Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    modules.conf - konfigurációs fájl a kernelmodulok betöltéséhez

LEÍRÁS

    A modprobe(8) (és a depmod(8) ) viselkedése módosítható az (opcionális) /etc/modules.conf.
    konfigurációs fájllal.

    A konfigurációs fájl sorokból áll.
    Minden üres sort, és a sorban levő '#' utáni szöveget figyelmen kívül hagyja.
    A sorok folytatódhatnak, ha egy sort a '\' karakterekkel zárunk.
    A maradék sorok meg kell hogy feleljenek a következő formátumoknak:

     [add] above modul modul_lista
     alias alias_név eredmény
     [add] below modul modul_lista
     define VÁLTOZÓ SZÓ
     depfile=EGY_ELÉRÉSI_ÚT
     else
     elseif KIFEJEZÉS
     endif
     if KIFEJEZÉS
     include KONFIGURÁCIÓS_FÁJL_ELÉRÉSI_ÚT
     insmod_opt=ALAP_OPCIÓK_AZ_INSMODNAK
     install modul parancs ...
     keep
     [add] options modul MODUL_SPECIFIKUS_OPCIÓK
     path=EGY_ELÉRÉSI_ÚT
     path[JELZÉS]=EGY_ELÉRÉSI_ÚT
     [add] probe name modul_lista
     [add] probeall name modul_lista
     post-install modul parancs ...
     post-remove modul parancs ...
     pre-install modul parancs ...
     pre-remove modul parancs ...
     remove modul parancs ...

    Minden direktíva argumentumai feldolgozásra kerülnek, hogy a shell meta-karaktereket
    kezelhesse, ami azt jelenti, hogy a "shell trükkök", mint pl. a jokerkarakterek és `` közé
    zárt parancsok használhatók:

     path[misc]=/lib/moduls/1.1.5?/local
     path[net]=/lib/moduls/`uname -r`/net

    A direktívák többször is megismételhetőek. Figyeljük meg, hogy néhány direktíva előtt
    szerepelhet az add opcionális prefix. Amikor ez a prefix szerepel, az új modul_lista
    hozzáadódik az előző modul_listához, ahelyett, hogy felülírná.

SZEMANTIKA

    EGY_ELÉRÉSI_ÚT teljesen megadott elérési út.  Lehetséges, hogy shell meta-karaktereket
    használjunk az EGY_ELÉRÉSI_ÚT -ban, beleértve egy parancs kimenetét is, mint pl. a `uname
    -r` és `kernelversion`.
    Ezt a két parancsot ezek a programok belsőleg is értik, az aktuális kernel verziószámát,
    illetve a jelenlegi kernelverziót jelentve (pl. 2.2.3 és 2.2).

    A SZÓ nem white-space (szóköz, tabulátor, stb.) karakterek sorozata. Ha ' " vagy ` van a
    stringben, akkor a következő illeszkedő előbb megadott kivételek is. Minden SZÓ ki lesz
    fejtve a meta-karakterek szabályai szerint. Ha a kifejtés több szót is eredményez, akkor
    az első szót használja.

    A KIFEJEZÉS lehet:

    SZÓ összehasonlító_operátor SZÓ
       ahol az összehasonlító_operátor az ==, !=, <, <=, >= vagy > egyike.  A két SZÓ
       string értéke lesz összehasonlítva.

    -n SZÓ összehasonlító_operátor SZÓ
       ahol összehasonlító_operátor az ==, !=, <, <=, >= vagy > egyike. A két SZÓ
       numerikus értéke lesz összehasonlítva.

    SZÓ  Ha a SZÓ kifejtése sikertelen, vagy a kifejtés eredménye "0" (zéró) vagy "" (üres),
       akkor a kifejezés értéke FALSE. Különben a kifejezés értéke TRUE.

    -f FÁJLNÉV
       Teszteli, hogy FÁJLNÉV létezik-e.

    -k   Teszteli, hogy az "automatikus eltávolítás" engedélyezve van-e. (Pl. a kernelből
       lett meghíva.)

    ! KIFEJEZÉS
       Egy kifejezés negáltja szintén kifejezés.

SZINTAXIS

    Ez a legális direktívák leírása.

    define VÁLTOZÓ SZÓ
       Egy putenv("VÁLTOZÓ=SZÓ") utasítást hajt végre. Változók hozhatók létre  és
       módosíthatók ezzel a direktívával. A változók hozzáférhetővé válnak a shell
       környezetben, ami az aktuális menetben végrehajtott parancsok számára használhatóvá
       teszi ezeket.

    depfile=EGY_ELÉRÉSI_ÚT
       Ez a függőségi fájl elérési útja, amit a depmod hoz létre és a modprobe használja,
       hogy megtalálja a modulokat és a tőle függő egyéb modulokat.  Normálisan az
       alapértelmezett érték használandó, lásd lejjebb.

    if KIFEJEZÉS
       Ha a kifejezés értéke TRUE akkor az illeszkedő else, elseif vagy endif -ig minden
       direktíva feldolgozásra kerül. Különben figyelmen kívül lesznek hagyva.  A if
       direktívák maximum 20 mélységig egymásba ágyazhatók.
       Megjegyzés: kerüljük a path direktívák feltételes végrehajtását. Mivel a modprobe
       elegendően "okos", egy feltételesen végrehajtott path direktívával nem nyersz
       semmit, csak összezavar. Tényleg.

    else  Ha a korábbi illeszkedő if vagy elseif direktíva kiértékelése után annak kifejezése
       FALSE értéket kapott, akkor az (opcionális) else és az illeszkedő endif direktíva
       közé zárt direktívák lesznek kiértékelve.

    elseif KIFEJEZÉS
       Ha a korábbi illeszkedő if vagy elseif direktíva kiértékelése után annak kifejezése
       FALSE és ennek a direktíva kifejezésének értéke TRUE akkor a következő illeszkedő
       elseif, else vagy endif -ig minden direktíva feldolgozásra kerül. Különben
       figyelmen kívül lesznek hagyva.

    endif Ez a direktíva fejezi be az illeszkedő if, elseif vagy else direktíva láncot amely
       a konfigurációs fájl feltételes feldolgozását kontrollálja.

        if KIFEJEZÉS
          konfiguráció sorok
        elseif KIFEJEZÉS
          konfiguráció sorok
        else
          konfiguráció sorok
        endif

       Az else és elseif direktívák opcionálisak.

    include KONFIGURACIOS_FAJL_ELÉRÉSI_UT
       Különböző platformok és konfigurációk kezelése egy fájllal meglehetősen komplex
       lehet. Az include direktíva használatával, feltételesen feldolgozva  az  if
       direktívák segítségével, ez könnyebben kezelhető.

    insmod_opt=ALAP_OPCIOK_AZ_INSMODNAK
       Ha az insmod néhány speciális opciót igényel, amelyet nem adhatunk meg máshol, ez a
       direktíva lehetővé teszi hogy az insmod minden meghívásakor megkapja ezt az opciót.
       Az insmod standard alapértelmezett opcióit nem szükséges mósdosítani, kivéve ha
       speciális eseteket kell kezelni.

    keep  Ha ez a szó megjelenik egy sorban bármilyen sor előtt, amelyik path leírást
       tartalmaz, akkor az alapértelmezett elérési utak megörződnek, és a további leírások
       ehhez hozzáadódnak. Különben a normális viselkedés szerint az alapértelmezett
       elérési utakat felülírják a konfigurációs fájlban megadottak.

    path=EGY_ELÉRÉSI_ÚT

    path[JELZÉS]=EGY_ELÉRÉSI_ÚT
       Az EGY_ELÉRÉSI_ÚT megad egy újabb könyvtárat, ahol modulok találhatók. A path
       direktíva egy opcionális jelzést hordozhat. Így ez egy kicsit többet mond az adott
       könyvtárban található modulok céljáról és a modprobe számára lehetővé tesz
       automatikus műveleteket. A jelzés a "path" kulcsszó után szögletes zárójelben
       található. Ha a jelzés hiányzik, akkor az a "misc" (egyéb) jelzést feltételezi.
       Egy nagyon hasznos jelzés a boot, amivel megadható az összes olyan könyvtár, ami
       bootoláskor betöltendő modulokat tartalmaz.

    alias alias_név eredmény
       Az "alias" direktíva arra használható, hogy modulok számára "álneveket" adjunk. Egy
       /etc/modules.conf sor ami így néz ki:

        alias iso9660 isofs

       lehetővé teszi, hogy leírjuk a modprobe iso9660 parancsot, habár nincs iso9660 nevű
       modul számára objektumfájl.
       Jegyezzük meg, hogy a

        alias valamilyen_modul off

       sor azt eredményezi, hogy a modprobe figyelmen kívül hagyja annak a modulnak a
       betöltésére irányuló kéréseket. Egy másik speciális álnév a

        alias valamilyen_modul null

       ami azt eredményezi, hogy a valamilyen_modul betöltésére szolgáló kérés mindig
       sikeres lesz, de ténylegesen nem lesz betöltve. Ezt egy kiindulási alapnak lehet
       használni modulcsoportok létrehozására az above és below direktívákkal.

       Lehetséges  nagy mennyiségű alias direktívák használata, mivel minden álnév
       rekurzívan lesz kifejtve, hogy a ténylegesen hivatkozott modult megtalálja. Egy
       1000-es felső korlát van az álnevek rekurziós mélységére, hogy az ehhez hasonló
       köröket felderítse:

        alias a b
        alias b a

       Ha az alias végső eredménye nem ad tényleges modul nevet, akkor a modprobe "probe"
       és "probeall" hozzárendeléseket alkalmaz az eredményre. Ha azok nem sikeresek,
       akkor a modult nem találta meg. Ez eredményezi, hogy az ilyen (devfs-ből származó)
       konstrukciók értelmes eredményre vezetnek:

        alias      /dev/sg*    /dev/sg
        probeall    /dev/sg     scsi-hosts sg

       Legális megoldás, hogy egy alias az A modul nevet a B modul névre képezze le és az
       A modul ugyanakkor létezzen is, de ez a konstrukció nem egyértelmű és nem ajánlott.
       Történeti okokból, a kernel hangrendszere tartalmaz egy sound.o nevű modult de a
       fejlesztők egy álnevet is akartak a "sound"-ról a felhasználó hangkártya driverének
       moduljára, pl. "alias sound sb".  Ennek a követelménynek támogatására, de a
       definiált viselkedés fenntartására, ahol álnevek is kaphatnak opciókat, a modprobe
       nem végez álnév feloldást, ha a nevet a modules.dep fájlból kapta, különben igen.
       Ez nem garantálja minden esetben az elvárt viselkedést az álnevek és valódi modulok
       minden kombinációjával, és kerülni kell az olyan álneveket, ami egy igazi modul
       neve is.

    [add] probe name modul_lista

    [add] probeall name modul_lista
       Ezek a direktívák csak akkor használhatók, ha a name egy modul neve, ami a modprobe
       paramétereként adott. Ennek az a hatása, hogy amikor egy kérés érkezik a name -re,
       akkor a modul_listában levő modulok lesznek végigpróbálva a megadott sorrendben. A
       különbség a direktívák között az, hogy a probe az első sikeres betöltésig
       próbálkozik, míg a probeall a lista végéig. A kilépési státusz azt mutatja, hogy
       volt-e sikeresen betöltött modul, vagy sem. Az opcionális add prefix hozzáadja az
       új listát a régihez ahelyett, hogy felülírná.

    [add] options modul MODUL_SPECIFIKUS_OPCIÓK
       Minden modul név, beleértve az álneveket is, kaphat saját options direktívát.  Az
       álnevek számára megadott opcióknak nagyobb prioritása van, mint az "alacsonyabb
       szintű" neveknek. Ez a szabály segít  az  ellentmondó  options  direktívák
       feloldásában.  A parancssorban megadott opcióknak van a legnagyobb prioritása. Az
       opcionális add prefix az új listát hozzáadja a régihez ahelyett, hogy felülírná.
       Ha egy alias eredménye nem egy igazi modul, akkor az options direktíva ami az alias
       láncból volt konstruálva figyelmen kívül lesz hagyva a probe[all] meghívása előtt.

    [add] above modul modul_lista
       Ez a direktíva lehetővé teszi, hogy egy modul "behúzzon" egy másik modult (vagy
       modulcsoportot) maga fölé, ahogy az lsmod(8) parancs kimenetéből látszik. Az above
       direktíva hasznos olyan körülmények esetén, amikor a függőségek komplexebbek, mint
       amit a modules.dep függőségi fájl leírhatna. Ez egy optimalizált esete a post-
       install és pre-remove direktíváknak. Jegyezzük meg, hogy a modul betöltése nem
       befolyásolja a modprobe.  kilépési státuszát.  Az opcionális add prefix az új
       listát hozzáadja a régihez ahelyett, hogy felülírná.

    [add] below modul modul_list
       Ez a direktíva lehetővé teszi, hogy egy modul "betoljon" egy másik modult (vagy
       modulcsoportot) maga alá, ahogy az lsmod(8) parancs kimenetéből látszik. A below
       direktíva hasznos olyan körülmények esetén, amikor a függőségek komplexebbek, mint
       amit a modules.dep függőségi fájl leírhatna. Ez egy optimalizált esete a pre-
       install és post-remove direktíváknak. Jegyezzük meg, hogy a modul betöltése nem
       befolyásolja a modprobe.  kilépési státuszát.  Az opcionális add prefix az új
       listát hozzáadja a régihez ahelyett, hogy felülírná.

    A következő direktívák hasznosak hogy (opcionálisan) végrehajtsunk parancsokat, amikor
    modult betöltünk vagy eltávolítunk. Jegyezzük meg, hogy álnevek is megadhatók ezekben a
    direktívákban, amelyek helyes sorrendben hajtódnak végre az olyan direktívákkal, ahol nem
    álnevet adtunk meg.

    pre-install modul parancs
       Végrehajtja a parancs -ot mielőtt betöltené a megadott modult. Lásd még a below
       direktívát.

    install modul parancs
       A parancs -ot hajtja végre az alapértelmezett insmod helyett, amikor betölti a
       megadott modult.

    post-install modul parancs
       Végrehajtja a parancs -ot miután betöltötte a megadott modult. Lásd még az above
       direktívát.

    pre-remove modul parancs
       Végrehajtja a parancs -ot, mielőtt eltávolítaná a megadott modult.  Lásd még az
       above direktívát.

    remove modul parancs
       A parancs -ot hajtja végre az alapértelmezett (beépített) rmmod helyett, amikor
       eltávolítja a megadott modult.

    post-remove modul parancs
       Végrehajtja a parancs -ot miután eltávolította a megadott modult.  Lásd még az
       below direktívát.

ALAPÉRTELMEZETT KONFIGURÁCIÓ

    Ha az '/etc/modules.conf' konfigurációs fájl hiányzik, vagy nincs felülbírált direktíva,
    akkor a következő alapértelmezések érvényesek:

     depfile=/lib/modules/`uname -r`/modules.dep

     path[boot]=/lib/modules/boot
     path[fs]=/lib/modules/`uname -r`/fs
     path[net]=/lib/modules/`uname -r`/net
     path[scsi]=/lib/modules/`uname -r`/scsi
     path[block]=/lib/modules/`uname -r`/block
     path[cdrom]=/lib/modules/`uname -r`/cdrom
     path[ipv4]=/lib/modules/`uname -r`/ipv4
     path[ipv6]=/lib/modules/`uname -r`/ipv6
     path[sound]=/lib/modules/`uname -r`/sound
     path[fc4]=/lib/modules/`uname -r`/fc4
     path[video]=/lib/modules/`uname -r`/video
     path[misc]=/lib/modules/`uname -r`/misc
     path[pcmcia]=/lib/modules/`uname -r`/pcmcia
     path[atm]=/lib/modules/`uname -r`/atm
     path[usb]=/lib/modules/`uname -r`/usb
     path[ide]=/lib/modules/`uname -r`/ide
     path[ieee1394]=/lib/modules/`uname -r`/ieee1394

     path[fs]=/lib/modules/`kernelversion`/fs
     path[net]=/lib/modules/`kernelversion`/net
     path[scsi]=/lib/modules/`kernelversion`/scsi
     path[block]=/lib/modules/`kernelversion`/block
     path[cdrom]=/lib/modules/`kernelversion`/cdrom
     path[ipv4]=/lib/modules/`kernelversion`/ipv4
     path[ipv6]=/lib/modules/`kernelversion`/ipv6
     path[sound]=/lib/modules/`kernelversion`/sound
     path[fc4]=/lib/modules/`kernelversion`/fc4
     path[video]=/lib/modules/`kernelversion`/video
     path[misc]=/lib/modules/`kernelversion`/misc
     path[pcmcia]=/lib/modules/`kernelversion`/pcmcia
     path[atm]=/lib/modules/`kernelversion`/atm
     path[usb]=/lib/modules/`kernelversion`/usb
     path[ide]=/lib/modules/`kernelversion`/ide
     path[ieee1394]=/lib/modules/`kernelversion`/ieee1394

     path[fs]=/lib/modules/default/fs
     path[net]=/lib/modules/default/net
     path[scsi]=/lib/modules/default/scsi
     path[block]=/lib/modules/default/block
     path[cdrom]=/lib/modules/default/cdrom
     path[ipv4]=/lib/modules/default/ipv4
     path[ipv6]=/lib/modules/default/ipv6
     path[sound]=/lib/modules/default/sound
     path[fc4]=/lib/modules/default/fc4
     path[video]=/lib/modules/default/video
     path[misc]=/lib/modules/default/misc
     path[pcmcia]=/lib/modules/default/pcmcia
     path[atm]=/lib/modules/default/atm
     path[usb]=/lib/modules/default/usb
     path[ide]=/lib/modules/default/ide
     path[ieee1394]=/lib/modules/default/ieee1394

     path[fs]=/lib/modules/fs
     path[net]=/lib/modules/net
     path[scsi]=/lib/modules/scsi
     path[block]=/lib/modules/block
     path[cdrom]=/lib/modules/cdrom
     path[ipv4]=/lib/modules/ipv4
     path[ipv6]=/lib/modules/ipv6
     path[sound]=/lib/modules/sound
     path[fc4]=/lib/modules/fc4
     path[video]=/lib/modules/video
     path[misc]=/lib/modules/misc
     path[pcmcia]=/lib/modules/pcmcia
     path[atm]=/lib/modules/atm
     path[usb]=/lib/modules/usb
     path[ide]=/lib/modules/ide
     path[ieee1394]=/lib/modules/ieee1394

    Van egy halom alapértelmezett alias és options direktíva is. Mivel ezek köre folyamatosan
    bővül, ezt nem adjuk meg ezen a helyen. A (jelenlegi) alapértelmezések a modprobe -c
    paranccsal nézhetők meg egy üres /etc/modules.conf fájl használatával.

    Minden options direktíva megadja a modul számára szükséges opciókat, pl:

     modprobe de620 bnc=1

    Ezek az opciók felülbírálhatók az /etc/modules.conf fájlban és a modprobe parancssorában.

    Emlékezz, hogy lehetséges options direktívát megadni álnevek és valódi modulok számára is.
    Ez hasznos pl. a dummy modul esetében:

     alias dummy0 dummy
     options dummy0 -o dummy0

ALTERNATÍV KONFIGURÁCIÓS FÁJL

    Történeti  okokból,  ha  az  /etc/modules.conf  nem  létezik, akkor a modutils a
    /etc/conf.modules -t használja helyette. Ennek a névnek a használata nem javasolt, a
    /etc/modules.conf -al kell helyettesíteni.  Ez a modutils verzió egy figyelmeztető
    üzenetet ír ki, ha /etc/conf.modules létezik, későbbi verziók hibaüzenetet fognak kiírni,
    és visszautasítják a modulok betöltését.

LÁSD MÉG

    depmod(8), modprobe(8), insmod(8)

SZERZŐ

    Bjorn Ekwall <bj0rn@blox.se>
    Keith Owens <kaos@ocs.com.au>

MAGYAR FORDÍTÁS

    Böszörményi Zoltán <zboszor@mail.externet.hu>