Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    insmod - betölthető kernel modult tölt be

ÁTTEKINTÉS

    insmod  [-fkmpqrsxXvyY]  [-P prefix]  [-o modul_név]  objektum_fájl
    [ symbol=value ... ]

LEÍRÁS

    Insmod Betölt egy betölthető kernelmodult a futó kernelbe.

    Az insmod parancs megpróbál hozzáfűzni egy modult a futó kernelhez úgy,
    hogy feloldja annak minden szimbólumát a kernel exportált szimbólum-
    táblázatából.

    Ha az objektum fájl neve kiterjesztés nélkül adott, akkor az insmod
    parancs alapértelmezett alkönyvtárakban fogja keresni a modult. A
    MODPATH környezeti változó használható ennek felülbírálására.  Ha egy
    modul konfigurációs fájl (pl. /etc/modules.conf) létezik, akkor annak
    tartalma fogja felülbírálni a MODPATH-ban definiált elérési utakat.

    A MODULECONF környezeti változó is használható  arra,  hogy  az
    alapértelmezett /etc/modules.conf -tól (vagy /etc/conf.modules, ez
    utóbbi használata nem javasolt) eltérő konfigurációs fájlt válasszunk.
    Ez a környezeti változó az összes fenti definíciót felülbírálja.

  OPCIÓK
    -f   Megpróbálja betölteni a modult akkor is, ha a futó kernel és a
       modul kernelverziója nem egyezik meg.

    -k   Az automatikus törlés kapcsolót állítja be a modulban. Ezt a
       kerneld(8) használja, hogy eltávolítsa az egy ideje nem használt
       modulokat — rendszerint egy perc eltelte után.

    -m   Egy betöltési térképet ír ki, megkönnyítve a modul hibakeresését
       egy kernelpánik esetén.

    -o module_name
       Expliciten megnevezi a modult ahelyett, hogy az objektum fájl
       nevéből származtatná.

    -p   Teszteli a modult, hogy sikeresen be lehetne-e tölteni. Ebbe
       beleértendő  az  objektum megkeresése a modul-útvonalon, a
       verziószám ellenőrzése és a szimbólumok feloldása.

    -q   Nem írja ki a feloldhatatlan szimbólumok  listáját.  Nem
       panaszkodik  verzióeltérésről.  A problémát csak az insmod
       visszatérési értéke jelzi.

    -r   Egyes felhasználók nem root azonosítóval fordítják a modulokat,
       majd root-ként installálják azokat. Ezen művelet után a modulok
       tulajdonosa egy nem root felhasználó lesz, még ha a modulokat
       tartalmazó könyvtár root tulajdonú is. Ha ezt a nem root
       azonosítót feltörik, a  behatoló  felülírhatja  az  általa
       tulajdonolt létező modulokat, és ezt felhasználhatja root jog
       szerzésére.

       Alapértelmezés szerint a modutils programok visszautasítják
       olyan modulok használatát, amelyeknek nem root a tulajdonosa. A
       -r megadása ezt a hibát elnyomja, és megengedi a root-nak, hogy
       nem root tulajdonosú modulokat töltsön be.

       A -r használata komoly biztonsági probléma, és nem ajánlott.

    -s   A terminál helyett mindent a syslog(3)-ba ír.

    -v   Bőbeszédűbb lesz.

    -X, -x Exportáld (-X), illetve ne exportáld a modul külső szimbólumait.
       Alapértelmezés szerint a szimbólumokat exportálja. Ez az opció
       csak akkor hatásos, ha maga a modul nem exportálja explicite a
       saját szimbólumtábláját, így ez egy ritkábban használt opció.

    -Y, -y Hozzáadja, illetve nem adja hozzá a ksymoops szimbólumokat a
       ksyms-hez. Ezeket a szimbólomukat a ksymoops program használja,
       jobb hibakeresést lehetővé téve, ha egy Oops történik  a
       modulban.  Alapértelmezés  szerint  a  ksymoops szimbólumok
       definiálódnak. Ez az opció független a -X/-x opcióktól.

       A ksymoops szimbólumok kb. 260 byte-al növelik a betöltött
       modult.  Használd inkább az alapértelmezést és a pontosabb Oops
       hibakeresés lehetőségét, kivéve ha tényleg kevés a kernelmemória
       és a ksyms-t próbálod a minimális méretére összehúzni.

    -P prefix
       Ez az opciót használható verzióval ellátott modulokhoz SMP vagy
       bigmem kernelek mellé, mivel az ilyen modulok egy extra prefixet
       tartalmaznak a szimbólumaik nevében.  Ha a kernel szimbólum
       verzióval volt fordítva, akkor az insmod automatikusan felderíti
       ezt a prefixet a "get_module_symbol" definíciójából, ami minden
       olyan kernelben létezik, amelyik modulokat támogat. Ha  a
       kernelben nincs modul verzió, de a modul szimbólum verzióval
       volt fordítva, akkor a felhasználónak meg kell adnia a -P
       opciót.

  MODUL PARAMÉTEREK
    Néhány  modul  elfogad  betöltéskor  paramétereket,  melyekkel
    testreszabható a működésük. Ezek a paraméterek gyakran I/O címek és IRQ
    számok, amelyek gépról-gépre változnak, és nem lehet a hardverből
    megállapítani.

    A 2.0-ás sorozatú kernelekhez fordított moduloknál bármilyen egész vagy
    karakteres mutató szimbólum kezelhető paraméterként és módosítható. A
    2.1-es kernelektöl kezdve a paraméter szimbólumok expliciten meg vannak
    jelölve.  Továbbá  típusinformációt  is  tartalmaznak  az  érték
    ellenőrzéséhez betöltéskor.

    Egész típus esetén minden érték lehet decimális,  oktális  vagy
    hexadecimális, pl.: 17, 021 vagy 0x11. A tömbelemeket vesszővel
    elválasztott sorozattal adhatjuk meg; egyes elemek kihagyhatók az érték
    meg nem adásával.

    A 2.0-ás sorozatú modulokban azok az értékek, amelyek nem számjeggyel
    kezdődnek, karakterláncnak tekintendőek. 2.1-től kezdve a paraméter
    típusa határozza meg azt, hogy az értéket karakterláncként értelmezze-
    e. Ha az érték macskakörömmel (") kezdődik, akkor az érték a C nyelv
    szerint lesz értelmezve, escape-szekvenciákkal, stb. Figyelembe kell
    venni, hogy héj (shell prompt) értelmezi a macskakörmöt, ezért "meg
    kell védeni".

  KSYMOOPS TÁMOGATÁS
    Modulok használata esetén a kernel Oops hibakeresésének megkönnyítésére
    az insmod alapértelmezésként hozzáad néhány szimbólumot a ksyms-hez,
    lásd  a  -Y opciót. Ezek a szimbólumok "__insmod_modulename_"-el
    kezdődnek. A modulename szükséges ahhoz, hogy egyedileg azonosítsuk a
    szimbólumokat, és lehetséges ugyanazt az objektumfájlt többször más
    néven betölteni. A jelenleg definiált szimbólumok

    __insmod_modulename_Oobjectfile_Mmtime_Vversion

    Az objectfile a fájl neve, amelyből az objektum betöltődött.  Ez
    biztosítja, hogy a ksymoops egyeztetni tudja a kódot a megfelelő
    objektummal. mtime annak a fájlnak az  utolsó  módosítás  ideje
    hexadecimális értékben, 0 ha a stat() hibát jelzett. version a kernel
    verziója, amelyhez a modult fordították, -1 ha nem nincs verziószám. A
    _O szimbólumnak ugyanaz a kezdőcíme, mint a modul fejlécének.

    __insmod_modulename_Ssectionname_Llength

    Ez a szimbólum a kiválasztott ELF szekciók elején jelenik meg, amelyek
    jelenleg .text, .rodata, .data és .bss. Csak akkor jelenik meg, ha az
    adott szekciónak nullánál nagyobb a mérete. sectionname az ELF szekció
    neve, length a szekció hossza decimálisan. Ezek a szimbólumok segítik a
    ksymoops-ot  olyan  szekciók  feltérképezésében,  ahol  nincsenek
    hozzáférhető szimbólumok.

    A kernel Oops hibakeresés másik problémája, hogy a /proc/ksyms és a
    /proc/modules  tartalma  változhat  az  Oops és a hiba logjának
    feldolgozása között. Ennek áthidalására, ha létezik a /var/log/ksymoops
    könyvtár, akkor insmod és rmmod automatikusan átmásolja a /proc/ksyms
    és  /proc/modules  fáljokat  a  /var/log/ksymoops  könyvtárba  a
    `date +%Y%m%d%H%M%S`  prefix-szel.   A  rendszer  adminisztrátor
    megmondhatja a ksymoops-nak, hogy melyik "pillanatfelvételt" használja
    amikor egy Oops-t debuggol. Nincs olyan opció, ami letiltaná ezt az
    automatikus átmásolást, ha nem akarjuk, hogy megtörténjen, akkor ne
    hozzuk létre a /var/log/ksymoops könyvtárat. Ha a könyvtár létezik,
    akkor a tulajdonosa root, és a joga 644 vagy 600 kell hogy legyen, és
    az alábbi script naponta futtatandó. A script insmod_clean_ksymoops
    néven található meg.

     #!/bin/sh
     # Törli a 2 napnál régebbi ksyms és modules mentéseket.
     if [ -d /var/log/ksymoops ]
     then
       set -e
       # Biztosítjuk, hogy mindig van legalább egy verzió
       d=`date +%Y%m%d%H%M%S`
       cp -a /proc/ksyms /var/log/ksymoops/${d}.ksyms
       cp -a /proc/modules /var/log/ksymoops/${d}.modules
       find /var/log/ksymoops -type f -atime +2 -exec rm {} \;
     fi

LÁSD MÉG

    rmmod(8), modprobe(8), depmod(8), lsmod(8), ksyms(8),  modules(2),
    genksyms(8), kerneld(8), ksymoops(kernel).

TÖRTÉNELEM

    A modul támogatást először Anonymous készítette el.
    A kezdeti Linux változat: Bas Laarhoven <bas@vimec.nl>
    A 0.99.14-es verzió: Jon Tombs <jon@gtex02.us.es>
    Kibővítette: Bjorn Ekwall <bj0rn@blox.se>
    Az eredeti ELF támogatás: Eric Youngdale <eric@aib.com>
    Újraírta a 2.1.17-es kernelhez Richard Henderson <rth@tamu.edu>
    Bővítés  a modutils-2.2.*-hez: Bjorn Ekwall <bj0rn@blox.se>, 1999
    márciusa
    Ksymoops támogatás: Keith Owens <kaos@ocs.com.au>, 1999 májusa

MAGYAR FORDÍTÁS

    Böszörményi Zoltán <zboszor@mail.externet.hu>
    Narancs v1 <narancs1@externet.hu>