Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    ldconfig - megadja a futás alatti kötéseket

ÁTTEKINTÉS

    ldconfig    [-DvqnNX]    [-f conf]   [-C cache]   [-r root]
    knyvtr (directory) ...
    ldconfig -l [-Dvq] megosztottkönyvtár (library) ...
    ldconfig -p

LEÍRÁS

    Az ldconfig létrehozza a szükséges csatolásokat és a cache-t, (amit a
    futási idejű linker, az ld.so használ), a legfrissebb megosztott
    könyvtárakhoz, amelyeket a parancssorból, az /etc/ld.so.conf fájlból,
    és a megbízható könyvtárakból (/usr/lib és a /lib) olvas ki. Az
    ldconfig ellenőrzi a megtalált könyvtárak fejlécét és fájlnevét, amikor
    eldönti, hogy melyik verziók csatolásait kell frissíteni. Az ldconfig
    nem veszi figyelembe a szimbolikus linkeket, amikor könyvtárakat keres.

    Az ldconfig megpróbálja kitalálni az ELF könyvtár típusát (pl. libc5
    vagy libc6/glibc) annak alapján, hogy milyen C könyvtárral lett a
    megosztott könyvtár összelinkelve, amennyiben egyáltalán össze lett
    valamelyikkel is. Ezért megosztott könyvtárak készítésekor bölcs dolog
    expliciten a libc-vel linkelni a -lc kapcsoló használatával.

    Néhány már létező könyvtár nem tartalmaz elég információt ahhoz, hogy a
    típusa  kitalálható legyen, ezért az /etc/ld.so.conf fájlformátum
    megengedi a várható típus megadását. Ez csak azokra az ELF könyvtárakra
    használatos, amelyekre nem lehet kitalálni a típust.  A formátum
    "dirname=TYPE", ahol a típus a libc4, libc5 vagy libc6 valamelyike
    lehet.  (Ez a szintaxis a parancssorban is működik). Szóközök nem
    megengedettek. Lásd még a -p opciót.

    Az  egyenlőségjelet  (=)  tartalmazó  könyvtárnevek  többé  nem
    megengedettek, hacsak nincs a várható típusuk is megadva.

    Az ldconfig parancsot általában a rendszergazdának kell futtatnia, mert
    szükséges lehet az írási jog néhány root tulajdonában levő fájlra és
    könyvtárra.  Általában a rendszer indulásakor automatikusan elindul az
    /etc/rc-ből, vagy kézzel indítható, ha egy új DLL-t telepítettünk a
    rendszerbe.

OPCIÓK

    -D   Hibakereső mód. Maga után vonja a -N és a -X kapcsolókat.

    -v   Bőbeszédű mód. Kiírja az aktuális verziószámot, minden könyvtár
       nevét, ahol éppen keres, és minden csatolást, amit létrehozott.
       Felülbírálja a csendes módot.

    -q   Csendes mód. Nem ír ki figyelmeztetéseket.

    -n   Csak a parancssorban megadott könyvtárakban keres, a megbízható
       könyvtárakban (/usr/lib és /lib), és az /etc/ld.so.conf-ban
       megadottakban nem. Maga után vonja a -N kapcsolót.

    -N   Nem építi újra a cache-t. Ha a -X kapcsoló nincs megadva, akkor
       a csatolásokat frissíti.

    -X   Nem frissíti a csatolásokat. Ha a -N kapcsoló nincs megadva,
       akkor a cache-t újraépíti.

    -f conf
       A conf fájlt használja az /etc/ld.so.conf helyett.

    -C cache
       A cache fájlt használja az /etc/ld.so.cache helyett.

    -r root
       A root könyvtárba lép és azt használja, mint gyökérkönyvtárat.

    -l   Könyvtár  mód.  Kézzel  csatol  egyes könyvtárakat.  Csak
       gyakorlott felhasználóknak.

    -p   Kiírja az aktuális cache-ben tárolt könyvtárak (directories) és
       megosztott könyvtárak listáját.

PÉLDÁK

    A rendszer indítófájljában, az /etc/rc -ben, az

       /sbin/ldconfig -v

    sor beállítja a helyes csatolásokat a megosztott könyvtárakhoz, és
    újraépíti a cache-t.

    A parancssorban az

       # /sbin/ldconfig -n /lib

    utasítás a root által futtatva egy új DLL telepítése után megfelelően
    frissíti a megosztott könyvtárakra mutató szimbolikus linkeket a /lib
    könyvtárban.

FÁJLOK

    /lib/ld.so     futási idejű linker és betöltő
    /etc/ld.so.conf   A  fájl  könyvtárakat  (directories)  tartalmaz
              kettősponttal, vesszővel, szóközzel, tabulátorral
              vagy újsor karakterrel elválasztva, amelyekben a
              megosztott könyvtárakat keresi a betöltő.
    /etc/ld.so.cache  A   fájl  az  /etc/ld.so.conf-ban  megadott
              könyvtárakban  található  megosztott  könyvtárak
              rendezett listáját tartalmazza.
    lib*.so.version   megosztott könyvtárak

LÁSD MÉG

    ldd(1), ld.so(8).

HIBÁK

    Az ldconfig, akárcsak az ld.so, csak azokra a végrehajtható fájlokra
    működik, amelyeket a libc  4.4.3-as  vagy  magasabb  verziójával
    fordították.

    Mivel az ldconfig felhasználói processz, kézzel kell futtatni, és
    semmilyen módon nem tudja dinamikusan meghatározni és újralinkelni a
    megosztott  könyvtárakat  az ld.so számára, amikor egy új DLL-t
    telepítünk.

SZERZŐK

    David Engel és Mitch D'Souza.

MAGYAR FORDÍTÁS

    Tímár András <timar_a@freemail.hu>

                1998. március 14.          ldconfig(8)