Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    mount - fájlrendszert csatlakoztat (mount-ol)

ÁTTEKINTÉS

    mount [-hV]

    mount -a [-fFnrsvw] [-t vfstype]
    mount [-fnrsvw] [-o options [,...]] device | dir
    mount [-fnrsvw] [-t vfstype] [-o options] device dir

LEÍRÁS

    Egy Unix rendszeren elérhető összes fájl egy nagy, faszerkezetű,
    hierarchikus rendszerben van elhelyezve, amely a  /  könyvtárból
    gyökerezik.  Az  innét  elérhető  fájlok  azonban  több eszközön
    helyezkedhetnek el. A mount parancs arra szolgál, hogy egy eszközön
    található fájlrendszert ebbe a nagy fastruktúrába bekapcsoljunk. Ezzel
    ellentétes értelmű az umount(8) , ami a lecsatolásra szolgál.

    A mount szokásos formája:
       mount -t type device dir
    Ez arra utasítja a kernelt, hogy a device eszközön talált type típusú
    fájlrendszet a dir könyvtárhoz csatolja.  A dir esetleges korábbi
    tartalma, tulajdonosa és módjai eltűnnek amíg ez a fájlrendszer
    csatolva  marad,  és  a dir elérési út a device -on található
    fájlrendszernek felel meg.

    A hívás három formája ténylegesen nem csatol semmit:
       mount -h
    segítő üzenetet ad;
       mount -V
    a program verzióját írja ki; és a
       mount [-t type]
    listázza a csatolt (type típusú) fájlrendszereket. (Lásd lentebb.)

    A proc fájlrendszer nincs kapcsolatban egy speciális eszközzel, és
    csatolásakor egy tetszőleges kulcsszó, mint pl. a proc használható az
    eszközmegadás helyett. (A szokásos none választás kevessé szerencsés: a
    umount `none busy' hibaüzenete félreérthető lehet.

    A legtöbb eszközt egy fájlnév jelzi, amely egy blokkos speciális
    eszközre mutat, mint pl. /dev/sda1 de van más lehetőség is. Például az
    NFS (Network File System=Hálózati Fájlrendszer) csatolásakor a device
    lehet ilyesmi is: knuth.cwi.nl:/dir. Lehetséges a kötetcímkével vagy
    az UUID-vel is hivatkozni a blokkos különleges eszközökre. (Lásd később
    a -L és -U kapcsolókat.)

    A /etc/fstab fájl (lásd fstab(5) ), tartalmazhat olyan sorokat, melyek
    azt írják le, hogy mely eszközöknek melyik a szokásos csatolási pontja
    és csatolási opciói. Ezt a fájlt háromféleképpen lehet használni:

    (i) A
       mount -a [-t type]
    parancs (mely többnyire rendszerindító szkriptekben fordul elő) az
    fstab -ban felsorolt összes fájlrendszer csatolását eredményezi a
    megadott opciókkal, kivéve, ha a megfelelő sor tartalmazza a noauto
    kulcsszót. A -F opció használata esetén a parancs több alprocesszt
    indít (fork), így a fájlrendszerek egyidejűleg kerülnek csatolásra.

    (ii) Amikor egy, az fstab -ban szereplő fájlrendszert csatolunk,
    elegendő csak az eszközt, vagy csak a csatolási pontot megadni.

    (iii) Alapvetően csak a rendszergazda (superuser) tud fájlrendszert
    csatolni, de ha az fstab megfelelő sora tartalmazza a user opciót,
    akkor bárki csatolhatja a megfelelő rendszert.

    Így pl. egy
       /dev/cdrom /cd iso9660 ro,user,noauto,unhide
    sor  az  fstab fájlban azt eredményezi, hogy minden felhasználó
    csatolhatja az iso9660 fájltípusú CD-ROM-ot a
       mount /dev/cdrom
    vagy
       mount /cd
    parancsokkal. Részletesen lásd az fstab(5) kézikönyvlapon. Csak az a
    felhasználó tudja lecsatolni a fájlrendszert, aki csatolta. Ha azt
    szeretnénk, hogy minden felhasználó le tudja csatolni, akkor használjuk
    a users kifejezést a user helyett az fstab sorban. Az owner hasonló a
    user beállításhoz, azzal a megszorítással,  hogy  a  felhasználó
    tulajdonában kell lennie a speciális fájlnak. Például hasznos lehet, ha
    a /dev/fd eszközt egy bejelentkezéskor lefutó szkript a konzolon belépő
    felhasználó birtokába adja.

    A mount és umount programok egy listát kezelnek a pillanatnyilag
    csatlakoztatott fájlrendszerekről. A lista  a  /etc/mtab  fájlban
    található. Argumentum nélkül a mount ezt a listát nyomtatja ki. Amikor
    a proc fájlrendszert csatoljuk (mondjuk a /proc -ba), a /etc/mtab és a
    /proc/mounts fájloknak hasonló tartalmuk lesz. Az előzőben egy kicsit
    több információ van, mint pl. a használt opciók, de ez nem feltétlenül
    a legaktuálisabb. (Lásd pl. a -n opciót lejjebb.) Lehetséges a
    /etc/mtab -ot egy /proc/mounts -ra mutató  szimbolikus  kötéssel
    helyettesíteni, de ebben az esetben bizonyos információkat elvesztünk.
    (Pl. a `hurok eszköz' (loop device) kezelése kényelmetlenebbé válik.)

OPCIÓK

    A mount egy hívásakor érvényes opciók halmaza úgy határozható meg, hogy
    először az fstab fájl megfelelő bejegyzésénél található opciók lesznek
    kiértékelve, majd a parancssorban a -o utániak, végül a -r vagy -w
    opciók, amennyiben jelen vannak.

    A mount parancs opciói:

    -V   Kiírja a verziószámot.

    -h   Segítő üzenetet ad.

    -v   Bőbeszédű mód.

    -a   Az fstab minden (meghatározott típusú) fájlrendszerét csatolja.

    -F   (A -a -val kapcsolatban használatos.) A `mount' programot annyi
       példányban indítja, ahány csatolási kérés van. Ez a különböző
       csatolásokat párhuzamosan fogja végezni. Ezzel a csatolási
       folyamat gyorsabb lehet, mert pl. az NFS csatolásokra való
       várakozás párhuzamosan történik. Hátránya, hogy a csatolások nem
       meghatározott sorrendben történnek. Emiatt nem használható pl.
       akkor, ha a /usr és a /usr/spool könyvtárakat is csatoljuk.

    -f   Mindent elvégez a tényleges rendszerhívás kivételével. Más
       szavakkal: úgy csinál, mintha csatolná a fájlrendszert, de
       igaziból nem teszi meg. Ez a -v -vel együtt használva értelmes:
       kiírja, mit is csinálna a `mount' parancs ezen opció nélkül.
       Arra is használható, hogy a /etc/mtab -ba megtegye a megfelelő
       bejegyzéseket olyan eszközök esetén, melyek a -n opcióval lettek
       csatolva.

    -n   Az /etc/mtab fájlba való írás nélkül csatol. Ez pl. akkor
       hasznos, ha a /etc könyvtár csak olvasható.

    -s   A pontatlan opciókat is elfogadja leállás nélkül, azaz figyelmen
       kívül hagyja a fájlrendszer által nem támogatott opciókat. Nem
       minden fájlrendszer fogadja el ezt. Ezen opció  a  Linux
       autofs-alapú  automatikus  csatolóprogramjának  (automounter)
       támogatására lett megvalósítva.

    -r   Csak olvasható módon csatolja a fájlrendszert. Szinonímája a -o
       ro -nak.

    -w   Írható/olvasható  módon  csatolja  a fájlrendszert. (Ez az
       alapértelmezett.) Szinonímája a -o rw -nek.  -L ktetcmke
       Csatolja a megadott ktetcmkvel rendelkező partíciót.

    -U uuid
       Csatolja a megadott uuid-vel rendelkező partíciót. Ez a két
       opció csak akkor használható, ha a /proc/partitions  fájl
       létezik. (Ez a fájl a Linux 2.1.116 verziója óta van jelen.)

    -t vfstype
       A -t -t követő argumentum a fájlrendszer típusát adja meg. A
       jelenleg támogatott típusok listáját a linux/fs/filesystems.c
       fájlból vehetjük: adfs, affs, autofs, coda, coherent, devpts,
       efs, ext, ext2, hfs, hpfs, iso9660, minix, msdos, ncpfs, nfs,
       ntfs, proc, qnx4, romfs, smbfs, sysv, udf, ufs, umsdos, vfat,
       xenix, xiafs. Megjegyezzük, hogy a coherent, a sysv és a xenix
       egyenértékű, és a xenix és coherent típust a valamikor a jövőben
       majd törlik a listáról, és csak a sysv marad. A 2.1.21
       kernelektől kezdve az ext és xiafs nem létezik többé. A legtöbb
       típus használatakor a mount program nem tesz mást, mint hogy
       egyszerűen meghívja a mount(2) rendszerhívást, és ezért nem
       szükséges az adott fájlrendszer részletes ismerete.  Néhány
       típushoz azonban (pl. nfs, smbfs, ncpfs) ad hoc kód szükséges.
       Az nfs fájlrendszert kezelő kód be van építve, de az smbfs és
       ncpfs típusokhoz külön mount program van. Annak érdekében, hogy
       minden típust egységesen lehessen kezelni, a mount végrehajtja a
       /sbin/mount.TYPE programot (ha az létezik), amikor smb-vel vagy
       ncp-vel hívták meg.  Miután az smbmount program különféle
       verzióit  különféleképpen kell meghívni, szükséges lehet a
       /sbin/mount.smb shell szkript alkalmazása, amely beállítja a
       kívánt hívást. Az iso9660 típus az alapértelmezett. A -t opció
       hiánya esetén, vagy ha az auto típus lett megadva, a szuperblokk
       alapján próbál a rendszer választani a minix, ext, ext2, xiafs,
       iso9660, romfs ,ufs, ntfs, qnx4, bfs listából. Ha ez a próba
       sikertelen,   a   mount   megpróbálja   elolvasni   az
       /etc/filesystemsfájlt, vagy ha az nem  létezik,  akkor  a
       /proc/filesystems fájlt, és minden ebben található fájlrendszert
       megpróbál, kivéve a "nodev" címkéjűeket, mint pl. a proc és nfs
       esetén.

       Megjegyzendő, hogy az auto típus hasznos lehet felhasználó által
       csatolt floppik esetében.  Az/etc/filesystemsfájl létrehozása
       akkor hasznos, ha meg szeretnénk változtani a próbák sorrendjét,
       (pl. próbálja előbb a vfat-et és csak utána az msdos-t), vagy az
       autoloader kernelmodult használjuk.  Figyelem: a típuspróba
       ökölszabályokat használ, azaz bizonyos `mágikus' dolgok meglétét
       vizsgálja, és így néha rosszul érzékeli a típust.

       Több mint egy típus is megadható egy vesszőkkel tagolt listával.
       A típusok kiegészíthetők a no előtaggal, amely azt jelenti, hogy
       az adott típussal kapcsolatban nem kell műveletet végezni. (Ez
       pl. a -a opcióval együtt lehet értelmes.)

       Például a
           mount -a -t nomsdos,ext
       parancs minden fájlrendszert csatol, amely nem msdos vagy ext
       típusú.

    -o   Az opciókat a -o utáni vesszőkkel tagolt listával adhatjuk meg.
       Néhány ilyen opció csak akkor hasznos, ha a /etc/fstab fájlban
       szerepel.  A következő opciókat minden fájlrendszer esetén
       alkalmazhatjuk.

       async A fájlrendszer minden írási/olvasási művelete aszinkron
           módon megy végbe.

       atime Frissíti az inode-ok elérési ideit minden elérés esetén.
           (Alapértelmezett.)

       auto  A fájlrendszer csatolható a -a opcióval.

       defaults
           Az alapértelmezett opciókat használja. Ezek: rw, suid,
           dev, exec, auto, nouser, és async.

       dev  Értelmezi  a  karakteres  vagy  blokkos  speciális
           eszközfájlokat a fájlrendszeren.

       exec  Megengedi a bináris fájlok futtatását.

       noatime
           Nem frissíti az inode-ok elérési ideit minden elérés
           esetén. (Ez hasznos lehet pl. a `news spool' gyorsabb
           elérésének biztosítására news szerverek esetén.)

       noauto Csak kifejezett parancsra csatolható, azaz pl.  -a
           opcióval nem csatolódik.

       nodev Nem  értelmezi  a karakteres vagy blokkos speciális
           eszközfájokat a fájlrendszeren.

       noexec Nem engedi meg a csatolt rendszeren található bináris
           fájlok futtatását.  Ez pl. akkor lehet hasznos, ha egy
           szerver más architektúrájú binárisokat is tartalmazó
           fájlrendszert használ, mint a sajátja.

       nosuid Nem engedélyezi a set-user-identifier (suid) és set-
           group-identifier (sgid) bitek használatát.

       nouser Megtiltja minden közönséges (nem root) felhasználónak a
           fájlrendszer csatolását. (Alapértelmezett.)

       remount
           Megkísérli  egy  már  csatolt  fájlrendszer  újboli
           csatolását. Ezt arra szokás használni, hogy más opciókkal
           csatoljuk újra a fájlrendszert, például egy korábban csak
           olvasható fájlrendszert írhatóvá tegyünk.

       ro   Csak olvasható módon csatolja a fájlrendszert.

       rw   Írható/olvasható módon csatolja a fájlrendszert.

       suid  Engedélyezi a set-user-identifier (suid) és set-group-
           identifier (sgid) bitek használatát.

       sync  A  fájlrendszer  írási  és  olvasási  műveleteit
           szinkronizáltan végzi.

       user  Megengedi minden közönséges (nem root) felhasználónak a
           fájlrendszer  csatolását. Ez az opció bekapcsolja a
           noexec, nosuid, és nodev opciókat, hacsak nem a további
           opciók ezt felülbírálják. (Biztonsági okokból ezt csak
           nagyon átgondolt esetekben szabad megtenni.)

FÁJLRENDSZER-SPECIFIKUS CSATOLÁSI OPCIÓK

    A következő opciók csak bizonyos fájlrendszerek esetén használhatók.
    Fájlrendszer szerint rendezzük őket. Mindegyiknek a -o után kell
    állnia.

  Az `affs' típus csatolási opciói
    uid=rtk és gid=rtk
       A gyökér fájlrendszer tulajdonosát és csoportját állítja be.
       (Alapértelmezés szerint uid=gid=0, de ezek az opciók `érték'
       megadása nélkül az aktuális processztől veszik a megfelelő
       értékeket.)

    setuid=rtk és setgid=rtk
       A fájlok tulajdonosát és csoportját állítja be.

    mode=rtk
       Minden fájl módját ` rtk & 0777'-re állítja be az eredeti
       engedélyektől függetlenül. Keresési engedélyt ad minden olvasási
       engedéllyel rendelkező könyvtárra. Az értéket oktálisan kell
       megadni.

    protect
       Nem engedi a védelmi bitek megváltoztatását.

    usemp A gyökér fájlrendszer uid és gid értékét a csatolási pont
       megfelelő értékeire állítja be az első szinkronizálás vagy
       lecsatolás alkalmával, majd  kikapcsolja  ezt  az  opciót.
       Különös...

    verbose
       Informatív üzenetet nyomtat minden sikeres csatoláskor.

    prefix=string
       A kötegnév (volume) előtt használható előtag, amikor kötést
       követ egy program.

    volume=string
       A `/' előtt használandó maximum 30 karakteres előtag. Ezt a
       szimbolikus kötések követésekor használja.

    reserved=rtk
       Az  eszköz  elején  található nem használt blokkok száma.
       (Alapértelmezés: 2)

    root=rtk
       Közvetlenül megadja a gyökérblokk (root block) helyzetét.

    bs=rtk
       Megadja a blokkméretet. Érvényes értékei: 512, 1024, 2048, 4096.

    grpquota / noquota / quota / usrquota
       Ezeket elfogadja, de figyelmen kívül hagyja.

  A `coherent' típus csatolási opciói
    Nincs ilyen opció.

  Az `ext' típus csatolási opciói
    Nincs ilyen opció. Megjegyzendő, hogy az `ext' fájlrendszer elavult,
    használata nem ajánlott. A Linux 2.1.21-es kernelétől ez már nem része
    a kernelnek.

  Az `ext2' típus csatolási opciói
    Az `ext2' fájlrendszer a standard Linuxos fájlrendszer. Figyelem: A
    2.0.4 kernelváltozat előtt egy programozási hiba miatt véletlenszerű
    opciókkal is csatolható volt, azóta ezt már javították.

    bsddf / minixdf
       A statfs rendszerhívás viselkedését állítja be. A minixdf
       megadása  esetén  az  f_blocks mező a fájlrendszer összes
       blokkjainak száma, míg bsddf esetén (ez az alapértelmezés)
       kivonja az ext2 rendszer által használt overhead blokkokat,
       melyek nem elérhetők a fájlok tárolása céljából. Így lehetséges
       pl. a következő:

    % mount /k -o minixdf; df /k; umount /k
    Filesystem  1024-blocks Used Available Capacity Mounted on
    /dev/sda6   2630655  86954 2412169   3%  /k
    % mount /k -o bsddf; df /k; umount /k
    Filesystem  1024-blocks Used Available Capacity Mounted on
    /dev/sda6   2543714   13 2412169   0%  /k

    (Figyeljük meg, hogy ez a példa azt is mutatja, hogy parancssori opciók
    is használhatók a /etc/fstab -beliek mellett.)

    check / check=normal / check=strict
       Az ellenőrzési szint beállítása. Amikor ezen opciók valamelyike
       adott (alapértelmezés: check=normal ) az inode-ok és a blokkok
       bittérképei a csatolás esetén ellenőrzésre  kerülnek.  Ez
       nagyságrendileg fél percig tart egy nagy lemez esetén. A
       `strict' megadásakor a blokkok felszabadításakor (deallocation)
       ellenőrzi, hogy a felszabadítandó blokk az adatzónában van-e.

    check=none / nocheck
       Nem ellenőriz.

    debug Hibakereső (debugging) információt ad minden (újra)csatolás
       esetén.

    errors=continue / errors=remount-ro / errors=panic
       A hibák esetén való viselkedést állítja be. A `continue'
       megadásakor hiba esetén is folyatja a műveletet, `remount-ro'
       esetén csak olvasható módban folytatja a csatolást, `panic'
       esetén hibára leállítja az egész rendszert. Az alapértelmezett
       viselkedés a fájlrendszer szuperblokkjában tárolódik, és a
       tune2fs (8) segítségével lehet megváltoztatni.

    grpid vagy bsdgroups / nogrpid vagy sysvgroups
       Ezek az opciók azt határozzák meg, milyen csoportazonosítója
       lesz az újonnan létrehozott fájloknak. A grpid használatával a
       létrehozott fájl könyvtárának csoportját használja, másképp (és
       ez az alapértelmezett) az aktuális processz `fsgid'-jét veszi
       alapul, hacsak nem a könyvtár `setgid' bitje be van kapcsolva,
       amely esetben a csoportazonosítót a szülőkönyvtárból veszi, és
       könyvtár létrehozása esetén erre is beállítja a `setgid' bitet.

    resgid=n és resuid=n
       Az `ext2' fájlrendszer az elérhető terület egy kis százalékát
       fenntartja magának. (Ez a százalék alapértelmezésben 5%. Lásd:
       mke2fs(8) és tune2fs(8).) Ezek az opciók azt határozzák meg, ki
       (milyen felhasználói-  vagy  csoportazonosítóval  rendelkező
       felhasználó) használhatja ezeket a fenntartott blokkokat.

    sb=n  Az 1-es blokk helyett az n -ediket használja szuperblokknak. Ez
       sérült  fájlrendszereknél  lehet  hasznos.  Rendszerint  a
       szuperblokk másolatai minden 8192. blokkban megtalálhatók, azaz
       az 1,  8193,  16385,  ...  blokkokban.  (Így  egy  nagy
       fájlrendszerben a szuperblokknak több száz másolata is lehet.
       Jelenleg nincs az `mke2fs'-nek olyan opciója, amely kisebb számú
       másolat írását állítaná be.)

    grpquota / noquota / quota / usrquota
       Ezeket az opciókat elfogadja, de figyelmen kívül hagyja.

  A `fat' fájlrendszer csatolási opciói
    Megjegyzendő, hogy a fat nem egy különálló fájlrendszer, hanem az
    msdos, umsdos és vfat rendszerek közös része.

    blocksize=512 / blocksize=1024
       A blokkméretet adja meg. (Alapértelmezés: 512.)

    uid=rtk és gid=rtk
       Beállítja  az  összes  fájl  tulajdonosát  és  csoportját.
       (Alapértelmezés szerint ezeket az aktuális processz adataiból
       veszi.)

    umask=rtk
       Beállítja az `umask' értékét. (Ez azon engedélyek bitmaszkja,
       melyek nem használhatóak.) Alapértelmezett értéke az aktuális
       processz `umask'-ja. Az `érték'-et oktálisan kell megadni.

    check=rtk
       Három különböző szint állítható be:

       r[elaxed]
           A kis- és nagybetűk egyenértékűek, a nevek hosszú részei
           csonkolásra kerülnek.  (Pl.  verylongname.foobar -ból
           verylong.foo lesz); a bevezető és beágyazott szóközöket
           elfogadja a név bármelyik részében.

       n[ormal]
           Ugyanaz, mint "relaxed", de sok speciális karaktert (*,
           ?, <, szóköz, stb.) visszautasít a fájlnevekben. Ez az
           alapértelmezett.

       s[trict]
           Ugyanaz, mint "normal", de a nevek hosszú részeket és
           speciális karaktereket is tartalmazhatnak. Ilyeneket (+,
           =,  szóköz,  stb.)  a Linux használ, de az MS-DOS
           visszautasít.

    codepage=rtk
       Beállítja azt a kódlapot, amelyet a rendszer a fájlnevek rövid
       alakjának  kódolására  fog  használni  a  FAT  és a VFAT
       fájlrendszereken. Az alapértelmezett a 437-es kódlap.

    conv=b[inary] / conv=t[ext] / conv=a[uto]
       A fat fájlrendszer végre tudja hajtani a CRLF<-->NL konverziót a
       kernelben. (Ez az MS-DOS és a UNIX szövegformátuma közti
       különbség.) A következő konverziós módok elérhetőek:

       binary Nincs konverzió. Ez az alapértelmezett.

       text  A CRLF<-->NL transzfomációt minden fájlra alkalmazza.

       auto  A  CRLF<-->NL  transzformációt  azokra  a  fájlokra
           alkalmazza,  melyeknek  nem  ``közismerten  bináris''
           kiterjesztésük van. Ezen  kiterjesztések  listája  a
           fs/fat/misc.c eleje alapján aktuálisan a következő: exe,
           com, bin, app, sys, drv, ovl, ovr, obj, lib, dll, pif,
           arc, zip, lha, lzh, zoo, tar, z, arj, tz, taz, tzp, tpz,
           gz, tgz, deb, gif, bmp, tif, gl, jpg, pcx, tfm, vf, gf,
           pk, pxl, dvi.

       Olyan programok, melyek kiszámolt véletlen pozícióban történő
       fájlelérést (lseek) alkalmaznak, nem szeretik a kernel szintű
       szövegkonverziót. Ilyenkor akár adatvesztés is felléphet, ezért
       legyünk óvatosak!

       Bináris módban illesztett fájlrendszerek  esetén  különböző
       konverziós programokat (pl. fromdos, todos) használhatunk.

    debug Hibakereső üzemmódba kapcsol. Egy, a változatot tükröző string
       és a fájlrendszer paramétereit tartalmazó lista kerül kiírásra.
       (Ezeket az adatokat akkor is kinyomtatja, ha a paraméterek nem
       konzisztensek.)

    fat=12 / fat=16
       Megadja, hogy 12 vagy 16 bites a fat.  Felülbírálja  az
       automatikus FAT típus érzékelést. Óvatosan használandó!

    iocharset=rtk
       Az a karakterkészlet, amit a rendszer használ a 16 bites unicode
       karakterek és a 8 bites karakterek között. Az iso8859-1 az
       alapértelmezett.  A  hosszú  fájlnevek  unicode formátumban
       tárolódnak a lemezen.

    quiet Csendes (quiet) üzemmódba kapcsol. Megkísérli elérni, hogy a
       `chown' és `chmod' parancsok akkor se jelezzenek hibát, ha
       sikertelenek voltak. Óvatosan használandó!

    sys_immutable, showexec, dots, nodots, dotsOK=[yes|no]
       Különféle félrevezető kísérletek, hogy a  Unix  vagy  DOS
       konvenciókat ráerőltessük a FAT fájlrendszerre.

  A `hpfs' típus csatolási opciói
    uid=rtk és gid=rtk
       Beállítja  az  összes  fájl  tulajdonosát  és  csoportját.
       (Alapértelmezés szerint ezeket az aktuális processz adataiból
       veszi.)

    umask=value
       Beállítja az `umask' értékét. (Ez azon engedélyek bitmaszkja,
       melyek nem használhatóak.) Alapértelmezett értéke az aktuális
       processz `umask'-ja. Az `érték'-et oktálisan kell megadni.

    case=lower / case=asis
       Minden fájlnevet kisbetűssé konvertál vagy meghagy az eredeti
       állapotban. (Alapértelmezett: case=lower.)

    conv=binary / conv=text / conv=auto
       A conv=text megadása esetén töröl néhány véletlenszerű CR-t
       (speciálisn ha NL-ek követik) a fájlok olvasásakor. conv=auto
       esetén többé-kevésbé véletlenszerűen választ conv=binary és
       conv=text  között. A conv=binary megadása pedig mindenféle
       konverzió elhagyását jelenti. Ez az alapértelmezett.

    nocheck
       Nem szakítja meg a csatolási folyamatot ha néhány konzisztencia-
       teszt nem teljesül.

  Az `iso9660' típus csatolási opciói
    A normális iso9660 fájlnevek 8.3 formában jelennek meg, azaz a DOS-hoz
    hasonló megszorítások vonatkoznak a fájlnevek hosszára, és minden
    karakter kisbetűs. Továbbá nincs bejegyzés a tulajdonos, védelem,
    kötések száma, a speciális blokkos vagy karakteres eszközök, stb.
    számára.

    A `Rock Ridge' egy bővítése az `iso9660'-nak, amely biztosítja az előbb
    felsorolt Unix-szerű lehetőségeket. Alapvetően minden  könyvtárhoz
    tartozik egy ilyen bővítés, amely ezeket a speciális információkat
    tartalmazza, és amikor a Rock  Ridge  működik,  a  fájlrendszer
    megkülönböztethetetlen a normális Unix fájlrendszertől. (Kivéve persze,
    hogy csak olvasható.)

    norock Kikapcsolja a Rock Ridge bővítést, akkor is ha jelen van. Lásd
       map. nojoliet Kikapcsolja a Microsoft Joliet bővítést, akkor is
       ha jelen van. Lásd map.

    check=r[elaxed] / check=s[trict]
       A check=relaxed használata esetén  a  fájlneveket  először
       kisbetűssé alakítja. Ez valószínűleg csak a norock és map=normal
       -lal együtt hasznos. (Alapértelmezett: check=strict.)

    uid=rtk és gid=rtk A fájlrendszer összes
       fájljának felhasználói- és csoportazonosítóját  a  megadott
       értékre  állítja  be.  Ez  felülbírálja  a  `Rock  Ridge'
       kiterjesztésből származó hasonló információkat. (Alapértelmezés:
       uid=0,gid=0.)

    map=n[ormal] / map=o[ff]
       A Rock Ridge-t nem használó egységekre a normális névfordítás a
       nagybetűs ASCII kódokat kisbetűsre alakítja, elhagyja a követő
       `;1'-et és a `;'-t `.'-ra cseréli. A map=off esetében ez a
       fordítás nem történik meg. Lásd: norock.  (Alapértelmezett:
       map=normal.)  A map=acorn hasonló, mint a map=normal, de az
       Acorn bővítésre is vonatkozik, ha az jelen van.

    mode=rtk
       Nem Rock Ridge eszközökre minden fájlnak a megadott módot adja.
       (Alapértelmezés: olvasási engedély mindenkinek.) A Linux 2.1.37
       óta ezt az `érték'-et nem muszáj oktálisan megadni. (Az oktális
       esetet egy kezdő 0 jelzi.)

    unhide Mutatja a rejtett (hidden) és a kapcsolódó (associated) fájlokat
       is.

    block=[512|1024|2048]
       A blokkméretet a megadott értékre állítja. (Alapértelmezés:
       block=1024.)

    conv=a[uto] / conv=b[inary] / conv=m[text] / conv=t[ext]
       (Alapértelmezett:  conv=binary.)  A Linux 1.3.54 óta nincs
       hatása. (Nem bináris beállítás nagyon veszélyes szokott lenni,
       és sokszor járt adatvesztéssel.)

    cruft Amennyiben a fájl hosszának legfelső bájtja problémákat okozhat,
       ez az opció használható a felsőbb bitek figyelmen  kívül
       hagyására. Ez azt eredményezi, hogy a fájlok legfeljebb 16MB
       hosszúak lehetnek. A `cruft' opció automatikusan bekapcsol, ha a
       teljes CDROM-nak vad mérete van. (Pl. negatív, vagy több, mint
       800 MB.) Szintén bekapcsolódik, ha 0 és 1-től eltérő a köteg
       sorozatszáma (volume sequence number).

    session=x
       Kiválasztja a kívánt session-t egy multisession CD-n. (A 2.3.4
       óta.)

    sbsector=xxx
       A session kezdő szektorát adja meg. (A 2.3.4 óta.)

  A `minix' típus csatolási opciói
    Nincs ilyen opció.

  Az `msdos' típus csatolási opciói
    Lásd a `fat' opcióinál. Ha egy msdos fájlrendszer következetlenséget
    érzékel, hibát jelent, és a fáljrendszert csak olvashatóvá teszi. A
    fájlrendszer újracsatolással ismét írhatóvá tehető.

  Az `ncp' típus csatolási opciói
    Csakúgy, mint az nfs, az ncp megvalósítása elfogad egy bináris
    argumentumot ( struct ncp_mount_data) a csatolási rendszerhíváshoz. Ezt
    az argumentumot az ncpmount(8) állítja össze. A mount jelenlegi
    változata nem ismeri az ncp-t.

  Az `nfs' típus csatolási opciói
    A szöveges, kernel által feldolgozott opcióstring helyett az nfs
    fájlrendszer egy struct nfs_mount_data típusú bináris argumentumot vár.
    A mount program önmaga dolgozza fel a következő, `tag=érték' formájú
    opciókat, és az említett struktúrába rakja őket: rsize=n, wsize=n,
    timeo=n, retrans=n, acregmin=n, acregmax=n, acdirmin=n, acdirmax=n,
    actimeo=n, retry=n, port=n, mountport=n, mounthost=name, mountprog=n,
    mountvers=n,  nfsprog=n,  nfsvers=n,  namlen=n.  Az addr=n opció
    megengedett, de nincs jelentése.

    Továbbá, a következő logikai opciókat, melyek előtt a no szócska állhat
    is felismeri: bg, fg, soft, hard, intr, posix, cto, ac, tcp, udp, lock.
    Részleteket lásd: nfs(5).

    Különösen hasznos opciók a következők:

    rsize=8192,wsize=8192
       Ez jelentősen  gyorsabbá  teszi  az  nfs  kapcsolatot  az
       alapértelemezett 1024-es blokkmérethez képest.

    hard  Azok  a  programok,  melyek  egy NFS-en keresztül csatolt
       fájlrendszer  valamely  fájlját  használják,  felfüggesztik
       működésüket  (hang)  szerverhiba  esetén.  A processz nem
       megszakítható vagy megállítható a kill paranccsal, hacsak nem az
       intr is megadásra kerül. Az NFS szerver rendbejövetele esetén a
       program futása zavartalanul folytatódik. Általában erre van
       szükség.

    soft  Ez az opció megengedi, hogy a kernel ne várakozzon tovább, ha az
       NFS-szerver egy megadott ideig nem válaszol. Ez az idő a
       timeo=time opcióval adható meg. Ez az opció akkor lehet hasznos,
       ha az NFS-szerver néha nem válaszol, vagy néha újraindítják,
       miközben néhány processz fájlokat próbál letölteni a szerverről.
       Általában ez sok gonddal jár.

    nolock Nem használja a `lock-olást'. Nem indítja a lockd-t.

  Az `ntfs' típus csatolási opciói
    iocharset=nv
       A fájlnevek visszaadásához használt karakterkészlet. A VFAT-tel
       ellentétben a NTFS nem enged hozzáférni az olyan fájlokhoz,
       amelyek nevében nem konvertálható karakterek vannak.

    utf8  Az UTF-8 kódolást választja a fájlnevek konverziójára.

    uni_xlate=[0|1|2]
       A 0 (vagy `no' vagy `false') illetve az 1 (vagy `yes' vagy
       `true') beállításnál a VFAT stílusú kódolást használja azokra a
       fájlnevekre, amelyben egyes karakterek kívül esnek az aktuális
       karakterkészleten.  A  2 érték hatására egy ":"-tal lesz
       helyettesítve a kérdéses karakter.

    posix=[0|1]
       Ha be van kapcsolva (posix=1), akkor a fájlrendszer különbséget
       tesz a kis- és nagybetűk között. A 8.3 alakú álnevek kemény
       kötésként (hard link) jelennek meg, ahelyett hogy el lennének
       rejtve.

    uid=rtk, gid=rtk és umask=rtk
       A  fájlok hozzáférési jogait állítja be a fájlrendszeren.
       Alapértelmezésben minden fájl a root tulajdonában van, és senki
       más nem olvashatja.

  A `proc' típus csatolási opciói
    uid=rtk és gid=rtk
       Ezeket az opciókat elfogadja, de tapasztalataim szerint nincs
       hatásuk.

  A `romfs' típus csatolási opciói
    Nincs ilyen opció.

  Az `smbfs' típus csatolási opciói
    Csakúgy, mint az nfs, az smb jelenlegi implementációja egy struct
    smb_mount_data típusú bináris argumentumot vár. Ezt az argumentumot az
    smbmount(8) állítja össze, és a mount jelen verziója (2.9w) semmit sem
    tud az `smb'-ről.

  A `sysv' típus csatolási opciói
    Nincs ilyen opció.

  Az `udf' típus csatolási opciói
    gid=  At alapértelmezett csoport.

    umask= Az alapértelmezett umask.

    uid=  Az alapértelmezet felhasználó.

    unhide Mutatja a rejtett fájlokat.

    undelete
       Mutatja a törölt fájlokat.

    strict Szigorú alkalmazkodás (nem használt).

    utf8  (nem használt).

    iocharset
       (nem használt).

    bs=  A blokkméret. (Nem biztos, hogy működik, ha nem 2048-ra van
       állítva.)

    novrs Átugorja a kötetek sorrendjének felismerését.

    session=
       Nullától kezdi számolni a CDROM session-öket. Alapértelmezett:
       az utolsó session.

    anchor=
       Felülbírálja a szabványos horgonypontot. Alapértelmezett: 256.

    volume=
       Felülbírálja a VolumeDesc helyét. (nem használt)

    partition=
       Felülbírálja a PartitionDesc helyét. (nem használt)

    lastblock=
       A fájlrendszer utolsó blokkja.

    fileset=
       Felülbírálja a fájlkészlet blokk helyét. (nem használt)

    rootdir=
       Felülbírálja a gyökérkönyvtár helyét. (nem használt)

  Az `ufs' típus csatolási opciói
    ufstype=rtk Az UFS fájlrendszert széles körben használják a különböző
    operációs rendszerek. A probléma az, hogy az egyes megvalósítások
    eltérnek egymástól, néhány az egyes verziók néhány sajátossága nincs
    dokumentálva, ezért nehéz az ufs típusát automatikusan felismerni.
    Emiatt  kell  megadni  a felhasználónak az ufs típusát a mount
    opciójaként. A lehetséges értékek:

       old  Az ufs régi formája, ez az  alapértelmezett,  csak
           olvasható.

       44bsd BSD-szerű  operációs  rendszer  által  létrehozott
           fájlrendszerekhez (NetBSD,FreeBSD,OpenBSD).

       sun  SunOS vagy Solaris által Sparc platformon létrehozott
           fájlrendszerekhez.

       sunx86 Solaris   által   x86   platformon   létrehozott
           fájlrendszerekhez.

       nextstep
           NeXTStep  által  (NeXT  munkaállomáson)  létrehozott
           fájlrendszerekhez (egyelőre csak olvasható).

       nextstep-cd
           NeXTStep CDROM-hoz (block_size == 2048), csak olvasható.

       openstep
           OpenStep által létrehozott fájlrendszerekhez (egyelőre
           csak olvasható).

    onerror=rtk
       Reakció hiba esetén:

       panic Ha hibát észlel, kernel pánikot okoz.

       [lock|umount|repair]
           Ezek az opciók pillanatnyilag semmit sem csinálnak, ha
           hiba történik csak egy üzenet íródik ki a konzolra.

  Az `umsdos' típus csatolási opciói
    Lásd az `msdos' típusnál. A dotsOK opciót az umsdos kikapcsolja.

  A `vfat' típus csatolási opciói
    Legelőször  a  fat opcióit ismeri fel. A dotsOK opciót a vfat
    kikapcsolja. További opciók:

    uni_xlate
       A nem kezelt Unicode karaktereket speciális escape-sorozatokká
       alakítja. Ez lehetőséget ad az Unicode karaktereket használó
       fájlnevek mentésére és visszaállítására. Ezen opció nélkül egy
       `?' jelenik meg, ha az átalakítás nem lehetséges. Az escape-
       karakter a `:', mert ez különben nem megengedett a `vfat'
       fájlrendszerben. A használt escape-sorozat (ahol `u' az Unicode
       karakter): (u & 0x3f), ((u>>6) & 0x3f), (u>>12).

    posix Megenged olyan fájlneveket,  melyek  csak  kisbetű/nagybetű
       szempontból különböznek.

    nonumtail
       Először  sorozatszám nélküli rövid nevet próbál készíteni,
       mielőtt a nv~szm.kit formát próbálná. utf8 Az UTF8 a unicode
       a fájlrendszerre nézve biztonságos 8 bites kódolása, amit a
       konzol használ. A fájlrendszerre is lehet engedélyezni ezzel az
       opcióval. Ha az `uni_xlate' van beállítva, akkor az UTF8 tiltva
       van.

  A `xenix' típus csatolási opciói
    Nincs ilyen opció.

  A `xiafs' típus csatolási opciói
    Nincs ilyen opció. Habár semmi rossz nincs a xiafs-ben, nem igazán
    elterjedt, és a továbbiakban nincs karbantartva. Nem érdemes használni.
    A Linux version 2.1.21 óta nem része a kernelnek.

A HUROK ESZKÖZ (LOOP DEVICE)

    További lehetséges csatolási típus a hurok eszközön keresztüli. Lássuk
    pl. a következő parancsot:

     mount /tmp/fdimage /mnt -t msdos -o loop=/dev/loop3,blocksize=1024

    Ez beállítja, hogy a /dev/loop3 hurokeszköz a /tmp/fdimage fájlnak
    feleljen meg, és utána ezt az eszközt a /mnt -hez csatolja. Ez a fajta
    csatolás három opciót ismer: loop, offset és encryption, melyek
    valójában a losetup (8) opciói. Ha nincs kifejezett hurokeszköz
    említve, de a `-o loop' adott, akkor a mount parancs megpróbál egy
    használaton kívüli hurokeszközt felhasználni a csatoláshoz.  Ha az
    /etc/mtab nem egy szimbolikus kötés a /proc/mounts-ra, (ez amúgy sem
    okos dolog), akkor az összes mount-tal csatolt hurokeszköz lecsatolható
    az umount-tal. Kézzel is lecsatolhatóak a hurokeszközök a `losetup -d'
    paranccsal, lásd losetup(8).

FÁJLOK

    /etc/fstab : a fájlrendszerek táblázata.
    /etc/mtab : a csatolt fájlrendszerek táblázata.
    /etc/mtab~ : lock fájl.
    /etc/mtab.tmp : ideiglenes fájl.

LÁSD MÉG

    mount(2), umount(2), fstab(5), umount(8), swapon(8), nfs(5), mountd(8),
    nfsd(8), mke2fs(8), tune2fs(8), losetup(8)

HIBÁK

    Egy összezavarodott fájlrendszer rendszerösszeomlást okozhat.

    Néhány Linuxos fájlrendszer nem támogatja a -o sync -et. (Az `ext2fs'
    tmogatja a szinkronizált frissítéseket (BSD szerűen), amikor sync
    opcióval van csatolva).

    A  -o  remount  opció nem mindig képes a csatolási paraméterek
    megváltoztatására. (Pl. minden ext2fs-specifikus paraméterre működik
    az sb kivételével, de nem változtatható meg a gid és az umask a fatfs
    esetén.

TÖRTÉNET

    Egy mount parancs az AT&T UNIX 5-ös verziójában jelent meg.

MAGYAR FORDÍTÁS

    Horváth  András  <horvatha@rs1.szif.hu>   és   Tímár   András
    <timar_a@freemail.hu>