Provided by: wesnoth-1.10-core_1.10.2-1_amd64 bug

NÉV

    wesnoth - Harc Wesnothért, egy körökre osztott stratégiai játék fantázia témával

ÁTTEKINTÉS

    wesnoth [BEÁLLÍTÁSOK] [ADATELÉRÉS_ÚTVONALA]

LEÍRÁS

    A Harc Wesnothért egy körökre osztott stratégiai játék.

    Győzd le az összes ellenséges vezért egy jól összeállított sereggel, figyelmesen kezelve
    az aranyad és falvaid. Minden egységnek megvannak a maga erősségei és gyengéi; ahhoz, hogy
    nyerj, hozd ki seregedből a legjobbat, miközben ellenfeleidnek ugyanezt ne tedd lehetővé.
    Ahogy az egységek tapasztalatot szereznek, új képességekre tesznek szert, és egyre
    erősebbé válnak. Játssz a saját anyanyelveden, mérettesd meg képességeidet az okos
    számítógépes ellenfél ellen, vagy csatlakozz a Wesnoth on-line játékosainak  nagy
    közösségéhez! Hozd létre a saját egységeidet, pályáidat, hadjárataidat, és oszd meg őket
    másokkal is!

BEÁLLÍTÁSOK

    --bpp szám
       meghatározza az egy képpontra jutó bitek számát. Példa: --bpp 32

    -c, --campaign [<hadjárat_azonosító>]
       rögtön betölti a <hadjárat_azonosító> helyén megadott  azonosítóhoz  tartozó
       hadjáratot. Ha nincs azonosító megadva, akkor egy választómenü fog megjelenni.
       Megjegyzés: ha ezt a kapcsolót használod, akkor ügyelj arra, hogy az adatmappához
       tartozó  útvonalat  utolsó  paraméterként  add  meg,  különben  a  játék a
       hadjárat/küldetés azonosítót is az adatmappának fogja tartani.

    --campaign-difficulty <nehézség>
       A megadott hadjárat nehézségi foka (1-től egészen a max-ig). Ha nincs megadva,
       akkor megjelenik a nehézségválasztó menü.

    --campaign-scenario <küldetés_azonosító>
       A megadott hadjáraton belüli küldetés azonosítója. Alapértelmezetten az első
       küldetés.

    --config-dir név
       a felhasználói beállítások könyvtárát név-re állítja a $HOME könyvtárban vagy
       Windows alatt a "Dokumentumok\Játékok" könyvtárban. Abszolút útvonal is megadható.

    --config-path
       kiírja a játék felhasználói beállításait tartalmazó könyvtár nevét, majd kilép.

    --data-dir <könyvtár>
       a megadott könyvtárra módosítja az alapértelmezett adatkönyvtárat.

    -d, --debug
       kibővített  parancssori  beállításokat  tesz  lehetővé  a  játékban (további
       információkért   a   parancssori   módról   lásd   a   Wikit   a
       http://www.wesnoth.org/CommandMode címen).

    -e, --editor fájl
       közvetlenül indítja a játékon belüli térképszerkesztőt. Ha a fájl változó meg van
       adva, akkor egyenértékű az -l --load opcióval.

    --fps a képernyő sarkában megjeleníti az aktuális képkockák számát másodpercenként

    -f, --fullscreen
       a játékot teljes képernyős módban indítja el.

    --gunzip bemeneti_fájl.gz
       kitömörít egy gzip formátumú fájlt, majd .gz kiterjesztés nélkül eltárolja. A
       bemeneti_fájl.gz ezután törlődik.

    --gzip bemeneti_fájl
       gzip formátumba tömörít egy fájlt, bemeneti_fájl.gz-ként eltárolja, és törli az
       eredeti bemeneti_fájl fájlt.

    -h, --help
       megjeleníti a parancssori lehetőségek rövid leírását az alapértelmezett kimeneten,
       majd kilép.

    -l, --load fájl
       betölti a fájl elmentést az alapértelmezett mentések könyvtárból. Ha az -e vagy
       --editor opciók szintén meg vannak adva, akkor elindítja a térképszerkesztőt a fájl
       elmentésben található térképpel. Ha az elérési útvonal egy könyvtárra mutat, a
       szerkesztő egy térképbetöltési párbeszédablakot fog nyitni.

    --log-szint=tartomány1,tartomány2,...
       beállítja a naplózási tartomány szintjét. Az all minden naplózási tartományra
       illeszkedik. Beállítható szintek: error, warning, info, debug. Alapértelmezettként
       az error szint van beállítva.

    --logdomains [szűrő]
       kilistázza a létező naplózási tartományokat (a szűrő-nek megfelelően, ha az meg van
       adva) és kilép

    --max-fps
       a másodpercenkénti képkockák legmagasabb értéke, ennek értéke 1 és 1000 között kell
       legyen, alapértelmezetten 50.

    -m, --multiplayer
       a játékot többjátékos üzemmódban indítja el.  A  --multiplayer  kapcsolóval
       használható egyéb opciókat bővebben lásd később. Kizárólag ezek az egyéb opciók
       követhetik a --multiplayer kapcsolót.

    --no-delay
       a játékot minden késleltetés nélkül indítja el grafikai teljesítménymérés céljából.
       Ez automatikusan bekapcsolódik a --nogui opció használatakor is.

    --nocache
       letiltja a játék gyorsítótárát.

    --nomusic
       a játékot zene nélkül indítja el.

    --nosound
       a játékot hangok nélkül indítja el.

    --path kiírja a játék adatkönyvtárának nevét, majd kilép.

    --preprocess, -p[=<szabály1>,<szabály2>,...] <fájl/könyvtár> <cél_könyvtár>
       előzetesen feldolgozza a megadott fájlt vagy könyvtárat. A fájlok a megadott
       célkönyvtárba kerülnek kiírásra: egy egyszerű cfg fájl és a feldolgozott cfg fájl.
       Ha bemenetként könyvtár van megadva, akkor az ismert feldolgozószabályok alapján
       rekurzívan kerül bejárásra. A data/core/macros könyvtárban lévő alapértelmezett
       makrók a megadottak előtt kerülnek feldolgozásra. A szabály1,szabály2,... szabályok
       közvetlenül a fájlok feldolgozása előtt adódnak a feldolgozási sorhoz. Megadásukhoz
       figyeljünk az előttük lévő „=” jelre. Ha a „SKIP_CORE” benne van a feldolgozási
       sorban, akkor a data/core könyvtár  nem  kerül  feldolgozásra.  Példa:  -p
       ~/wesnoth/data/campaigns/tutorial  ~/eredmény vagy -p=MULTIPLAYER,SAJAT_HADJARAT
       ~/wesnoth/ data/campaign/camp ~/eredmény

    --preprocess-input-macros <forrásfájl>
       kizárólag a „--preprocess”  parancs  használja.  Egy  fájlt  ad  meg,  ami
       [preproc_define] szabályokat tartalmaz az előzetes feldolgozáshoz.

    --preprocess-output-macros [<célfájl>]
       Kizárólag a „--preprocess” parancs használja. Kilistázza a célfájlban lévő összes
       feldolgozott makrót. Ha a célfájl nincs megadva, akkor a preprocess parancsban
       megadott célkönyvtárban lévő „_MACROS_.cfg” fájl lesz az alapértelmezett. Ezt a
       kapcsolót a --preprocess parancs előtt kell kiadni.

    -r XxY, --resolution XxY
       beállítja a képernyő felbontását. Példa: -r 800x600

    -s, --server [kiszolgáló]
       csatlakozik a megadott kiszolgálóhoz, ha létezik ilyen, ellenkező esetben a
       beállításokban elsőként megadott kiszolgálóhoz csatlakozik. Például: --server
       server.wesnoth.org

    --strict-validation
       az érvényességi hibákat végzetes hibaként kezeli.

    -t, --test
       elindítja a játékot és betölt egy kis teszthadjáratot.

    --validcache
       feltételezi, hogy a gyorsítótár érvényes. (veszélyes)

    -v, --version
       kiírja a játék verziószámát, majd kilép.

    -w, --windowed
       a játékot ablakos módban indítja el.

    --with-replay
       visszajátssza a --load kapcsolóval betöltött játszmát.

Opciók --multiplayer módban

    A csapatokra vonatkozó többjátékos opciókat a következőképpen jelöljük: szám, ahol a szám
    helyére a csapat számát kell beírni. Ez általában 1 vagy 2, de függ a kiválasztott pályán
    lévő játékosok maximális számától.

    --ai_configszám=érték
       kiválaszt  egy  konfigurációs  fájlt  a  számmal  jelölt  fél  mesterséges
       intelligenciájának.

    --algorithmszám=érték
       egy nem szabványos MI algoritmust választ a csapat irányítására. Lehetséges
       értékek: idle_ai és sample_ai.

    --controllerszám=érték
       megadja az adott csapat irányítóját. Lehetséges értékek: human (ember) és ai
       (mesterséges intelligencia).

    --era=érték
       ezzel az opcióval kiválaszthatod, hogy melyik korszakban szeretnél játszani a
       Default (alapértelmezett) korszak helyett. A korszakot egy azonosítóval adhatod
       meg. A korszakok leírásai a data/multiplayer/eras.cfg fájlban találhatóak.

    --exit-at-end
       a mérkőzés után azonnal kilép, nem jelenít meg semmilyen győzelmet vagy vereséget
       jelző üzenetet, ami a felhasználótól az Oké gomb megnyomását kívánná meg. Ez
       szkriptelt teljesítménymérés esetén lehet hasznos.

    --nogui
       a játékot grafikus felhasználói felület nélkül indítja el. A --multiplayer opció
       előtt kell beírnod, hogy a kívánt hatást érd el.

    --parmszám=név:érték
       további paramétereket ad meg az adott csapatnak. Ez a paraméter függ a --controller
       és a --algorithm kapcsolóknak megadott értékektől. Ezt általában csak a saját
       mesterséges intelligenciát fejlesztők használják (még nem készült hozzá teljes
       dokumentáció).

    --scenario=érték
       kiválaszt  egy  többjátékos  pályát. Az alapértelmezett pálya azonosítója a
       multiplayer_The_Freelands (Szabad földek).

    --sideszám=érték
       választani lehet az aktuálisan beállított korszak fajai közül az adott csapatnak. A
       fajokat egy azonosító jelöli. A fajok leírásai a data/multiplayer.cfg fájlban
       találhatóak.

    --turns=érték
       megadja az adott játszma köreinek maximális számát. Ez alapértelmezetten 50.

BEFEJEZÉSI ÁLLAPOT

    A szabályos befejezési állapot értéke 0. Ha a befejezési állapot 1, az arra utal, hogy
    valamely összetevőt (SDL, videó, betűtípusok, stb.) nem sikerült elindítani. Ha a
    befejezési állapot 2, akkor a parancssori opciókkal van gond.

SZERZŐ

    Írta: David White <davidnwhite@verizon.net>.
    Szerkesztették: Nils Kneuper <crazy-ivanovic@gmx.net>, ott <ott@gaon.net> és Soliton
    <soliton.de@gmail.com>. Magyarra fordították: Gilluin <gilluin@citromail.hu>, Széll Tamás
    <tomi@digiflex.hu>, Pintér Csaba, Kádár-Németh Krisztián <krisztian.kad@gmail.com> és
    Udvari Gábor <gabor.udvari@gmail.com>.
    Ennek a dokumentumnak az eredetijét Cyril Bouthors <cyril@bouthors.org> írta.
    Látogasd meg a hivatalos honlapot: http://www.wesnoth.org/ illetve a magyar közösségi
    portált: http://wesnoth.fsf.hu/

SZERZŐI JOGOK

    A szerzői jogok © 2003-2011 David White-ot <davidnwhite@verizon.net> illetik meg
    Ez egy szabad szoftver; terjeszthető illetve módosítható a GNU Általános Közreadási
    Feltételek dokumentumában - 2. vagy későbbi verzió - leírtak szerint , melyet a Szabad
    Szoftver Alapítvány ad ki. Ez a program abban a reményben kerül közreadásra, hogy hasznos
    lesz, de minden egyéb GARANCIA NÉLKÜL, az eladhatóságra, vagy valamely célra való
    alkalmazhatóságra való származtatott garanciát is beleértve.

LÁSD MÉG

    wesnothd(6).