Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    init, telinit - processz vezérlés inicializálása

ÁTTEKINTÉS

    /sbin/init [ 0123456Ss ]
    /sbin/telinit [ -t sec ] [ 0123456sSQqabcUu ]

LEÍRÁS

  Init
    Az  init  minden  processz szülője. Az elsődleges szerepe, hogy
    processzeket hozzon létre egy szkript alapján, amely a /etc/inittab
    fájlban található (lásd inittab(5)). Ebben a fájlban találhatók azok a
    bejegyzések amelyek hatására az init létrehoz gettyket minden vonalon,
    amin a felhasználók be tudnak lépni.  E mellett ellenőriz autonóm
    processzeket, amelyekre bármely adott rendszernek szüksége van.

FUTÁSI SZINTEK

    A futsi szint egy szoftver konfiguráció, amely csak egy meghatározott
    processz csoport létezését engedi meg. Az, hogy az init milyen
    processzeket hozzon létre egy adott futási szinten a /etc/inittab
    fájlban van definiálva. Az init nyolc futási szinten lehet: 06 és S
    vagy s.  Futási szintet úgy válthatunk,  ha  egy  privilegizált
    felhasználó futtatja a
    telinit programot , amely elküldi a megfelelő jeleket az init-nek,
    amiből ez utóbbi megtudja melyik futási szintre kell átváltania.

    A 0, 1 és 6 futási szintek foglaltak. 0-ás futási szintre váltással
    tudjuk leállítani a rendszert, 6-os futási szintre váltással tudjuk
    leállítani, és 1-es futási szinttel leviszzük "single user mode"-ba
    vagyis egy felhasználó használhatja csak. Az S futási szintet nem
    igazán direkt használatra tervezték,  sokkal  inkább  azoknak  a
    szkripteknek amik a 1-es futási szintre való belépéskor futnak le.
    További információért lásd a shutdown(8) és inittab(5) kézikönyv
    oldlakat.

    A 7-9 futási szintek is értelmesek, de nincsenek igazán dokumentálva.
    Ez azért van, mert a "tradicionális" UNIX változatok nem használták
    őket. Ha kiváncsi vagy, az S és s futási szintek igazából megegyeznek.
    Belső aliaszokról van szó, amik ugyanarra a futási szintre mutatnak.

BOOTOLÁS

    Miután az init meghívódik, a kernel boot szekvencia utolsó lépéseként,
    megnézi a /etc/inittab fájlt, hogy van-e benne initdefault típusú
    bejegyzés (lásd inittab(5)). Az initdefault bejegyzés határozza meg a
    renszer alapértelmezett futási szintjét. Ha nincs ilyen bejegyzés (vagy
    abszolut nincs /etc/inittab fájl), a futási szintet a konzolon kell
    megadni.

    Az S és s futási szintek "single user mode"-ba állítják a rendszert,
    ilyenkor nem kell /etc/initttab fájl. "Single user mode"-ban az op.
    renszer a /sbin/sulogin-t hívja meg a /dev/console-on.

    "Single user mode"-ba való belépéskor az init leolvassa a konzol
    ioctl(2) állapotát a /etc/ioctl.save fájlból. Ha nincs ilyen fájl, az
    init inicializálja a vonalat 9600 baud-al és CLOCAL beállításokkal.
    Amikor az init elhagyja a "single user mode"-ot, eltárolja a konzol
    ioctl beállításait a már említett fájlba, így ezek újrahasználhatók a
    leközelebbi alkalommal.

    Amikor először lépünk "multi-user mode"-ba (több felhasználós módba),
    az init végrehajtja a boot és a bootwait bejegyzéseket. Ez megengedi,
    hogy  az  operációs  rendszer  felcsatlakoztassa  (mount-olja)  a
    fájlrendszereket, mielőtt a felhasználók bejelenkeznének. Ezek után a
    futási szintnek megfelelő bejegyzések kerülnek végrehajtásra.

    Amikor új processzt indít, az init megnézi, hogy  létezik-e  a
    /etc/initscript fájl.  Ha igen, ezt a szkriptet használja a processz
    indításához.

    Mindig amikor egy gyermek processz véget ér, az init rögzíti ezt a
    tényt és a halál okát a /var/run/utmp és /var/log/wtmp fájlokba, ha
    ezek léteznek.

FUTÁSI SZINT VÁLTÁS

    Miután létrehozta az összes megadott processzt, az init várja, hogy
    valamelyik leszármazott processze meghaljon, hogy elmenjen az áram
    ("powerfail" jel), vagy hogy a telinit futási szint váltást kérjen. Ha
    a fent említett három lehetőség közül valamelyik megtörténik, az init
    újraolvassa a /etc/inittab fájlt.  A fájlhoz adhatunk bármikor új
    bejegyzéseket. Ettől függetlenül az init mindig a fent említett három
    eset egyikére vár. Ha mi akarjuk előidézni a frissítést, a telinit Q
    vagy q parancs felébresztheti az initet, hogy az újraolvassa a
    /etc/inittab fájlt.

    Ha az init nem "single user"-ben van, és áramkimaradást jelző jelet kap
    (SIGPWR),  elolvassa a /etc/powerstatus fájlt. Ekkor elindít egy
    utasítást a már említett fájl tartalma alapján.

    F(AIL) Az áram kimaradt, UPS (szünetmentes táp) adja az áramot.
       Lefutnak a powerwait és powerfail bejegyzések.

    O(K)  Az  áramszolgáltatás  visszaállt.  Lefutnak  a  powerokwait
       bejegyzések.

    L(OW) Az áram kimaradt és a szünetmentes akkumulátorai is lemerültek.
       Lefutnak a powerfailnow bejegyzések.

    Ha a /etc/powestatus nem létezik, vagy a F, O vagy L betűktől eltérő
    értékeket tartalmaz, az init úgy viselkedik, mintha F betűt olvasott
    volna.

    A SIGPWR és a /etc/powerstatus használata nem javasolt. Ha valaki az
    init-tel akar "beszélni" inkább a /dev/initctl vezérlő csatornát
    használja - több dokumentációért lásd a sysvinit csomag forráskódját.

    Amikor az init-től futási szint váltást kérünk, ez először egy
    figyelmeztető SIGTERM jelet küld minden processznek, ami nincs a cél
    futási  szinten definiálva.  Ez után vár 5 másodpercet, mielőtt
    erőszakkal megölné a szóban forgó processzeket a SIGKILL jellel.
    Megjegyzés: az init feltételezi, hogy az összes szóban forgó processz
    (és a leszármazottaik is) ugyan abban a processz csoportban maradnak,
    amit  az  init  eredetileg  létrehozott  nekik. Ha egy processz
    megváltoztatja a processz csoportját, a leszármazottai már nem kapják
    meg az init által küldött jeleket. Ezeket a processzeket külön kell
    leállítani.

TELINIT

    A /sbin/telinit a /sbin/init-hez van kapcsolva (linkelve).  Egy
    karakteres argumentumot adhatunk neki, és ő tobábbítja a megfelelő
    jeleket az init felé.  A következő  argumentumok  irányadóak  a
    telinit-nek:

    0,1,2,3,4,5 vagy 6
       megmondja az init-nek, hogy váltson az adott futási szintre.

    a,b,c megmondja az init-nek, hogy csak azokat a bejegyzéseket hajtsa
       végre a /etc/inittab fájlból amelyeknek a,b vagy c futási
       szintjük van.

    Q vagy q
       megmondja az init-nek, hogy olvassa újra a /etc/inittab fájlt.

    S vagy s
       megmondja az init-nek, hogy váltson "single user mode"-ba.

    U or u megmondja  az  init-nek, hogy induljon újra (megtartja az
       állapotát). Nem olvassa újra a /etc/inittab-ot. A futási szint a
       következők egyike kell legyen: Ss12345. Ettől eltérő esetben a
       kérést a program csendesen figyelmen kívül hagyja.

    A telinit megmondhatja az init-nek, hogy mennyit várjon a SIGTERM és
    SIGKILL jelek küldése között. Az alapértelmezett időintervallum 5
    másodperc, de megváltoztatható a -t sec opcióval.

    A telinit-et csak a megfelelő privilégiummal rendelkező felhasználók
    hívhatják meg.

    Az init binárisan ellenőrzi, hogy az init vagy telinit-e, a processz id
    vizsgálatával; az igazi init processz id-je mindig 1.  Ebből az
    következik, hogy a telinit helyett meghívhatjuk egyszerűen az init-et.

KÖRNYEZET

    Az  init  beállítja  a  következő  környezeti változókat minden
    gyermekénél:

    PATH  /usr/local/sbin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin

    INIT_VERSION
       A neve magáért beszél. Hasznos, ha meg akarjuk állapítani, hogy
       egy szkript egyenesen az init-től származik-e.

    RUNLEVEL
       A rendszer aktuális futási szintje.

    PREVLEVEL
       Az előző futási szint (futási szint váltás után hasznos).

    CONSOLE
       A  rendszerkonzol. Ez általában a kerneltől öröklődik. Ha
       mégsincs beállítva, az init alapértelmezésben /dev/console-ra
       állítja.

OPCIÓK BOOTOLÁSKOR

    Bootoláskor át lehet adni, a boot monitoron keresztül (pl. LILO), az
    init-nek néhány opciót. Az init a következő kapcsolókat fogadja el:

    S, single
      "Single user mode" boot. Ebben a módban az init megnézi a
      /etc/inittab-ot  és  a  bootoláskor  futtatandó rc szkriptek
      végrehajtásra kerülnek a "single user mode"-ba való lépés előtt.

    1-5 Bootolás után választott futási szint.

    -b, emergency
      Egyenesen "single user"-be jön fel ("single user" shell-t indít).
      Nem futtat semmilyen induláskor egyébként lefutó szkriptet.

INTERFÉSZ

    Az init egy fifo-n keresztül fülel a /dev-ben, /dev/initctl-en, itt
    várja az üzeneteket.  Ezt használja a telinit amikor az inittel
    kommunikál.  Az interfész nincs túl jól dokumentálva és fejlesztés
    alatt áll. Az érdeklődők az initreq.h fájlt tanulmányozhatják az init
    src/ alkönyvtárában, a forrás tar archívumában.

JELEK (SIGNALS)

    Az init a következő jelekre reagál:

    SIGHUP
      Az  init  megnézi,  hogy  léteznek-e  a  /etc/initrunlvl és
      /var/log/initrunlvl fájlok. Ha ezek közül az egyik létezik és egy
      ASCII runlevelt tartalmaz, az init bevált ebbe a runlevelbe.
       Ez csak a visszafel kompatibilits miatt van gy! . Normális
      esetben (nem léteznek a fájlok) az init úgy viselkedik mint a
       telinit q.

    SIGUSR1
      Erre a jelre az init bezárja, majd újra megnyitja a vezérlő
      fifoját, /dev/initctl-t. Hasznos bootszkriptek esetében amikor a
      /dev-et újracsatlakoztatjuk (újramountoljuk).

    SIGINT
      Normális esetben a kernel akkor küldi ezt a jelet az initnek, ha
      megnyomjuk a CTRL-ALT-DEL gombokat.  Ez aktiválja a ctrlaltdel
      bejegyzést.

    SIGWINCH
      A kernel akkor küldi ezt a jelet amikor a KeyboardSignal gombot
      megnyomjuk. Ez aktiválja a kbrequest bejegyzést.

KOMPATIBILITÁS

    Az init kompatíbilis a System V inittel. Szorosan együttműködik a
    /etc/init.d  és  a  /etc/rc{runlevel}.d  könyvtárakban  található
    szkriptekkel.  Ha a rendszered ezt a konvenciót használja, kell hogy
    legyen a /etc/init.d könyvtárban egy README nevű fájl ami leírja, hogy
    hogy működnek ezek a szkriptek.

FÁJLOK

    /etc/inittab
    /etc/initscript
    /dev/console
    /etc/ioctl.save
    /var/run/utmp
    /var/log/wtmp
    /dev/initctl

FIGYELMEZTETÉSEK

    Az init feltételezi, hogy a processzek és leszármazottjaik ugyanabban a
    processz csoportban maradnak, ami eredetileg nekik jött létre. Ha a
    processzek megváltoztatják a csoportjukat, az init nem tudja megölni
    őket. A végeredmény lehet két, egy terminál vonalról olvasó processz.

DIAGNOSZTIKA

    Ha az init észreveszi, hogy folyamatosan újra létrehoz egy adott
    bejegyzést több mint 10-szer 2 perc alatt, úgy fogja venni, hogy hiba
    van a megadott parancssorban. Generál egy hibaüzenetet a konzolra, és
    nem indítja újra a bejegyzésben szereplő programot 5 percig vagy addig,
    amíg nem kap egy jelet. Ezzel megelőzhető, hogy az init rendszer
    erőforrásokat foglaljon le csak azért, mert valaki szintaktikai hibát
    ejtett a /etc/inittab fájlban, vagy mert a bejegyzésben szereplő
    programot törölték.

SZERZŐK

    Miquel van Smoorenburg (miquels@cistron.nl), eredeti kéziköny oldalat
    írta Michael Haardt (u31b3hs@pool.informatik.rwth-aachen.de).

ÁSD MÉG

    getty(1), login(1), sh(1), who(1), shutdown(8), kill(1), inittab(5),
    initscript(5), utmp(5)

MAGYAR FORDÍTÁS

    Kovács Emese <emese@eik.bme.hu>

                1998. március 9.            INIT(8)