Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    delete_module - egy betölthető modul területet töröl

ÁTTEKINTÉS

    #include <linux/module.h>

    int delete_module(const char *name);

LEÍRÁS

    A delete_module megpróbál törölni egy nem használt betölthető modul
    területet.  Ha a name értéke NULL, akkor minden nem  használt,
    automatikus  törlésre  kijelölt  modul el lesz távolítva. Ezt a
    rendszerhívást csak a superuser használhatja.

VISSZATÉRÉSI ÉRTÉK

    Siker esetén zéró. Hiba esetén az érték -1 és az errno értéke
    megfelelően lesz beállítva.

HIBÁK

    EPERM A felhasználó nem a superuser.

    ENOENT Nincs ilyen nevű modul.

    EINVAL A name üres string volt.

    EBUSY A modul használatban van.

    EFAULT A name kívül esik a program által elérhető címtartományon.

LÁSD MÉG

    create_module(2), init_module(2), query_module(2).

MAGYAR FORDÍTÁS

    Böszörményi Zoltán <zboszor@mail.externet.hu>