Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    procmailex - procmail konfigurációs állomány példák

ÁTTEKINTÉS

    $HOME/.procmailrc példák

LEÍRÁS

    A konfigurációs állomány felépítéséről bővebben a procmailrc(5). súgóban lehet olvasni.

    A súlyozott értékelési módszerről részletes információ a procmailsc(5) súgóban található.

    Ebben a súgóban néhány mintapéldát lehet találni. Részletesebb konfigurációs példákat a
    procmail(1),  súgó  MEGJEGYZÉS   részében,   vagy   a   procmail   csomagban
    (procmail*/examples/?procmailrc) lehet találni.

PÉLDÁK

    Búvárkodással foglalkozó levelező listáról érkező leveleket a buvarkodas nevű mappába
    irányításhoz (buvarkodas.lock záróállomány [locallockfile] használatával) a következő
    megoldás használható:

       :0:
       * ^TObuvarkodas
       buvarkodas

    Pétertől  érkező  programozásról  szóló leveleket Istvánnak az alábbi módon lehet
    továbbítani, miközben ezekről a levelekről egy másolat a peterprog mappába kerül.

       :0
       * ^From.*peter
       * ^Subject:.*programozas
       {
         :0 c
         ! istvan@gepe.hu

         :0
         peterprog
       }

    Ugyanez egy kicsit másként:

       :0 c
       * ^From.*peter
       * ^Subject:.*programozas
       ! istvan@gepe.hu

         :0 A
         peterprog

    Ugyanez, de egy kicsit lassabb módszerrel:

       :0 c
       * ^From.*peter
       * ^Subject:.*programozas
       ! istvan@gepe.hu

       :0
       * ^From.*peter
       * ^Subject:.*programozás
       peterprog

    Procmailben kevésbé járatosak és kísérletezgetőknek jól jöhet néhány tanács. A következő
    két feltételt a szűrőfeltételek elé beszúrva az utolsó 32 levelünkről mindig készül egy
    biztonsági másolat. Ahhoz, hogy működjön ez a mentés, el ne felejtsük a $MAILDIR
    könyvtárban létrehozni egy 'mentes' könyvtárat.

       :0 c
       mentes

       :0 ic
       | cd mentes && rm -f dummy `ls -t msg.* | sed -e 1,32d`

    A levelekben a `From ' mező nem mindig megfelelő, ezt egy procmail -f paranccsal lehet
    kijavítani. Az ilyen típusú hibák javításához az alábbi két feltételt érdemes beszúrni.
    Ezekkel az összes bejövő levél fejlécében javíthatjuk a `From ' mezőt.

       :0 fhw
       | formail -I "From " -a "From "

    Másik hasznos dolog lehet, ha egy saját fejlécet szúrunk be (statisztikai vagy egyéb indok
    miatt) az összes olyan levélbe, amely nem a postmaster-től jött (itt fejlec.lock
    záróállományt is használunk). Annak érdekében, hogy a záróállomány a szűrés befejezésig
    aktív maradjon a `w' kapcsolót is meg kell adni, különben ahogy a szűrési feltételhez ér a
    levél a zárolás megszűnne.

       :0 hwc:
       * !^FROM_MAILER
       | uncompress fejlec.Z; cat >>fejlec; compress fejlec

    Vagy a hatékonyabb gzip-es tömörítővel az alábbi módon:

       :0 hwc:
       * !^FROM_MAILER
       | gzip >>fejlec.gz

    Az összes 1000 bájtnál kisebb levelek otthoni címünkre irányításához (záróállomány
    használata nélkül) az alábbira lehet szükségünk:

       :0
       * < 1000
       ! nevem@otthon

    A szörfölés levelezési listáról érkező digest (összefűzött) levelek szétdarabolásához és
    azok  szorfoles  mappába irányításához, szorfoles.lock záróállomány használatával a
    következő szűrőre van szükségünk.

       :0:
       * ^Subject:.*szorfing.*Digest
       | formail +1 -ds >>szorfoles

    A postmastertől vagy a mailer-daemontól érkező összes levél postm mappába gyűjtéséhez,
    postm.lock
    záróállomány használatával az alábbi szükséges:

       :0:
       * ^FROM_MAILER
       postm

    Egy egyszerű megoldás automatikus válaszadásra. A saját és a levéltovábbító programoktól
    érkező levelekre automatikus válaszadásnak nem szabad történnie. Ha nem figyelnénk erre,
    akkor galibába kerülhetünk (pl. körkörös levéltovábbküldés [`ringing' mail]). Hogy
    hatékonyan működjön ez a szűrő, ezért az összes többi elé célszerű beszúrni.  Azonban
    ajánlatos  lehet,  a levelezőlistákról érkező levelek szűrése után betenni, mivel
    levelezőlisták leveleire automatikus választ küldeni nem  ildomos.  Elméletileg  a
    !^FROM_DAEMON feltétel kiszűri a levelezőlistákat, de ne kísértsük a sorsot , ha mégsem
    tenné azt.

       :0 h c
       * !^FROM_DAEMON
       * !^X-Loop: sajat@emilcimed
       | (formail -r -I"Precedence: junk" \
         -A"X-Loop: sajat@emilcimed" ; \
         echo "Leveled érkezett.") | $SENDMAIL -t

    A vacation(1) programot akár helyettesítő, összetettebb automatikus válaszadást  a
    következő módon lehet létrehozni. Ez a szűrő az előzőekben ismertetet módszert azzal
    egészíti ki, hogy egy szünidő adatbázist készít a szunido.cache állományba a levelek
    feladóiból; ha azok ott még nem szerepeltek, akkor felveszi azokat az állományba. (A
    szunido.cache állományt a formail hozza létre ügyelve arra, hogy mindig a legfrissebb
    feladók neveit rátolja maximum 8192 bájt méretben.) Ha a feladó még nem szerepelt az
    adatbázisban, akkor automatikusan választ kap.

    Ahogy látható a szűrési feltételek sorában megjegyzések is elhelyezhetők soha se tegyünk
    megjegyzést az összehasonlítást végző sorokba.

       SHELL=/bin/sh  # shelltől függően adjuk meg

       :0 Whc: szunido.lock
        # Ellenőrizzük, hogy a levél nekünk lett-e címezve
       * $^To:.*\<$\LOGNAME\>
        # Levelezőlistákra és felügyelő programoknak nem küldünk választ
       * !^FROM_DAEMON
        # Körkörös levélküldés megakadályozása
       * !^X-Loop: sajat@emailcimed
       | formail -rD 8192 szunido.cache

        :0 ehc     # ha a feladó még nem szerepelt az adatbázisban
        | (formail -rI"Precedence: junk" \
           -A"X-Loop: sajat@emailcimed" ; \
          echo "Megkaptam az üzenetedet,"; \
          echo "de csak HÉTFŐN vagyok legközelebb."; \
          echo "-- "; cat $HOME/.signature \
         ) | $SENDMAIL -oi -t

    TeX-el foglalkozó levelek texmail könyvtárban (a könyvtárat külön létre kell hozni)
    tárolásához egyedi állománynevekkel a következőképen oldható meg:

       :0
       * (^TO|^Subject:.*)TeX[^t]
       texmail

    Ugyanezt, de nem egyedi, hanem számozott névvel (MH mappa) elmentett levelekhez ezt kell
    használni:

       :0
       * (^TO|^Subject:.*)TeX[^t]
       texmail/.

    Mindezek mellett egyszerre több helyre is lehet irányítani a leveleket. A következőkben
    két MH mappába és egy könyvtárba kerül a levél és másolatai. Ez majdnem olyan mintha egy
    állományba mentenénk, de a másikkal "keménykötéssel" (hardlink) összekapcsolnánk.

       :0
       * (^TO|^Subject:.*)TeX[^t]
       texmail/. szovegszerkesztes dtp/.

    Az összes megbeszélésről szóló levelet egy olyan mappába irányíthatjuk, amely mondjuk
    havonta változik a következő megoldással. Pl. 1994. januárban a könyvtár neve 94-01 lenne,
    a levelek pedig a 94-01/megbeszeles mappába kerülnének, a záróállomány neve pedig
    `94-01/megbeszeles.lock' lenne.

       :0:
       * megbeszeles
       `date +%y-%m`/megbeszeles

    Mint fenn, de ha még nem létezne a `94-01' könyvtár, akkor automatikusan létre lesz hozva.

       MONTHFOLDER=`date +%y-%m`

       :0 Wic
       * ? test ! -d $MONTHFOLDER
       | mkdir $MONTHFOLDER

       :0:
       * megbeszeles
       ${MONTHFOLDER}/megbeszeles

    Egy kicsit másként kivitelezve ugyanaz:

       MONTHFOLDER=`date +%y-%m`
       DUMMY=`test -d $MONTHFOLDER || mkdir $MONTHFOLDER`

       :0:
       * megbeszeles
       ${MONTHFOLDER}/megbeszeles

    Azok, akik több levelezőlista tagjai és ahol a tagok üzeneteiket több helyre is elküldik,
    sokszor  szeretnének ezektől a duplikált levelektől megszabadulni automatikusan. A
    következő szűrővel ezeket az ismétlődő leveleket lehet kitöröltetni. A trükk, hogy egy 8
    KB-os állományban tároljuk a legfrissebb levelek Message-ID-it (levélazonosítóit). Mivel a
    Message-ID-k egyediek , ezért ezek alapján könnyű megkeresni az ismétlődő leveleket. Hogy
    egyetlen ismétlődő levél se jusson át a szűrésen, érdemes a konfigurációs állomány
    legelejére tenni azt.

       :0 Wh: msgid.lock
       | formail -D 8192 msgid.cache

    Azonban levéltovábbítási hibák esetén ezzel a szűrővel törlődhetnek olyan levelek,
    amelyeket nem akartunk töröltetni, mivel a procmail újra megpróbálja továbbítani a levelet
    a hiba esetén, azonban a Message-ID-k alapján ekkor már duplikált leveleknek fogja
    tekinteni a leveleket, s törli azokat.  Így azok, akik még nem biztosak magukban a
    következő szűrőt használják. Ez a szűrő a duplikált leveleket nem törli, hanem egy külön
    mappába helyezi. Természetesen ezt a mappát időnként majd üríteni szükséges.

       :0 Whc: msgid.lock
       | formail -D 8192 msgid.cache

       :0 a:
       duplikaltak

    Procmail-lel  MH  mappákba  közvetlenül lehet levelet irányítani, azonban a mappa
    bejegyzéseit nem tudja megfelelően módosítani. Ha ezt is szeretnénk elérni, akkor a
    következő szűrőre van szükségünk, amely minden spam tartalmú levelet egy spamfold MH
    mappába helyez át. A záróállománynak itt kiemelt jelentősége van, mivel az MH programok
    működésük közben nem zárolják a feldolgozandó állományt. MH programok egymástól független
    futtatása ugyanazon az állományon ezért adatsérülést, vagy akár adatvesztést okozhatnak.
    Sajnos a záróállomány használata nem old meg minden problémát, mivel az rcvstore programot
    a `show', `mark' vagy egyéb MH program futása közben is el lehet indítani. Ezt a problémát
    az MH elkövetkező verziójában ki fogják küszöbölni, addig viszont együtt kell élni azzal,
    hogy adatsérülést vagy adatvesztést okozhat mappák bejegyzéseinek ilyen irányú módosítása.

       :0 :spamfold/$LOCKEXT
       * B ?? spam
       | rcvstore +spamfold

    Emacs mappák használata (pl. emacs-on alapuló levelezőprogramok -- RMAIL, VM, stb. --
    levélmappái) esetén ügyelni kell arra, hogy emacs kompatíbilis záróállományt hozzunk
    létre. Az emacs-os programok érzékenyek arra, ha nem megfelelőek a záróállományok. Legyen
    a $HOME pl. /home/jani , ekkor a következő szűrőt érdemes használunk:

       MAILDIR=Mail

       :0:/usr/local/lib/emacs/lock/!home!jani!Mail!mailbox
       * ^Subject:.*valami
       mailbox

    Emellett azt is meg lehet tenni, hogy a procmail-lel egy külön levélmappába válogatjuk a
    leveleket és időközönként a movemail programmal másoltatjuk a megfelelő emacs állományba.
    A movemail minden egyes levélmappán záróállományt helyez el, mint a procmail működése
    közben.

    Levél bizonyos részeinek környezeti változóba tárolásához a következő módszert lehet
    használni:

       SUBJECT=`formail -xSubject:`  # általános módi
       FROM=`formail -rt -xTo:`    # speckó eset

       :0 h              # harmadik módszer
       KEYWORDS=| formail -xKeywords:

    A konfigurációs állományban megadott ideiglenes fileoktól a procmailből való kilépés előtt
    az alábbi módon szabadulhatunk meg biztosan:

       TEMPORARY=$HOME/tmp/pmail.$$
       TRAP="/bin/rm -f $TEMPORARY"

    A TRAP kulcsszóval a procmail kilépéskódját (exitcode) is meg lehet változtatni.  Pl. ha
    azt szeretnénk, hogy a kilépéskód 1 legyen a valós kód helyett, akkor a következőre van
    szükségünk:

       EXITCODE=""
       TRAP="exit 1;"  # fontos a pontosvessző
                # mivel az exit nem egy önálló program

    Vagy ha nem szükséges TRAP-on keresztül átadni a kilépéskódot, akkor használjuk egyszerűen
    csak ezt:

       EXITCODE=1

    A következő szűrővel az összes postscript formájú levelet automatikusan kinyomtathatjuk.

       :0 Bb
       * ^^%!
       | lpr

    A következő szűrő kicsit intelligensebb, mert csak a nyomtatószerverről érkező postscript
    állományokat próbálja meg kinyomtatni. Az első feltétel csak a megfelelő fejléc esetén
    érvényesül, míg a második csak akkor, ha a levél törzse a megfelelő kódot tartalmazza.

       :0 b
       * ^From[ :].*print-server
       * B ?? ^^%!
       | lpr

    Mint az előbb, de kicsit másként:

       :0
       * ^From[ :].*print-server
       {
        :0 B b
        * ^^%!
        | lpr
       }

    Vagy így:

       :0 HB b
       * ^^(.+$)*From[ :].*print-server
       * ^^(.+$)*^%!
       | lpr

    Ha két különböző helyen van felhasználói azonosítód (account), és szeretnéd, ha mindkét
    helyen ugyanazok a leveleket olvashatnád, akkor egy egyszerű levél átirányítás (forward)
    nem lenne nyerő, mivel ezzel a leveleket a két cím között végtelenségig küldözgetnéd (mail
    loop). Ennek elkerülésére alkalmas a $HOME/.procmailrc elejére beszúrni az alábbi szűrőt.
    A lényeg, hogy mindkét helyen az X-Loop: -nak ugyanazt az értéket kell megadni, mert ekkor
    csak a szükséges levelek kerülnek továbbításra a másik címre.

       :0 c
       * !^X-Loop: neved@emailcimed
       | formail -A "X-Loop: neved@emailcimed" | \
         $SENDMAIL -oi neved@emailcimed

    A levél tárgyában elhelyezett `retrieve' (küldés) parancsra az alábbi szűrő  egy
    kiválasztott állományt fog automatikusan visszaküldeni. Itt is ügyelni kell, hogy a szűrő
    csak a megfelelő esetben válaszoljon (levelezőlistáknak, saját magunknak ne válaszoljon!).

       :0
       * !^From +YOUR_USERNAME
       * !^Subject:.*Re:
       * !^FROM_DAEMON
       * ^Subject:.*retrieve
       | (formail -r ; cat info_file) | $SENDMAIL -oi -t

    A következőkben egy egyszerű emaillel működtethető fileszervert mutatunk be. Azonban, ha
    ilyen kiszolgálót szeretnénk működtetni, akkor inkább ajánljuk a SmartList programot
    (amely ugyanonnan beszerezhető ahonnan a procmail csomag).  A fileszerver maximum 1
    állományt küld el a kérésnek megfelelően, a levél tartalmát nem veszi figyelembe, mivel
    csak az alábbi felépítésű levéltárgyát fogadja el; "Subject: send file amitszeretnenek" (a
    szóközök fontosak). (Mg. A magyarosított levelezőprogramok a Subject: mező helyett Tárgy:
    mezőt használhatnak, ez esetben a szűrőt értelemszerűen módosítani szükséges.)  Rejtett
    állományokat és a megadott könyvtáron kívül

       :0
       * ^Subject: send file [0-9a-z]
       * !^X-Loop: neved@emailcimed
       * !^Subject:.*Re:
       * !^FROM_DAEMON
       * !^Subject: send file .*[/.]\.
       {
        MAILDIR=$HOME/fileserver # lekérhető állományok helye

        :0 fhw          # válaszlevél létrehozása
        * ^Subject: send file \/[^ ]*
        | formail -rA "X-Loop: neved@emailcimed"

        FILE="$MATCH"      # az elküldendő állomány neve

        :0 ah
        | cat - ./$FILE 2>&1 | $SENDMAIL -oi -t
       }

    A következő szűrővel a megadott MIME kódolású leveleket a sokkal kezelhetőbb 8-bites
    formátumra lehet átalakítani. A szükséges mimencode(1) program Nathaniel Borenstein
    metamail csomagjában található.

       :0
       * ^Content-Type: *text/plain
       {
        :0 fbw
        * ^Content-Transfer-Encoding: *quoted-printable
        | mimencode -u -q

          :0 Afhw
          | formail -I "Content-Transfer-Encoding: 8bit"

        :0 fbw
        * ^Content-Transfer-Encoding: *base64
        | mimencode -u -b

          :0 Afhw
          | formail -I "Content-Transfer-Encoding: 8bit"
       }

    A következő példa a procmail egyik alkalmazhatóságát mutatja be. Ha mondjuk egy ".surgos"
    nevű állományban elhelyezzünk egy személynek a címét, akkor a szűrő a tőle érkező
    leveleket a $MAILDIR/surgos mappába irányítja át. Az ehhez szükséges szűrő így néz ki
    (fontos megjegyezni hogy a $LINEBUF értékét meg kell növelni, ha a $LINEBUF-nál hosszabb
    az .surgos állomány tartalma):

       URGMATCH=`cat $HOME/.surgos`

       :0:
       * $^From.*${URGMATCH}
       surgos

    Egy másik alkalmazási terület lehet, amikor bizonyos leveleken végzünk el módosításokat,
    átalakításokat. Egy tipikus példa erre, amikor a kimenő levelek kódolását változtatjuk
    meg, ha arra szükség van. Ebben az esetben a parancssor közepén használjuk a procmail-t.

       cat newtext | procmail ./mimeconvert | mail kriszta@cime

    A mimeconvert konfigurációs állománya pedig valami hasonlót tartalmazhat (a =0x80= és
    =0xff= kell 8-bites karakterekkel helyettesíteni):

       DEFAULT=|   # a kimenetet a hagyományos kimenetre
              # irányítjuk a levélküldés helyett
       :0 Bfbw
       * [=0x80=-=0xff=]
       | mimencode -q

        :0 Afhw
        | formail -I 'MIME-Version: 1.0' \
          -I 'Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1' \
          -I 'Content-Transfer-Encoding: quoted-printable'

LÁSD MÉG

    procmail(1), procmailrc(5), procmailsc(5), sh(1), csh(1), mail(1), mailx(1), binmail(1),
    uucp(1), aliases(5), sendmail(8), egrep(1), grep(1), biff(1), comsat(8), mimencode(1),
    lockfile(1), formail(1)

SZERZŐ

    Stephen R. van den Berg
       <srb@cuci.nl>
    Vizi Szilárd <vizisz@freemail.hu>