Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    xargs - beolvas és végrehajt egy parancssort a szabványos bemenetről

ÁTTEKINTÉS

    xargs [-0prtx] [-e[eof-str]] [-i[replace-str]] [-l[max-lines]] [-n max-args] [-s max-
    chars] [-P max-procs] [--null] [--eof[=eof-str]]  [--replace[=replace-str]]  [--max-
    lines[=max-lines]] [--interactive] [--max-chars=max-chars] [--verbose] [--exit] [--max-
    procs=max-procs] [--max-args=max-args] [--no-run-if-empty] [--version] [--help] [command
    [initial-argumentumok]]

LEIRÁS

    Ez az oldal a xargs GNU verzióját taglalja. A xargs helyközökkel (esetleg aposztróffal,
    idézőjellel, vagy backslash jellel együtt) vagy újsor  karakterekkel  elválasztott
    argumentumokat  olvas  a  szabványos  bemenetről,  és végrehajtja a parancsot (az
    alapértelmezés /bin/echo) ahányszor  valamilyen  argumentumokkal  követett  initial-
    argumentumot olvas a szabványos bemenetről. A szabványos bemenetről érkező üres sorokat
    nem veszi figyelembe.

    xargs a következő értékekkel térhet vissza:
    0 ha sikeres volt a művelet
    123 ha bármelyik parancs 1-125-ig terjedő értékkel tért vissza
    124 ha a parancs 255-ös értékkel tért vissza
    125 ha a parancsot megölték egy jellel
    126 ha a parancs nem tud futni
    127 ha nem találja a parancsot
    1 ha valamilyen más hiba történt.

OPCIÓK

    --null, -0
       A beolvasott fájlok null-karakterre végződnek whitespace helyett és az idézőjelek
       és  backspace-ek nem jelentenek semmi különöset (minden karaktert egyformán
       figyelembe vesz). Letiltja a fájlvége karakterláncot,  amit  bármelyik  más
       argumentumhoz hasonlóan kezel. Hasznos, ha az argumentumok whitespace-t, idézőjelet
       vagy backslash-eket tartalmazhatnak. A GNU find -print0 opciója ennek a módnak
       megfelelő inputot produkál.

    --eof[=eof-str], -e[eof-str]
       A fájlvége karakterláncot eof-str-re állitja. Ha a fájlvége karakterlánc egy
       beolvasott sorban lép fel, az utána következő adatokat figyelmen kivül hagyja.  Ha
       az eof-str-t elhagyjuk, nincs fájlvége karakterlánc. Ha ezt az opciót nem állitjuk
       be, a fájlvége karakterlánc automatikusan "_"-ra lesz beállitva.

    --help Kiír egy ismertetőt a xargs opciókról és kilép.

    --replace[=replace-str], -i[replace-str]
       Az initial-argumentumokban előforduló replace-str-eket helyettesiti a szabványos
       bemenetről beolvasott nevekkel. Idézőjel nélküli helyközök nem szüntetik meg az
       argumentumokat. Ha a replace-str-t elhagyjuk, alapértelmezésben "{}"-ra lesz
       beállitva (a `find -exec'-hez hasonlóan).  Magában foglalja az -x és az -l 1
       kapcsolók hatását.

    --max-lines[=max-lines], -l[max-lines]
       Legfeljebb max-lines-nyi nem üres sort olvas be parancssoronként; ha elhagyjuk, az
       alapértelmezés 1. Helyközök után létrehoz egy input-sort, hogy logikailag a
       következő input-sornál folytatódjon a beolvasás. Az -x-et magában foglalja.

    --max-args=max-args, -n max-args
       Parancssoronként legfeljebb max-args-nyi argumentumot vesz figyelembe.  max-args-
       nál kevesebb argumentumot, ha a méretet (ld. -s opció) túllépi, amig meg nem adjuk
       az -x opciót, amikor is xargs kilép.

    --interactive, -p
       Bekéri a felhasználótól, hogy végrehajtsa-e mindegyik parancssort és a terminálról
       olvasson sort. Csak futtatja a parancssort, ha a válasz 'y'-nal vagy 'Y'-nal
       kezdődik. A -t-t magában foglalja.

    --no-run-if-empty, -r
       Ha a szabványos bemenet nem tartalmaz semmit, nem futtatja a parancsot. Normális
       esetben a parancs lefut ahányszor nincs input.

    --max-chars=max-chars, -s max-chars
       Legfeljebb max-chars-nyi karaktert vesz figyelembe parancssoronként, belértve a
       parancsot, az initial-argumentumokat, és az argumentum-karakterláncokat lezáró
       nullákat. Az alapértelmezés olyan sok, amilyen csak lehet, egészen 20K-nyi
       karakterig.

    --verbose, -t
       Kiírja a parancssort a szabványos hibakimenetre, mielőtt végrehajtaná.

    --version
       Kiírja a xargs verziószámát és kilép.

    --exit, -x
       Kilép, ha a méretet (ld. -s opció) tullépi.

    --max-procs=max-procs, -P max-procs
       Egyidőben legfeljebb max-procs-nyi process-t futtat, az alapértelmezes 1.  Ha a
       max-procs 0, xargs annyi process-t próbál meg egyszerre futtatni, amennyit csak
       lehetséges. Az -n és -P opciók együtt szükségesek ahhoz, hogy ne a véletlenen
       múljon, hogy csak egyet hajt végre.

LÁSD MÉG

    find(1), locate(1), locatedb(5), updatedb(1) Finding Files (on-line az Info-n, vagy
    kinyomtatva)

MAGYAR FORDÍTÁS

    Kalmár Boldizsár <lskorpio@augusta.inf.elte.hu>

                                             XARGS(1)