Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    genksyms - szimbólum verzió információt generál

ÁTTEKINTÉS

    genksyms  [ -wq ]  [ -dD ]  [ -V ]  -k verzió  [ -p  string ]
    [ output könyvtár ]

LEÍRÁS

    A genksyms a szabványos bemenetről olvassa a gcc -E source.c kimenetét
    és egy verzió információt tartalmazó fájlt hoz létre.

    A -k opcióval jelzett formátumtól függően a kimenet vagy egy .ver
    fájlba kerül a megadott könyvtárban, vagy a szabványos kimenetre.

    A genksyms normális esetben explicit szimbólumtábla definíciót keres a
    forrásfájlban. Minden typedef, struct, union és enum definíció és
    deklaráció mentésre kerül egy későbbi kibővítésre.  Továbbá minden
    globális szimbólum is mentésre kerül mutatókkal együtt, ami egy teljes
    kibővítést tesz lehetővé később.

    Amikor szimbólumtáblát talál a forrásban, a szimbólumot kibővíti a
    teljes definíciójára, ahol minden struct, union, enum és typedef az
    alapvető részeire lesz lebontva rekurzívan. Ez a végső string lesz a
    bemenete egy CRC algoritmusnak, ami egy egyész számot ad eredményül, és
    ami abban a pillanatban megváltozik, mihelyt a szimbólumba bevont
    definíciók bármelyike megváltozik.

    A  verzió  információ  a  kernelben  rendszerint  így  néz  ki:
    symbol_R12345678, ahol 12345678 a CRC hexadecimális reprezentációja.

OPCIÓK

    -w   Figyelmeztetéseket ír ki fel nem ismert szintaxis és deklarált
        de nem definiált struktúrákból eredően. Ezek a figyelmeztetések
        alapértelmezésben nem jelennek meg.

    -q   Elcsendesíti a figyeleemztetéseket, vagyis megfordítja a -w
        opciót.

    -D   A kibővített szimbólumdefiníciókat a szabványos hibakimenetre
        írja. Csak hibakeresésre használt.

    -d   Hibakeresési információkat ír ki; az opció ismétlése növeli az
        kiírt információmennyiséget. Az 1. szint moderált információt
        ír ki a műveletekről; a 2. szint engedélyezi a  parser
        működésének nyomkövetését; a 3. szint engedélyezi a lexikus
        analízis kimenetet.

    -k verzi
        Kiválasztja a kernel verzióját, amely  számára  kimenetet
        generál.  Ennek az opciónak elhagyása 2.1.0-nál kisebb verziót
        feltételez. A 2.1.18 alatti verziók az 1-es ellenőrzőösszeg
        verziót használják és a kimenetet a parancssorban megadott
        könyvtárban hozzák létre. 2.1.18 és afölötti verziók a 2-es
        ellenőrzőösszeg verziót használják és a kimenetet a szabványos
        kimenetre írják.

    -p string
        Minden szimbólumban a megadott stringet a CRC elé másolja. Ezt
        az opciót pl. SMP kernelek esetén használják, ahol is a modulok
        nem kompatíbilisek az adat típusok által leírt szint alatt.
        Ezt elsősorban a modul kódjában kifejtett inline függvények
        kifejtése okozza.

LÁSD MÉG

    insmod(8), modprobe(8)

TÖRTÉNELEM

    Ez a verzió koncepció sok emberrel történt megbeszélések eredménye, nem
    kis részben a KERNEL-channelen.

    A genksyms programot 1994-ben írta Bjorn Ekwall <bj0rn@blox.se> főleg
    Jacques  Gelinas  <jack@solucorp.ca>  és  Jeremy  Fitzhardinge
    <jeremy@suite.sw.oz.au> ötletei alapján.

    1996-ban Richard Henderson írta át, hogy egy jobb parsert és lexikai
    elemzőt használjon.

MAGYAR FORDÍTÁS

    Böszörményi Zoltán <zboszor@mail.externet.hu>