Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    genksyms - szimbólum verzió információt generál

ÁTTEKINTÉS

    genksyms [ -wq ] [ -dD ] [ -V ] -k verzió [ -p string ] [ output könyvtár ]

LEÍRÁS

    A genksyms a szabványos bemenetről olvassa a gcc -E source.c kimenetét és egy verzió
    információt tartalmazó fájlt hoz létre.

    A -k opcióval jelzett formátumtól függően a kimenet vagy egy .ver fájlba kerül a megadott
    könyvtárban, vagy a szabványos kimenetre.

    A genksyms normális esetben explicit szimbólumtábla definíciót keres a forrásfájlban.
    Minden typedef, struct, union és enum definíció és deklaráció mentésre kerül egy későbbi
    kibővítésre.  Továbbá minden globális szimbólum is mentésre kerül mutatókkal együtt, ami
    egy teljes kibővítést tesz lehetővé később.

    Amikor szimbólumtáblát talál a forrásban, a szimbólumot kibővíti a teljes definíciójára,
    ahol minden struct, union, enum és typedef az alapvető részeire lesz lebontva rekurzívan.
    Ez a végső string lesz a bemenete egy CRC algoritmusnak, ami egy egyész számot ad
    eredményül, és ami abban a pillanatban megváltozik, mihelyt a szimbólumba bevont
    definíciók bármelyike megváltozik.

    A verzió információ a kernelben rendszerint így néz ki: symbol_R12345678, ahol 12345678 a
    CRC hexadecimális reprezentációja.

OPCIÓK

    -w   Figyelmeztetéseket ír ki fel nem ismert szintaxis és deklarált de nem definiált
        struktúrákból eredően. Ezek a figyelmeztetések alapértelmezésben nem jelennek meg.

    -q   Elcsendesíti a figyeleemztetéseket, vagyis megfordítja a -w opciót.

    -D   A kibővített szimbólumdefiníciókat a szabványos hibakimenetre  írja.  Csak
        hibakeresésre használt.

    -d   Hibakeresési  információkat  ír  ki;  az  opció ismétlése növeli az kiírt
        információmennyiséget. Az 1. szint moderált információt ír ki a műveletekről; a 2.
        szint engedélyezi a parser működésének nyomkövetését; a 3. szint engedélyezi a
        lexikus analízis kimenetet.

    -k verzió
        Kiválasztja a kernel verzióját, amely számára kimenetet generál.  Ennek az
        opciónak elhagyása 2.1.0-nál kisebb verziót feltételez. A 2.1.18 alatti verziók
        az 1-es ellenőrzőösszeg verziót használják és a kimenetet a parancssorban megadott
        könyvtárban hozzák létre.  2.1.18 és afölötti verziók a 2-es ellenőrzőösszeg
        verziót használják és a kimenetet a szabványos kimenetre írják.

    -p string
        Minden szimbólumban a megadott stringet a CRC elé másolja. Ezt az opciót pl. SMP
        kernelek esetén használják, ahol is a modulok nem kompatíbilisek az adat típusok
        által leírt szint alatt.  Ezt elsősorban a modul kódjában kifejtett inline
        függvények kifejtése okozza.

LÁSD MÉG

    insmod(8), modprobe(8)

TÖRTÉNELEM

    Ez a verzió koncepció sok emberrel történt megbeszélések eredménye, nem kis részben a
    KERNEL-channelen.

    A genksyms programot 1994-ben írta Bjorn Ekwall <bj0rn@blox.se> főleg Jacques Gelinas
    <jack@solucorp.ca> és Jeremy Fitzhardinge <jeremy@suite.sw.oz.au> ötletei alapján.

    1996-ban Richard Henderson írta át, hogy egy jobb parsert és lexikai elemzőt használjon.

MAGYAR FORDÍTÁS

    Böszörményi Zoltán <zboszor@mail.externet.hu>