Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    mkswap - Linux swap terület létrehozása

ÁTTEKINTÉS

    mkswap [ -c ] eszkznv [mret_blokkokban]

LEÍRÁS

    Az mkswap létrehoz egy Linux swap területet egy adott eszközön, vagy
    fájlban.

    Az eszkz értéke általában így néz ki:

       /dev/hda[1-8]
       /dev/hdb[1-8]
       /dev/sda[1-8]
       /dev/sdb[1-8]

    A mret_blokkokban paraméter adja meg a létrehozandó fájlrendszer
    méretét.  Ha külön nincs megadva, akkor az mkswap automatikusan
    beállítja. A megadott blokkok számát lefelé kerekíti, így a teljes
    méret mindig a rendszer lapméretének egész számú többszöröse lesz.
    További megkötés, hogy a blokk-számnak a MINCOUNT és a MAXCOUNT által
    meghatározott  tartományba kell esnie. MAXCOUNT-nál nagyobb érték
    megadása esetén a blokkok száma MAXCOUNT-ra csökken, ezt a program
    hibaüzenettel is jelzi.

    A MINCOUNT és a MAXCOUNT értékek kiszámítása:

       MINCOUNT = 10 * PAGE_SIZE / 1024
       MAXCOUNT = (PAGE_SIZE - 10) * 8 * PAGE_SIZE / 1024

    Pl 4kB-os lapméretnél (x86-os gépek):

       MINCOUNT = 10 * 4096 / 1024 = 40
       MAXCOUNT = (4096 - 10) * 8 * 4096 / 1024 = 130752

    Mivel minden blokk 1kB méretű, ezért a fenti esetben a swap mérete
    40kB-tól 127.6875MB-ig terjedhet.

    A lapméret (page_size) a "cat /proc/cpuinfo" parancs kimenetéből
    tudható meg.

    A swap terület elején egyetlen lap tartalmazhatja a teljes swap terület
    bittérképét - ezért van szükség a MAXCOUNT-ra, amely megadja az így
    leírható teljes terület nagyságát. A fenti képletben szereplő -10
    magyarázata: a "SWAP-SPACE" azonosító-szó is szerepel ezen az első
    lapon, ennek hossza pedig 10 karakter.

    Swap partíciót a következőképpen lehet létrehozni:

       # dd if=/dev/zero of=swapfile bs=1024 count=8192
       # mkswap swapfile 8192
       # sync
       # swapon swapfile

    Fontos, hogy a swap fájlnak folyamatosnak kell lennie, nem tartalmazhat
    lyukakat  (ezért  a  cp(1)  parancs  nem  használható  swapfile
    létrehozására).

OPCIÓK

    -c   A fájlrendszer létrehozása előtt leellenőrzi az eszközt, és
       megkeresi a hibás blokkokat. Hiba esetén a blokk helyét kiírja a
       program.

       Ezt az opciót kizárólag swap partícióknál lehet használni,
       swapfile létrehozása esetén a használata kerülendő. Ez utóbbi
       esetben célszerű a swapfile partícióján mkfs -c paranccsal
       létrehozni a fájlrendszert, ami ellenőrzi az adott partíció
       blokkjait, így a swapfile területén lévő blokkokat is.

LÁSD MÉG

    fsck(8), mkfs(8), fdisk(8)

SZERZŐ

    Linus Torvalds (torvalds@cs.helsinki.fi)

MAGYAR FORDÍTÁS

    Hermann Benedek (bence@intercom.hu)