Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    e2fsck - Linux ext2 fájlrendszer ellenőrzése

ÁTTEKINTÉS

    e2fsck [ -pacnyrdfvstFSV ] [ -b szuperblokk ] [ -B blokkmret ] [ -l|-L
    hibs_blokkok_listja ] [ -C fjller ] eszkzfjl

LEÍRÁS

    Az e2fsck program a Linux ext2 fájlrendszerének ellenőrzésére szolgál.

    Az eszkzfjl
       olyan speciális fájl, amely megfelel egy fizikai eszköznek (pl.
       /dev/hdc1).

OPCIÓK

    -a   Ez  az opció a visszafelé való kompatibilitást szolgálja,
       jelentése megegyezik a -p opcióval. Emiatt -- ahol csak lehet --
       a -p opció használata javasolt.

    -b szuperblokk
       Ezzel az opcióval a normál szuperblokk helyett a megadott
       másolatát használja a program.  Erre az opcióra akkor van
       szükség, ha az elsődleges szuperblokk megsérül; a legtöbb
       fájlrendszer tartalmazza a másolatát a 8193, 16385,  stb.
       blokkokban. Ha alternatív szuperblokk megadásra kerül, és a
       fájlrendszer nem csak olvasható módon lett megnyitva, az e2fsck
       az  elsődleges  szuperblokkot  is kijavítja a fájlrendszer
       ellenőrzése során.

    -B blokkmret
       Alapértelmezés szerint az e2fsck több, különböző blokkmérettel
       vizsgálja  a  szuperblokkot,  hogy  megállapítsa  a pontos
       blokkméretet. Ez a vizsgálat bizonyos esetekben  problémát
       okozhat. Ezzel az opcióval kényszeríthető az e2fsck arra, hogy a
       megadott blokkmret -et használja. Ha nem talál szuperblokkot,
       hibával kilép.

    -c   Az  opció következtében az e2fsck futtatja a badblocks(8)
       programot, amely megkeresi azokat a hibás blokkokat, amelyek az
       adott fájlrendszerhez tartoznak, és bejelöli azokat hibásnak a
       hibás blokkok inode-jához kapcsolással.

    -C   Ezzel az opcióval az e2fsck a megadott fájlleíróba írja, hogy az
       ellenőrzés hol tart, ezzel megoldható az e2fsck futásának
       programból való monitorozása. Ez az opció kifejezetten az e2fsck
       más programból való futtatásakor használatos. Ha a megadott
       fájlleíró 0, az e2fsck státuszát egy sávval ábrázolja. Ehhez
       videokonzolon, vagy terminálon kell a programnak futnia.

    -d   Hibakeresési információk nyomtatása. (Csak az e2fsck program
       hibakereséséhez használatos.)

    -f   Akkor is végrehajtja az ellenőrzést,  ha  a  fájlrendszer
       "tisztának" tűnik.

    -F   Az eszközhöz tartozó buffer cache-t kiüríti az ellenőrzés előtt.
       Csak akkor használatos, ha az e2fsck program futási idejét
       szeretnénk vizsgálni.

    -l fjlnv
       A fjlnv fájlban felsorolt blokkokat hozzáadja a hibás blokkok
       listájához. Ennek az fájlnak a formátuma azonos a badblocks(8)
       program által generálttal.

    -L fjlnv
       A  hibás  blokkok listájának beállítása a fjlnv fájlban
       megadottakra. (Ez az opció hasonló, mint a -l , azzal az
       eltéréssel, hogy itt a hibás blokkok aktuális listáját törli,
       majd a megadottakra állítja be a program.)

    -n   A fájlrendszert csak olvasható módon nyitja meg, és valamennyi
       kérdésre `nem'-et válaszol. Az e2fsck nem interaktív futtatására
       szolgál. (Megjegyzés: Amennyiben a -c, -l, vagy a -L opciót
       megadjuk a -n mellett, a fájlrendszert írásra-olvasásra nyitja
       meg, a hibás blokkok listájának aktualizálásához. Ezen kívül más
       módosítás nem történik az fájlrendszerben.)

    -p   Automatikus helyreállítás mindennemű kérdés nélkül.

    -r   Ez az opció csak kompatibilitási okból szerepel, semmilyen
       hatása nincs.

    -s   Ezzel az opcióval  bájtfelcserélés,  azaz  a  normalizált,
       szabványos bájtsorrend (ez i386, vagy little endian) használata
       érhető  el.  Amennyiben  a  fájlrendszer  már  szabványos
       bájtsorrendet használ, az opciónak nincs hatása.

    -S   Ez az opció bájtcserét hajt végre, a fájlrendszer aktuális
       bájtsorrendjétől függetlenül.

    -t   Az e2fsck futási időadatait megjeleníti. Ha az opciót kétszer
       használjuk, akkor az egyes menetekről külön statisztikát ad.

    -v   Bőbeszédű mód.

    -V   Megjeleníti a program verzióinformációit.

    -y   valamennyi kérdésre `igen' választ adva lehetővé teszi az e2fsck
       nem-interaktív futtatását (Lásd a -n opciót is.)

KILÉPÉSI KÓD

    Az e2fsck visszatérési értéke a következő feltételek alapján áll össze:
      0  - Nem volt hiba.
      1  - Fájlrendszer hibái javítva.
      2  - Fájlrendszer hibái javítva, a rendszer
          újraindítása szükséges, ha a fájlrendszer
          csatolva volt.
      4  - A fájlrendszer hibái nem lettek javítva.
      8  - Működési hiba.
      16  - Hibás használat, szintaktikai hiba.
      128 - Osztott könyvtár hiba.

SZIGNÁLOK

    Az e2fsck futására a következő szignálok vannak hatással:

    SIGUSR1
       A szignál hatására az e2fsck megjeleníti a státuszsávot. (Lásd a
       -C opciót.)

    SIGUSR2
       A szignál hatására a e2fsck a továbbiakban nem jeleníti meg a
       státuszsávot.

    HIBABEJELENTÉS
       Gyakorlatilag valamennyi program tartalmaz hibát. Amennyiben
       olyan  ext2  fájlrendszerrel találkozik, amelyen az e2fsck
       hibásan, vagy sehogyan sem fut le, illetve amelyet az e2fsck nem
       tud helyreállítani, jelezze azt a szerzőnek.

    Kérjük csatoljon a hibajelentéshet annyi információt, amennyit csak
    lehetséges. A legjobb, ha az e2fsck futtatása során kapott kimenetet
    teljes  egészében  el  tudja  küldeni.  Amennyiben  van  írható
    fájlrendszere, ahol a kimenetet le tudja tárolni, abban az esetben a
    script(1) program hasznos a kimenet fájlba történő lementéséhez.

    Hasznos továbbá a dumpe2fs(8).  kimenete is.  Ha valamely inode,
    illetve inode-ok miatt keletkezik a hiba, meg lehet kísérelni a
    debugfs(8) program futtatását. A hibát okozó inode-okra a stat(1u)
    parancsot futtatva annak kimenete is hasznos lehet.  Ha az inode-hoz
    könyvtár tartozik, a debugfs dump parancs alkalmas a könyvtár inode
    tartalmának kinyerésére, mely a uuencode(1). használata után szintén
    csatolható a hibajelentéshez.

    A  hibajelentésnek  mindig  tartalmaznia  kell  az e2fsck teljes
    verziószámát (lásd -V opció).

SZERZŐ

    Az e2fsck ezt a verzióját Theodore Ts'o <tytso@mit.edu> írta.

LÁSD MÉG

    mke2fs(8), tune2fs(8), dumpe2fs(8), debugfs(8)

MAGYAR FORDÍTÁS

    Zelena Endre <ezelena@lme.linux.hu>