Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    zip, zipnote, zipsplit - (archívum) fájlok csomagolása és tömörítése

ÁTTEKINTÉS

    zip [-AcdDeEfFghjklLmoqrSTuvVwXyz@$] [-b útvonal] [-n végződések] [-t hhnnéé] [ zipfile [
    file1 file2 ...]] [-xi lista]

    zipcloak [-dhL] [-b útvonal] zipfile

    zipnote [-hwL] [-b útvonal] zipfile

    zipsplit [-hiLpst] [-n méret] [-b útvonal] zipfile

LEÍRÁS

    A zip egy tömörítő és file csomagoló program Unix, VMS, MSDOS, OS/2, Windows NT, Minix,
    Atari és Macintosh rendszerekre.  Hasonlít a tar(1) és a compress(1) UNIX parancsok
    kombinációjához és kompatíbilis a PKZIP-pel (Phil Katz ZIP programja MSDOS rendszerre).

    A zip-et kiegészítő unzip(1) program kicsomagolja a zip archívumokat.  A zip és az
    unzip(1) programok tudják kezelni a PKZIP-pel készített archívumokat, valamint a PKZIP és
    a PKUNZIP is tudja kezelni a zip-pel készített archívumokat. A zip 2.1-es verziója
    kompatíbilis a PKZIP 2.04-gyel. Figyelem: a PKUNZIP 1.10 nem tudja kicsomagolni a PKZIP
    2.04-gyel vagy a zip-pel készített fájlokat. Ehhez a PKUNZIP 2.04g-t vagy az unzip
    5.0p1-et (vagy későbbi verziókat) kell használni.

    Ha a zip és az unzip programokat paraméterek nélkül indítjuk, egy rövid leírást adnak a
    használatukról.

    A program segítségével becsomagolhatunk fájlokat terjesztéshez, archiváláshoz, és a nem
    használt fájlok vagy könyvtárak tömörítésével lemezterületet takaríthatunk meg.

    A zip egy vagy több fájlt egyetlen zip archívumba tesz a fájlokhoz tartozó információval
    együtt. (Név, útvonal, dátum, utolsó módosítás ideje, védelem és információ a file
    sértetlenségének ellenőrzésére.)  Egy teljes alkönyvtár-szerkezet egyetlen paranccsal
    becsomagolható egy zip archívumba.  Szövegfile-oknál általános a 2:1 és 3:1 közötti
    tömörítési arány. A zip egyféle tömörítési módszert ismer (deflation) és a fájlokat
    tömörítés nélkül is tudja tárolni. A zip minden tömörítendő fájlra automatikusan
    kiválasztja a kettő közül a jobbat.

    Ha egy már létező zip archívum nevét adjuk meg, akkor az azonos nevű fájlokat a zip
    lecseréli az archívumban, az új fájlokat pedig felveszi.  Például ha a valami.zip már
    létezik, és tartalmazza a valami/file1, valami/file2 file-okat, és a valami könyvtár
    tartalmazza a valami/file1, valami/file3 file-okat, akkor a

       zip -r valami valami

    parancs lecseréli a valami.zip-ben a valami/file1 file-t, és hozzáadja a valami.zip-hez a
    valami/file3 file-t. Ezután a valami.zip tartalmazni fogja a valami/file1, valami/file2,
    és valami/file3 file-okat úgy, hogy a valami/file2 változatlan marad.

    Ha a file listát -@ alakban adjuk meg, akkor a zip a szabványos bemenetről várja az input
    fájlok listáját.  UNIX alatt ez a lehetőség nagyon jól kihasználható, ha a find(1)
    paranccsal együtt használjuk. Ha például minden C forrás fájlt archiválni akarunk az
    aktuális könyvtárból és minden alkönyvtárából, akkor ezt írjuk:

       find . -name "*.[ch]" -print | zip forras -@

    (Figyeljük meg, hogy a mintát idézőjelek közé kell tenni, hogy a parancsértelmező ne tudja
    kiterjeszteni.) A zip a zip file nevének elfogad egy kötőjelet ("-") is, ebben az esetben
    a zip file-t a szabványos kimenetre fogja írni, így a kimenetet egy másik programnak
    adhatjuk tovább. Például a

       zip -r - . | dd of=/dev/nrst0 obs=16k

    parancs úgy csinál mentést az aktuális könyvtárról, hogy a zip kimenetét közvetlenül
    szalagra írja a megadott blokkmérettel.

    A zip a tömörítendő file neveként elfogad egy kötőjelet ("-") is, ekkor a standard
    bemenetről fogja beolvasni a fájlt, lehetővé téve, hogy a bemenet egy másik programtól
    érkezzen. Például a

       tar cf - . | zip backup -

    parancs úgy csinál mentést az aktuális könyvtárról, hogy a tar program kimenetét tömöríti
    be. Ez általában jobb tömörítést ad, mint az előző példában használt -r kapcsoló, mert a
    zip így ki tudja használni a fájlok közti redundanciát. A mentést visszatölthetjük az

       unzip -p backup | tar xf -

    paranccsal.  Ha nem adunk meg zip file nevet és a szabványos kimenet nem egy terminál,
    akkor a zip szűrőként működve tömörítve írja ki a szabványos kimenetre a szabványos
    bemenet tartalmát. Például a

       tar cf - . | zip | dd of=/dev/nrst0 obs=16k

    parancs megfelel a

       tar cf - . | zip - - | dd of=/dev/nrst0 obs=16k

    parancsnak. Az így készített zip archívumok kicsomagolhatók az unzip csomag funzip
    programjával, vagy a gzip csomag gunzip programjával. Például:

    dd if=/dev/nrst0 ibs=16k | funzip | tar xvf -

    Amikor a zip egy már létező zip archívumot módosít, egy ideiglenes fájlba írja az új
    tartalmat, és csak akkor cseréli le az eredeti fájlt, ha az új változat létrehozása
    hibátlanul sikerült.

    Ha a zip archívum neve nem tartalmaz kiterjesztést, akkor a .zip kiterjesztést fogja
    használni. Ha a név már tartalmaz a .zip-től különböző kiterjesztést, akkor a meglévő
    kiterjesztés nem változik.

OPCIÓK

    -A   Önkicsomagoló archívum igazítása. Az önkicsomagoló archívum egy létező archívumból
       jön létre úgy, hogy az elejére egy SFX blokk kerül. Az -A opció jelzi a zip-nek,
       hogy ennek a bevezető adatblokknak a figyelembevételével igazítsa a tábla-
       bejegyzések eltolási értékeit.

    -b elérési út
       A megadott elérési út használata az ideiglenes zip archívum létrehozásához. Például
       a

           zip -b /tmp cucc *

       parancs a /tmp könyvtárba fogja tenni az ideiglenes zip archívumot, amit majd az
       aktuális könyvtárban levő cucc.zip file-ba másol. Ez az opció akkor hasznos, ha egy
       már létező archívumot frissítünk, és az archívumot tartalmazó fájlrendszeren nincs
       elég szabad hely ahhoz, hogy a régi és az új archívum egyszerre elférjen.

    -c   Egysoros  megjegyzések  hozzáadása  minden fájlhoz.  Először a fájlműveletek
       (hozzáadás, frissítés) hajtódnak végre, ezután a felhasználó minden fájlhoz
       megadhat egy egysoros megjegyzést. Minden fájlhoz írjuk be a megjegyzést enterrel
       lezárva, vagy üssünk csak entert, ahol nem akarunk megjegyzést megadni.

    -d   File-ok eltávolítása (törlése) a zip archívumból. Például a

           zip -d valami valami/pista/szemet valami/jancsi/\* \*.o

       parancs eltávolítja a valami/pista/szemet file-t, minden valami/jancsi/-val kezdődő
       fájlt, és minden .o-val végződő fájlt (bármilyen elérési útra). Figyeljük meg,
       hogy a "\" karakterrel kerültük el, hogy a parancsértelmező  automatikusan
       kiterjessze az elérési utakat, így a zip látni fogja a csillagokat, és a megadott
       elérési utakat az archívum tartalmára értelmezi, nem pedig az aktuális könyvtárra.

       MSDOS alatt a -d opció különbséget tesz a kis- és nagybetűk között, amikor a zip
       archívumban levő fájlokat keresi.  Ezért a fájlneveket csupa nagybetűvel kell
       megadni, ha MSDOS rendszeren a PKZIP-pel zippeltük őket.

    -D   Az alkönyvtáraknak ne legyen bejegyzésük a zip archívumban. Alapértelmezés szerint
       az alkönyvtárakhoz is készül bejegyzés, így az attribútumaik megőrződnek a zip
       archívumban. A ZIPOPT környezeti változó használatával megváltoztathatjuk az
       alapértelmezés szerinti opciókat. Például Unix alatt sh-ban:

           ZIPOPT="-D"; export ZIPOPT

       (A ZIPOPT változó bármilyen opciót tartalmazhat -- egyszerre többet is -- kivéve a
       -i és a -x opciókat. A -D a -x "*/" rövidítése, de ez utóbbi nem állítható be a
       ZIPOPT környezeti változóval.

    -e   A zip archívum tartalmának titkosítása. A terminálon bekér egy jelszót (a jelszó
       nem fog látszani a beíráskor; ha a szabványos hibakimenet nem tty eszköz, akkor a
       zip hibaüzenettel leáll). A jelszót kétszer kéri be, hogy a felhasználót megvédje
       a gépelési hibáktól.

    -f   Csak akkor cserél (frissít) egy fájlt a zip archívumban, ha a fájlt újabban
       módosították, mint a zip archívumban levő változatát. A frissítés (-u) opcióval
       ellentétben ezzel nem kerülnek be új fájlok a zip archívumba. Például:

           zip -f valami

       Ezt a parancsot abból a könyvtárból kell kiadni, ahol az eredeti zip parancsot is
       kiadtuk, hiszen a zip archívumokban tárolt elérési utak mindig relatívak.

       Megjegyzés: A TZ (időzóna) környezeti változót a helyi időzónának megfelelően kell
       beállítani ahhoz, hogy a -f , -u , és -o opciók helyesen működjenek.

       Ennek az okai eléggé szövevényesek, körülbelül arról van szó, hogy a Unix
       fájlmódosítási idő formátuma (mindig GMT) különbözik a legtöbb egyéb operációs
       rendszerétől (mindig helyi idő), és a kettőt össze kell hasonlítani.  Egy tipikus
       TZ érték például: ``MET-1METDST'' (Közép-európai idő a nyári-téli időszámítás
       automatikus állításával).

    -F   A zip archívum kijavítása. Ez az opció akkor használható, ha az archívum egyes
       részei hiányoznak. Nincs garancia arra, hogy működik, ezért először MINDENKÉPPEN
       csináljunk egy biztonsági másolatot az eredeti archívumról!

       Ha duplán adjuk meg (-FF), akkor a zip nem bízik a sérült archívumban tárolt
       fájlméretekben, és jellegzetes mintázatok keresésével próbálja azonosítani a fájlok
       közti határokat az archívumban. A szimpla -F megbízhatóbb, ha az archívum nem
       sérült meg nagyon, például ha csak a vége hiányzik; ezért először ezt az opciót
       használjuk.

       Egyik opció sem tudja helyrehozni az archívumot, ha azt bináris helyett ascii
       módban továbbították. A javítás után az unzip -t opciója néhány fájlnál hibás CRC-t
       jelezhet. Az ilyen fájlokat nem lehet helyreállítani; törölhetők az archívumból a
       zip -d opciójával.

    -g   A fájlokat hozzáadja a megadott archívumhoz, ahelyett, hogy új archívumot hozna
       létre. Ha ez a művelet nem sikerül, a zip megpróbálja visszaállítani az archívum
       eredeti állapotát. Ha a visszaállítás nem sikerül, az archívum megsérülhet.

    -h   Segítséget ad a zip használatához. (Ez jelenik meg akkor is, ha a zip-et
       argumentumok nélkül indítjuk.)

    -i fájlok
       Csak a megadott fájlokat vegye fel, például:

           zip -r valami . -i \*.c

       Ez csak azokat a fájlokat csomagolja az  aktuális  könyvtárból  és  annak
       alkönyvtáraiból, amelyek  .c-re végződnek. (Megjegyzés PKZIP felhasználóknak: az
       ezzel ekvivalens parancs a

           pkzip -rP valami *.c

       A PKZIP csak az aktuális könyvtárban engedi meg a rekurziót.)  A "\" karakterrel
       elkerüljük, hogy a parancsértelmező behelyettesítse a fájlneveket, így a fájlok
       keresését minden alkönyvtár-szinten a zip fogja végezni.

    -j   Csak a fájlneveket tárolja (az elérési utat elhagyja), és nem tárolja a könyvtárak
       neveit. Alapértelmezés szerint a zip a teljes elérési utat tárolja (az aktuális
       könyvtártól számítva).

    -J   Levágja az archívum elejére illesztett bármilyen kiegészítő adatblokkot (pl. SFX
       blokk az önkicsomagoló archívumoknál).

    -k   Megpróbálja az MSDOS-nak megfelelő formába konvertálni a neveket és elérési utakat,
       csak az MSDOS fájlattribútumokat tárolja (UNIX alatt csak a felhasználó írási
       jogát), és úgy jegyzi be a fájlokat, mint MSDOS alatt készített bejegyzések (akkor
       is, ha ez nem igaz). Ez az opció az MSDOS alatti PKZIP-pel való kompatibilitás
       megőrzésére szolgál, mivel az nem tud kezelni bizonyos fájlneveket, például azokat,
       amelyek két pontot tartalmaznak.

    -l   A Unix sorvége jeleit (LF) lecseréli az MSDOS konvenciójának megfelelő CR LF-re.
       Ezt az opciót ne használjuk bináris fájlokra! Unix alatt is használhatjuk, ha a
       zip fájlt MSDOS-ra a PKUNZIP-nak szánjuk.  Ha az input fájlokban már CR LF
       karakterek vannak, akkor ez az opció plusz CR karaktereket fog hozzáadni. Ezáltal
       az unzip -a Unix alatt az eredeti file pontos másolatát adja, és visszavonja a zip
       -l hatását.

    -ll  Az MSDOS sorvége jeleit (CR LF) lecseréli a Unix-nak megfelelő LF-re. Ezt az
       opciót ne használjuk bináris fájlokra! MSDOS alatt is használhatjuk, ha a zip fájlt
       Unix-ra az unzip-nak szánjuk.

    -L   A zip licensz megjelenítése.

    -m   A megadott fájlokat áthelyezi a zip archívumba, vagyis törli a könyvtárakat és a
       fájlokat, miután létrehozta a megadott zip archívumot. Ha egy könyvtár a benne lévő
       fájlok törlése után üressé válik, akkor a könyvtárat is törli. A zip addig nem
       töröl semmit, amíg az archívumot hibátlanul létre nem hozta. Ez az opció hasznos a
       lemezterület megtakarítására, de potenciálisan veszélyes, ezért ajánlott a -T
       opcióval együtt használni, ami a fájlok törlése előtt ellenőrzi az archívumot.

    -n végződések
       Nem próbálja meg tömöríteni azokat a fájlokat, amelyek neve a  végződések
       valamelyikére  végződik.  Az ilyen fájlokat a zip egyszerűen eltárolja (0%
       tömörítés) a zip fájlban, így nem pazarol időt arra, hogy megpróbálja tömöríteni
       őket.  A végződéseket vagy kettősponttal vagy pontosvesszővel kell elválasztani
       egymástól. Például:

           zip -rn .Z:.zip:.tiff:.gif:.snd valami valami

       Ez a parancs a valami-ből mindent bemásol a valami.zip-be, de minden .Z, .zip,
       .tiff, .gif, vagy .snd végződésű fájlt tömörítés nélkül fog tárolni. (A kép- és
       hangfile-oknak általában megvannak a saját speciális tömörítési módszereik.) A zip
       alapértelmezés  szerint  nem  tömöríti  azokat  a fájlokat, amelyek neve a
       .Z:.zip:.zoo:.arc:.lzh:.arj listában szereplő végződések valamelyikére végződik.
       Az ilyen fájlokat közvetlenül tárolja az archívumban. A ZIPOPT környezeti változó
       segítségével beállíthatjuk az alapértelmezés szerinti opciókat. Példaul Unix-ban
       csh-val:

           setenv ZIPOPT "-n .gif:.zip"

       Ha minden fájlt meg akarunk próbálni tömöríteni:

           zip -n : valami

       A zip a maximális tömörítést jelző -9 opció hatására is megpróbál tömöríteni minden
       fájlt a végződésektől függetlenül.

    -o   A zip archívum "utolsó módosítás" idejét beállítja a zip archívum bejegyzései
       között talált legutolsó (legrégebbi) "utolsó módosítás" idejére. Ez használható
       önmagában is, minden más művelet nélkül. Például a

       zip -o valami

       parancs beállítja a valami.zip "utolsó módosítás" idejét a bejegyzései közti
       legutolsó időre.

    -q   Csendes mód: nem ír ki tájékoztató üzeneteket és nem kér be megjegyzéseket.
       (Hasznos például shell scriptekben és háttérben futó task-nál.)

    -r   A könyvtárszerkezet rekurzív bejárása; például:

           zip -r valami valami

       Ebben az esetben a valami-ben levő összes fájlt és alkönyvtárat elmenti a
       valami.zip nevű zip archívumba; beleértve a "."-tal kezdődő nevű fájlokat is,
       hiszen a rekurzió nem használja  a  parancsértelmező  fájlnév  helyettesítő
       mechanizmusát.  Ha a valami alkönyvtárban levő fájloknak és alkönyvtáraknak csak
       egy adott részhalmazát akarjuk menteni, akkor a -i opcióval adhatjuk meg a kívánt
       fájlnév mintát.  A -r opciót nem tanácsos a ".*" fájlnévvel használni, mert ez
       ráillik a ".."-ra is, így a szülő könyvtárat is becsomagolja (és valószínűleg nem
       ezt akartuk).

    -S   Felveszi a rendszer- és a rejtett fájlokat is. Ez az opció csak néhány rendszeren
       működik, Unix-on nincs hatása.

    -t mmddyy
       Kihagyja azokat a fájlokat, amelyek utolsó módosítási ideje korábbi a megadott
       dátumnál, ahol mm a hónap (0-12), dd a hónap napja (1-31), és yy az évszám utolsó
       két számjegye. Például a

           zip -rt 120791 infamy valami

       parancs hozzáadja az infamy.zip archívumhoz a valami alkönyvtárban levő összes
       olyan fájlt és alkönyvtárat, amelyet 1991. december 7-én vagy később módosítottak
       utoljára.

    -T   Az új zip file ellenőrzése. Ha hibát talál, akkor a régi zip file változatlanul
       marad és (a -m kapcsolóval együtt) nem töröl egyetlen becsomagolt fájlt sem.

    -u   Csak akkor cserél le (frissít) egy a zip archívumban már szereplő fájlt, ha később
       módosították, mint a zip archívumban levő változatát. Például:

           zip -u cucc *

       Ez a parancs az aktuális könyvtárból hozzáad az archívumhoz minden új fájlt, és
       frissíti azokat a fájlokat, amelyeket a cucc.zip létrehozása/utolsó módosítása óta
       módosítottak. (A zip nem fogja önmagába becsomagolni a cucc.zip-et.)

       Megjegyzés: a -u opció argumentumok nélkül úgy működik, mint a -f (frissítés)
       opció.

    -v   Részletes kiírás mód vagy információk az aktuális verzióról.

       Ha rendes műveletekkel együtt használjuk, akkor tömörítés közben mutatja, hogy
       éppen hol tart, és részletes adatokat szolgáltat a zip file szerkezetének
       érdekességeiről.

       Ha a -v az egyetlen argumentum, és a szabványos kimenet nincsen fájlba irányítva,
       akkor egy információs képernyőt kapunk. A copyright-jelzés, a program neve,
       verziószáma, a kiadás dátuma mellett megadja az Info-ZIP és a terjesztő helyek
       címét is. Ezután következik néhány információ a zip program fordításáról (a
       használt fordító típusa és verziója, az operációs rendszer verziója, a fordítás
       időpontja, és a program létrehozásakor bekapcsolt fordítási opciók).

    -V   VMS file attribútumok mentése. Ez az opció csak VMS alatt működik, a vele
       létrehozott zip file-ok más rendszereken általában nem lesznek használhatók.

    -w   A verziószámok hozzácsatolása a fájlnevekhez, a fájlok több verzióját is tárolja.
       (Csak VMS-ben; alapértelmezés: csak a fájlok legutóbbi verzióját használja.)

    -x fájlok
       Kihagyja a megadott fájlokat, például a

           zip -r valami valami -x \*.o

       parancs a valami könyvtár tartalmát tárolja a valami.zip-ben, de kihagy minden .o-
       ra végződő nevű fájlt. A "\" megakadályozza a parancsértelmező automatikus fájlnév
       helyettesítését, így a nevek illesztését minden alkönyvtár-szinten a zip fogja
       végezni.

    -X   Nem tárolja a speciális fájlattribútumokat (Kiterjesztett attribútumok az OS/2-nél,
       uid/gid és file módosítási idők a Unix-nál.)

    -y   A szimbolikus linkeket önmagukban tárolja a zip file-ban, ahelyett, hogy a linkek
       által hivatkozott fájlokat tömörítené. (Csak Unix-nál.)

    -z   Az egész zip file-ra vonatkozó többsoros megjegyzést olvas be a terminálról. A
       megjegyzés végét egy egyetlen pontot tartalmazó sor, vagy a fájlvége jel jelzi (^D
       Unix-on, ^Z MSDOS-on, OS/2-n és VAX/VMS-en). A megjegyzést fájlból is be lehet
       vinni:

           zip -z valami < mejegyzes

    -#   A # számjegy megadásával szabályozza a tömörítés sebességét: -0: nincs tömörítés
       (csak  tárol minden fájlt), -1: a leggyorsabb tömörítési módszer (gyengébb
       tömörítés), és -9: a leglassabb tömörítési módszer (optimális tömörítés, nem veszi
       figyelembe a fájlnevek végződését). Az alapértelmezett tömörítési szint a -6.

    -@   A tömörítendő fájlok listáját a szabványos bemenetről veszi. A szóközt tartalmazó
       fájlneveket aposztrófok között kell megadni, például: 'file név'.

    -$   Az első tömörítendő fájlt tartalmazó meghajtó kötetnevét is tárolja.  Ha csak a
       kötetnevet akarjuk tárolni, vagy meg akarunk határozni egy adott meghajtót, akkor
       első fájlként írjuk a meghajtó nevét, például:

           zip -$ valami a: c:akarmi

       Ez az opció csak néhány rendszeren működik (MSDOS és OS/2), Unix-on nincs hatása.

PÉLDÁK

    A legegyszerűbb példa:

       zip cucc *

    Ez létrehozza a cucc.zip archívumot (feltéve, hogy korábban nem létezett), és az aktuális
    könyvtárban levő összes fájlt tárolja benne tömörített formában. (A .zip végződés
    automatikusan hozzáíródik az archívum file nevéhez, kivéve, ha az már tartalmazott pontot.
    Így explicit módon megadható más végződés is.)

    A parancsértelmező fájlnév helyettesítési mechanizmusa miatt a "."-tal kezdődő fájlok nem
    kerülnek be az archívumba. Ha ezeket is hozzá akarjuk venni:

       zip cucc .* *

    De ez sem tárolja az aktuális könyvtárból nyíló alkönyvtárakat.

    Ha egy teljes könyvtárat akarunk zip-pelni:

       zip -r valami valami

    Ez a parancs létrehozza a valami.zip archívumot, amibe bekerül a valami alkönyvtárban levő
    összes file és alkönyvtár.

    Szükség lehet arra, hogy olyan zip archívumot hozzunk létre, amely tartalmazza a fájlokat
    a valami könyvtárból, de a valami könyvtárnevet nem tárolja.  A -j opció segítségével
    levághatjuk az elérési utakat, például:

       zip -j valami valami/*

    Ha kevés a szabad lemezterület, akkor előfordulhat, hogy az eredeti könyvtár és a
    tömörített változata nem fér el együtt. Ebben az esetben létrehozhatjuk az archívumot
    lépésekben is, a -m opció használatával. Ha a valami könyvtár tartalmazza a pista, feri,
    és jancsi alkönyvtárakat, akkor megtehetjük ezt:

       zip -rm valami valami/pista
       zip -rm valami valami/feri
       zip -rm valami valami/jancsi

    Az első parancs létrehozza a valami.zip-et, és a másik kettő bővíti.  Mindegyik zip
    parancs végrehajtása után az utoljára létrehozott archívum törlődik, elég helyet hagyva a
    következő zip parancs működéséhez.

MINTAILLESZTÉS

    Ez a rész csak a UNIX-ra vonatkozik.

    A UNIX parancsértelmezői (sh(1) és csh(1)) file-név helyettesítést végeznek a parancsok
    argumentumain. A speciális karakterek:

    ?   egyetlen tetszőleges karaktert helyettesít

    *   tetszőleges számú karaktert helyettesít (beleértve a nullát is)

    []   a  szögletes  zárójelekben  megadott  tartományba tartozó egyetlen karaktert
       helyettesít (például: [a-f], [0-9]).

    Amikor a parancsértelmező ezekkel a karakterekkel találkozik (ha nincsenek védve "\"
    karakterrel vagy idézőjelekkel), akkor az aktuális elérési úton olyan fájlokat fog
    keresni, amelyek neve illeszkedik a megadott mintára, és ezeknek a fájloknak a listájával
    helyettesíti az argumentumot.

    A zip program is képes elvégezni ugyanezt a helyettesítést a módosítandó zip archívumban
    levő fájlokra, illetve a -x (kizárás) vagy -i (beillesztés) opciók esetében a megadott
    fájllistán (ha "\" karaktert vagy idézőjeleket használunk, hogy megakadályozzuk a
    parancsértelmező automatikus helyettesítését).  Általánosan, amikor a zip a listában
    feldolgoz egy fájlnevet, akkor a fájlt először a fájlrendszerben keresi. Ha ott nem
    találja, akkor a módosítandó zip archívumban (ha van ilyen) keresi a fenti mintaillesztő
    karaktereknek megfelelően. Minden illeszkedő file nevet felvesz a feldolgozandó fájlok
    listájába, kivéve, ha az a -x opcióval megadott fájlok között van, illetve ha nincs a -i
    opcióval megadott fájlok között.

    A mintaillesztésbe az elérési út is beletartozik, tehát például a \*.o mintának megfelel
    minden ".o"-ra végződő file, függetlenül az elérési út elejétől.  Jegyezzük meg, hogy
    minden speciális karakter (pl. ?*[]) elé "\" karaktert kell írni, vagy az egész
    argumentumot dupla idézőjelek ("") közé kell tenni.

    Általában használjunk "\" karaktert, hogy a zip-pel végeztessük a mintaillesztést a -f
    (frissítés) és -d (törlés) opcióknál, és néha a -x (kizárás) opció után is, ha a megfelelő
    művelettel használjuk (hozzáadás, -u, -f, vagy -d).

LÁSD MÉG

    compress(1), shar(1), tar(1), unzip(1), gzip(1)

HIBÁK

    A zip 2.1 nem kompatíbilis a PKUNZIP 1.10-zel. A zip 1.1 használatával tudunk a PKUNZIP
    1.10-zel kicsomagolható zip file-okat létrehozni.

    A zip 2.1-el létrehozott zip file-okat nem szabad módosítani a zip 1.1-el vagy a PKZIP
    1.10-zel, ha titkosított tagokat is tartalmaznak, illetve ha pipe-ról, vagy soros
    hozzáférésű eszközről hoztuk őket létre. A zip vagy a PKZIP régi verziói hibás formátumú
    archívumot hoznának létre. A régi verziók ki tudják listázni a zip file tartalmát, de nem
    tudják kicsomagolni (az új tömörítő algoritmus miatt). Ha nem használunk titkosítást, és
    csak közönséges, lemezen levő fájlokat használunk, akkor nem kell törődnünk ezzel a
    problémával.

    VMS alatt a zip nem kezel megfelelően minden speciális file formátumot. Csak a "stream-
    LF" formátumú zip file-ok működnek a zip-pel. Más fájlok konvertálhatók Rahul Dhesi BILF
    programjával.  A zip ezen verziója elvégzi a konverzió egy részét.  Ha Kermit-et
    használunk zip fájlok másolására Vax-tól MSDOS-ra, akkor írjuk be a Vax-on, hogy "set file
    type block".  Ha MSDOS-ról Vax-ra másolunk, akkor írjuk be a Vax-on, hogy "set file type
    fixed". Mindkét esetben az MSDOS-on írjuk be azt, hogy "set file type binary".

    VMS alatt a zip elszáll, ha DECnet szintaxis szerinti fájlspecifikációt adunk meg,
    például: valami::*.*.

    OS/2-n a zip nem tud megtalálni néhány file nevet, például azokat, amelyek felkiáltójelet
    vagy kettőskeresztet tartalmaznak. Ez a hiba az OS/2-ben van: a 32 bites DosFindFirst/Next
    nem találja meg az ilyen file neveket. A hiba más programokat is érint, például a GNU tar-
    t.

    OS/2 alatt (kompatibilitási okokból) a DIR annyi kiterjesztett attribútumot mutat,
    amennyit a DosQueryPathInfo() 16 bites verziója visszaad. Ellenkező esetben az 1.3-as és a
    2.0-ás OS/2-n a DIR különböző értékeket mutatna.  A 32 bites DosQueryPathInfo() által
    visszaadott adatszerkezet egy kicsit különbözik, extra byte-okat tartalmaz a 4 byte-os
    határra igazítás miatt (hogy megfeleljen az OS/2 későbbi RISC verzióinak), valamint
    pointereket (valójában egy láncolt lista). Ezért a zip által mutatott érték (mivel a zip a
    32 bites mód méretét használja) különbözik attól, amit a DIR mutat. A zip hordozhatósági
    okokból a 32 bites formátumot tárolja, még az OS/2 1.3-on futó 16 bites MS C-vel fordított
    változat is, tehát ez is a 32 bites mód méretét mutatja.

    Az Amigán a -A opció egyelőre nem működik.

SZERZŐK

    Copyright (C) 1990-1996 Mark Adler, Richard B. Wales, Jean-loup Gailly, Onno van der
    Linden, Kai Uwe Rommel, Igor Mandrichenko, John Bush and Paul Kienitz. Ezt a programot
    bármely személy vagy intézmény használhatja, másolhatja, vagy terjesztheti mindaddig, amíg
    az összes eredeti fájlt együtt tartja. A program eladásából nem szerezhet jövedelmet, és
    ezt a copyright szöveget változatlanul kell hagynia.

    UGYANÚGY, MINT MÁS INGYENES DOLGOKNÁL, A ZIP-HEZ ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ SEGÉDPROGRAMOKHOZ NEM
    JÁR SEMMILYEN GARANCIA. A SZERZŐI JOGOK TULAJDONOSAIT SEMMILYEN ESETBEN SEM TERHELI
    FELELŐSSÉG A PROGRAM HASZNÁLATÁBÓL ADÓDÓ BÁRMILYEN KÁROKÉRT.

    Az eredeti szöveg:

    Permission is granted to any individual or institution to use, copy, or redistribute this
    software so long as all of the original files are included, that it is not sold for
    profit, and that this copyright notice is retained.

    LIKE ANYTHING ELSE THAT'S FREE, ZIP AND ITS ASSOCIATED UTILITIES ARE PROVIDED AS IS AND
    COME WITH NO WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED. IN NO EVENT WILL THE
    COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS SOFTWARE.

    A hibájelentéseket és a megjegyzéseket küldd a zip-bugs@wkuvx1.wku.edu címre.  A
    hibajelentésekhez csatold a zip verziószámát (lásd zip -h ), a fordításnál használt make
    opciókat (lásd zip -v ), a gép típusát, az operációs rendszer nevét és verzióját, valamint
    minél több kiegészítő információt!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

    Szeretnénk köszönetet mondani R. P. Byrne-nek a Shrink.Pas programjáért, amely ezt a
    projektet ihlette, és amiből a "shrink" algoritmust loptuk; Phil Katz-nak, amiért a zip
    file-formátumot, tömörítési formátumot és a .ZIP kiterjesztést public domain-be tette, és
    amiért elfogadott néhány kisebb módosítást a file-formátumon; Steve Burg-nek a "deflate"
    formátum  tisztázásáért;  Haruhiko  Okumurának és Leonid Broukhis-nek a tömörítési
    algoritmushoz adott hasznos ötleteikért; Keith Petersen-nek, Rich Wales-nek, Hunter
    Goatley-nak és Mark Adler-nek, amiért fenntartják az INFO-ZIP csoport levelezési listáját
    és ftp szerverét; és legfőképpen az INFO-ZIP csoport tagjainak (a lista az infozip.who
    file-ban van), akiknek a fáradhatatlan tesztelési és hibajavítási munkája nélkül egy
    hordozható zip létrehozása nem lett volna lehetséges.  Végül szeretnénk megköszönni
    (szemrehányást  tenni) az első INFO-ZIP moderátornak, David Kirschbaum-nak, amiért
    egyáltalán belevitt minket ebbe az egészbe. Ezt a dokumentációt R. P. C. Rodgers írta át
    UNIX-ra.

MAGYAR FORDÍTÁS

    Dénes Pál <denespal@valerie.inf.elte.hu>

                      1996 Apr 13                   ZIP(1)