Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    init, telinit - processz vezérlés inicializálása

ÁTTEKINTÉS

    /sbin/init [ 0123456Ss ]
    /sbin/telinit [ -t sec ] [ 0123456sSQqabcUu ]

LEÍRÁS

  Init
    Az init minden processz szülője. Az elsődleges szerepe, hogy processzeket hozzon létre egy
    szkript alapján, amely a /etc/inittab fájlban található (lásd inittab(5)).  Ebben a
    fájlban találhatók azok a bejegyzések amelyek hatására az init létrehoz gettyket minden
    vonalon, amin a felhasználók be tudnak lépni. E mellett ellenőriz autonóm processzeket,
    amelyekre bármely adott rendszernek szüksége van.

FUTÁSI SZINTEK

    A futási szint egy szoftver konfiguráció, amely csak egy meghatározott processz csoport
    létezését engedi meg. Az, hogy az init milyen processzeket hozzon létre egy adott futási
    szinten a /etc/inittab fájlban van definiálva. Az init nyolc futási szinten lehet: 0–6 és
    S vagy s. Futási szintet úgy válthatunk, ha egy privilegizált felhasználó futtatja a
    telinit programot , amely elküldi a megfelelő jeleket az init-nek, amiből ez utóbbi
    megtudja melyik futási szintre kell átváltania.

    A 0, 1 és 6 futási szintek foglaltak. 0-ás futási szintre váltással tudjuk leállítani a
    rendszert, 6-os futási szintre váltással tudjuk leállítani, és 1-es futási szinttel
    leviszzük "single user mode"-ba vagyis egy felhasználó használhatja csak. Az S futási
    szintet nem igazán direkt használatra tervezték, sokkal inkább azoknak a szkripteknek amik
    a 1-es futási szintre való belépéskor futnak le. További információért lásd a shutdown(8)
    és inittab(5) kézikönyv oldlakat.

    A 7-9 futási szintek is értelmesek, de nincsenek igazán dokumentálva. Ez azért van, mert
    a "tradicionális" UNIX változatok nem használták őket. Ha kiváncsi vagy, az S és s futási
    szintek igazából megegyeznek. Belső aliaszokról van szó, amik ugyanarra a futási szintre
    mutatnak.

BOOTOLÁS

    Miután az init meghívódik, a kernel boot szekvencia utolsó lépéseként, megnézi a
    /etc/inittab fájlt, hogy van-e benne initdefault típusú bejegyzés (lásd inittab(5)).  Az
    initdefault bejegyzés határozza meg a renszer alapértelmezett futási szintjét. Ha nincs
    ilyen bejegyzés (vagy abszolut nincs /etc/inittab fájl), a futási szintet a konzolon kell
    megadni.

    Az S és s futási szintek "single user mode"-ba állítják a rendszert, ilyenkor nem kell
    /etc/initttab fájl. "Single user mode"-ban az op. renszer a /sbin/sulogin-t hívja meg a
    /dev/console-on.

    "Single user mode"-ba való belépéskor az init leolvassa a konzol ioctl(2) állapotát a
    /etc/ioctl.save fájlból. Ha nincs ilyen fájl, az init inicializálja a vonalat 9600
    baud-al és CLOCAL beállításokkal.  Amikor az init elhagyja a "single user mode"-ot,
    eltárolja a konzol ioctl beállításait a már említett fájlba, így ezek újrahasználhatók a
    leközelebbi alkalommal.

    Amikor először lépünk "multi-user mode"-ba (több felhasználós módba), az init végrehajtja
    a boot és a bootwait bejegyzéseket. Ez megengedi, hogy  az  operációs  rendszer
    felcsatlakoztassa (mount-olja) a fájlrendszereket, mielőtt a felhasználók bejelenkeznének.
    Ezek után a futási szintnek megfelelő bejegyzések kerülnek végrehajtásra.

    Amikor új processzt indít, az init megnézi, hogy létezik-e a /etc/initscript fájl.  Ha
    igen, ezt a szkriptet használja a processz indításához.

    Mindig amikor egy gyermek processz véget ér, az init rögzíti ezt a tényt és a halál okát a
    /var/run/utmp és /var/log/wtmp fájlokba, ha ezek léteznek.

FUTÁSI SZINT VÁLTÁS

    Miután létrehozta az összes megadott processzt, az init várja,  hogy  valamelyik
    leszármazott processze meghaljon, hogy elmenjen az áram ("powerfail" jel), vagy hogy a
    telinit futási szint váltást kérjen. Ha a fent említett három lehetőség közül valamelyik
    megtörténik, az init újraolvassa a /etc/inittab fájlt. A fájlhoz adhatunk bármikor új
    bejegyzéseket. Ettől függetlenül az init mindig a fent említett három eset egyikére vár.
    Ha mi akarjuk előidézni a frissítést, a telinit Q vagy q parancs felébresztheti az initet,
    hogy az újraolvassa a /etc/inittab fájlt.

    Ha az init nem "single user"-ben van, és áramkimaradást jelző jelet kap (SIGPWR),
    elolvassa a /etc/powerstatus fájlt. Ekkor elindít egy utasítást a már említett fájl
    tartalma alapján.

    F(AIL) Az áram kimaradt, UPS (szünetmentes táp) adja az áramot. Lefutnak a powerwait és
       powerfail bejegyzések.

    O(K)  Az áramszolgáltatás visszaállt. Lefutnak a powerokwait bejegyzések.

    L(OW) Az áram kimaradt és a szünetmentes akkumulátorai is lemerültek. Lefutnak a
       powerfailnow bejegyzések.

    Ha a /etc/powestatus nem létezik, vagy a F, O vagy L betűktől eltérő értékeket tartalmaz,
    az init úgy viselkedik, mintha F betűt olvasott volna.

    A SIGPWR és a /etc/powerstatus használata nem javasolt. Ha valaki az init-tel akar
    "beszélni" inkább a /dev/initctl vezérlő csatornát használja - több dokumentációért lásd a
    sysvinit csomag forráskódját.

    Amikor az init-től futási szint váltást kérünk, ez először egy figyelmeztető SIGTERM jelet
    küld minden processznek, ami nincs a cél futási szinten definiálva.  Ez után vár 5
    másodpercet, mielőtt erőszakkal megölné a szóban forgó processzeket a SIGKILL jellel.
    Megjegyzés: az init feltételezi, hogy az összes szóban  forgó  processz  (és  a
    leszármazottaik is) ugyan abban a processz csoportban maradnak, amit az init eredetileg
    létrehozott nekik. Ha egy processz megváltoztatja a processz csoportját, a leszármazottai
    már nem kapják meg az init által küldött jeleket. Ezeket a processzeket külön kell
    leállítani.

TELINIT

    A /sbin/telinit a /sbin/init-hez van kapcsolva (linkelve).  Egy karakteres argumentumot
    adhatunk neki, és ő tobábbítja a megfelelő jeleket az init felé. A következő argumentumok
    irányadóak a telinit-nek:

    0,1,2,3,4,5 vagy 6
       megmondja az init-nek, hogy váltson az adott futási szintre.

    a,b,c megmondja az init-nek, hogy csak azokat a bejegyzéseket hajtsa végre a /etc/inittab
       fájlból amelyeknek a,b vagy c futási szintjük van.

    Q vagy q
       megmondja az init-nek, hogy olvassa újra a /etc/inittab fájlt.

    S vagy s
       megmondja az init-nek, hogy váltson "single user mode"-ba.

    U or u megmondja az init-nek, hogy induljon újra (megtartja az állapotát). Nem olvassa
       újra a /etc/inittab-ot. A futási szint a következők egyike kell legyen: Ss12345.
       Ettől eltérő esetben a kérést a program csendesen figyelmen kívül hagyja.

    A telinit megmondhatja az init-nek, hogy mennyit várjon a SIGTERM és SIGKILL jelek küldése
    között. Az alapértelmezett időintervallum 5 másodperc, de megváltoztatható a -t sec
    opcióval.

    A telinit-et csak a megfelelő privilégiummal rendelkező felhasználók hívhatják meg.

    Az init binárisan ellenőrzi, hogy az init vagy telinit-e, a processz id vizsgálatával; az
    igazi init processz id-je mindig 1.  Ebből az következik, hogy a telinit helyett
    meghívhatjuk egyszerűen az init-et.

KÖRNYEZET

    Az init beállítja a következő környezeti változókat minden gyermekénél:

    PATH  /usr/local/sbin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin

    INIT_VERSION
       A neve magáért beszél. Hasznos, ha meg akarjuk állapítani, hogy egy szkript
       egyenesen az init-től származik-e.

    RUNLEVEL
       A rendszer aktuális futási szintje.

    PREVLEVEL
       Az előző futási szint (futási szint váltás után hasznos).

    CONSOLE
       A rendszerkonzol. Ez általában a kerneltől öröklődik. Ha mégsincs beállítva, az
       init alapértelmezésben /dev/console-ra állítja.

OPCIÓK BOOTOLÁSKOR

    Bootoláskor át lehet adni, a boot monitoron keresztül (pl. LILO), az init-nek néhány
    opciót. Az init a következő kapcsolókat fogadja el:

    S, single
      "Single user mode" boot. Ebben a módban az init megnézi a /etc/inittab-ot és a
      bootoláskor futtatandó rc szkriptek végrehajtásra kerülnek a "single user mode"-ba
      való lépés előtt.

    1-5 Bootolás után választott futási szint.

    -b, emergency
      Egyenesen "single user"-be jön fel ("single user" shell-t indít). Nem futtat
      semmilyen induláskor egyébként lefutó szkriptet.

INTERFÉSZ

    Az init egy fifo-n keresztül fülel a /dev-ben, /dev/initctl-en, itt várja az üzeneteket.
    Ezt használja a telinit amikor az inittel kommunikál.  Az interfész nincs túl jól
    dokumentálva és fejlesztés alatt áll. Az érdeklődők az initreq.h fájlt tanulmányozhatják
    az init src/ alkönyvtárában, a forrás tar archívumában.

JELEK (SIGNALS)

    Az init a következő jelekre reagál:

    SIGHUP
      Az init megnézi, hogy léteznek-e a /etc/initrunlvl és /var/log/initrunlvl fájlok. Ha
      ezek közül az egyik létezik és egy ASCII runlevelt tartalmaz, az init bevált ebbe a
      runlevelbe.
       Ez csak a visszafelé kompatibilitás miatt van így! . Normális esetben (nem léteznek
      a fájlok) az init úgy viselkedik mint a
       telinit q.

    SIGUSR1
      Erre a jelre az init bezárja, majd újra megnyitja a vezérlő fifoját, /dev/initctl-t.
      Hasznos bootszkriptek esetében amikor a /dev-et újracsatlakoztatjuk (újramountoljuk).

    SIGINT
      Normális esetben a kernel akkor küldi ezt a jelet az initnek, ha megnyomjuk a CTRL-
      ALT-DEL gombokat. Ez aktiválja a ctrlaltdel bejegyzést.

    SIGWINCH
      A kernel akkor küldi ezt a jelet amikor a KeyboardSignal gombot megnyomjuk. Ez
      aktiválja a kbrequest bejegyzést.

KOMPATIBILITÁS

    Az init kompatíbilis a System V inittel.  Szorosan együttműködik a /etc/init.d és a
    /etc/rc{runlevel}.d  könyvtárakban  található szkriptekkel.  Ha a rendszered ezt a
    konvenciót használja, kell hogy legyen a /etc/init.d könyvtárban egy README nevű fájl ami
    leírja, hogy hogy működnek ezek a szkriptek.

FÁJLOK

    /etc/inittab
    /etc/initscript
    /dev/console
    /etc/ioctl.save
    /var/run/utmp
    /var/log/wtmp
    /dev/initctl

FIGYELMEZTETÉSEK

    Az init feltételezi, hogy a processzek és leszármazottjaik ugyanabban a processz
    csoportban maradnak, ami eredetileg nekik jött létre. Ha a processzek megváltoztatják a
    csoportjukat, az init nem tudja megölni őket. A végeredmény lehet két, egy terminál
    vonalról olvasó processz.

DIAGNOSZTIKA

    Ha az init észreveszi, hogy folyamatosan újra létrehoz egy adott bejegyzést több mint
    10-szer 2 perc alatt, úgy fogja venni, hogy hiba van a megadott parancssorban. Generál egy
    hibaüzenetet a konzolra, és nem indítja újra a bejegyzésben szereplő programot 5 percig
    vagy addig, amíg nem kap egy jelet. Ezzel megelőzhető, hogy az init rendszer erőforrásokat
    foglaljon le csak azért, mert valaki szintaktikai hibát ejtett a /etc/inittab fájlban,
    vagy mert a bejegyzésben szereplő programot törölték.

SZERZŐK

    Miquel van Smoorenburg (miquels@cistron.nl), eredeti kéziköny oldalat írta Michael Haardt
    (u31b3hs@pool.informatik.rwth-aachen.de).

ÁSD MÉG

    getty(1), login(1), sh(1), who(1), shutdown(8), kill(1), inittab(5), initscript(5),
    utmp(5)

MAGYAR FORDÍTÁS

    Kovács Emese <emese@eik.bme.hu>

                     1998. március 9.                 INIT(8)