Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    ifconfig - egy hálózati interfész konfigurálása

ÁTTEKINTÉS

    ifconfig [interface]
    ifconfig interface [aftype] opciók | cím ...

LEÍRÁS

    Az ifconfig a kernel-rezidens hálózati interfészek konfigurálására
    való. Bootoláskor használják a hálózati interfészek beállítására.
    Ezután általában csak debuggoláshoz vagy a rendszer finomhangolásához
    használják.

    Ha egyetlen argumentum sincs megadva, akkor az ifconfig az aktív
    interfészek státuszát mutatja. Ha egyetlen interfész argumentumot kap,
    az adott interfészt mutatja csak; ha egyetlen -a argumentumot kap,
    akkor az összes interfész státuszát mutatja, a nem aktívakét is.
    Egyébként pedig egy interfészt konfigurál.

CÍMOSZTÁLYOK

    Ha az interfész neve utáni első argumentum egy címosztálynak felel meg,
    akkor ez a címosztály szerint lesz dekódólva és kijelezve az osszes
    protokoll cím. A jelenleg támogatott címosztályok

    inet (TCP/IP, default), inet6 (IPv6), ax25 (AMPR Packet Radio), ddp
    (Appletalk Phase 2), ipx (Novell IPX) és netrom (AMPR Packet radio).

OPCIÓK

    interface
       Az interfész neve. Ez általában egy driver neve egy sorszámmal
       ellátva, például eth0 az első Ethernet interfészhez.

    up   Ez a flag az interfész aktíválását okozza. Ez impliciten meg van
       adva, amikor egy címet rendelsz hozzá az interfészhez.

    down  Ez a flag az interfészhez tartozó driver lelövését okozza.

    [-]arp Megengedi vagy letiltja az ARP protokoll használatát ezen az
       interfészen.

    [-]promisc
       Megengedi vagy letiltja  az  interfész  válogatás  nélküli
       (promiscuous) üzemmódját. Ilyenkor ez az interfész fogadja a
       hálózaton érkező összes csomagot.

    [-]allmulti
       Megengedi vagy letiltja az all-multicast üzemmódot. Ilyenkor ez
       az interfész fogadja az összes multicast hálózati csomagot.

    metric N
       Ez a paraméter az "interface metric" -et állítja be

    mtu N Ez a paraméter beállitja a "Maximum Transfer Unit (MTU)"-ot az
       interfészen.

    dstaddr addr
       Beállítja a másik gép IP címét egy point-to-point kapcsolat
       esetén (mint például a PPP). Ez a kulcsszó már elavultnak
       számít, használd a pointopoint kulcsszót helyette.

    netmask addr
       Beállítja az interfész számára az IP hálózati maszkot. Ennek a
       default értéke a szokásos A, B vagy C hálózati maszk (ahogyan
       következik az interfész IP címéből), de bármilyen más értékre is
       be lehet állítani.

    add addr/prefixlen
       Egy IPv6 címet rendel az interfészhez.

    del addr/prefixlen
       Megszünteti egy IPv6 címét az interfésznek.

    tunnel aa.bb.cc.dd
       Egy új SIT (IPv6-in-IPv4) eszközt hoz létre, és az adott címre
       "alagútaztatja" (tunnelling)

    irq addr
       Beállítja az ezen eszköz által használt interrupt számot.  Nem
       minden  eszköznek  lehet dinamikusan megváltoztatni az IRQ
       beállításait.

    io_addr addr
       Beállítja az eszköz I/O címét.

    mem_start addr
       Beállítja az ezen eszköz által használt osztott memória (shared
       memory) kezdeti értékét. Kevés eszköznek van szüksége erre.

    media type
       Beállítja az eszköz által beállított fizikai közeg típusát. Nem
       minden eszköznél lehet ezt megváltoztatni, és azoknál sem
       biztos, hogy mindent be lehet állítani, amelyeknél meg lehet. A
       type tipikus értékei 10base2 (vékony Ethernet), 10baseT (sodrott
       pár 10Mbps Ethernet), AUI (külső transceiver) és így tovább. A
       speciális auto közegtípusal lehet a drivert arra rávenni, hogy
       megpróbálja kitalálni a közeget. Nem minden driver képes erre.

    [-]broadcast [addr]
       Ha a cím (addr) argumentum meg van adva, baállítja ennek az
       interfésznek a protokoll-specifikus broadcast címét. Ha nincs,
       akkor beállítja vagy törli az IFF_BROADCAST flag-et ezen az
       interfészen.

    [-]pointopoint [addr]
       Ez a  kulcsszó  engedélyezi  az  interfész  ponttól-pontig
       üzemmódját, ami azt jelenti, hogy ez egy közvetlen kapcsolat két
       gép között, senki más nem hallgatózik rajta.
       Ha a cím-argumentum szintén meg van adva, beállítja a kapcsolat
       túloldalán levő gép protokoll-címét is, éppen úgy, ahogy az
       elavult dstaddr kulcsszó teszi. Egyébként pedig beállítja vagy
       megszünteti a IFF_POINTOPOINT flag-et erre az interfészre.

    hw class cím
       Beállítja az interfész hardver címét, amennyiben a eszköz driver
       támogatja ezt a műveletet. A kulcsszót a hardver osztály neve és
       a hardver cím nyomtatható ASCII megfelelője kell kövesse. A
       jelenleg támogatott hardver osztályok: ether (Ethernet), ax25
       (AMPR AX.25), ARCnet és netrom (AMPR NET/ROM).

    multicast
       Beállítja a multicast flag-et erre az interfészre. Erre normális
       esetben nincs szükség, mert a driverek maguk képesek ezt a flag-
       et helyesen beállítani.

    cím  Az IP cím, amit az interfészhez kell rendelni.

    txqueuelen length
       Beállítja az eszköz átviteli sorának (transmit queue) a hosszát.
       Érdemes ezt kis értékre állítani lassab  eszközök  esetén
       (modemkapcsolatok,  ISDN),  hogy  a  nagyobb nem-interaktív
       adatátvitelek ne zavarják meg a telnet-szerű interaktív forgalom
       áramlását.

MEGJEGYZÉSEK

    A 2.2-es kernel óta nincsenek többé külön interfész-statisztikák az
    alias interfészek számára. Az összes ugyanazon az eszközön levő cím
    statisztikái megegyeznek az eredeti cím statisztikáival. Ha minden
    címre külön ststisztikát akarsz, akkor explicit könyvelési szabályokat
    kell hozzáadnod az ipchains(8) parancs segítségével.

FÁJLOK

    /proc/net/socket
    /proc/net/dev
    /proc/net/if_inet6
    /etc/init.d/hlzat

HIBÁK

    Ez a parancs megmutatja az appletalk DDP és IPX címeket, de ezeket nem
    lehet vele megváltoztatni.

LÁSD MÉG

    route(8), netstat(8), arp(8), rarp(8), ipchains(8)

SZERZŐK

    Fred N. van Kempen, <waltje@uwalt.nl.mugnet.org>
    Alan Cox, <Alan.Cox@linux.org>
    Phil Blundell, <Philip.Blundell@pobox.com>
    Andi Kleen, <ak@muc.de>

MAGYAR FORDÍTÁS

    Balázs-Csíki László <bcsl@elender.hu>