Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    man - manual oldalak formázásához használatos makrók

ÁTTEKINTÉS

    groff -Tascii -man fájl ...

    groff -Tps -man fájl ...

    man [szekció] cím

LEÍRÁS

    Ez a manual oldal a groff tmac.an makrócsomag használatát magyarázza el. Ez a makrócsomag
    manual oldalak írásakor vagy Linux alá portolásakor használatos. A kompatibilitása más
    makrócsomagokkal elég jó, emiatt a portolás nem okozhat nagy problémát (ez alól a NET-2
    BSD kivétel, mivel az teljesen más makrócsomagot alkalmaz).

    A NET-2 BSD manual oldalait groff használatával úgy lehet megnézni, hogy a -mdoc opciót
    használod a -man opció helyett. A -mandoc opció használata a javasolt, mert ez
    automatikusan felismeri, melyik makrócsomagot kell alkalmaznia.

BEVEZETÉS

    A manual oldal első parancsa a

       .TH cím szekció dátum forrás manual

    kell legyen, ahol

       cím   A manual oldal címe (pl. MAN).

       szekció Ebbe a szekcióba kerüljön a manual oldal (pl. 7).

       dátum  Az utolsó módosítás dátuma—ne felejtsd el minden alkalommal módosítani, ha
           a manual oldalt módosítod. Ez a verzióellenőrzés legáltalánosabb módja.

       forrás A parancs, program forrása.

           Bináris  állományokhoz  valami  ilyesmit  használj:  GNU, NET-2, SLS
           Distribution, MCC Distribution.

           Rendszerhívások esetén a kernel verziószámát használd: Linux 0.99.11.

           Könyvtári függvényhívásokhoz a függvény forrását használd: GNU, BSD 4.3,
           Linux DLL 4.4.1.

       manual A manual oldal címe (pl. Linux Programmer's Manual).

    A manual oldalak hagyományosan a következő szekciókra vannak felosztva:

       1 Parancsok
           A felhasználó által a shellből végrehajtható parancsok.

       2 Rendszerhívások
           A kernel által végzett függvényhívások.

       3 Könyvtári függvényhívások
           A libc függvények legtöbbje, mint pl. a sort(3).

       4 Speciális fájlok
           A /dev könyvtárban található fájlok.

       5 Fájlformátumok és konvenciók
           Az /etc/passwd és más, emberi olvasásra alkalmas fájlok formátuma.

       6 Játékok

       7 Makrócsomagok és konvenciók
           A szabványos fájlrendszer leírása, ennek a manual oldalnak a leírása és
           egyéb dolgok.

       8 Rendszerkarbantartó parancsok
           Az olyan parancsok, mint pl. a mount(8), amiket csak a root használhat.

       9 Kernel rutinok
           Ez egy nem szabványos manual szekció, és csak azért van, mert a Linux
           kernel forráskódja a GNU Általános Közengedély alatt szabadon elérhető, és
           sok ember dolgozik a kernelen.

BETŰTÍPUSOK

    A UNIX-világban több önkényes manual oldal formátum van, a néhányszáz létező Linux-
    specifikus manual oldal azonban meghatározza a mi szabványainkat:

       Függvényeknél az argumentumlista mindig dőlt betűvel szerepel, a ÁTTEKINTÉS
       szekcióban is, aholis a függvény többi része félkövérrel szedett:
       int myfunction(int argc, char **argv);

       A fájlnevek mindig dőlt betűkkel szerepelnek (pl. /usr/include/stdio.h, kivéve a
       ÁTTEKINTÉS szekciót, ahol a beágyazott fájlok félkövér betűkkel szedettek (pl.
       #include <stdio.h>).

       A speciális makrók, amik általában nagybetűsek, félkövér betűkkel szedettek (pl.
       MAXINT).

       Hibakódok listájának felsorolásakor a kódok félkövér betűkkel szedettek (ehhez
       általában a .TP makró használatos).

       Hivatkozás más manual oldalra vagy az aktuális manual oldal tárgyára félkövér
       betűkkel szedett. Ha a szekciószám is adott, az mindig Roman betűtípussal, szóközök
       nélkül szedett (pl. man(7)).

       A betűtípust, -formát kiválasztó parancsok:

    .B   Félkövér

    .BI   Félkövér dőlt

    .BR   Félkövér Roman

    .I   Dőlt

    .IB   Dőlt félkövér

    .IR   Dőlt Roman

    .RB   Roman félkövér

    .RI   Roman dőlt

    .SB   Kicsi félkövér

    .SM   Kicsi

    Hagyományosan minden parancsnak maximum hat argumentuma lehet, de úgy látszik a GNU verzió
    feloldotta ezt a korlátozást. Az argumentumokat egymástól szóközök választják el. Dupla
    idézőjelek használatával lehet szóközt tartalmazó argumentumot átadni. Az argumentumok
    közvetlenül egymás után, szóköz nélkül íródnak ki, így a .BR parancs használatával lehet
    egy félkövér szó után egy Roman írásjelet tenni.

SZEKCIÓK

    A szekciók a .SH paranccsal kezdődnek, argumentum a szekció neve. Ha a szekció nevében van
    szóköz karakter és ugyanabban a sorban van mint a .SH, akkor a szekció nevét dupla
    idézőjelbe kell tenni. A hagyományos szekciónevek: NÉV, ÁTTEKINTÉS, LEÍRÁS, OPCIÓK,
    FÁJLOK, LÁSD MÉG, DIAGNOSZTIKA, HIBÁK és SZERZŐ. Az egyetlen kötelező szekció a NÉV, amit
    a következő sorban a program egysoros leírásának kell követnie:

       .SH NÉV
       chess \- sakkjáték

    Nagyon fontos, hogy ez legyen a formátum, és hogy legyen egy backslash a parancs nevét
    követő kötőjel előtt. Ezt a formátumot használja a makewhatis(8) vagy a mandb(8) program
    hogy a whatis(1) és a apropos(1) parancsok számára elkészítse a parancsok rövid leírásának
    adatbázisát.

TOVÁBBI MAKRÓK

    .DT  Alapértelmezésű tabulátorok

    .HP  Begin hanging indent

    .IP  Bekezdés behúzás egy kezdő cimszóval (tag). Ez ugyanaz, mint a .TP, kivéve, hogy a
       tag ugyanabban a sorban van, nem a következőben.

    .LP  Ugyanaz mint a .PP

    .PD  A paragrafusok közötti távolságot állítja az argumentum szerint.

    .PP  Új bekezdés kezdete

    .RE  Relatív behúzás vége (behúzott bekezdések)

    .RS  Relatív behúzás kezdete (behúzott bekezdések)

    .SS  Alfejléc (mint a .SH, de alszekciók jelölésére)

    .TP  Bekezdés behúzás egy kezdő cimszóval (tag). A tag a következő sorban van megadva.
       Ez hasonló a .IP

FÁJLOK

    /usr/local/lib/groff/tmac/tmac.an
    /usr/man/whatis

LÁSD MÉG

    groff(1), man(1), whatis(1), apropos(1), makewhatis(8)

MAGYAR FORDÍTÁS

    Tevesz Tamás <ice@rulez.org>