bármely más érték valamilyen hibát jelez; lásd a HIBÁK részt.

DIAGNOSZTIKÁK

    A tput a követkző hibaüzeneteket és hozzájuk tartozó kilépési értékeket adja.

    kilépési érték hibaüzenet
    0 (a capname egy egész érték, ami nincs meghatározva ehhez a
        terminálhoz a terminfo(5) adatbázisban, pl.
        tput -T450 lines és tput -T2621 xmc)
    1 nem ír ki hibaüzenetet, ld. KILÉPÉSI ÉRTÉK-ok rész.
    2 használati hiba
    3R ismeretlen terminál típus, vagy nincs terminfo adatbázis.
    4 ismeretlen terminfo képességnév

ÁTJÁRHATÓSÁG

    A longname és -S opciókat valamint a cup példánál használt paraméterezési lehetőségeket a
    BSD és az AT&T/USD SVr4 előtti verziói nem támogatják.

MAGYAR FORDÍTÁS

    Szalay Attila <sasa@sophia.jpte.hu>

                                             tput(1)