Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    kallsyms - minden kernel szimbólumot kiír hibakereséshez

ÁTTEKINTÉS

    kallsyms [-Vh] kernel_fájlnév

LEÍRÁS

    Kallsyms minden nem-verem szimbólumot kivesz a kernelből, és egy adat
    objektumot készít, amelyet ahhoz a kernelhez linkelve debuggolható
    lesz.

    Egy normális kernel csak a modulok által használt szimbólumokat
    exportálja.  Hibakereséshez  szükség  lehet  minden  nem-verem
    szimbólumora, nem csak az exportáltakra.  kallsyms kivesz minden
    szekciót és szimbólumot a kernelből, a szekciókról, szimbólumokról és a
    címeikről egy listát készít, és egy relokálható objektumfájlt készít,
    ami csak egy __kallsyms szekciót tartalmaz.  Miután a __kallsyms
    szekciót a kernelhez linkeltük, és a kernel bebootolt, bármely debugger
    használhatja a __kallsyms szekció adatait a jobb szimbólumfeloldás
    érdekében.

    Például, egy debugger használhatja a __kallsyms adatokat, hogy feloldja
    a következő kernel címeket :-
    * A tulajdonos kernel vagy modul.
    * A szekció a tulajdonos kódon belül.
    * A legközelebbi szimbólum.

  OPCIÓK
    -V   A modutils verzióját írja ki.

    -h   Kiírja a súgót.

LINKER MENETEK

    Ahhoz hogy egy pontos __kallsyms szekciót tartalmazó kernelt hozzunk
    létre, négy linker menetre van szükség a szokásos egy helyett. A
    kallsyms és a linker gyors, a három extra lépés csak néhány másodpercig
    tart egy P200-on.

    1 Első  kernel fordítás, __kallsyms adatok nélkül.  Futtassuk a
     kallsyms-t ennek eredményén, létrehozva egy relokálható objektumot,
     amely tartalmazza a kernel minden szekcióját és szimbólumát.

    2 Linkeljük újra a kernelt, ekkor már a kallsyms kimenetet is
     hozzátéve az (1) lépésből.  A __kallsyms  szekciót  hozzátéve
     megváltozik a szekciók száma és sok kernel szimbólum címe, így
     futtassuk le újra a kallsyms-t, most a második kernelen, újra
     elmentve a relokálható kimenetet.

    3 Linkeljük újra a kernelt, most a (2) lépésből származó kallsyms
     kimenettel. Futtassuk le megint a kallsyms-t az utolsó kernelen. A
     __kallsyms szekció mérete és pozíciója ebből a futtatásből már
     stabil, semelyik kernel szekció vagy szimbólum sem változik ezután.
     A kallsyms kimenete a kernel szimbólumok végső értékeit tartalmazza.

    4 Linkeljük össze a végső kernelt, a (3) lépésből származó kallsyms
     kimenettel.

ADATFORMÁTUM

    A __kallsyms szekció egy kicsit szokatlan. Szándékosan nem tartalmaz
    relokálható adatokat, minden "pointere" a szekción belüli bájt offszet
    vagy abszolút szám.  Ez azt jelenti, hogy bárhová  elhelyezhető
    relokációs problémák nélkül. Különösképp tárolható egy kernel image-en
    belül, tárolható a kerneltől külön, hozzáfűzhető egy modulhoz betöltés
    előtt, tárolható egy külön területen, stb.

    A /usr/include/sys/kallsyms.h tartalmazza a __kallsyms adatok térképét.

  Fejléc
    * A fejléc mérete.
    * A __kalsyms adatok teljes mérete, beleértve a stringeket is.
    * Szekciók  száma.  Ez  csak  a memóriába betöltött szekciókat
     tartalmazza.
    * Az első szekció bejegyzés offszetje a __kallsyms fejléc kezdetétől.
    * A szekció bejegyzések mérete a név string nélkül.
    * A szimbólumok száma.
    * Az első szimbólum bejegyzés  offszetje  a  __kallsyms  fejléc
     kezdetétől.
    * A szimbólum bejegyzések mérete a név string nélkül.
    * Az első string bejegyzés offszetje a __kallsyms fejléc kezdetétől.
    * Az első szekció[1] kezdőcíme.
    * Az utolsó szekció[1] végcíme.

  Szekció bejegyzés
    Egy bejegyzés betöltött szekciónként. Mivel a __kallsyms egy betöltött
    szekció, ha az input fájl tartalmazza a __kallsyms szekciót, akkor az
    is szerepel a listában.
    * A szekció kezdete a kernelen[1] belül.
    * A szekció mérete.
    * A szekció nevének offszetje a __kallsyms stringek kezdetétől.
    * A szekció jelzőbitjei az eredeti Elf szekcióból

  Szimbólum bejegyzés
    Egy bejegyzés szimbólumonként az input fájlban.  Csak a betöltött
    szekciókba eső szimbólumok vannak tárolva.
    * Offszet a __kallsyms szekció bejegyzésre, amelybe ez a szimbólum
     tartozik.  Az offszet a __kallsyms szekció bejegyzések kezdetétől
     értendő.
    * A szimbólum címe a kernelen[1] belül.  A szimbólumok ezen mező
     szerint növekvő sorrendbe vannak rendezve.
    * Offszet a szimbólum nevére, __kallsyms stringek kezdetétől számítva.

  Stringek
    Null-végződésű stringek halmaza.  Minden névre van egy a __kallsyms
    stringterület kezdetétől számított offszet hivatkozás.

  Megjegyzés [1]
    Ezek a mezők kivételek a "minden pointer offszet" szabály alól.  Ezek
    egy kernelen belül abszolút címet tartalmaznak.

LÁSD MÉG

    insmod(8).

TÖRTÉNELEM

    Eredeti verzió: Keith Owens <kaos@ocs.com.au>, 2000 április

MAGYAR FORDÍTÁS

    Böszörményi Zoltán <zboszor@mail.externet.hu>