Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    lilo.conf - a lilo konfigurációs fájlja

LEÍRÁS

    Ezt a fájl alapértelmezésben /etc/lilo.conf, a boot loader-t telepítő lilo használja (lásd
    még lilo(8)).

    Egy példa a lilo.conf fájlra:

       boot = /dev/hda
       delay = 40
       compact
       vga = normal
       root = /dev/hda1
       read-only
       image = /zImage-1.5.99
           label = try
       image = /zImage-1.0.9
           label = 1.0.9
       image = /tamu/vmlinuz
          label = tamu
          root = /dev/hdb2
          vga = ask
       other = /dev/hda3
          label = dos
          table = /dev/hda

    A fenti minta konfigurációs fájl meghatározza, hogy a lilo a /dev/hda1 Master Boot Record-
    ját használja. (A lilo egyéb irányú felhasználásának, valamint más operációs rendszerekkel
    való együttműködésének leírásához lásd még a user.tex fájlt a lilo dokumentációjából.)

    Bootolás előtt a boot betöltő 4 másodpercet (40 tizedmásodpercet) fog várni arra, hogy a
    felhasználó megnyomja a [Shift] billentyűt.  Amennyiben ez nem történik meg, az első
    előforduló kernel image (/zImage-1.5.99, amely valószinűleg öt perccel korábban volt
    telepítve) kerül betöltésre.  Amennyiben a felhasználó [Shift]-et nyom, a boot betöltő
    megkérdezi, hogy melyik image kerüljön betöltésre. Abban az esetben, ha Ön elfelejtette
    volna a lehetséges opciókat, nyomja meg a [TAB] billentyűt (vagy a [?]-t ha US
    billentyűzete van), és megjelenik egy menü a következő opciókkal: betöltésre kerülhet a
    vadonatúj kernel, vagy egy régebbi, megbízható kernel, vagy egy olyan kernel, amelyik egy
    más root fájl rendszeren található (abban az esetben, ha az alapértelmezett root fájl
    rendszeren valami végzetes hibát követett el), vagy betölthet egy más operációs rendszert.
    Maximum 16 image sorolható fel a lilo.conf-ban.

    Ahogy az a fenti példából is kiderül, a konfigurációs fájl elején néhány globális opció
    beállítása találató (az első 6 sor a fenti példában), amelyeket a különböző image-ek
    opcióinak leírása követ. Egy image-t jellemző opció felülírja a globális opciót.

GLOBÁLIS OPCIÓK

    Sokféle lehetséges kulcsszó létezik. Az alábbi leírás, néhány rövidítéstől eltekintve,
    majdnem szószerint követi a user.tex-ben olvashatókat.

    backup=backup-fájl
       Átmásolja az eredeti boot sectort a backup-file -ba (amely szintén lehet egy
       eszköz, például /dev/null) a /boot/boot.NNNN helyett.

    boot=boot-eszköz
       Meghatározza annak az eszköznek a nevét (például egy partíció a merevlemezen) amely
       tartalmazza a boot szektort. Amennyiben ez a kulcsszó nem jelenik meg, a boot
       szektor arról az eszközről lesz olvasva (és esetleg arra is lesz írva), amelyik
       pillanatnyilag root partícióként van csatlakoztatva.

    compact
       Ez az opció azt jelenti, hogy a lilo megpróbálja egyesíteni a szomszédos
       szektorokra irányuló olvasási kéréseket egyetlen olvasási kéréssé. Ez nagymértékben
       lerövidíti a betöltési időt, és a map fájl is kisebb lesz. A hajlékony lemezről
       történik.

    default=név
       Az itt választott image lesz az alapértelmezett boot image. Amennyiben a ´default´
       opció nincs specifikálva, a konfigurációs fájlban elsőként előforduló image lesz
       felhasználva.

    delay=tsecs
       Meghatározza tizedmásodpercekben azt az időt, amennyit a boot betöltő várhat addig,
       ameddig elkezdi betölteni az első image-t. Ez azon rendszerek esetében lehet
       hasznos, amelyek azonnal boot-olnak a merevlemezről miután a billentyűzet-használat
       engedélyezve van. A boot betöltő nem vár, ha a 'delay' hiányzik vagy értéke 0.

    disk=eszköznév
       Az itt megadott lemezegység nem standard paramétereit határozza meg. Részletesebb
       leírás a user.tex "Disk geometry" fejezetében található.

    disktab=disktab-fájl
       Meghatározza a lemezegység paraméter-táblázatának nevét. A map  telepítő  a
       /etc/disktab fájlt keresi, amennyiben a 'disktab' opció hiányzik. A paraméter
       használata nem ajánlott.

    fix-table
       Ez az opció lehetővé teszi, hogy a lilo megváltoztassa a 3 dimenziós címeket a
       partíciós táblában. Minden partíció bejegyzés tartalmazza a partíció első és utolsó
       szektorainak 3D-s (szektor/fej/cilinder) és lineáris címét. Ha egy partíció határai
       nincsenek sávokhoz igazítva, és egyes operációs rendszerek (pl. PC/MS-DOS vagy
       OS/2) ugyanazt a merevlemezt használják, megtörténhet, hogy ezek megváltoztatják a
       3D-s címet. A lilo csak olyan partíción tárolhatja a boot szektorát amelyen a két
       tipusú cím megegyezik. Amennyiben a fenti opció be van állítva, a lilo kijavítja a
       helytelen 3D-s kezdő címeket.

       FIGYELMEZTETÉS: Ez nem garantálja, hogy más operációs rendszerek később nem
       próbálják meg visszaállítani a címeket. Ugyanakkor az is lehetséges, hogy ennek a
       változtatásnak más, nem várt következményei is lesznek. A helyes megoldás az, hogy
       a lemezegységet újrapartícionáljuk egy olyan programmal, amely a partíció határait
       a sávokhoz igazítja. Továbbá néhány merevlemez esetében (például nagy kapacitású
       EIDE lemezeknél, amelyeknél engedélyezve van a  cím  transzláció)  bizonyos
       körülmények  közt  elkerülhetetlenek  a  konfliktusban  levő partíciós tábla
       bejegyzések.

    force-backup=backup-fájl
       Ugyanaz, mint a 'backup' azzal a különbséggel, hogy felülírja a régi backup
       másolatot, amennyiben az létezik.

    ignore-table
       Az opció hatására a lilo mellőzi a helytelen partíciós táblákat.

    install=boot-szektor
       Az itt megjelölt fájlt mint boot szektort telepíti. Amennyiben az 'install' opció
       nem jelenik meg, a /boot/boot.b lesz felhasználva alapértelmezésben.

    linear A szektor/fej/cilinder tipusú 3D-s címzés helyett lineáris címzést használ.  A
       lineáris címek futás közben lesznek transzlatálva, és nem függnek a merevlemez
       geometriájától. Megjegyzendő, hogyha a 'linear' opció be van állítva, a boot
       lemezek nem használhatók más rendszernél, mert az a BIOS függvény, amely lemez
       geometriáját hivatott megállapítani nem működik megbízhatóan floppy  lemezek
       esetében. Ha nagy merevlemeznél a /sbin/lilo olyan lemezterületekre fog utalni,
       amelyek nem elérhetők, mert a 3D-s szektorcímek nem ismertek a rendszer betöltése
       előtt.

    lock  Engedélyezi a boot parancssorok automatikus bejegyzését, mint alapértelmezetteket a
       következő rendszerbetöltésekhez. Ilyen formában a lilo mindaddig ugyanazt az opciót
       fogja használni, ameddig az felül nem lesz írva manuálisan.

    map=map-fájl
       Meghatározza a map fájl helyét. Ha az opció nincs beállítva, a /boot/map fájl lesz
       felhasználva.

    message=üzenet-fájl
       Meghatároz egy fájlt, amely egy üzenetet tartalmaz. A fájl tartalma a boot prompt
       előtt fog megjelenni. Miután a "LILO" megjelent a képernyőn, nem kerül megjelenésre
       az üzenet mindaddig, amíg a lilo egy billentyű lenyomására vár. Az üzenet-fájlban
       az FF karakter ([Ctrl L]) törli a képernyőt. Az üzenet maximális hossza 65535 byte.
       Ha az üzenet fájl meg volt változtatva, vagy át volt másolva, a map fájlt újra
       létre kell hozni.

    nowarn Letiltja a lehetséges veszélyekre utaló figyelmeztető üzeneteket.

    optional
       Az 'optional' per-image opció (lásd lennebb) minden image-re érvényes.

    password=jelszó
       A 'password=...' per-image opció (lásd lennebb) minden image-re érvényes.

    prompt Megpróbál belépni a boot promptba anélkül, hogy előzetes billentyű lenyomásra
       várna. Ha a 'prompt' be van állítva és nincs 'timeout', felügyelet nélküli reboot
       nem lehetséges.

    restricted
       A 'restricted' per-image opció (lásd lennebb) minden image-re érvényes.

    serial=paraméterek
       Engedélyezi a vezérlést egy soros portról. Inicializálja a specifikált soros portot
       és a boot betöltő fogadja az onnan valamint a billentyűzetről érkező inputokat. A
       soros portról érkező break jel megfelel a [shift] billentyű megnyomásának.
       Valamennyi boot image-et ajánlott jelszóval védeni, amennyiben a soros hozzaférés
       kevésbé biztonságos, mint a konzolhozzaférés, például ha a soros port egy modemhez
       kapcsolódik. A paraméter-karakterlánc szintaxisa:

         <port>[,<bps>[<parity>[<bits>]]]

       <port>: a soros port sorszáma, 0-tól számozva. A COM1-nek 0 felel meg (/dev/ttyS0),
       stb. Mind a négy port használható (amennyiben jelen vannak).

       <bps>: A soros port baud rate-je. A következő értékek használhatól: 110, 150, 300,
       600, 1200, 2400, 4800 és 9600 bps. Az alapértelmezett érték 2400 bps.

       <parity>: a soros porton használt paritás. A boot betöltő nem veszi figyelembe az
       inputok paritását, és maszkolja a 8. bitet. A következő (kis- vagy nagybetűs)
       karakter határozza meg a paritást: n - nincs paritás, e - even paritás, o - odd
       paritás.

       <bits>: a bitek száma egy karakterben. Csak 7 és 8 bites karakterek használata
       megengedett. Amennyiben nincs paritás, az alapértelmezett érték 8, even vagy odd
       paritás esetén ez az érték 7.

       Ha a 'serial' opció be van állítva, a 'delay' értéke automatikusan 20-ra fog nőni.

       Példa: serial=0,2400n8 az alapértelmezett értékekkel inicializálja a COM1-et.

    timeout=tsecs
       Megadhatjuk a bilentyűzetre vonatkozó várakozási időt ezredmásodpercben. Amennyiben
       az itt beállított időintervallumban egyetlen billentyűt sem nyom meg a felhasználó,
       az első image kerül betöltésre. Hasonló módon a jelszó bekérésére sem kerül sor, ha
       a felhasználó ez alatt az idő alatt egyetlen billentyűt sem nyom meg.  Az
       alapértelmezett érték végtelen.

    verbose=szint
       Beállítja a készített reportok részletességét. Minél nagyobb az érték, annál
       részletesebb lesz a kimenet. Amennyiben a lilo parancssorában szerepel a -v, a
       szint annak megfelelően nőni fog. A maximális részletesség értéke 5.

    A globális opciók között tetszés szerint szerepelhetnek a következő kernel konfigurációs
    paraméterek: append, ramdisk, read-only, read-write, root és vga Amennyiben ezek nincsenek
    specifikálva a kernel image konfigurációs részében, az alapértelmezett értékeik lesznek
    felhasználva.

PER-IMAGE FEJEZET

    A per-image fejezet kétféleképpen kezdődhet: vagy egy

      image=elérési út

    sorral (egy fájlt vagy eszközt jelöl, amely egy Linux kernel boot image-ét tartalmazza),
    vagy egy

      other=elérési út

    sorral, amely egy tetszőleges rendszer betöltését jelenti.

    Az első esetben, meg kell adni azon szektorok intervallumát, amelyek map-elve lesznek:

    range=kezdet-vég

    A második esetben (egy másik rendszer lesz betöltve) három opció van:

    loader=lánc-betöltő
       Ez  határozza  meg  a  felhasználásra  kerülő lánc betöltőt (chain-loader).
       Alapértelmezésben a /boot/chain.b lesz felhasználva. Ha a bootolás nem az első
       merevlemezről vagy nem floppyról történik, a lánc betöltőt kötelező megadni.

    table=eszköz
       Meghatározza az eszközt, amely a partíciós táblát tartalmazza. Amennyiben ez a
       változó nincs megadva, a boot betöltő nem fogja a betöltött operációs rendszerhez
       továbbítani a partícióra vonatkozó információkat. (Néhány operációs rendszer más
       módon határozza meg a partíciót, amelyről be volt töltve. Például az MS-DOS
       általában a saját boot szektorában tárolja a boot lemez fizikai adatait.)
       Megjegyzendő, hogy a /sbin/lilo -t újra kell futtatni, ha a map-elt partíciós tábla
       referenciája a 'table' paraméterrel meg volt változtatva.

    unsafe Letiltja a boot szektorhoz való hozzáférést a map létrehozás idejére. Ez nem
       engedélyez néhány tesztet, többek között a partíciós tábla tesztjét.  Ha a boot
       szektor egy fix-formázott floppy-lemez eszközön van, az 'unsafe' használatánál nem
       szükséges egy olvasható lemezt helyezni a meghajtóba, ameddig a map telepítő fut.
       Az 'unsafe' és a 'table' opciók egymást kizárják.

    Mindkét esetben a következő opciókat lehet használni:

    label=név
       A boot betöltő minden image specifikáció fájlnevét használja (az út nélkül) az
       illető image azonosítására. Ezt a nevet lehet megváltoztatni a 'label' változó
       segítségével.

    alias=név
       Egy második nevet is meg lehet adni ugyanannak a bejegyzésnek az

    lock  (Lásd fent.)

    optional
       Nem veszi figyelembe az image-t, amennyiben az a map létrehozás időpontjában nem
       áll rendelkezésre. Ez abban az esetben hasznos, ha olyan kernelt tesztelünk, amely
       nincs mindig jelen.

    password=jelszó
       Az image levédése jelszóval.

    restricted
       Az image betöltésénél a jelszó csak akkor szükséges, ha a paraméterek parancssorban
       vannak megadva (pl. single).

KERNEL OPCIÓK

    Amennyiben a betöltött image egy Linux kernel, akkor ennek a kernelnek parancssorban
    paramétereket lehet átadni.

    append=karakterlánc
       A kernelnek átadott paraméter sorhoz fűz opciókat. Ez olyan hardware esetében
       használatos, amelyeknél a paramétereket az automatikus felismerés nem ismeri fel
       teljes egészükben, vagy amelyek esetében egy automatikus felismerési eljárás
       veszélyes lenne. Példa:

          append = "hd=64,32,202"

    literal=karakterlánc
       Ugyanaz, mint az 'append', de minden egyéb opciót töröl (pl. törli a root eszközt).
       Mivel a 'literal' használatával létfontosságú opciókat lehet szándék nélkül
       törölni, ez az opció nem használható a globális szekcióban.

    ramdisk=méret
       Megadja az opcionális RAM diszk méretét. Zéró azt jelenti, hogy nem kell RAM
       diszket  létrehozni. Amennyiben ez az opció nincs jelen, a boot image-ben
       specifikált RAM diszk mérete lesz felhasználva.

    read-only
       Azt jelzi, hogy a root fájlrendszer csak olvasható (read-only) módban lesz
       csatolva. Általában a rendszert indító eljárás a későbbiekben újra csatolja a
       fájlrendszert írható-olvasható módban.

    read-write
       Azt jelzi, hogy a root fájlrendszert írható-olvasható (read-write) módban kell
       csatolni.

    root=root-eszköz
       Azt az eszközt jelzi, amelyet root-ként kell csatolni. Amennyiben itt a current
       speciális név jelenik meg, az az eszköz lesz a root eszköz, amelyen pillanatnyilag
       a root fájlrendszer csatolva van. Amennyiben a root -r -el meg volt változtatva, az
       illető eszköz lesz a root eszköz. Amennyiben a 'root' opció nem jelenik meg, a
       kernel image-ben található root eszköz lesz használva. (Ezt fordításkor lehet
       megadni a ROOT_DEV változó segítségével a kernel Makefile-ban, és a későbbiekben a
       rdev(8) program segítségével változtathtó meg.)

    vga=mód
       Azt a VGA text módot választja ki amely a boot-olás ideje alatt lesz használva. A
       következő értékek adhatók meg (nem különbözteti meg a kis- és nagybetűket):

       normal: normál 80x25 text mód.

       extended (vagy ext): 80x50 text mód

       ask: Megáll, és a felhasználótól várja a választást (a betöltés ideje alatt).

       <szám>: a megfelelő text mód kerül felhasználásra. A rendelkezésre álló módok
       lekérdezhetők [Enter] lenyomásával, ha vga=ask -al boot-olunk.

       Amennyiben ez a változó nem jelenik meg, a kernel image-ben található VGA mód lesz
       használva. (Ezt fordításkor lehet megadni az SVGA_MODE változó segítségével a
       kernel Makefile-ban, és a későbbiekben a rdev(8) program segítségével változtathtó
       meg.)

LÁSD MÉG

    lilo(8), rdev(8)
    A lilo disztribúcióhoz nagyon részletes dokumentáció van csatolva, ennek a kivonata a
    fenti leírás.

MAGYAR FORDÍTÁS

    Füley István" <ifuley@udv.nextra.ro>

                      28 July 1995               LILO.CONF(5)