Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    ifconfig - egy hálózati interfész konfigurálása

ÁTTEKINTÉS

    ifconfig [interface]
    ifconfig interface [aftype] opciók | cím ...

LEÍRÁS

    Az ifconfig a kernel-rezidens hálózati interfészek konfigurálására való. Bootoláskor
    használják a hálózati interfészek beállítására. Ezután általában csak debuggoláshoz vagy a
    rendszer finomhangolásához használják.

    Ha egyetlen argumentum sincs megadva, akkor az ifconfig az aktív interfészek státuszát
    mutatja. Ha egyetlen interfész argumentumot kap, az adott interfészt mutatja csak; ha
    egyetlen -a argumentumot kap, akkor az összes interfész státuszát mutatja, a nem aktívakét
    is. Egyébként pedig egy interfészt konfigurál.

CÍMOSZTÁLYOK

    Ha az interfész neve utáni első argumentum egy címosztálynak felel meg, akkor ez a
    címosztály szerint lesz dekódólva és kijelezve az osszes protokoll cím. A jelenleg
    támogatott címosztályok

    inet (TCP/IP, default), inet6 (IPv6), ax25 (AMPR Packet Radio), ddp (Appletalk Phase 2),
    ipx (Novell IPX) és netrom (AMPR Packet radio).

OPCIÓK

    interface
       Az interfész neve. Ez általában egy driver neve egy sorszámmal ellátva, például
       eth0 az első Ethernet interfészhez.

    up   Ez a flag az interfész aktíválását okozza. Ez impliciten meg van adva, amikor egy
       címet rendelsz hozzá az interfészhez.

    down  Ez a flag az interfészhez tartozó driver lelövését okozza.

    [-]arp Megengedi vagy letiltja az ARP protokoll használatát ezen az interfészen.

    [-]promisc
       Megengedi vagy letiltja az interfész válogatás nélküli (promiscuous) üzemmódját.
       Ilyenkor ez az interfész fogadja a hálózaton érkező összes csomagot.

    [-]allmulti
       Megengedi vagy letiltja az all-multicast üzemmódot. Ilyenkor ez az interfész
       fogadja az összes multicast hálózati csomagot.

    metric N
       Ez a paraméter az "interface metric" -et állítja be

    mtu N Ez a paraméter beállitja a "Maximum Transfer Unit (MTU)"-ot az interfészen.

    dstaddr addr
       Beállítja a másik gép IP címét egy point-to-point kapcsolat esetén (mint például a
       PPP). Ez a kulcsszó már elavultnak számít, használd a pointopoint kulcsszót
       helyette.

    netmask addr
       Beállítja az interfész számára az IP hálózati maszkot. Ennek a default értéke a
       szokásos A, B vagy C hálózati maszk (ahogyan következik az interfész IP címéből),
       de bármilyen más értékre is be lehet állítani.

    add addr/prefixlen
       Egy IPv6 címet rendel az interfészhez.

    del addr/prefixlen
       Megszünteti egy IPv6 címét az interfésznek.

    tunnel aa.bb.cc.dd
       Egy új SIT (IPv6-in-IPv4) eszközt hoz létre, és az adott címre "alagútaztatja"
       (tunnelling)

    irq addr
       Beállítja az ezen eszköz által használt interrupt számot.  Nem minden eszköznek
       lehet dinamikusan megváltoztatni az IRQ beállításait.

    io_addr addr
       Beállítja az eszköz I/O címét.

    mem_start addr
       Beállítja az ezen eszköz által használt osztott memória (shared memory) kezdeti
       értékét. Kevés eszköznek van szüksége erre.

    media type
       Beállítja az eszköz által beállított fizikai közeg típusát. Nem minden eszköznél
       lehet ezt megváltoztatni, és azoknál sem biztos, hogy mindent be lehet állítani,
       amelyeknél meg lehet. A type tipikus értékei 10base2 (vékony Ethernet), 10baseT
       (sodrott pár 10Mbps Ethernet), AUI (külső transceiver) és így tovább. A speciális
       auto közegtípusal lehet a drivert arra rávenni, hogy megpróbálja kitalálni a
       közeget. Nem minden driver képes erre.

    [-]broadcast [addr]
       Ha a cím (addr) argumentum meg van adva, baállítja ennek az interfésznek a
       protokoll-specifikus broadcast címét. Ha nincs, akkor beállítja vagy törli az
       IFF_BROADCAST flag-et ezen az interfészen.

    [-]pointopoint [addr]
       Ez a kulcsszó engedélyezi az interfész ponttól-pontig üzemmódját, ami azt jelenti,
       hogy ez egy közvetlen kapcsolat két gép között, senki más nem hallgatózik rajta.
       Ha a cím-argumentum szintén meg van adva, beállítja a kapcsolat túloldalán levő gép
       protokoll-címét is, éppen úgy, ahogy az elavult dstaddr kulcsszó teszi. Egyébként
       pedig beállítja vagy megszünteti a IFF_POINTOPOINT flag-et erre az interfészre.

    hw class cím
       Beállítja az interfész hardver címét, amennyiben a eszköz driver támogatja ezt a
       műveletet. A kulcsszót a hardver osztály neve és a hardver cím nyomtatható ASCII
       megfelelője kell kövesse.  A jelenleg támogatott hardver  osztályok:  ether
       (Ethernet), ax25 (AMPR AX.25), ARCnet és netrom (AMPR NET/ROM).

    multicast
       Beállítja a multicast flag-et erre az interfészre. Erre normális esetben nincs
       szükség, mert a driverek maguk képesek ezt a flag-et helyesen beállítani.

    cím  Az IP cím, amit az interfészhez kell rendelni.

    txqueuelen length
       Beállítja az eszköz átviteli sorának (transmit queue) a hosszát. Érdemes ezt kis
       értékre állítani lassab eszközök esetén (modemkapcsolatok, ISDN), hogy a nagyobb
       nem-interaktív adatátvitelek ne zavarják meg a telnet-szerű interaktív forgalom
       áramlását.

MEGJEGYZÉSEK

    A 2.2-es kernel óta nincsenek többé külön interfész-statisztikák az alias interfészek
    számára. Az összes ugyanazon az eszközön levő cím statisztikái megegyeznek az eredeti cím
    statisztikáival. Ha minden címre külön ststisztikát akarsz, akkor explicit könyvelési
    szabályokat kell hozzáadnod az ipchains(8) parancs segítségével.

FÁJLOK

    /proc/net/socket
    /proc/net/dev
    /proc/net/if_inet6
    /etc/init.d/hálózat

HIBÁK

    Ez a parancs megmutatja az appletalk DDP és IPX címeket, de ezeket nem lehet vele
    megváltoztatni.

LÁSD MÉG

    route(8), netstat(8), arp(8), rarp(8), ipchains(8)

SZERZŐK

    Fred N. van Kempen, <waltje@uwalt.nl.mugnet.org>
    Alan Cox, <Alan.Cox@linux.org>
    Phil Blundell, <Philip.Blundell@pobox.com>
    Andi Kleen, <ak@muc.de>

MAGYAR FORDÍTÁS

    Balázs-Csíki László <bcsl@elender.hu>