Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    e2fsck - Linux ext2 fájlrendszer ellenőrzése

ÁTTEKINTÉS

    e2fsck  [  -pacnyrdfvstFSV  ]  [  -b  szuperblokk ] [ -B blokkméret ] [ -l|-L
    hibás_blokkok_listája ] [ -C fájlleíró ] eszközfájl

LEÍRÁS

    Az e2fsck program a Linux ext2 fájlrendszerének ellenőrzésére szolgál.

    Az eszközfájl
       olyan speciális fájl, amely megfelel egy fizikai eszköznek (pl. /dev/hdc1).

OPCIÓK

    -a   Ez az opció a visszafelé való kompatibilitást szolgálja, jelentése megegyezik a -p
       opcióval. Emiatt -- ahol csak lehet -- a -p opció használata javasolt.

    -b szuperblokk
       Ezzel az opcióval a normál szuperblokk helyett a megadott másolatát használja a
       program. Erre az opcióra akkor van szükség, ha az elsődleges szuperblokk megsérül;
       a legtöbb fájlrendszer tartalmazza a másolatát a 8193, 16385, stb. blokkokban. Ha
       alternatív szuperblokk megadásra kerül, és a fájlrendszer nem csak olvasható módon
       lett megnyitva, az e2fsck az elsődleges szuperblokkot is kijavítja a fájlrendszer
       ellenőrzése során.

    -B blokkméret
       Alapértelmezés szerint az e2fsck több, különböző blokkmérettel vizsgálja  a
       szuperblokkot, hogy megállapítsa a pontos blokkméretet. Ez a vizsgálat bizonyos
       esetekben problémát okozhat. Ezzel az opcióval kényszeríthető az e2fsck arra, hogy
       a megadott blokkméret -et használja. Ha nem talál szuperblokkot, hibával kilép.

    -c   Az opció következtében az e2fsck futtatja a badblocks(8) programot, amely megkeresi
       azokat a hibás blokkokat, amelyek az adott fájlrendszerhez tartoznak, és bejelöli
       azokat hibásnak a hibás blokkok inode-jához kapcsolással.

    -C   Ezzel az opcióval az e2fsck a megadott fájlleíróba írja, hogy az ellenőrzés hol
       tart, ezzel megoldható az e2fsck futásának programból való monitorozása. Ez az
       opció kifejezetten az e2fsck más programból való futtatásakor használatos. Ha a
       megadott fájlleíró 0, az e2fsck  státuszát  egy  sávval  ábrázolja.  Ehhez
       videokonzolon, vagy terminálon kell a programnak futnia.

    -d   Hibakeresési információk nyomtatása. (Csak az e2fsck program hibakereséséhez
       használatos.)

    -f   Akkor is végrehajtja az ellenőrzést, ha a fájlrendszer "tisztának" tűnik.

    -F   Az eszközhöz tartozó buffer cache-t kiüríti az ellenőrzés előtt. Csak akkor
       használatos, ha az e2fsck program futási idejét szeretnénk vizsgálni.

    -l fájlnév
       A fájlnév fájlban felsorolt blokkokat hozzáadja a hibás blokkok listájához. Ennek
       az fájlnak a formátuma azonos a badblocks(8) program által generálttal.

    -L fájlnév
       A hibás blokkok listájának beállítása a fájlnév fájlban megadottakra. (Ez az opció
       hasonló, mint a -l , azzal az eltéréssel, hogy itt a hibás blokkok aktuális
       listáját törli, majd a megadottakra állítja be a program.)

    -n   A fájlrendszert csak olvasható módon nyitja meg, és valamennyi kérdésre `nem'-et
       válaszol. Az e2fsck nem interaktív futtatására szolgál. (Megjegyzés: Amennyiben a
       -c, -l, vagy a -L opciót megadjuk a -n mellett, a fájlrendszert írásra-olvasásra
       nyitja meg, a hibás blokkok listájának aktualizálásához. Ezen kívül más módosítás
       nem történik az fájlrendszerben.)

    -p   Automatikus helyreállítás mindennemű kérdés nélkül.

    -r   Ez az opció csak kompatibilitási okból szerepel, semmilyen hatása nincs.

    -s   Ezzel az opcióval bájtfelcserélés, azaz a normalizált, szabványos bájtsorrend (ez
       i386, vagy little endian) használata érhető el. Amennyiben a fájlrendszer már
       szabványos bájtsorrendet használ, az opciónak nincs hatása.

    -S   Ez az opció bájtcserét hajt végre, a fájlrendszer aktuális bájtsorrendjétől
       függetlenül.

    -t   Az e2fsck futási időadatait megjeleníti. Ha az opciót kétszer használjuk, akkor az
       egyes menetekről külön statisztikát ad.

    -v   Bőbeszédű mód.

    -V   Megjeleníti a program verzióinformációit.

    -y   valamennyi kérdésre `igen' választ adva lehetővé teszi az e2fsck nem-interaktív
       futtatását (Lásd a -n opciót is.)

KILÉPÉSI KÓD

    Az e2fsck visszatérési értéke a következő feltételek alapján áll össze:
      0  - Nem volt hiba.
      1  - Fájlrendszer hibái javítva.
      2  - Fájlrendszer hibái javítva, a rendszer
          újraindítása szükséges, ha a fájlrendszer
          csatolva volt.
      4  - A fájlrendszer hibái nem lettek javítva.
      8  - Működési hiba.
      16  - Hibás használat, szintaktikai hiba.
      128 - Osztott könyvtár hiba.

SZIGNÁLOK

    Az e2fsck futására a következő szignálok vannak hatással:

    SIGUSR1
       A szignál hatására az e2fsck megjeleníti a státuszsávot. (Lásd a -C opciót.)

    SIGUSR2
       A szignál hatására a e2fsck a továbbiakban nem jeleníti meg a státuszsávot.

    HIBABEJELENTÉS
       Gyakorlatilag  valamennyi  program  tartalmaz  hibát.  Amennyiben olyan ext2
       fájlrendszerrel találkozik, amelyen az e2fsck hibásan, vagy sehogyan sem fut le,
       illetve amelyet az e2fsck nem tud helyreállítani, jelezze azt a szerzőnek.

    Kérjük csatoljon a hibajelentéshet annyi információt, amennyit csak lehetséges. A
    legjobb, ha az e2fsck futtatása során kapott kimenetet teljes egészében el tudja küldeni.
    Amennyiben van írható fájlrendszere, ahol a kimenetet le tudja tárolni, abban az esetben a
    script(1) program hasznos a kimenet fájlba történő lementéséhez.

    Hasznos továbbá a dumpe2fs(8). kimenete is. Ha valamely inode, illetve inode-ok miatt
    keletkezik a hiba, meg lehet kísérelni a debugfs(8) program futtatását. A hibát okozó
    inode-okra a stat(1u) parancsot futtatva annak kimenete is hasznos lehet. Ha az inode-hoz
    könyvtár  tartozik, a debugfs dump parancs alkalmas a könyvtár inode tartalmának
    kinyerésére, mely a uuencode(1). használata után szintén csatolható a hibajelentéshez.

    A hibajelentésnek mindig tartalmaznia kell az e2fsck teljes verziószámát (lásd -V opció).

SZERZŐ

    Az e2fsck ezt a verzióját Theodore Ts'o <tytso@mit.edu> írta.

LÁSD MÉG

    mke2fs(8), tune2fs(8), dumpe2fs(8), debugfs(8)

MAGYAR FORDÍTÁS

    Zelena Endre <ezelena@lme.linux.hu>